Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Carsten Rohde

Filter
Filter
Genre
 • (11)
Bogtype
 • (8)
 • (3)
Format
 • (6)
 • (3)
 • (2)
Sprog
 • (9)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
Tag
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Michael Andersen & Carsten Rohde
  248,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Virksomhedens økonomistyring giver en grundig indføring i, hvordan man tilrettelægger den økonomiske styring af virksomhedens aktivitet og kapacitet. Med udgangspunkt i virksomhedens økonomiske struktur gennemgås de forskellige elementer, der indgår i moderne økonomistyring. Der fokuseres især på de to væsentlige opgaver, der vedrører budgettering som styringsværktøj samt omkostningsregnskabet til måling af effektivitet og omkostningskontrol. Bogen foreligger nu i en 4. revideret udgave med nyt indhold og opdateret materiale. Som noget nyt i forhold til de tidligere udgaver behandles nu også likviditetsbudgettering som selvstændigt element. Endvidere er bogens øvrige kapitler stærkt revideret ligesom strukturen er ændret.Til lærebogen findes Opgavesamling til Virksomhedens Økonomistyring. Opgavesamlingen indeholder dels en række mindre opgaver, der primært sigter på at træne de studerende i at kunne argumentere for valg af metoder og værktøjer til økonomisk styring. IndholdsoversigtForord Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål Kapitel 2. Virksomhedens økonomiske struktur Kapitel 3. Det erhvervsøkonomiske marginalræsonnement som strukturmodel for økonomisk styring Kapitel 4. Budgettering som styreform – virksomhedens Budgetprocedure Kapitel 5. Aktivitetsstyringens budgetmetoder og styringsmetoder Kapitel 6. Standardomkostningsregnskab for de variable omkostninger Kapitel 7. Budgettering af kapacitet Kapitel 8. Regnskabet for kapacitet og kapacitetsomkostninger Kapitel 9. Budgetkontrollen Kapitel 10. Likviditetsbudgettering Litteratur Ordliste Stikordsregister

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - til opgavesamling til virksomhedens bogføring og regnskab
  af Michael Andersen & Carsten Rohde
  138,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  ”Løsninger og Løsningsbilag” er en del af lærebogsserien Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab. Serien indeholder lærebogen ”Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab”, en ”Opgavesamling” og ”Løsninger og Løsningsbilag til Opgavesamlingen”. Løsninger og Løsningsbilag er udarbejdet til støtte i løsningen af opgaverne i hæftet Opgavesamling til Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab. Opgavesamlingen understøtter indlæringen af lærebogens begreber, modeller og metode.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Michael Andersen, Carsten Rohde & Jytte Grambo Larsen
  149,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne opgavesamling er udviklet med henblik på at træne de metoder og ræsonnementer, som er behandlet i 5. udgave af lærebogen Virksomhedens Økonomistyring.MICHAEL ANDERSEN, Ph.d., er lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Hans faglige fokus er rettet mod analyse, konstruktion og anvendelse af moderne økonomistyringsværktøjer til måling og ledelse af virksomheders økonomiske effektivitet og værdiskabelse. Han har desuden en omfattende praktisk erfaring og viden inden for virksomheders økonomistyring i bred forstand. Denne er opbygget dels gennem rollen som virksomhedsrådgiver, dels gennem længerevarende forsknings- og virksomhedssamarbejder. Michael Andersen er en hyppigt anvendt kursus- og foredragsholder både inden for uddannelsessektoren og i den private og offentlige sektor.JYTTE GRAMBO LARSEN, Ph.d., er lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Hun har publiceret flere artikler om design af økonomistyringssystemer i teori og praksis. Hendes interesser omfatter dels økonomistyring, dels design og anvendelse af incitaments- og kontrolsystemer til at fremme virksomhedens strategiimplementering og drift. Interessen fokuserer på kombinationen af teori og praksis. Indenfor såvel økonomistyring som kontrolsystemer underviser hun på CBS og andre videregående uddannelsesinstitutioner.CARSTEN ROHDE, Ph.d., er professor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Han har publiceret flere artikler og bøger om opbygning og anvendelse af såvel traditionelle som strategiske økonomistyringsmetoder og -systemer. Ud over undervisning på Copenhagen Business School og andre videregående uddannelsesinstitutioner afholder Carsten Rohde en lang række kurser og seminarer inden for regnskab og økonomistyring. Herudover arbejder han tæt sammen med danske virksomheder og institutioner som rådgiver samt i forbindelse med konkrete erhvervsrettede forskningsprojekter.IndholdForordOpgaver til kapitel 1 – Økonomistyringens idé og formålOpgaver til kapitel 2 – Virksomhedens økonomiske strukturOpgaver til kapitel 3 – Det erhvervsøkonomiske marginalræsonnement som strukturmodel for økonomisk styringOpgaver til kapitel 4 – Budgettering som styreform – virksomhedens budgetprocedureOpgaver til kapitel 5 – Aktivitetsstyringens budgetmetoder og styringsniveauerOpgaver til kapitel 6 – Standardomkostningsregnskab for de variable omkostningerOpgaver til kapitel 7 – Budgettering af kapacitet og kapacitetsomkostningerOpgaver til kapitel 8 – Regnskabet for kapacitet og kapacitetsomkostninger Opgaver til kapitel 9 – BudgetkontrollenOpgaver til kapitel 10 – Likviditetsbudgettering

