Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Bøger af Ditlev Tamm

Filter
Filter
Genre
 • (6)
 • (2)
 • (23)
 • (17)
Type
 • (24)
 • (16)
 • (1)
Format
 • (13)
 • (12)
 • (6)
 • (4)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (34)
 • (3)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Tag
 • (5)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • - Rettens kulturhistorie fra middelalderen til i dag
  af Ditlev Tamm
  45,95 - 314,95 kr.

  Med Juraens 100 bedste historier - rettens kulturhistorie fra middelalderen til i dag giver professor i retshistorie Ditlev Tamm juraen kød og ånd. Bogen kan bruges til oplysende lystlæsning, da hver historie kan stå for sig selv. Men læst i sin helhed giver Juraens 100 bedste historier ikke bare et samlet overblik over juraens udvikling, men også et flerstemmigt blik på den vestlige verdens udvikling, da forfatteren trækker på både på den idehistoriske udvikling og også inddrager politiske og historiske perspektiver og referencer i sine fortællinger. De 100 fortællinger favner til sammen bredt rettens kulturhistorie. Vi hører bl.a. om, hvorfor vi fra en jurists synspunkt ikke skal have ondt af Struensee, da han mister hovedet i 1772, og får også baggrunden for den aktuelle diskussion om offentlighedsloven.

 • - Opgøret med de store danske godser 1919
  af Ditlev Tamm & John Erichsen
  318,95 kr.

  Det var store værdier, staten tilegnede sig fra godser og herregårde ved den såkaldte lensafløsning i 1919. Af ejerne blev den opfattet som konfiskation og overgreb, og den vakte både bitterhed og vrede i vide kredse; og året efterkom loven – som en af de få overhovedet - for Højesteret for at få prøvet, om dens bestemmelser var forenelige med Grundloven. Det er en sag med mange såvel juridiske og politiske som historiske og sociale aspekter. Denne bog er skrevet af en jurist, som også er historiker, og en historiker som også er kunsthistoriker. Den giver som den første en samlet fremstilling af det politiske flertals forsøg på at opnå en socialt mere retfærdig jordfordeling og den deraf følgende indimellem ganske hårdhændede afvikling af gamle privilegier og særordninger, herunder inddragelse af et utal af kunstværker, som blev fjernet fra herregårdene og senere kom de danske museer – og dermed den danske offentlighed - til gode.

 • - Historien om Carlsbergfondet, bryggeriet og vores øl
  af Ditlev Tamm
  270,95 kr.

  Forfatter og professor i retshistorie Ditlev Tamm fortæller i De klogeste og skarpeste historien om, hvordan Carlsberg har udviklet sig fra at være et regionalt bryggeri med et internationalt kendt brand til at være en af de tunge spillere i verdens superliga af bryggerikoncerner. Bogen tager afsæt tilbage i 1876, da grundlæggeren af Carlsberg, J.C. Jacobsen, testamenterer bryggerierne til Carlsbergfondet, og læsernes føres helt frem til fundatsændringer i 2000, 2007 og 2013, der blev skabt, for at koncernen kunne være med på det mere og mere konkurrenceprægede internationale ølmarked.Bogen er blevet til på baggrund af omfattende research, og forfatteren har talt med en lang række af de nulevende nøglepersoner i og omkring Carlsberg og fondet.

 • - Danmark, Europa, globale perspektiver
  af Ditlev Tamm
  550,95 kr.

 • - Om reformationen og retten
  af Ditlev Tamm
  40,95 kr.

