Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Dorte Ågård

Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (1)
 • (6)
 • (1)
Bogtype
 • (7)
 • (4)
Format
 • (4)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (10)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Dorte Ågård
  146,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen her er en letlæst guide til, hvordan man øger sine elevers motivation. Den er skrevet af Dorte Ågård, en af Danmarks førende forsker inden for feltet. Bogen præsenterer relevant teori om motivation fra international forskning, som hidtil ikke har været brugt i Danmark. Med afsæt i denne forskning giver bogen med inspiration og praktiske anbefalinger et bud på, hvordan man som lærer også får anvendt teorien i praksis. Forfatterens overordnede pointe er, at elevers motivation er et resultat af deres skoleerfaringer og oplevelse af læreren. Derfor har man som lærer stor indflydelse på, hvordan eleverne vælger at engagere sig i skolearbejdet. Bogen henvender sig til undervisere, der gerne vil blive klogere på:Hvad er det, der sætter elever i gang med og i stand til at arbejde engageret i skolen?Hvordan påvirkes elevers motivation af mødet med skolen?Hvad kan virke negativt på motivationen?Hvilken rolle spiller lærerne ift. elevernes motivation?Hvad kan læreren i praksis gøre for at styrke elevernes arbejdsglæde?Bogen udkommer i serien Didaktik til lærere i grundskole og på ungdomsuddannelser samt lærerstuderende. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området. Dorte Ågård er ph.d. fra Aarhus Universitet og er ansat ved Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis på Aalborg Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Laursen, Nikolaj Stegeager, Hanne Kathrine Krogstrup, mfl.
  227,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  De senere år har samskabelse vundet indpas i den offentlige sektor som en arbejdsform, der lægger mindre vægt på kontrol og i stedet vægter samarbejde og inddragelse. Mange taler om en generel overgang fra New Public Management til New Public Governance i den offentlige sektor.En væsentlig komponent i samskabelse og New Public Governance er, at offentlig styring i højere grad handler om at hæve serviceniveauet ved at opbygge kompetencer. Det kræver en ny dagsorden i den offentlige forvaltning med fokus på capacity building.Denne bog stiller skarpt på samskabelse i den offentlige sektor og præsenterer capacity building som et perspektiv til at sikre bedre relationer, mere robuste organisationer og en bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer i den offentlige sektor.Redigeret af Hanne Kathrine Krogstrup, professor mso ved Aalborg Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - i ungdomsuddannelserne
  af Dorte Ågård
  157,95 - 183,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen giver dig teoretisk forståelse og praktisk inspiration, når du skal undervise på gymnasiet, hf, hhx, htx og andre ungdomsuddannelser. Dorte Ågård argumenter i bogen for, at de fleste elever er motiverede for undervisning, men at de har svært ved at navigere i de forventninger, der stilles. Ved at arbejde målrettet med klasseledelse og motivation kan læreren og skolen løse nogle af de problemer, der kan få både elever og lærere til at mistrives i klasselokalet. Bogen diskuterer en række centrale dilemmaer, der knytter sig til undervisning og lærerrollen, bl.a. begreber som autoritet og ansvar for egen læring. Læs om:Hvad er klasseledelse?Hvad er god klasseledelse?Hvorfor er det blevet mere udfordrende at være lærer?Hvordan kan man være en autoritet og samtidig have et godt forhold til sine elever? Forfatterens udgangspunktet er praksisnær klasseledelsesteori og styring-kontakt-modellen, som hun har tilpasset til danske forhold, og som her præsenteres for første gang i Danmark. Dorte Ågård er ph.d. fra Aarhus Universitet og er ansat ved Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis på Aalborg Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Ågård
  232,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dansk rettenøgle opfylder et hidtil udækket behov for målrettet og praktisk materiale til arbejdet med disponering af tekster og sproglig korrekthed.Dansk rettenøgle er en samling af de regler man skal kende for at skrive korrekt dansk. Bogen beskæftiger sig med de typiske problemer med disponering, sætningsbygning, tegnsætning, stavning og andre grammatiske problemer som man møder hos elever i de gymnasiale uddannelser og i folkeskolens ældste klasser.Bogen forenkler komplicerede sproglige problemer ved at give kortfattede og enkle tommelfingerregler, illustreret med mange typiske eksempler på fejl og rettelser til dem.· Lærerens opgaveretning bliver lettere. Ved hjælp af sit nummersystem forenkler og standardiserer bogen den del af lærerens kommentarer der drejer sig om det sproglige.· Et praktisk redskab til opgaveretning via internettet. Det er enkelt at rette sproglige fejl ved skærmen med bogens numre.· Eleverne får en grammatik, tilpasset deres niveau og be hov Bogen er ikke en deskriptiv grammatik, men begrænser sig til de emner som eleverne har problemer med. De enkle tommelfingerregler er tilpasset elevernes niveau.· En hjælp til differentieret undervisning. Med denne bog kan læreren lade eleverne arbejde på egen hånd med udvalgte emner så alle får vejledning i netop det de har brug for. · En oplagt mulighed til "omlagt skriftligt arbejde" i gymnasiet. Læreren retter en dansk stil vha. rettenøglen. Eleverne får de rettede opgaver tilbage og retter derefter fejlene med rettenøglen som opslagsbog. Denne bearbejdning af sproget kan foregå på klassen med læreren som vejleder, eller eleverne kan få rettelserne for hjemme som den næste aflevering. Begge aktiviteter - tiden der bruges af eleverne på skolen til at rette fejl, og lærerens anden retteomgang - er eksempler på "omlagt skriftligt arbejde" der reducerer antallet af afleveringer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Inspiratin til ledere i ungdomsuddannelserne
  af Dorte Ågård & Søren Keller
  286,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog viser, at den bedste vej til at udvikle skoler og undervisning er at foretage et perspektivskifte hen imod mere og bedre pædagogisk ledelse, hvor blikket er rettet mod elevers læring i alle hjørner af organisationen. Bogen vil bidrage til at kvalificere dit pædagogiske ledelsesarbejde og udvide det repertoire, du som leder har at trække på i dit daglige arbejde. Den fremlægger den omfattende forskning på området - bragt ned til et overskueligt omfang. Samtidig bringer den beskrivelser af konkrete erfaringer med pædagogisk ledelse i praksis fra danske ungdomsuddannelser for at give dig indsigt i andres dilemmaer, udfordringer og bud på løsningsmuligheder. Bogens primære målgruppe er de mellemledere, der har mange opgaver tæt på lærerne og undervisningen, det vil sige uddannelsesledere, pædagogiske ledere, pædagogiske chefer, vicerektorer, kursusledere, pædagogiske konsulenter mv.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Dorte Ågård
  45,95 kr.

