Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Christine Boeskov

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Jørgen Elklit, Nicoline Nyholm Miller & Christine Boeskov
  1.108,95 kr.

  I 1932 udkom en kommenteret udgave af den daværende kommunalevalglov (Schau og Holten, 1932), men den er naturligvis for længst blevetforældet. Derfor er der nu (igen) behov for en samlet, kommenteret udgave afkommunal- og regionalvalgloven, og det er vores forhåbning, at denne udgivelsevil blive et vigtigt hjælpemiddel for de mange, der på den ene eller denanden måde har brug for et solidt og pålideligt kendskab til såvel denne lovgivningsom dens baggrund og konkrete udmøntning i bekendtgørelser, vejledningerosv. Som potentielle brugere ser vi primært de mange, der i kommunerog regioner er direkte involveret i afviklingen af alle faser af de toslags valg, men også mange kommunal- og regionspolitikere og disses baglandi de lokale partiforeninger, journalister, der dækker kommunal- og regionalvalglokalt og nationalt, forskere og mange andre.Som tilfældet var i 2019, udkommer Lov om kommunal- og regionalvalgmed kommentarer nogle måneder før det næste valg af den type, lovkommentarenomhandler. Det betyder, at bogen kan komme i anvendelse med detsamme, og det er vi rigtigt glade for.

 • - med kommentarer
  af Jørgen Elklit, Nicoline Miller & Christine Boeskov
  1.108,95 kr.

  I 1932 udkom en kommenteret udgave af den daværende kommunale valglov (Schau og Holten, 1932), men den er naturligvis for længst blevet forældet. Derfor er der nu (igen) behov for en samlet, kommenteret udgave af kommunal- og regionalvalgloven. Nærværende værk vil være et vigtigt hjælpemiddel for de mange, der på den ene eller den anden måde har brug for et solidt og pålideligt kendskab til såvel denne lovgivning som dens baggrund og konkrete udmøntning i bekendtgørelser, vejledninger osv. Lovkommentaren henvender sig derfor primært til de personer, der i kommuner og regioner er direkte involveret i afviklingen af alle faser af de to slags valg, men også de mange kommunal- og regionspolitikere og disses bagland i de lokale partiforeninger, journalister, der dækker kommunal- og regionalvalg lokalt og nationalt, forskere m.fl.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.