  Resultatet af Luthers frihedstanker blev overraskende nok det gennemregulerede, statsstyrede samfund, som vi kender i dag. Danskerne er glade for staten. Vi betaler vores skat og indretter os efter de fælles regler. Ja, faktisk har der ikke siden Grevens Fejde i 1500-tallet været alvorlige protester mod statens autoritet. Har dette med reformationen at gøre? Martin Luther gik i 1521 ene mand op imod sin samtids mægtigste autoriteter. Han kæmpede for troens frihed og imod, at paven med sværdet i hånd bestemte over menneskers tro og samvittighed.Resultatet af Luthers frihedstanker blev overraskende nok det gennemregulerede, statsstyrede samfund, som vi kender i dag. De ti bud blev rettesnoren for den juridiske lovgivning, og kongens magt var nærmest ubegrænset. Ditlev Tamm peger på, at det er i denne modsætning, vi finder en del af forklaringen på, hvorfor danskerne lige siden 1500-tallet har været så glade for staten. Læs Ditlev Tamms bidrag til serien om reformationen og dens virkningshistorie fra Eksistensen, og få en forklaringen på, hvorfor det i dag i juridisk forstand er så let at blive skilt.2017 markerer 500-året for reformationens begyndelse med Luthers opslag af 95 teser mod pavekirkens afladshandel i Wittenberg i Tyskland. Eksistensen sætter reformationens aftryk på vores liv, kultur og samfund til diskussion i en serie minibøger.Reformationsseriens forsider tegnes af satiretegner Gitte Skov.

 • af Ditlev Tamm
  117,00 - 240,95 kr.

  D.T.’s fashionable veninde, P.F., dukker en dag op hos D.T. med en bunke tekster af og om François-Timoléon de Choisy, en fransk gejstlig fra Solkongens tid, som hun på sin bestemte måde opfordrer D.T., der ved meget om sprog og historie, til at kigge på. D.T. har god tid under coronapandemien, så han begynder, med P.F. evigt kommenterende på sidelinjen, at nørde Choisys liv – som mand og som kvinde, for Choisy var crossdresser og måske noget i retning af gender fluid.SKABT SOM MAND OG KVINDE er historien om D.T., P.F. og den lille Choisy, der blev klædt som en pige af sin mor og voksede op ved Solkongens hof, og som flere gange i løbet af sit voksenliv forsvandt for så at dukke op i elegant kvindeskikkelse – hvad han blandt andet brugte til at orkestrere intriger og affærer, men også bare gjorde for sin egen fornøjelses skyld. Bogen er en moderne refleksion over en tradition for at klæde sig som det modsatte køn, der altså er ældre end man måske skulle tro, og over det maskuline og det feminine og det pirrende i at glide imellem de to poler.

 • af Ditlev Tamm
  145,95 kr.

  Denne lille bog er skrevet som en kort indføring i antikkens eller oldtidens ret beregnet for juridiske studerende eller andre, som har lyst til at kende til nogle af de ældste faser af juraens lange og brogede historie også uden for Danmarks grænser. Kernen i bogen er et afsnit om retten i det gamle Rom, men der indledes med endnu ældre former for ret, som vi finder dem i oldtidens Mellemøsten og i Grækenland.Romerretten er en ideel indføring i juridisk tænkning, og enhver solid viden om jura indbefatter kendskab til romerretten. I mange lande underviser man endnu i romerret som indledning til det juridiske studium. Det gjorde man også engang i Danmark, men de tider er for længst forbi. Så meget desto mere glædeligt er det, at der dog i faget retshistorie sættes tid af til en indføring i romerretten, og denne bog er ment som en grundbog i dette forløb,men kan læses af enhver, der har lyst til at vide bare en lille smule om den aller ældste ret.

 • af Ditlev Tamm, Rasmus Gottschalck & Merike Ristikivi
  240,95 kr.

  Juraen og måden at tænke juridisk på blev skabt af romerne i antikken og er et af det gamle Roms vigtigste bidrag til verdenskulturen. De romerske jurister udviklede en eminent god måde at analysere komplicerede retlige spørgsmål på, hvilket endnu i dag præger jurister verden over. Latin var romernes sprog og blev også juraens sprog i næsten 2000 år, og vi finder stadig i juristernes sprog rester af det latinske grundlag. Juristlatin er et særligt fagsprog med fagudtryk og vendinger, som man ikke finder i det litterære latin, der normalt læses i skolen og på universitetet. Denne bog er en indføring i den rige kulturelle verden, som romerretten er en del af. Den er på en gang en lærebog i latin, en indføring i juristlatin og en introduktion til romernes juridiske verden. Denne bog indgår i serien LATINERKVARTERET, der udgives i samarbejde med Societas Latina Daniae (Latinselskabet).

 • - og dens retlige beskyttelse
  af Ditlev Tamm
  447,95 kr.

