Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Christian Gerlach

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Carsten René Jørgensen, Svend Brinkmann, Boje Katzenelson, mfl.
  461,95 - 537,95 kr.

  "Klassisk og moderne psykologisk teori" er en indføring i psykologiens centrale teorier, personer, temaer og begreber.Bogens første del er en kronologisk gennemgang af psykologiens udvikling fra 1879, hvor Wilhelm Wundt etablerede det første psykologiske laboratorium, til nutidens dominerende teorier og begreber. Bogens anden del er bygget op om centrale temaer i psykologien og her introduceres læseren til teorier om bl.a. tilknytning, bevidsthed og selvet."Klassisk og moderne psykologisk teori" præsenterer og gennemgår de enkelte teoriers baggrund og grundideer. Hvert kapitel indeholder endvidere korte biografiske oplysninger om teoriernes ophavsmænd samt en oversigt over nøglebegreber og definitioner.En fyldig litteraturliste, der medtager både originalværker, skandinaviske oversættelser og den vigtigste sekundær litteratur på området, suppleret af omfattende navne- og emneindeks gør bogen anvendelig som opslagsværk og som redskab til litteratursøgning.

 • af Christian Gerlach, Anders Gade, Randi Starrfelt & mfl.
  618,95 kr.

  Hvad betyder neurologiske og psykiatriske skader og sygdomme i hjernen for vores tanker, følelser og intellektuelle færdigheder? Klinisk neuropsykologi giver svarene. Bogen kommer i 40 kapitler rundt om alle aspekter af neurologiske og psykiske skader og sygdomme og er skrevet af en lang række af Danmarks førende eksperter i neuropsykologi. Selv om bogen behandler videnskabelige emner, har både redaktører og forfattere bestræbt sig på at gøre emnerne mere alment tilgængelige, hvorfor begreber og nødvendige fagtermer er forklaret, ligesom målet har været at forene enkelhed i beskrivelserne med et højt fagligt niveau. Del 1 fokuserer på de symptomer og syndromer, som typisk er bestemt af skadens lokalisation snarere end dens årsag. Del 2 beskæftiger sig med sygdomsenhederne, herunder sygdommenes hyppighed, ty­piske forløb, klassifikation m.m. Hovedindholdet er dog på kognitive og andre neuropsykologiske karakteristika og problemstillinger. Del 3 beskriver neuropsykologisk rehabilitering og de overordnede problemstillinger i denne forbindelse. Del 4 handler om grundlag og metoder.

 • af Christian Gerlach
  612,95 kr.

  This multi-disciplinary volume is one of the few collections about social change covering various cases of mass violence and genocide. In life under persecution, social relations and social structures were not absent and not simply replaced by an ethno-racial order. The studies in this book show the influence of social structures like gender, age and class on life under persecution. Exploring practices in family and labor relations and of collective action, they counter claims of an atomization of society or total uprootedness of victims. Despite being exposed to poverty and want and under the permanent threat of political violence, persecuted people tried to develop their own agency. Case studies are about the Jewish and Armenian persecutions, Rwanda, the war of decolonization in Mozambique and civilian refuges in Belarus during World War II. The authors are a mix of experienced scholars and young researchers.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.