Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Casper Bruun Jensen

Filter
Filter
Genre
 • (4)
 • (6)
 • (1)
Bogtype
 • (6)
 • (2)
Format
 • (3)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (5)
 • (3)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
Tag
 • (3)
 • (3)
Sorter efterSorter Populære
 • - En grundbog
  af Birger Steen Nielsen, Hans Hauge, Casper Bruun Jensen, mfl.
  485,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kvalitative metoder belyser, hvordan mennesker oplever og beretter om verden, hvordan de agerer, og hvordan menneskelige fænomener fremtræder og udvikler sig i komplekse sammenhænge. Metoderne er på forskellig vis egnede til at beskrive, forstå, fortolke og analysere den menneskelige erfarings mange nuancer og kvaliteter. De kvalitative metoder har været i hastig vækst i human- og samfundsvidenskaberne i de seneste ca. 25 år, og forskere har på tværs af faggrænser udviklet et væld af forskellige teknikker, tilgange og perspektiver.I denne 3. udgave er samtlige kapitler reviderede og opdaterede. Bogen inkluderer et nyt kapitel om kvalitative forløbsstudier samt et nyt kapitel om uddannelse i kvalitativ metode. I takt med udbredelsen af kvalitative metoder og undersøgelser er det mere vigtigt end nogensinde at udvikle det kvalitative forskningshåndværk. Denne bog tilbyder et overblik over typiske, kvalitative metoder, og hvordan disse anvendes i dansk og international kontekst.Bogens 30 kapitler giver en indføring i de kvalitative metoders teori, men lægger først og fremmest vægt på konkret at beskrive den håndværksmæssige kunnen, som præger indsigtsgivende kvalitative studier. Bogen er velegnet for både studerende og erfarne kvalitative forskere.Svend Brinkmann er professor ved Aalborg Universitet.Lene Tanggaard er rektor på Designskolen i Kolding og professor ved Aalborg Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Science, technology, society
  af Claus Bossen, Casper Bruun Jensen, Peter Danholt, mfl.
  278,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Science Technology Society-studier (STS) forsøger at afdække og beskrive de ofte meget brogede relationer mellem mennesker, ting, videnskab, teknologi og organisation. Der er tale om en forholdsvis ny videnskabelig strømning, der går på tværs af en række traditionelle skillelinjer. Fællesnævneren er, at der ikke sættes skarpe skel mellem videnskab, teknologi og samfund. STS-studier bliver således mere og mere aktuelle i en tid, hvor blandt andet it, bioteknologi og nye organisationsformer ændrer vores måde at opfatte verden på. Introduktion til STS er den første danske grundbog om dette nye felt. Bogen giver en pædagogisk introduktion til STS-studier og den forskelligartede og ofte vanskelige primærlitteratur, der kendetegner feltet. Forfatterne præsenterer blandt andet socialkonstruktivistiske tilgange til videnskab og teknologi, gennemgår aktør-netværksteori og beskriver etnometodologiske, feministiske og posthumanistiske perspektiver på STS-studier. Introduktion til STS henvender sig til undervisere og studerende inden for en bred vifte af fag - fra ingeniør- og sundhedsuddannelserne over sociologi og samfundsfag til filosofi, psykologi og kulturstudierne på universitetet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Michael Hviid Jacobsen, Inger Glavind Bo, Casper Bruun Jensen, mfl.
  451,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Sociologiens problemer – en grundbog leverer en pædagogisk indføring i sociologien og samfundets mest betydningsfulde problemfelter.Hvert kapitel tager fat i en central sociologisk problematik og udfolder herfra et overblik over de mest betydningsfulde teoriskoler og begreber, de definerende historiske og aktuelle udviklinger på området og de mest skelsættende empiriske studier og indsigter. Alt sammen med afsæt i danske samfundserfaringer og med udblik til den øvrige, globale verden. Bogen giver derfor anledning til at åbne vores forståelse af samfundet og dets problemer og udfordringer på nye og sociologisk kvalificerede måder.Mens der på dansk findes en række bøger, der introducerer til centrale sociologiske teorier og metoder, sætter denne grundbog sociologiens problemer i centrum såvel teoretisk som empirisk.Bogens bidragsydere udgøres af en vifte af kompetente sociologiske forskere fra hele landets universiteter og forskningsmiljøer. Bogen er redigeret af lektor i sociologi Anders Blok og af lektor i politisk sociologi Carsten Bagge Laustsen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Michael Hviid Jacobsen, Martin Zerlang, Anne Scott Sørensen, mfl.
  477,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kultursociologi og kulturstudier placerer sig i mellemrummet mellem samfundsvidenskab og humaniora og beskæftiger sig med kulturelle fænomener af enhver slags: med kunst og subkultur, med æstetik og sociale omgangsformer, med følelsernes kultur, med seksualitetens kultur, med oplevelsen af byens rum og med byudvikling, og i det hele taget med grundlæggende perspektiver på sammenhængen mellem samfund, kultur, magt og politik. Kultursociologien udgør en kernedisciplin i sociologien, og med opblomstringen af humanistiske kulturstudieuddannelser på en række danske universiteter de senere årtier er også store dele af de humanistiske fag orienteret i en kulturteoretisk og sociologisk retning.Denne bog giver en autoritativ indføring i klassiske og nyere tendenser, tænkere og teorier i kultursociologi og kulturteori i tre dele: Ny teori, som for en stor del præsenteres for første gang på dansk Klassiske og nyklassiske teorier, som på forskellige måder tegner fagets tradition Temaer og begreber, der indkredser de vigtigste områder, som kultursociologien og kulturteorien beskæftiger sig med.Bogen vil kunne fungere som en vigtig støtte i arbejdet med kultursociologiske eller kulturteoretiske originaltekster både for undervisere og studerende på de højere læreanstalter. Men den henvender sig også til den ”kulturarbejdende” eller blot kulturinteresserede læser uden for universitetet, som gerne vil have udvidet eller opdateret sin teoretiske horisont.   

