Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Erik Platz

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Erik Platz
  130,95 - 192,95 kr.

  Den medicinske psykiatri forstår grundliggende mennesket som en kompliceret hjerne og krop underlagt naturlovene, hvor bevidstheden skal forstås som ledsagefænomen til hjerneprocesser. Som følge heraf forstås sindslidelse som en somatisk sygdom med primært medicinske behandlingsmuligheder. Eksistentialismen ser mennesket som udstyret med en bevidsthed, som kan gøre sig fri af naturlovene og udføre selvstændige overvejelser og beslutninger. Denne frihed skaber angst, som sammen med grundvilkår ved eksistensen viser sig i fortvivlelsen. Forståelsen af sindslidelse tager her udgangspunkt i en analyse af fortvivlelsen og bevidstheden i menneskets selv. Bogens første del gennemgår kritisk forskning vedrørende medicinering og forståelse af sindslidelse som en somatisk sygdom og munder ud i en kritik af at se sindslidelse som en hjernesygdom. Bogens anden del forsøger at opstille en ramme for forståelse af sindslidelse som en lidelse i sindet forbundet med grundvilkår ved eksistensen: frihed, skyld, glæde, fortvivlelse.Uddrag af bogen Enhver samtale med en sindslidende eller en person med psykiske problemer skal tage udgangspunkt i personens helt personlige selvforståelse og livssituation. (…) Men hvad skal det psykologiske indhold i denne samtale sættes i relation til? (…) Er det en viden om kroppen/hjernen eller er det en viden om sindets forhold til sig selv og dette forholds dybere tilknytning til grundvilkår ved livet? Er personen med ”psykiske problemer” bedst tjent med en samtalepartner, som deler livsvilkår og bevidsthed med vedkommende og derved er inde i samme ”system” som den nødlidende? Eller er personen bedst tjent med en samtalepartner, som i løbet af samtalen sidder udenfor ”systemet” og kigger efter hjernemæssige defekter som regel hos den nødlidende og ikke hos sig selv? Om forfatteren Erik Platz er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet 1978. 1978-1997 underviser i psykologi ved pædagoguddannelsen. 1997-2015 ansat ved videreuddannelsen af pædagoger og ved lederuddannelser. Erfaring med mennesker, som ikke har haft gavn af medicinbehandling af sindslidelser, har inspireret til arbejdet med denne bog gennem de sidste fire år.

 • - nyt lys på sindslidelser
  af Erik Platz
  121,95 kr.

  Psykiatrien mangler ikke først og fremmest midler. Psykiatrien har langt mere brug for en ændret forståelse af sindslidelse som ikke bare en somatisk sygdomsting, som indefra bestemmer adfærd og tanker i overensstemmelse med en bestemt diagnose. Det er i vores bevidsthed, at vi oplever og forholder os til os selv og vores omverden. Som følge heraf kan vi ikke udelade en forståelse af bevidstheden i vores begriben af sindslidelse eller af os selv. Sindslidelse skal i de fleste tilfælde overvejende forstås ud fra den enkeltes bevidsthed, hvor hvert enkelt menneske opbygger sin helt egen måde at forholde sig til sig selv på – forstået som sit helt eget sæt af tanker, det tror på. Forholdemåden kan der arbejdes med. Der er håb for alle.Uddrag af bogen I helhedssynet på mennesket har vi altså en somatisk/hjernemæssig del, som vi kan undersøge naturvidenskabeligt. Vi har en psykisk del, som vi et stykke ad vejen kan udforske videnskabeligt. Og endelig har vi den bevidsthedsmæssige del, som vi ikke forstår, fordi vi er lige midt i den, ligesom øjet ikke kan se sig selv. Det er i bevidstheden, at vi forholder os til elementerne i vores omskiftelige liv. I muligheden for at forholde os ligger der en frihed. Heri ligger ikke, at vi kan frigøre os fra vores somatiske og psykiske ”bagage” – det kan vi ikke. Men vi kan arbejde med, hvorledes vi forholder os til denne ”bagage”. Om forfatteren Erik Platz er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet 1978. Har undervist i psykologi. Udgav i 2021 bogen Sindslidelse er en lidelse i sindet. Opbrud i psykiatrien – nyt lys på sindslidelse viderefører tankegangene fra den første bog og præciserer en mere udviklet forståelse af sindslidelser.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.