  “Kulturarven har god brug sin retlige beskyttelse.” - Kulturminister Bertel Haarder. Interessen for vor fælles kulturarv er stadig stigende. Men samtidig er kulturarven i fare. Krig, ødelæggelser, tyverier og plyndringer er daglige udfordringer verden over. Denne bog er den første samlede fremstilling på dansk af såvel de nationale som internationale regler om kulturarvsbevaring. Vi hører om de grundlæggende begreber, om kultur i videste forstand og om de organisationer med UNESCO i spidsen, som søger at værne om, formidle og tilgængeliggøre de mange fortidsskatte, som vores fælles kulturarv rummer. En lang række personer, som aktivt beskæftiger sig med kulturarvsbevaring, har bidraget til bogen, der falder i tre hovedafsnit. Først gennemgås de grundlæggende begreber, dernæst de internationale konventioner og endelig behandles de danske regler om arkiver, biblioteker, museer og bygningsfredning. Bogen henvender sig ikke blot til jurister eller ansatte i kulturinstitutioner, men til enhver med interesse for kultur, kulturarven og dens bevaring. Indholdsoversigt: Forord af kulturminister Bertel Haarder Indholdsfortegnelse Forfatterens forord Indledning Nogle grundbegreber De internationale konventioner Kulturarvsbevaring i Danmark Afslutning Noter Litteratur Stikordsregister

 • - En introduktion
  af Ditlev Tamm
  248,95 kr.

  Den første samlede introduktion til den verdensberømte argentinske forfatter og hans værk på dansk giver en kronologisk gennemgang af hans liv og værk. Desuden rummer bogen en liste over de vigtigste personer, faktiske som fiktive, i det borges'ske univers samt bibliografi og udførligt register til titlerne på enkeltnoveller og -digte. Illustreret.

 • - Thomæsons håndskrift
  af Ditlev Tamm & Jesper Dühring Jørgensen
  188,95 kr.

  Kongeloven er den eneste europæiske forfatning for enevælden, der kendes. Kongeloven bevarede sin fulde gyldighed fra 1665 indtil vedtagelsen af Danmarks Riges Grundlov af 1849. Thomæsons håndskrift gengives, fordi det i 1720 blev ét af de sidste håndskrifter, der ved siden af bogtryk, formidlede en tekst, som retter sig mod offentligheden. Man udgav skrevne bøger siden oldtiden, og Thomæson satte med dette håndskrift en slags punktum på en middelalderlig kommunikationsform. Barokkens djærve frodighed præger Thomæsons kalligrafiske mesterstykke. Det rummer på én gang rets-, stil- og danmarkshistorie. Håndskriftet er stadig læseligt. Frederik III udstedte Kongeloven. Hans sekretær Peder Schumacher, senere adlet som Griffenfeld, affattede og skrev på egen hånd lovens tekst; hans pompøse manuskripter var næsten Enevældens relikvier. Denne bog viser linien fra Griffenfelds manuskripter frem til Thomæsons kalligrafiske arbejde. Ditlev Tamm, retshistoriker, professor, dr.jur. et phil., fortæller om Kongelovens fundament, indførelsen af Enevælden, og om dens absolutistiske forbilleder politisk og filosofisk. Jesper Düring Jørgensen, forhenværende forskningsbibliotekar, sammenfatter tilblivelsen af håndskrifterne omkring Kongeloven, fra 1660, via den offentliggjorte lovtekst på kobbertryk, til Thomæson, 1720. Bogens udgivelse er støttet af Hans Majestæt Kong Frederik den IX og Dronning Ingrids Fond, Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Ernst Andersen og Tove Dobel Andersens Fond, Augustinus Fonden samt Margot og Thorvald Dreyers Fond. Indholdsoversigt Forord Ditlev Tamm "Den beste begyndelse till alting er at begynde med Gud" - en introduktion til Kongeloven Kongeloven i faksimile Kongeloven på tryk Jesper Düring Jørgensen Thomæsons afskrifter af Kongeloven Jesper Düring Jørgensen Magt og arv Kongeloven af 1709, editionshistorisk Epilog

 • - Enevældens menneskelige ansigt
  af Ditlev Tamm & Morten Kjær
  98,95 kr.

