Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Ditte Sørensen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Janne Hedegaard Hansen, Marianne Skytte, Jens Erik Kristensen, mfl.
  397,95 kr.

  At hjælpe mennesker i udsatte positioner er en grundlæggende del af pædagogens arbejde, og de områder, hvor pædagoger arbejder med mennesker med særligt behov for pædagogisk støtte, omsorg og opdragelse, er mangeartede.Bogen henvender sig dels til studerende på den pædagogiske professionsuddannelse (uanset om de vil specialisere sig til arbejdet med børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer), dels til masteruddannelsen i socialpædagogik samt valgfaget socialpædagogik på kandidatuddannelserne i pædagogisk antropologi, sociologi og psykologi.Bogen indeholder relevante teorier om fx diagnoser, social udsathed og lovgivningsmæssige forhold og belyser de komplekse sammenhænge, hvori socialpædagogik foregår, udvikles og forandres.

 • - Socialpædagogik og mennesker med multiple udviklingshæmninger
  af Ditte Sørensen
  150,95 kr.

  "Omsorgskonstruktioner - socialpædagogik og mennesker med multiple udviklingshæmninger" handler om offentlig omsorg i Danmark i det 21. århundrede. Bogen belyser, hvorledes den offentlige omsorg kan forstås i et historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv, og hvorledes omsorgen kommer ud i hverdagslivsverdenen i mødet mellem socialpædagogen og mennesket med udviklingshæmninger. I bogen peges bl.a. på at: Socialpædagogernes omsorgskonstruktioner udspringer af såvel normaliserings som retssikkerhedsideologien, som har rødder i den historiske udvikling i det danske samfund. - Socialpædagogernes forståelse af og tilgang til mennesket med udviklingshæmninger udspringer af såvel medicinske, psykologiske, sociologiske og sociale tilgange. - Den rolle og typificering, som socialpædagogerne tilskriver mennesket med udviklingshæmninger, har afgørende betydning for, om hverdagslivsverdenen foregår på mennesket med udviklingshæmningers præmisser eller på socialpædagogernes. Om forfatteren: Ditte Sørensen (f. 1954) er Cand. Pæd. Soc. Arbejder som socialfaglig konsulent i Socialpædagogernes landsforbund og har tidligere arbejdet med udviklingen af indsatsen for psykisk udviklingshæmmede, blandt andet som underviser, foredragsholder og konsulent i forbindelse med pædagogiske udviklingsprojekter.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.