Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Dan Zahavi

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (5)
 • (14)
Bogtype
 • (12)
 • (4)
Format
 • (5)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (2)
Sprog
 • (5)
 • (8)
 • (3)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
Tag
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Carsten René Jørgensen, Svend Brinkmann, Boje Katzenelson, mfl.
  485,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  "Klassisk og moderne psykologisk teori" er en indføring i psykologiens centrale teorier, personer, temaer og begreber.Bogens første del er en kronologisk gennemgang af psykologiens udvikling fra 1879, hvor Wilhelm Wundt etablerede det første psykologiske laboratorium, til nutidens dominerende teorier og begreber. Bogens anden del er bygget op om centrale temaer i psykologien og her introduceres læseren til teorier om bl.a. tilknytning, bevidsthed og selvet."Klassisk og moderne psykologisk teori" præsenterer og gennemgår de enkelte teoriers baggrund og grundideer. Hvert kapitel indeholder endvidere korte biografiske oplysninger om teoriernes ophavsmænd samt en oversigt over nøglebegreber og definitioner.En fyldig litteraturliste, der medtager både originalværker, skandinaviske oversættelser og den vigtigste sekundær litteratur på området, suppleret af omfattende navne- og emneindeks gør bogen anvendelig som opslagsværk og som redskab til litteratursøgning.Denne 2. udgave er udvidet med kapitler om: 'positiv psykologi', 'amerikansk funktionalisme','hukommelse, sprog og tænkning', 'socialkonstruktionisme og diskurspsykologi', 'neuroaffektiv udvikling', 'voksenudvikling', 'individ, organisation og samfund'.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dan Zahavi
  268,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dan Zahavi
  225,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Edmund Husserl (1859-1938) er kendt som fænomenologiens grundlægger og er en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige filosoffer. Husserls fænomenologi er en indføring i en række hovedtemaer og kernebegreber i hans tænkning. Bogen er opdelt i tre hovedafsnit, der til et vist punkt forener systematik og kronologi, for så vidt som den følger udviklingen i Husserls forfatterskab: fra de tidlige analyser af bevidsthedens intentionalitet over hans undersøgelse af den transcendentale subjektivitet til de sene analyser af intersubjektiviteten og livsverdenen.Husserls fænomenologi udkom første gang i 1997, men den foreliggende udgave er stærkt revideret.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En introduktion
  af Dan Zahavi
  205,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Fænomenologi: En introduktion er en kortfattet og engageret indføring i en af det 20. århundredes dominerende filosofiske bevægelser. På en levende og letforståelig måde introducerer bogen en række fænomenologiske nøglebegreber, som er afgørende for at kunne forstå tænkere som Husserl, Heidegger og Merleau-Ponty. Bogen, som er skrevet af en internationalt førende ekspert på området, undersøger centrale spørgsmål som: Hvad er en fænomenologisk analyse?Hvad er fænomenologiens metodologiske fundament? Hvad fortæller fænomenologien os om kropslighed og intersubjektivitet?Hvordan relaterer fænomenologien sig til andre grene af filosofien? Hvordan kan ideer fra den klassiske fænomenologi anvendes i moderne kvalitativ forskning? Bogen indeholder anbefalinger til videre læsning og opdagelse i fænomenologiens verden, hvilket sammen med bogens omfattende begrebsliste gør den til et oplagt udgangspunkt for enhver, der søger en kortfattet og letlæst introduktion til den rige og komplekse fænomenologiske tradition. “En klar og autoritativ introduktion til fænomenologi af en af verdens førende fænomenologer" Dermot Moran, University College Dublin, Ireland "Dan Zahavi, en af de mest produktive og indsigtsrige fænomenologer i sin generation, har leveret en kortfattet, klar, og intellektuelt stimulerende indføring i fænomenologien” Alessandro Duranti, University of California, Los Angeles, USA "Denne klare bog kommer ind til kernen af hvad fænomenologi handler om, og er uundværlig for enhver der ønsker at vide mere om den tradition” Piet Hut, Institute for Advanced Study, Princeton, USA