  Henrik Stampes erklæringer stammer fra tiden mellem 1750erne til 1770erne og viser ham som et barn af sin tids oplysningsfilosofi. Han var én af den danske enevældes dygtigste administratorer, og hans prosa indenfor sin genre er på højde med Ludvig Holbergs, når han er bedst. IndholdsoversigtIntroduktionSelvbiografienHenrik Stampes erklæringerKapitel 1. Om appelKapitel 2. Om melankolske mordereKapitel 3. Ingen bøder uden domKapitel 4. Om marehalmKapitel 5. "Gud bevare os for at følge sådanne principper i at fortolke vore straffelove"Kapitel 6. Mere om marehalmKapitel 7. Administrativ frihedsberøvelseKapitel 8. Om letfærdige kvindfolkKapitel 9. Hvem har retten?Kapitel 10. Naturens ret og underholdsbidragKapitel 11. Åbenbart skriftemålKapitel 12. Straffen for melankolske mordere igenKapitel 13. "Jeg har ofte tilforn vist..."Kapitel 14. Om straffelovens tilbagevirkende kraft og "vor konstitution"Kapitel 15. Mere om underholdsbidragKapitel 16. SelvejerbønderKapitel 17. Afskaffelse af dødsstraf for tyveriKapitel 18. Ophævelse af lejermålsstrafOrdlistePersonliste

 • af Ditlev Tamm
  65,95 - 267,95 kr.

  Ditlev Tamm fortæller om Christian den Fjerdes to kanslere Christen Friis og Jakob Ulfeldt og den store betydning, de havde for den rolle, kongen spillede som landets øverste dommer og lovgiver. Bogen fortæller både om de to mænds baggrund og karakter og om rigets daværende tilstand og de love, der blev gennemført på deres tid.Ditlev Tamm (f. 1946) er en dansk forfatter og professor i retshistorie ved Københavns Universitet. Ditlev Tamm er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie samt æresmedlem af Juridisk Diskussionsklub. Han har udgivet en lang række bøger om danmarkshistorien og er endvidere Dr.jur. honoris causa ved Helsinki Universitet.

 • - A Fighter for Danish and European Freedom
  af Ditlev Tamm, KCMG & Sir James Mellon
  117,95 kr.

  Engelsk udgave. Sober og anskuelig biografi om en af partiet Venstres mest fremtrædende skikkelser i efterkrigstiden. Tamm ser på Per Federspiels (1905-94) baggrund og livsforløb og perspektiverer til den tid, han levede i, og som han blev så stor en del af, bl.a. som korrespondent i London, sagførerfuldmægtig, engageret i modstandsbevægelsen, minister for særlige anliggender, sin tid i Folketinget 1947-1973, tyve år i Europarådet og 1973-74 i Europaparlamentet og meget meget mere.

 • - Latinske skrifter
  af Hanne Roer, Ditlev Tamm & Christian Høgel
  165,95 kr.

  Dante Alighieri (1265-1321) er en af verdenslitteraturens allerstørste skikkelser. Hans hovedværk, skrevet på italiensk, Komedien eller Den Guddommelige Komedie, er oversat til dansk hele tre gange og anses for et af verdenslitteraturens absolutte højdepunkter. Dantes betydning som forfatter er så stor, at også andre af hans værker fortjener vores opmærksomhed, selvom de overskygges af Komedien.Dante var en flittig forfatter, som skrev både på sit italienske modersmål og på latin, periodens mest udbredte litterære og videnskabelige sprog. Denne bog handler netop om denne sidstnævnte del af forfatterskabet, der omfatter et værk om retorik, poetik og de italienske dialekter, De vulgari eloquentia, og et politisk og statsfilosofisk værk kaldet Monarkiet, på latin Monarchia. Hertil kommer en samling breve, Epistolae, to lange og komplicerede hyrdedigte, de såkaldte ekloger, på latin Eclogae, og manuskriptet til en naturvidenskabelig forelæsning om vand og jord, Quaestio de aqua et terra. I denne bog bliver Dantes latinske forfatterskab for første gang præsenteret samlet. Det gøres af nogle landets ypperste kendere af Dante og med oversættelser af nogle af de værker, som vi har savnet på dansk, nemlig et udvalg af brevene, de to ekloger og den lille afhandling om vand og jord. Denne bog indgår i serien LATINERKVARTERET, der udgives i samarbejde med Societas Latina Daniae (Latinselskabet).

