Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af C. W. Leadbeater

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af C. W. Leadbeater
  270,95 kr.

  Dette er en ganske speciel udgave af Charles W. Leadbeaters berømte værk "Hidden Life in Freemasonry" idet alle forkortelser for første gang på dansk er blevet skrevet ud, således at der ikke længere f.eks står 'a...' for 'alter' eller 'h...f...' for 'højre fod'. For hundrede år siden var det sikkert i sin ret at lade disse forkortelser være uforståelige for 'uindviede' ...men vi har skønnet, at det i dag er vigtigere at give læseren mulighed for at se kvaliteten i denne form for mysterieskole. Der er kun enkelte gentagne embedsbetegnelser, som forbliver med forkortelser. Derfor er der lavet en oversigt over embedsbetegnelserne i de mest anvendte logesystemer.Beskrivelse (fra bogens forord):Det er med stor glæde og en god portion ydmyghed, at jeg prøver at gøre mig tanker om indholdet i denne bog, der for mig igennem mange år har fremstået som en virkelig perle inden for al frimurerisk virksomhed. Forfatteren, Charles Webster Leadbeater (1854-1934) har i mange år fremstået som en sand pioner inden for den esoteriske udlægning og forståelse af de kræfter og den virkelighed, der gemmer sig bag den håndgribelige og materielle virkelighed. Mange mennesker i dag kan stadig have et mere eller mindre spørgende forhold til disse områder, fordi livets skjulte sider ikke kan vejes og måles med materialismens vægt.Denne bog – FRIMURERIETS SKJULTE LIV – er et skoleeksempel på, hvilke informationer og oplevelser, der kan uddrages fra en forståelse, der går bag de ydre ceremonier og ritualer, som udføres i frimureriets loger. Pludselig begynder rituelle ord og ceremonielle handlinger at give mening, fordi den skjulte betydning heraf danner forbindelse til resten af frimureriets virke. Det er blandt andet Leadbeaters fortjeneste, at en sådan indsigt kan gives alle de brødre i frimureriet, som søger den indre og dybere forståelse og ikke blot lader sig nøjes med frimureriets ydre skær, der er som tomme døråbninger, som ikke fører nogen veje hen.Selv om denne bog er skrevet i 1920’erne, er det skjulte budskab stadig særdeles aktuelt og vedkommende i en verden, hvor modsætningerne bliver mere og mere mærkbare, og hvor stadig flere mennesker vender sig i en søgen efter et mere åndeligt indhold i deres tilværelse.I bogens tekst, hvor der henvises til ydre daglige forhold og sammenligninger, vil man tydeligt kunne se, at teksten har en vis ælde. Det, der dengang var det fremmeste inden for videnskab og materiel udvikling, og som forfatteren henviser til, er i dag passeret for længst og erstattet af ting, der er endnu mere avanceret og teknisk fremskredne inden for alle områder. Det bør læseren have i erindring, når bogen læses. Den esoteriske side er derimod særdeles aktuel på enhver måde.Forfatteren leder læseren igennem flere af frimureriets grader, og på vejen udlægges ritualerne på en så ligetil måde, at man ikke kan udgå at blive grebet af skønheden og visdommen i et ældgammelt frimurersystem, som han fører helt tilbage til de ægyptiske mysterier, hvorfra han blandt andet henter symboler og tegn, der helt frem til i dag anvendes i visse af vore frimurerloger.Charles W. Leadbeater var oprindelig uddannet præst ved den engelske statskirke, men forlod den for at slutte sig til den teosofiske bevægelse. Ved hjælp af sine ekstraordinære clairvoyante evner var han i stand til at bevæge sig ind på områder og opleve årsager og virkninger, som i meget høj grad har været en berigelse i forbindelse med hans forfatterskab – ikke mindst når tanken falder på nærværende bog. På et tidspunkt tilsluttede Leadbeater sig frimureriet, hvor han opnåede den højeste grad inden for det skotske 33. grad system.

 • af C. W. Leadbeater
  182,95 kr.

 • af C. W. Leadbeater
  132,95 - 237,95 kr.

 • af C. W. Leadbeater
  132,95 kr.

  2019 Reprint of 1915 Edition. According to the teachings of Theosophy, Invisible Helpers are "… those who are able to help in a non-physical manner those who are in need of aid, whether the living or those who have just died.." as well as those who help guide sufferers during the death transition. "In his book Invisible Helpers Leadbeater recounts numerous cases of people in distress who have been "miraculously" saved or helped by mysterious beings mistaken for "angels" but who were actually living people who were able consciously to assist others while they are in their astral bodies and their physical bodies are asleep. In many of the accounts, he referred to these as the "band of helpers" who were disciples of ADEPTS and who had the capacity to help even when out of their bodies. Leadbeater wrote that one can prepare oneself to be an invisible helper by developing certain qualities needed in treading the Path to discipleship, particularly single-mindedness, perfect self-control, calmness, knowledge, unselfishness and love." Cited in Theosophy Website: http://theosophy.ph/encyclo/index.php?title=Invisible_Helpers

 • af C. W. Leadbeater
  174,95 kr.

 • af C. W. Leadbeater
  222,95 kr.

 • af C. W. Leadbeater
  157,95 kr.

 • af C. W. Leadbeater
  182,95 kr.

 • af Else Marie Post & C. W. Leadbeater
  390,95 - 422,95 kr.

  "Videnskaben om Sakramenterne" er skrevet af C.W. Leadbeater, som var biskop i den anglikanske kirke og senere medstifter og præsiderende biskop i Liberal Katolsk Kirke."Videnskaben om Sakramenterne" giver dybe og esoteriske forklaringer på de store mysterier, der udspiller sig/sker under celebreringen af den hellige eukaristi, hvor celebrant og menighed i fællesskab opbygger det indre tempel, hvorigennem åndelige kraftstrømme stiger ned for at fremme menneskehedens udvikling i verden. C.W. Leadbeater arbejder videnskabeligt og fremsætter sine omfattende forskningsresultater for videnskabeligt indstillede vesterlændinge - både det der sker på de synlige og de usynlige planer. Han beskriver, hvordan forskellige tilværelsesplaner smelter sammen i sakramenterne, og hvordan den hellige eukaristi er det kontaktpunkt, hvor det højere oplyser og transformerer det lavere.Videnskaben om Sakramenterne karakteriseres som en klassiker om åndelig søgen, om tilværelsens højere dimensioner og om menneskets stadige længsel og stræben efter et højere mål, og den betegnes som et historisk mesterværk.

 • - Clairvoyance, Magic and the Reality of Spirits
  af C. W. Leadbeater
  122,95 kr.

 • af C. W. Leadbeater & Annie Besant
  335,95 kr.

 • af C. W. Leadbeater
  128,94 kr.

 • af C. W. Leadbeater
  207,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.