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Sociologier om det upåagtede
  af Jan Trost, Michael Hviid Jacobsen, Søren Peter Olesen, mfl.
  451,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hverdagen spiller en afgørende rolle, hvis man vil forstå samfundet i sin helhed og kompleksitet, og de seneste årtier har studier af hverdagen spillet en stadig større rolle inden for sociologien. Hverdagslivet – sociologier om det upåagtede giver en bred introduktion til hverdagslivssociologien som et samlet felt. Bogen beskriver hverdagslivssociologiens ophav i Chicago-skolen og den amerikanske pragmatisme samt udviklingen mod nyere teoridannelser.Der stilles skarpt på marxisme, fænomenologi, eksistentialisme, emotionssociologi og nyere fransk hverdagslivssociologi, der ikke er eksplicit sociologiske skoler, men som på hver deres måde kaster et perspektivrigt blik på hverdagslivet. Endvidere præsenteres centrale hverdagslivstænkere som Goffman, Garfinkel, Sacks og Schegloff. Bogen er rettet mod studerende og undervisere på universiteter og højere læreanstalter.Bogen foreligger her i en gennemrevideret og ajourført udgave med til føjelse af to kapitler: fransk hverdagssociologi og emotionssociologi. Indhold:1.       Chicago-sociologi: Anja Jørgensen2.       Amerikansk pragmatisme: Antje Gimler3.       Symbolsk interaktionisme: Jan Trost, Irene Levin4.       Marxisme, modernitet og utopi: Michael Gardiner5.       Fænomenologisk sociologi: Dan Zahavi og Søren Overgaard6.       Erving Goffmann: Søren Kristiansen7.       Fransk hverdagssociologi: Michael Hviid Jacobsen8.       Eksistentiaistisk sociologi: Joseph A. Kotarba9.       Etnometodologi og det absurdes sociologi: Michael Hviid Jacobsen10.   Samtaleanalyse: Søren Peter Olesen11.   Emotionssociologi: Emma Engdahl og Michael Hviid Jacobsen  Redaktion: Michael Hviid Jacobsen, professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU. Søren Kristiansen, lektor i sociologi ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU, samt prorektor sammesteds.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - A Response to the Linguistic-Pragmatic Critique
  af Dan Zahavi
  471,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  This study analyzes the transcendental relevance of intersubjectivity, and argues that an intersubjective transformation of transcendental philosophy can already be found in phenomenology, especially in Husserl. The author compares Husserl's view with those of Heidegger, Sartre, and Merleau-Ponty.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dan Zahavi
  1.209,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Eine Einfuhrung in Husserl's "Logische Untersuchungen"
  af Dan Zahavi
  258,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Eine Antwort Auf Die Sprachpragmatische Kritik
  af Dan Zahavi
  1.209,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  This work analyzes the transcendental relevance of intersubjectivity, arguing that an intersubjective transformation of transcendental philosophy can already be found in phenomenology, and especially in Husserl.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - A Phenomenological Investigation
  af Dan Zahavi
  483,95 - 1.316,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  In the rigorous and highly original Self-Awareness and Alterity, Dan Zahavi provides a sustained argument that phenomenology, especially in its Husserlian version, can contribute something decisive to the analysis of self-awareness.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dan Zahavi & Shaun Gallagher
  385,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dan Zahavi
  193,95 - 599,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Drawing upon both Husserl's published works and posthumous material, Husserl's Phenomenology incorporates the results of the most recent Husserl research. It can consequently serve as a concise and updated introduction to his thinking.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Investigating the First-Person Perspective
  af Dan Zahavi
  257,95 kr.