 • af Ditlev Tamm
  267,95 kr.

 • - Founders, Foundations, and Fortunes
  af Ditlev Tamm
  331,95 kr.

  Further chapters cover business agreements concerning the Danish beer market in the 20th century, the relations with Tuborg Ltd., the period of occupation in 1940-45, and how Carlsberg finally merged with - but in reality took over -Tuborg in 1970 and missed out on international business opportunities in the 1980s and 1990s.

 • af Ditlev Tamm, Rockwool Fondens Forskningsenhed & Torben Tranæs
  45,19 - 150,95 kr.

  Bogen formidler Rockwool Fondens forskning i emnet ”kriminelles levevilkår og betydningen af alternative afsoningsformer”. De overordnede problemstillinger er betydningen af livsvilkår for den individuelle tilbøjelighed til at begå kriminalitet samt konsekvenserne af samfundets straf af kriminelle. Et beslægtet spørgsmål er forholdet mellem kriminalitet og ledighed. Er det manglende arbejde, som fører til kriminelle handlinger, eller er det kriminel adfærd, som besværliggør ens muligheder for beskæftigelse? Bogens første del bringer en introduktion til dansk og europæisk retshistorie med det sigte at skabe en perspektivering af nutidens retssystem og de reformtanker, det løbende udsættes for.

 • - En rejse i middelalderens søretlige univers
  af Ditlev Tamm, Kirsten Kierkegaard & Axel Kierkegaard
  137,95 kr.

  Denne bog præsenterer for første gang på dansk en vigtig kilde til middelalderens søret og kaster dermed nyt lys over Middelhavets handelsforbindelser. Det drejer sig om et håndskrift, Amalfitavlen, med søretten fra byen Amalfi, der ligger i det sydlige Italien på en af verdens smukkeste kyststrækninger og i dag tiltrækker besøgende fra hele verden. I middelalderen var Amalfi en blomstrende handelsstad med handelsstationer i adskillige byer, herunder Konstantinopel og Cairo. Håndskriftet, som i denne bog gengives både på latin og i dansk oversættelse, viser, hvor dygtige indbyggerne i Amalfi var til at organisere søhandelen på måder, som både tog sociale hensyn og udviste opfindsomhed mht. finansiering og afvikling af handelsrejserne. Bogen giver et førstehåndsindblik i et spændende middelaldersamfund og kan anbefales Italiensrejsende som endnu en lille brik i billedet af dette fascinerende land med dets mange bidrag til europæisk kultur. Denne bog indgår i serien LATINERKVARTERET, der udgives i samarbejde med Latinselskabet.

 • af Ditlev Tamm
  191,95 kr.

  Ditlev Tamm fortæller om Christian den Fjerdes to kanslere Christen Friis og Jakob Ulfeldt og den store betydning, de havde for den rolle, kongen spillede som landets øverste dommer og lovgiver. Bogen fortæller både om de to mænds baggrund og karakter og om rigets daværende tilstand og de love, der blev gennemført på deres tid. Ditlev Tamm (f. 1946) er en dansk forfatter og professor i retshistorie ved Københavns Universitet. Ditlev Tamm er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie samt æresmedlem af Juridisk Diskussionsklub. Han har udgivet en lang række bøger om danmarkshistorien og er endvidere Dr.jur. honoris causa ved Helsinki Universitet.

 • af Ditlev Tamm
  191,95 kr.

