Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Dominik Slezak

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Marzena Kryszkiewicz, Rafael Bello, Chris Cornelis, mfl.
    571,95 kr.

  • - Theories, Technologies and Applications
    af Zbigniew Suraj, Pawan Lingras, Aboul-Ella Hassanien & mfl.
    1.589,95 kr.

    Explores the application of rough set theory, which has attracted attention because of the ability to enhance databases by allowing for the management of uncertainty, a comparative analysis between rough sets, and other intelligent data analysis.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.