  What is a self? Does it exist in reality or is it a mere social construct -- or is it perhaps a neurologically induced illusion? The legitimacy of the concept of the self has been questioned by both neuroscientists and philosophers in recent years. Countering this, in Subjectivity and Selfhood, Dan Zahavi argues that the notion of self is crucial for a proper understanding of consciousness. He investigates the interrelationships of experience, self-awareness, and selfhood, proposing that none of these three notions can be understood in isolation. Any investigation of the self, Zahavi argues, must take the first-person perspective seriously and focus on the experiential givenness of the self. Subjectivity and Selfhood explores a number of phenomenological analyses pertaining to the nature of consciousness, self, and self-experience in light of contemporary discussions in consciousness research.Philosophical phenomenology -- as developed by Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, and others -- not only addresses crucial issues often absent from current debates over consciousness but also provides a conceptual framework for understanding subjectivity. Zahavi fills the need -- given the recent upsurge in theoretical and empirical interest in subjectivity -- for an account of the subjective or phenomenal dimension of consciousness that is accessible to researchers and students from a variety of disciplines. His aim is to use phenomenological analyses to clarify issues of central importance to philosophy of mind, cognitive science, developmental psychology, and psychiatry. By engaging in a dialogue with other philosophical and empirical positions, says Zahavi, phenomenology can demonstrate its vitality and contemporary relevance.

 • af Dan Zahavi
  1.050,95 kr.

  Phenomenology: The Basics is a concise and engaging introduction to one of the dominant philosophical movements of the 20th century. This lively and lucid book provides an introduction to the essential phenomenological concepts that are crucial for understanding great thinkers such as Husserl, Heidegger, and Merleau-Ponty. Written by a leading expert in the field, Dan Zahavi examines and explains key questions such as: What is a phenomenological analysis? What are the methodological foundations of phenomenology? What does phenomenology have to say about embodiment and intersubjectivity? How is phenomenology distinguished from, and related to, other fields in philosophy? How do ideas from classic phenomenology relate to ongoing debates in psychology and qualitative research?With a glossary of key terms and suggestions for further reading, the book considers key philosophical arguments around phenomenology, making this an ideal starting point for anyone seeking a concise and accessible introduction to the rich and complex study of phenomenology.

 • af Dan Zahavi & Shaun Gallagher
  265,95 kr.

  The Phenomenological Mind is the first book to properly introduce fundamental questions about the mind from the perspective of phenomenology. Key questions and topics covered include: what is phenomenology? naturalizing phenomenology and the cognitive sciences phenomenology and consciousness consciousness and self-consciousness time and consciousness intentionality the embodied mind action knowledge of other minds situated and extended minds phenomenology and personal identity.This second edition includes a new preface, and revised and improved chapters. Also included are helpful features such as chapter summaries, guides to further reading, and a glossary, making The Phenomenological Mind an ideal introduction to key concepts in phenomenology, cognitive science and philosophy of mind.

 • - Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame
  af Dan Zahavi
  156,95 kr.

  Can you be a self on your own or only together with others? Is selfhood a built-in feature of experience or rather socially constructed? How do we at all come to understand others? Does empathy amount to and allow for a distinct experiential acquaintance with others, and if so, what does that tell us about the nature of selfhood and social cognition? Does a strong emphasis on the first-personal character of consciousness prohibit a satisfactory account ofintersubjectivity or is the former rather a necessary requirement for the latter?Engaging with debates and findings in classical phenomenology, in philosophy of mind and in various empirical disciplines, Dan Zahavi's new book Self and Other offers answers to these questions. Discussing such diverse topics as self-consciousness, phenomenal externalism, mindless coping, mirror self-recognition, autism, theory of mind, embodied simulation, joint attention, shame, time-consciousness, embodiment, narrativity, self-disorders, expressivity and Buddhist no-self accounts,Zahavi argues that any theory of consciousness that wishes to take the subjective dimension of our experiential life serious must endorse a minimalist notion of self. At the same time, however, he also contends that an adequate account of the self has to recognize its multifaceted character, and that variouscomplementary accounts must be integrated, if we are to do justice to its complexity. Thus, while arguing that the most fundamental level of selfhood is not socially constructed and not constitutively dependent upon others, Zahavi also acknowledges that there are dimensions of the self and types of self-experience that are other-mediated. The final part of the book exemplifies this claim through a close analysis of shame.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.