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Carsten Rohde, Jeanette Willert & Micharel Andersen
  227,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Opgavesamling til lærebogen Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab. Bogen indeholder en række øvelsesopgaver og cases til støtte for indlæringen. Ved køb af bogen får man et password til seriens hjemmeside, hvor der er løsningsbilag og løsninger til opgaverne, som understøtter undervisningsformål og muliggør selvstudium.Serien er konkret udarbejdet med henblik på undervisningen på bachelorstudier på videregående uddannelser, men er også relevant for andre studier, hvor der er brug for en generel indføring i virksomhedens regnskabsbegreber.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Michael Andersen, Carsten Rohde & Jeanette Willert
  313,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab er hovedbogen i en lærebogsserie, der henvender sig til alle, som har brug for en grundlæggende introduktion til virksomhedens regnskab og regnskabsbegreber, herunder det dobbelte bogholderis idé og metode. Fokus er rettet mod virksomhedernes behov for at strukturere og præsentere de økonomiske konsekvenser af deres aktiviteter.Til hovedbogen er der udarbejdet en opgavebog, som købes separat. Til denne bog er der på forlagets hjemmeside lagt løsningsbilag og løsninger til opgaverne, som understøtter undervisningsformål og muliggør selvstudium.Serien er konkret udarbejdet med henblik på undervisningen på bachelorstudier på videregående uddannelser, men er også relevant for andre studier, hvor der er brug for en generel indføring i virksomhedens regnskabsbegreber.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Carsten Rohde, WILL SEAL, Ray Garrison & mfl.
  602,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Michael Andersen & Carsten Rohde
  111,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne opgavesamling knytter sig til bogen Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab. Ideen er at lære det dobbelte bogholderis systematik og metode. Opgavesamlingen dækker hele forløbet fra dataregistrering på bilag over bogføring af transaktionsdata ifølge bilag til regnskabsafslutning og strukturering af selve regnskabet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Michael Andersen, Zakken Worre & Carsten Rohde
  313,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Løsninger og løsningsbilag til opgavesamling
  af Michael Andersen & Carsten Rohde
  131,95 kr.

  Løsninger og Løsningsbilag er et instruktivt hjælpemiddel til støtte for den studerende i løsningen af opgaverne i hæftet Opgavesamling til Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab. Samtidig giver det den studerende mulighed for at stifte bekendtskab med veldisponerede økonomiske billeder, som skal bruges, når de økonomiske konsekvenser af en virksomheds mange handlinger skal læses og tolkes i sammenhæng.

 • af Carsten Rohde, WILL SEAL, Ray Garrison & mfl.
  386,95 kr.

  EBOOK: Management Accounting, 6e

 • af Michael Andersen & Carsten Rohde
  230,95 kr.

  Virksomhedens økonomistyring giver en grundig indføring i, hvordan man tilrettelægger den økonomiske styring af virksomhedens aktivitet og kapacitet. Med udgangspunkt i virksomhedens økonomiske struktur gennemgås de forskellige elementer, der indgår i moderne økonomistyring. Der fokuseres især på de to væsentlige opgaver, der vedrører budgettering som styringsværktøj samt omkostningsregnskabet til måling af effektivitet og omkostningskontrol.Bogen foreligger nu i en 4. revideret udgave med nyt indhold og opdateret materiale. Som noget nyt i forhold til de tidligere udgaver behandles nu også likviditetsbudgettering som selvstændigt element. Endvidere er bogens øvrige kapitler stærkt revideret ligesom strukturen er ændret.Bogens teoretiske ståsted er erhvervsøkonomiens modeller og ræsonnementer. På baggrund heraf er igennem en lang årrække udviklet en særlig faglighed inden for økonomistyring tilpasset forskellige virksomhedskarakteristika, hvor ræsonnementerne er overført til konkrete metoder og værktøjer til brug i såvel private som offentlige virksomheder.Til lærebogen findes Opgavesamling til Virksomhedens Økonomistyring. Opgavesamlingen indeholder dels en række mindre opgaver, der primært sigter på at træne de studerende i at kunne argumentere for valg af metoder og værktøjer til økonomisk styring. Dels indeholder den et antal større opgaver, der sigter på at træne i opbygning og anvendelse af forskellige styrings- og opfølgningsværktøjer.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.