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Recursive Partnerships and Infrastructures
  af Casper Bruun Jensen & Brit Ross Winthereik
  99,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  An examination of emerging information infrastructures that are intended to increase accountability and effectiveness in partnerships for development aid.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Making Health Care Futures Through Technology
  af Casper Bruun Jensen
  839,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Science, technology, society
  af Claus Bossen, Casper Bruun Jensen, Peter Danholt, mfl.
  189,95 kr.

  Science Technology Society-studier (STS) forsøger at afdække og beskrive de ofte meget brogede relationer mellem mennesker, ting, videnskab, teknologi og organisation. Der er tale om en forholdsvis ny videnskabelig strømning, der går på tværs af en række traditionelle skillelinjer. Fællesnævneren er, at der ikke sættes skarpe skel mellem videnskab, teknologi og samfund. STS-studier bliver således mere og mere aktuelle i en tid, hvor blandt andet it, bioteknologi og nye organisationsformer ændrer vores måde at opfatte verden på.Introduktion til STS er den første danske grundbog om dette nye felt. Bogen giver en pædagogisk introduktion til STS-studier og den forskelligartede og ofte vanskelige primærlitteratur, der kendetegner feltet. Forfatterne præsenterer blandt andet socialkonstruktivistiske tilgange til videnskab og teknologi, gennemgår aktør-netværksteori og beskriver etnometodologiske, feministiske og posthumanistiske perspektiver på STS-studier.Introduktion til STS henvender sig til undervisere og studerende inden for en bred vifte af fag - fra ingeniør- og sundhedsuddannelserne over sociologi og samfundsfag til filosofi, psykologi og kulturstudierne på universitetet.

 • - Recursive Partnerships and Infrastructures
  af Casper Bruun Jensen & Brit Ross Winthereik
  250,95 kr.

  In Monitoring Movements in Development Aid, Casper Jensen and Brit Winthereik consider the processes, social practices, and infrastructures that are emerging to monitor development aid, discussing both empirical phenomena and their methodological and analytical challenges. Jensen and Winthereik focus on efforts by aid organizations to make better use of information technology; they analyze a range of development aid information infrastructures created to increase accountability and effectiveness. They find that constructing these infrastructures is not simply a matter of designing and implementing technology but entails forging new platforms for action that are simultaneously imaginative and practical, conceptual and technical. After presenting an analytical platform that draws on science and technology studies and the anthropology of development, Jensen and Winthereik present an ethnography- based analysis of the mutually defining relationship between aid partnerships and infrastructures; the crucial role of users (both actual and envisioned) in aid information infrastructures; efforts to make aid information dynamic and accessible; existing monitoring activities of an environmental NGO; and national-level performance audits, which encompass concerns of both external control and organizational learning.Jensen and Winthereik argue that central to the emerging movement to monitor development aid is the blurring of means and ends: aid information infrastructures are both technological platforms for knowledge about aid and forms of aid and empowerment in their own right.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.