Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Birgit Liin

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Susanne Karstoft, Torsten Iversen, Birgit Liin & mfl.
  518,95 kr.

  Den 2. december 2021 fylder professor, lic.jur. Palle Bo Madsen 70 år.Gennem sit omfattende forfatterskab og øvrige virke i og uden for universitetsverdenenhar Palle ydet meget væsentlige bidrag på en lang række retsområder,og det vil vi gerne markere med dette festskrift.

 • af Susanne Karstoft, Lars Hedegaard Kristensen, Torsten Iversen, mfl.
  669,95 kr.

  Denne reviderede og ajourførte 7. udgave rummer et udvalg af specielle formueretlige og formueretsrelaterede emner og er primært skrevet til brug for undervisningen på jurastudiets bacheloruddannelse. Men bogen kan ligeledes anvendes af andre, der ønsker at skaffe sig et hurtigt overblik over et af de behandlede emner.

 • af Susanne Karstoft, Lars Hedegaard Kristensen, Torsten Iversen, mfl.
  662,95 kr.

  Formueretlige emner foreligger hermed i en revideret og ajourført 9.udgave. Bogen rummer et udvalg af specielle formueretlige og formuerets relaterede emner og er primært skrevet til brug for undervisningen på jurastudiets bacheloruddannelse. Forhåbentlig kan bogen også være til nytte forandre, som ønsker at skaffe sig et hurtigt overblik over et af de behandledeemner.Emnevalget er dikteret af behovet for pensumlitteratur på den juridiskebacheloruddannelse, dels til supplering af pensum i de obligatoriske fag, delssom grundlag for de valgfag, som kan indgå i uddannelsen.De enkelte kapitler er skrevet af jurister ansat på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet. Et enkelt kapitel er dog skrevet af en tidligere ansat på instituttet.De respektive forfattere er hver især ansvarlige for deres egne bidrag.I denne 9. udgave er Anne-Dorte Bruun Nielsen udtrådt af forfatterkredsen,og redaktørhvervet er overtaget af Torsten Iversen.Der er i almindelighed ikke taget hensyn til materiale fremkommet efterden 1. april 2019.

 • af Birgit Liin
  248,99 kr.

  Bogen sammenkæder immaterialretten og formueretten i relation til spørgsmålet om misligholdelse af immaterialretsaftaler.I nogle udvalgte typesituationer beskrives og analyseres misligholdelsesbegrebet og misligholdelsesbeføjelserne i relation til såvel overdragerens som erhververens misligholdelse af aftaler om overdragelse af patentrettigheder, varemærkerettigheder og visse ophavsrettigheder. Bogen er skrevet af Birigti Liin, ph.d., der er adjunkt ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.