  Antallet af sygemeldinger på grund af stress eksploderer. Alle kender nogen, der har oplevet at blive ramt af stress, og stort set ingen erhvervsgrupper kan sige sig fri. Nogle mennesker når at sige stop, før de bryder helt sammen. For andre springer elastikken pludselig, og de ”går ned”, nogle gange med uhyggelige konsekvenser såsom hukommelsestab, pludselig blindhed eller andre stærke fysiske symptomer. Men hvad stiller man op, når man først er blevet syg? Man får at vide, at man skal tage den med ro, men hvordan gør man det, når hele kroppen dirrer, og alting kører i højeste gear? Og hvad stiller man op med sig selv, når man går derhjemme, mens alle andre arbejder?”STRESS – sådan kommer du videre” er en praktisk guide til mennesker med alvorlig stress.Den består af tre dele: Første del giver en grundlæggende viden om stress, som man skal bruge til at håndtere sin situation. Anden del af bogen er værktøjskassen, hvor man kan læse om de mange ting, man selv kan gøre for at få det bedre. Tredje del handler om tiden, når man er ved at være rask, dvs. om hvordan man kommer i gang igen, og den giver ideer til at indrette et stressfrit liv fremover.Når man har stress, kan man ikke overskue ret meget. Bogen er derfor kortfattet og overskueligt opbygget i korte kapitler. Den har en konkret og praktisk tilgang til stress og er fuld af kontante anvisninger, som enhver stressramt kan afprøve med det samme.

