Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Christian von Buchwald

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • - og hoved-hals-kirurgi
    af Ulrik Pedersen, Knud Larsen, Niels Rasmussen, mfl.
    657,95 kr.

    Lærebog i øre-næse-halssygdomme - og hoved-hals-kirurgi er en helt ny lærebog, der afløser den klassiske lærebog af Thomsen og Jepsen. Bogen baserer sig på et nyt koncept, der bl.a. rummer et bredt forfatterpanel og en ny vægtning af stoffet med fokus på nationale retningslinjer, klassifikationer og danske universitetshospitalers procedurebeskrivelser. Bogens centrale del består af de organspecifikke afsnit, der hver især har en ny og konsekvent struktur og nyt billedmateriale. En mindre del af bogen præsenterer dels undersøgelsesteknikker, en symptomorienteret indgangsvinkel til patienten samt de akutte ørenæsehals-tilstande. Målgruppen er primært medicinstuderende, introduktionslæger i specialet og praktiserende læger. Bogen suppleres af et interaktivt læringssite på forlagets hjemmeside med bl.a. undersøgelsesvideoer og kliniske cases.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.