Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Dinesh Goyal

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Dinesh Goyal
    2.697,95 kr.

    This book features selected papers presented at Third International Conference on International Conference on Information Management and Machine Intelligence (ICIMMI 2021) held at Poornima Institute of Engineering & Technology, Jaipur, Rajasthan, India during 23 - 24 December 2021. It covers a range of topics, including data analytics; AI; machine and deep learning; information management, security, processing techniques and interpretation; applications of artificial intelligence in soft computing and pattern recognition; cloud-based applications for machine learning; application of IoT in power distribution systems; as well as wireless sensor networks and adaptive wireless communication.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.