 • af Per Fibæk Laursen, Peter Brodersen, Carsten Fogh Nielsen & mfl.
  184,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen tematiserer den opgave, som samfundet har givet læreren: at indvie eleverne i de sagsforhold, der er defineret i skolelovgivningen.Bogen giver i tre kapitler læreren tre greb til at løfte den opgave ved at tilkæmpe sig autoritet gennem 1) faglighed, 2) tillid og 3) myndighed. Kapitlerne viser alle med scener fra det praktiske skoleliv, hvordan autoritet kan opbygges, og hvordan teorier om det kan forstås. Det giver læseren en række handlemuligheder for selv at opbygge autoritet og løfte sin professionelle opgave.Læreren som autoritet henvender sig primært til studerende ved læreruddannelsen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Thomas Illum Hansen, Martin Blok Johansen, Per Fibæk Laursen, mfl.
  313,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen stiller skarpt på 52 opslag om klassiske og moderne didaktiske begreber. Hvert opslag præsenterer begrebets teoretiske baggrund, dets betydning i en praksis og dets bidrag til professionel analyse, forberedelse eller evaluering af undervisning. Det er f.eks. ”Lærerroller”, ”Stilladsering”, "Øvelse”.Didaktisk opslagsbog er en værktøjskasse: opslagene er redskaber til at kvalificere lærerens begreber om og handlemuligheder i praksis.Bogens erfarne undervisere, forfattere og forskere skriver og henvender sig til alle, der ønsker at udvikle sig som underviser på et teoretisk og reflekteret grundlag. Bogen er derfor særlig egnet til undervisningen ved læreruddannelsen og til efter- og videreuddannelse.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lotte Bøgh Andersen, Lene Tanggaard, Dorte Ågård, mfl.
  145,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet "Skolen i Morgen" indeholder følgende artikler:Hvad gør en skoleledelse for at udvikle elevers motivation og læreresrelationskompetence?Af Dorte ÅgårdLærernes relationskompetence har betydning for elevernes motivation for skolearbejdet. Artiklen præsenterer den nyeste forskningsbaserede viden på området, herunder forskning om lærer-elev-relationens betydning. Desuden giver den et bud på, hvad skoleledelser konkret kan gøre for at øge elevmotivation gennem et bevidst arbejde med lærerudvikling med fokus på relationskompetence.Synlig læring er synlig succesAf Jesper BodingLæringsmålstyret undervisning skaber grundlaget for, at eleven løbende oplever at have lært noget nyt. Når læringen synliggøres for eleven, styrkes deres oplevelse af self-efficacy, som kort fortalt er elevens tro på egne evner. Artiklen beskriver en måde at arbejde med læringsmålstyret didaktik, hvorskoleledelsen løbende følger op for netop at sikre, at elevernes læring synliggøres, og deres motivation for læring gennem troen på egne evner derved styrkes.Skoleledere kan understøtte lærernes motivationAf Lotte Bøgh Andersen, Stefan Boye og Ronni LaursenMed udgangspunkt i arbejdstidsregler og folkeskolereform ser denne artikel nærmere på lærernes motivation. Artiklen bygger på en analyse af styring i folkeskolen og sætter særligt fokus på motivation blandt lærere før og efter arbejdstidsregler og folkeskolereformen. Derudover undersøger artiklen, hvadskolelederne kan gøre for, at lærerne opfatter denne styring som understøttende og derved forbliver motiverede.Klumme: Kreativitet og motivation – det bliver ikke mere hot! Not?Af Lene Tanggaard

 • af Dorte Ågård
  108,95 kr.

  En letlæst guide til hvordan man øger elevers motivation skrevet af en af Danmarks førende forskere inden for feltet.Bogen præsenterer relevant teori om motivation fra international forskning, som hidtil ikke har været brugt i Danmark. Med afsæt i denne forskning giver bogen med inspiration og praktiske anbefalinger et bud på, hvordan man som lærer også får anvendt teorien i praksis. Forfatterens overordnede pointe er, at elevers motivation er et resultat af deres skoleerfaringer og oplevelse af læreren. Derfor har man som lærer stor indflydelse på, hvordan eleverne vælger at engagere sig i skolearbejdet.Bogen henvender sig til undervisere, der gerne vil blive klogere på:• Hvad er det, der sætter elever i gang med og i stand til at arbejde engageret i skolen?• Hvordan påvirkes elevers motivation af mødet med skolen?• Hvad kan virke negativt på motivationen?• Hvilken rolle spiller lærerne ift. elevernes motivation?• Hvad kan læreren i praksis gøre for at styrke elevernes arbejdsglæde?Bogen indgår i serien Didaktik, der er målrettet grundskolen og ungdomsuddannelserne. Alle bøger i serien går praktisk til værks, er fyldt med øvelser og baseret på den nyeste forskning inden for området.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.