Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Dorthe Bohlbro

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Dorthe Bohlbro & Henriette Bjerreskov
  337,95 kr.

  Bogen giver en grundig introduktion til logistik og supply chain management (SCM).  Del 1 beskæftiger sig med virksomhedens værdiskabelse og hvorledes logistik understøtter denne, og del 2 omhandler supply chain management og ser på virskomheden i forhold til værdikædens up- og downstream.Målgruppen er studerende på videregående uddannelser, hvor fag som logistik og SCM indgår.Bogen findes også i en engelsk udgave: Value adding logistics in supply chain management.

 • - - til marketing
  af Lars Krogh Jensen, Dorthe Bohlbro & Henriette Bjerreskov
  168,95 kr.

  Dette teksthæfte med danske tekster er sammensat af kapitler fra udgivelserne: Organisation og ledelse i teori og praksis Værdiskabende logistik i supply chain managementSammen med bogen Projektstyring i teori og praksis (eng.: Project management in theory and practice) af Lars Krogh Jensen, Hans Reitzels Forlag, udgør kompendie og bog pensum på 1. semester til Markedsføringsøkonom i Tema 1.

 • - kompendie på dansk og engelsk til 1. semester på Markedsføringsøkonom
  af Lars Krogh Jensen, Dorthe Bohlbro & Henriette Bjerreskov
  146,95 kr.

  Dette kompendie med både danske og engelske tekster er sammensat af kapitler fra udgivelserne: Organisation og ledelse i teori og praksis Organisational theory Værdiskabende logistik i supply chain management Value-added logistics in Supply Chain ManagementDe engelske kapitler i kompendiet er oversættelser af de danske tekster.Sammen med bogen Projektstyring i teori og praksis (eng.: Project management i theory and practice) af Lars Krogh Jensen, Hans Reitzels Forlag, udgør kompendie og bog pensum på 1. semester til Markedsføringsøkonom i temaet: Organisation og supply chain.

 • af Dorthe Bohlbro & Henriette Bjerreskov
  333,95 kr.

  This book offers a thorough introduction to logistics and supply chain management (SCM). Part one is concerned with the concept of logistics and how the organization can optimize its added value from this perspective. Part two looks into supply chain management and considers the organization in the up- and downstream of the value chain.The book is aimed at further education where topics of logistics and supply chain management are considered.The book also exists in a Danish version: Værdiskabende logistik og supply chain management.

 • af Dorthe Bohlbro, Thomas Lindholm Uth, Anne Sejer Hansen, mfl.
  440,95 kr.

  Organisation, innovation, and supply chain management er en oversættelse af Organisation, innovation og supply chain management.Organisation, Innovation and Supply Chain Management is a practical textbook about optimising value creation in companies by working systematically on their organisation and the entire supply chain. Readers learn to make the most of business models, resources, logistics, supply chains and distribution channels, and the theories and models are presented in a practical way to helpthem apply the principles in their working lives and make a difference in SMEs. The first two chapters deal with innovative approaches to company business models. Chapter 3 concentrates on project management, and Chapter 4 on human resources, with the focus on motivation, teamwork and management. Chapters 5 and 6 deal with value creation throughout the organisation orcompany’s structures and culture. Chapter 7 helps readers gain insight into themselves by working on personal leadership. The idea is that we should have the skills to manage ourselves before we manage others. Chapters 8 and 9 focus on optimising value creation through streamlining logistics and co-operation between companies in the supply chain. Chapter 10 focuses on allocating responsibilities and co-operation within the supply chain and discusses the key role played by procurement. The last three chaptersfocus on the design of effective distribution channels and on optimising physical and online stores, as well as on interaction between channels in the form of omnichannel retailing. The distribution channel is covered all the way from thestrategic level, which involves the design of the channel based on the target group, to the operational level, which consists of optimising the various sales channels that service end customers. The selection and weighting of topics reflect the learning objectives outlined in the most recent curriculum (autumn 2019) for the subject Organisation and Supply Chain Management during the first two semesters of the Marketing Management study programme. It can also be used in other vocational education programmes that address the upstream and downstream optimization of supply chains.Supplerende materialePå bogens hjemmeside er der undervisningsmateriale til bogens kapitler. Til hvert kapitel er der udarbejdet vejledende svar på kapitlets diskussionsspørgsmål, øvelser der sigter mod at læseren forstår kapitlets centrale teorier og modeller samt en større case der bringer teorier og modeller i praktisk anvendelse. Til alle cases er der udarbejdet vejledende løsninger.

 • af Dorthe Bohlbro, Thomas Lindholm Uth, Anne Sejer Hansen, mfl.
  436,95 - 440,95 kr.

  Organisation, innovation og supply chain management er en praksisorienteret lærebog, der giver læseren en forståelse for, hvordan værdiskabelsen i virksomheder kan optimeres ved at arbejde systematisk med organisationen og den samlede forsyningskæde. Læseren bliver i stand til at arbejde med virksomhedens forretningsmodel, organiseringen af virksomhedens ressourcer samt optimering af logistik, supply chain samarbejde og distributionskanaler.Teorier og modeller er gjort praktisk anvendelige, så læseren bliver i stand til at anvende indholdet i hverdagen efter endt studie, og dermed gøre en forskel for små og mellemstore virksomheder.Gennem bogens to første kapitler bliver læseren i stand til at arbejde innovativt med virksomhedens forretningsmodel. I kapitel 3 bliver læseren ført gennem disciplinen projektstyring, og i kapitel 4 arbejdes der med organisationens menneskelige ressourcer. Der er fokus på motivation, teamsamarbejde og ledelse. I kapitel 5 og 6 arbejdes der med værdiskabelsen gennem organisationens struktur og virksomhedskulturen. Kapitel 7 giver læseren et indblik i sig selv gennem arbejdet med det personlige lederskab. Målet er at gøre læseren i stand til at lede sig selv, før læseren skal lede andre.Kapitel 8 og 9 fokuserer på optimering af værdiskabelsen gennem effektivisering af logistik og supply chain samarbejdet mellem virksomheder. I kapitel 10 er der fokus på arbejdsdelingen og samarbejdet i forsyningskæden, og læseren introduceres til indkøbets centrale rolle i supply chain arbejdet. I bogens tre sidste kapitler arbejdes der med design af den effektive distributionskanal og optimering af fysiske og online butikker, samt samspillet mellem kanaler i form af omnichannel retail. Distributionskanalen behandles således i hele spændet fra det strategiske niveau, hvor kanalen designes med udgangspunkt i virksomhedens målgruppe, til det operationelle niveau, hvor der arbejdes med optimering i den enkelte salgskanal ud mod slutkunden.Valg og vægtning af emner i bogen afspejler læringsmålene i den nyeste studieordning (efterår 2019) på uddannelsen til Markedsføringsøkonom i faget Organisation og Supply Chain Management på 1. og 2. semester. Bogen kan ligeledes anvendes på andre erhvervsrettede uddannelser hvor fokus er på optimering af organisationen og forsyningskæden både up- og downstream.Supplerende materialePå bogens hjemmeside er der undervisningsmateriale til bogens kapitler. Til hvert kapitel er der udarbejdet vejledende svar på kapitlets diskussionsspørgsmål, øvelser der sigter mod at læseren forstår kapitlets centrale teorier og modeller samt en større case der bringer teorier og modeller i praktisk anvendelse. Til alle cases er der udarbejdet vejledende løsninger.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.