Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Cheng-Kuan Lin

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Lih-Hsing Hsu & Cheng-Kuan Lin
    2.078,95 kr.

    The advancement of large scale integrated circuit technology has enabled the construction of complex interconnection networks. Graph theory provides a fundamental tool for designing and analyzing such networks. This book provides an understanding of these interrelated topics.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.