  Døden spiller en vigtig rolle i alle kulturer verden over, men dens betydning og opfattelsen af den har ændret sig markant i århundredernes løb. "Dødens triumf" fortæller om det vesteuropæiske syn på døden i løbet af middelalderen om op til det nye årtusind. Ditlev Tamm har læst og analyseret alt fra kunst og litteratur til testamenter og ligprædikener for at finde frem til det almindelige menneskes såvel som de religiøse og statslige institutioners opfattelse af døden gennem tiden. Ditlev Tamm (f. 1946) er en dansk forfatter og professor i retshistorie ved Københavns Universitet. Ditlev Tamm er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie samt æresmedlem af Juridisk Diskussionsklub. Han har udgivet en lang række bøger om danmarkshistorien og er endvidere Dr.jur. honoris causa ved Helsinki Universitet.

 • af Ditlev Tamm, Jens Peter Christensen & John Erichsen
  267,95 kr.

  The book provides a compelling view into the heart and history of one of the oldest supreme courts in Europe - The Danish Supreme Court.

 • af Ditlev Tamm, Jens Peter Christensen & John Erichsen
  231,95 kr.

  The book provides a compelling view into the heart and history of the Supreme Court of Denmark. Justice of the Supreme Court Jens Peter Christensen places the Court within a constitutional setting and describes the role and everyday functions of the Court. John Erichsen, M.A. in History and Art History, guides us through the magnificent premises of the Court, located in the heart of Copenhagen, in Christiansborg – the palace that also houses the Danish Parliament and the Prime Minister’s Office, as well as the Royal Reception Rooms. Ditlev Tamm, Professor of Legal History at the University of Copenhagen, reviews the history of the Supreme Court from the Court’s birth in 1661. Even though the Court was born as a child of absolutism it subsequently strived for the independence that came to be guaranteed by the democratic 1849 Constitution of the Kingdom of Denmark. IndholdsoversigtPrefaceThe Supreme Court in Today’s Society - by Jens Peter ChristensenDesigned for Justice - by John ErichsenThe Supreme Court – a Historical Perspective - by Ditlev TammIndex of images

 • - danske advokater i det 20. århundrede
  af Ditlev Tamm
  398,95 kr.

  En utraditionel og morsom fremstilling af fremtrædende skikkelser, som tegnede advokatstanden i det 20. århundrede. For den interesserede læser, som ønsker et blik bag kapperne. Fyldige personbeskrivelser og rammende citater og anekdoter. »De enkelte afsnit er skrevet med stor indføling og med sans for i velvalgte sætninger at fortælle, hvordan de forskellige advokater var, og hvilket virke de havde.«- Lennart Ricard, advokat, Advokaten, nr.10, 2007.

 • af Ditlev Tamm
  117,00 kr.

  D.T.’s fashionable veninde, P.F., dukker en dag op hos D.T. med en bunke tekster af og om François-Timoléon de Choisy, en fransk gejstlig fra Solkongens tid, som hun på sin bestemte måde opfordrer D.T., der ved meget om sprog og historie, til at kigge på. D.T. har god tid under coronapandemien, så han begynder, med P.F. evigt kommenterende på sidelinjen, at nørde Choisys liv – som mand og som kvinde, for Choisy var crossdresser og noget i retning af gender fluid.SKABT SOM MAND OG KVINDE er historien om D.T., P.F. og den lille Choisy, der blev klædt som en pige af sin mor og voksede op ved Solkongens hof, og som flere gange i løbet af sit voksenliv forsvandt for så at dukke op i elegant kvindeskikkelse – hvad han blandt andet brugte til at orkestrere intriger og affærer, men også bare gjorde for sin egen fornøjelses skyld. Bogen er en moderne refleksion over en tradition for at klæde sig som det modsatte køn, der altså er ældre end man måske skulle tro, og over det maskuline og det feminine og det pirrende i at glide imellem de to poler.

 • - Founders, Foundations, and Fortunes
  af Ditlev Tamm
  354,95 kr.

