Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Carsten Pedersen

Filter
Filter
Genre
 • (3)
Bogtype
 • (5)
 • (1)
Format
 • (3)
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (5)
Pris
DKK
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Carsten Pedersen
  244,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hos bageren får en far tilbudt en bolle til sin datter. Faren takker nej, men datteren insisterer. Situationen spidser til, og datteren får til sidst sin vilje. Om dømmekraften bruger denne helt almindelige hverdagssituation som afsæt for en på én gang filosofisk og praksisnær introduktion til begrebet dømmekraft. Bogen gør os klogere på både almindelig og professionel dømmekraft. Samtidig stimulerer den os til at udvikle og nuancere vores udfoldelse af dømmekraft ved at reflektere over dilemmaer, som de viser sig i tankevækkende situationer i hverdagslivet. En veludviklet dømmekraft har afgørende betydning for, hvordan vi handler i mellemmenneskelige situationer. Dømmekraften gør det muligt for os at reducere den udsathed, der kan opstå i vores samspil med hinanden og i samfundet i bredere forstand. Derfor kan dømmekraften også vanskeligt overvurderes, når eksempelvis lærere, pædagoger, socialarbejdere og sygeplejersker udøver deres professioner.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen
  af Carsten Pedersen, Bent Madsen, Ida Kornerup & mfl.
  235,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

   Efter dagtilbudsloven af 2007 er kommunerne forpligtet på et inklusionsperspektiv i forhold til daginstitutionsområdet. Denne bog ønsker at bidrage til udviklingen af en grundlæggende viden om, hvordan man skaber inkluderende udviklingsmiljøer for alle børn i dagtilbud, forstået som teoretisk forståelse, målrettet indsats og pædagogisk praksis.Bogens forfattere forstår begreberne inklusion og eksklusion, som gensidigt betingede i den pædagogiske praksis og målet har været at udvikle et teoretisk grundlag for en inkluderende pædagogik.Bogens videns grundlag er forankret i erfaringer fra en række udviklingsprojekter, som forfatteren har gennemført i forskellige kommuner. Bogen bygger således på den mest aktuelle viden, når det gælder de faglige kompetencer, som er nødvendige for at gennemføre en inkluderende pædagogisk praksis.Bogen indeholder teoretiske viden, metoder og praktiske eksempler.Bogen er redigeret af Carsten Pedersen. De øvrige forfattere er Marianne Bech Larsen, Ida Kornerup og Bent Madsen. De  fire forfattere arbejder alle med udviklings- og forskningsprojekter ved Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE).   

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Carsten Pedersen, Rob Marsh, Ernst Jan de PLace Hansen & mfl.
  291,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Alternative isoleringsmaterialer omfatter i denne anvisning papirisolering, træfiberisolering, hørisolering, hampeisolering, ekspanderet perlit og halm. SBi-anvisning 207s indhold er baseret på både videnskabelige undersøgelser og erfaringer med anvendelse af alternative isoleringsmaterialer. Det skal bemærkes, at erfaringerne med anvendelse af de behandlede isoleringsmaterialer i dansk byggeri er begrænsede. ANVISNINGENS TRE DELEIsoleringsmaterialerFunktionskravKonstruktiv anvendelse Anvisningen er rettet mod projekterende og udførende i byggebranchen, bygningsmyndigheder samt producenter af alternative isoleringsmaterialer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - - faglig refleksion på tværs af professioner
  af Carsten Pedersen
  312,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Pædagoger, lærere, socialarbejdere, sundhedsprofessionelle − alle der har med mennesker at gøre i deres arbejde − kender det. Man har netop befundet sig i en vanskelig og måske konfliktfyldt arbejdssituation. Tankerne kører rundt i hovedet på en. Man har en klar fornemmelse af, at situationen med fordel kunne have været håndteret anderledes. Men hvad skete der egentligt? Og hvad var i og på spil? Denne bogs grundide er, at sådanne situationer er guld værd. De er porten til såvel faglig som organisatorisk udvikling – ligesom de kan udgøre et fælles sagligt grundlag for arbejdet på tværs af fagområder og professioner.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Et sociologisk perspektiv
  af Carsten Schou & Carsten Pedersen
  398,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I denne populære grundbog præsenteres et sociologisk perspektiv på moderne pædagogisk arbejde. Der tages udgangspunkt i en række samfundsmæssige brudlinjer, som danner tema for de enkelte kapitler. Kapitlerne belyser, hvordan forståelse af disse brudlinjer hjælper pædagogen i bestræbelserne på at håndtere de mange dilemmaer, som professionelt arbejde med andre mennesker indebærer. Hvert enkelt kapitel tager afsæt i pædagogisk praksis i form af konkrete cases og inddrager på den baggrunde relevante sociologiske og andre samfundsvidenskabelige teorier. Denne 2. udgave af bogen er udvidet med et nyt kapitel med titlen "Individ, institution og samfund", som forsøger at indkredse kernen i det nye fag. Bogens øvrige kapitler er opdaterede, der er sket mindre sproglige justeringer, og alle henvisninger til lovgivning er ajourførte. Bogen er redigeret af Carsten Schou og Carsten Pedersen. De øvrige bidragydere er: Morten Ejrnæs, Janne Hedegaard Hansen, Carsten Frank Olesen, Marianne Skytte og üzeyir Tireli.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - MYSQL 5 CERT STUDY GUIDE _p2
  af Carsten Pedersen, Paul Dubois & Stefan Hinz
  367,95 kr.

  This is the eBook version of the print title and does not include the CD or DVD accompanying the print version of the book. This is the official guide to passing the two MySQL certification tests for MySQL 5, the long-awaited major revision of MySQL. The number of MySQL certification exams taken has doubled in the last six months. Certcities.com lists the MySQL certification as one of the top 10 certifications to grow in 2005. MySQL professionals need a way to distinguish themselves from the vast majority of database administrators and developers. With more than 4 million active installations, MySQL is the worlds most popular open-source database. Known for its speed, reliability and case of use, MySQL has become a low-cost alternative to expensive database systems such as Oracle, IBM and Microsoft. MySQL AB has aggressively improved the feature set of MySQL with MySQL 5, making it more suitable for enterprise-level applications and uses. The MySQL certification tests, available at over 3,000 PearsonVUE testing centers, is a key component of this enterprise growth strategy, establishing a base level of skills for database users, administrators and programmers. The MySQL Core Certification is aimed at the database user who wants proof of his or her abilities in such fundamental areas as SQL, data entry and maintenance, and data extraction. The MySQL Professional Certification test is designed for the advanced user who wants to prove his or her knowledge in such areas as database management, installation, security, disaster prevention and optimization. Both tests are thoroughly covered in the MySQL 5.0 Certification Study Guide . Written by Paul DuBois, the leading author of books on MySQL topics, and reviewed for technical accuracy by MySQL AB, this book is the fastest, most reliable way for MySQL users, developers, and administrators to prepare for either of the MySQL tests.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.