Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Carl Collin Eriksen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Agnete Bruun Hansen, Elva Stenestad & Carl Collin Eriksen
    405,95 kr.

    Gyldendal Tysk Grammatik har som målgruppe primært BA-niveauet på universiteterne samt seminariernes linjefag og sekundært de gymnasiale uddannelsers højeste niveau.Bogen er en stærkt revideret og moderniseret udgave af den tidligere udgave fra 1984. Fremstillingen og begrebsapparatet er bragt i overensstemmelse med gældende praksis for arbejde med sprog på et videnskabeligt grundlag.Gyldendal Tysk Grammatik beskriver moderne tysk standardsprog, og der lægges vægt på ligheder og forskelle mellem dansk og tysk. Særlige afsnit giver oversættelseshjælp fra dansk til tysk.Det meget fyldige stikordsregister gør det nemt at bruge bogen som opslagsbog.

  • af Agnete Bruun Hansen, Elva Stenestad, Carl Collin Eriksen & mfl.
    415,95 kr.

    Ny grundbog i tysk grammatik giver en udførlig gennemgang af ordklasserne efterfulgt af kongruens, kasusbrug, tidsbetegnelser og ordstilling. Bogen giver indsigt i den elementære analyse samtidig med, at den grammatiske kunnen udvides.Ny grundbog i tysk grammatik er udarbejdet efter det kontrastive princip. I emner og sproglige fænomener, der erfaringsmæssigt giver vanskeligheder for danske elever, stilles tyske og danske sætninger op over for hinanden.Eksempelmaterialet er moderne tysk, og den grammatiske terminologi er i overensstemmelse med den praksis, der er i undervisningen i dag.Det er let at slå op i bogen ved hjælp af den detaljerede indholdsfortegnelse, det fyldige stikordsregister og de mange krydshenvisninger.Uundværlig ved alle skriftlige opgaver og eksamen.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.