  This book offers a comprehensive business history of one of the largest global brewing companies. By combining industrial history with insights from corporate management and strategy, it reveals the success story of a family-owned company that has achieved a market-leading position worldwide.The author provides deep insights into the founding of the modern Danish brewery by J.C. Jacobsen Carlsberg in 1847, the company's subsequent rapid success, the relationship between brewing and science, and the importance of the Danish scientist H.C. rsted in establishing this relationship. Readers will also learn about the founder's son, Carl Jacobsen, and the tensions between him and his father; the establishment of the Carlsberg Foundation in 1876; and the transfer of J.C. Jacobsen's breweries to the foundation in 1888, which makes it likely the oldest managing foundation in Europe. Further chapters cover business agreements concerning the Danish beer market in the 20th century, the relations with Tuborg Ltd., the period of occupation in 1940-45, and how Carlsberg finally merged with - but in reality took over -Tuborg in 1970 and missed out on international business opportunities in the 1980s and 1990s. It also examines why Carlsberg has pursued an aggressive expansion strategy since 2000, e.g. by taking over its competitor Scottish and Newcastle together with Heineken in 2008, and has now become the third largest brewery in the world.This book is a must-read for anyone interested in the history of brewing and the success factors of one of the leading global breweries.

 • af Ditlev Tamm
  65,95 kr.

  Den europæiske retskultur, som vi kender den i dag, udspringer af romerretten, som således har stor betydning for forståelsen af både dansk og europæisk retshistorie. Professor Ditlev Tamm præsenterer i denne bog nogle af grundtrækkene i den europæiske retsudvikling med det formål at give den nødvendige baggrund for forståelsen af dansk retshistorie som en del af den europæiske retshistorie.Ditlev Tamm (f. 1946) er en dansk forfatter og professor i retshistorie ved Københavns Universitet. Ditlev Tamm er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie samt æresmedlem af Juridisk Diskussionsklub. Han har udgivet en lang række bøger om danmarkshistorien og er endvidere dr.jur. honoris causa ved Helsinki Universitet.

 • af Ditlev Tamm
  134,95 kr.

  Denne lille bog er skrevet som en kort indføring i antikkens eller oldtidens ret beregnet for juridiske studerende eller andre, som har lyst til at kende til nogle af de ældste faser af juraens lange og brogede historie også uden for Danmarks grænser. Kernen i bogen er et afsnit om retten i det gamle Rom, men der indledes med endnu ældre former for ret, som vi finder dem i oldtidens Mellemøsten og i Grækenland.Romerretten er en ideel indføring i juridisk tænkning, og enhver solid viden om jura indbefatter kendskab til romerretten. I mange lande underviser man endnu i romerret som indledning til det juridiske studium. Det gjorde man også engang i Danmark, men de tider er for længst forbi. Så meget desto mere glædeligt er det, at der dog i faget retshistorie sættes tid af til en indføring i romerretten, og denne bog er ment som en grundbog i dette forløb, men kan læses af enhver, der har lyst til at vide bare en lille smule om den allerældste ret.

 • af Ditlev Tamm
  65,95 kr.

  Ditlev Tamms afhandling "Fra "Lovkyndighed" til "Retsvidenskab"" fortæller om den spændende udvikling, den europæiske retsvidenskab gennemgik i det 19. århundrede. Bogen beskriver de vigtigste begivenheder og de største og mest indflydelsesrige personer og sætter det ind i en dansk kontekst, så vi kommer til at forstå den danske retsvidenskab og ikke mindst dens vigtigste skikkelse, Anders Sandøe Ørsted, og de mange fremskridt, han stod bag.Ditlev Tamm (f. 1946) er en dansk forfatter og professor i retshistorie ved Københavns Universitet. Ditlev Tamm er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie samt æresmedlem af Juridisk Diskussionsklub. Han har udgivet en lang række bøger om danmarkshistorien og er endvidere Dr.jur. honoris causa ved Helsinki Universitet.

 • af Ditlev Tamm
  65,95 kr.

  Professor i retshistorie Ditlev Tamm fortæller om nogle af de mest spændende begivenheder i Nordens historie. Han tager udgangspunkt i nogle af områdets mest interessante og karakteristiske lokaliteter og historiske bygninger og viser, hvordan seværdigheder, som vi aldrig har tænkt nærmere over, i virkeligheden er med til at fortælle vores alle sammens historie.Ditlev Tamm (f. 1946) er en dansk forfatter og professor i retshistorie ved Københavns Universitet. Ditlev Tamm er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie samt æresmedlem af Juridisk Diskussionsklub. Han har udgivet en lang række bøger om danmarkshistorien og er endvidere Dr.jur. honoris causa ved Helsinki Universitet.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.