Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Erving Goffman

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Erving Goffman
  225,95 kr.

  Stigma handler om det sociale samspil, der finder sted imellem såkaldt normale mennesker og så de stigmatiserede - dvs. dem, der bærer et fysisk, psykisk eller socialt miskrediterende særtræk, som adskiller dem fra flertallet. Med bogen udvikler Erving Goffman en sociologisk forståelse af, hvordan stigmatisering overhovedet opstår, og han belyser, hvordan de processer, som producerer en stigmatiseret person, ser ud. Bogen udfolder desuden, hvorledes stigmatiserede mennesker håndterer sig selv og deres stigma i den sociale samhandling med andre mennesker, og hvordan disse håndteringer påvirker den stigmatiseredes oplevelse af sig selv.Stigma udkom første gang i USA i 1963 og har siden stået som en af sociologiens absolutte klassikere. Bogen har lagt fundamentet for afvigelsessociologien og inspireret generationer af forskere og praktikere inden for sociologi, socialpsykologi, socialmedicin, psykiatri, kriminologi, sygepleje og socialt arbejde.Bogen udkommer her i en revideret oversættelse og er forsynet med et fyldigt forord af Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen.

 • af Erving Goffman
  197,95 - 260,99 kr.

  Et af sociologiens og socialpsykologiens helt centrale værker foreligger nu for første gang på dansk.Med teatrets verden som bogens bærende metaforik viser den canadisk-fødte sociolog Erving Goffman, hvordan individet præsenterer sig selv og sine handlinger med henblik på at lede og påvirke omverdenens opfattelse af sin hverdagslige optræden.Oversættelsen er derudover forsynet med en introduktion af Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen.

 • - Den totale institution socialt set - opdateret 2022 udgave
  af Erving Goffman
  297,95 kr.

  NY OG OPDATERET 2022 UDGAVE Anstalt og menneske må betragtes som et af tidens hovedværker inden for den sociologiske analyse af livet i den totale institutions lukkede verden, således som vi kender den fra f.eks. fængsler, kaserner, skibe, kostskoler, klostre, alderdomshjem, opdragelseshjem m.m. Anstalt som menneske skildrer, hvad disse institutioner »får ud af« klienterne, og hvad klienterne »får ud af« tilværelsen inden for murene – på godt og ondt, måske navnlig det sidste… Opmærksomheden rettes i særlig grad mod statshospitalet med udgangspunkt i forfatterens studier i marken gennem 1 år som medarbejder ved et stort amerikansk statshospital. Erwing Goffman fremlægger i bogen den hovedtese, at den mest betydningsfulde faktor i den sindslidende patients udvikling under opholdet ikke så meget er hans sygdom, men selve institutionen og alt, hvad den indebærer. Anstalt og menneske har derfor bud til enhver, som er beskæftiget – eller anbragt – i disse institutioner, samt til alle, der ønsker at vide besked med en af vort samfunds skyggesider.Bogen er senest udkommet i 14 oplag i oktober i en opdateret udgave.

 • af Erving Goffman
  107,95 kr.

  Presents an analysis of the structures of social encounters from the perspective of the dramatic performance. This title shows us how people use such 'fixed props' as houses, clothes, and job situations; how they combine in teams resembling secret societies; and, how they adopt discrepant roles and communicate out of character.

 • - Notes on the Management of Spoiled Identity
  af Erving Goffman
  107,95 kr.

  The dwarf, the disfigured, the blind man, the homosexual, the ex-mental patient and the member of a racial or religious minority all share one characteristic: they are all socially "abnormal". This a study of of the ways in which a stigmatized person can develop a more positive social identity.

 • - En tekstsamling
  af Erving Goffman
  320,95 kr.

  Bogen indeholder et udvalg af de mest centrale essays af sociologen Erving Goffman. Typisk for teksterne er, at de har skiftende perspektiver og analyserer det moderne hverdagslivs mikroskopiske og ofte upåagtede detaljer, samtidig med at de, ofte implicit, fortæller noget om sociale møders indlejring i normative og kulturelle rammer. Goffman kaldte dette område for ‘samhandlingsordenen’, og han mente, at mikroanalysen var den mest velegnede tilgang til at indfange dette domæne.Tekstsamlingen repræsenterer med sine 11 oversatte tekster et bredt udvalg af Goffmans mikrosociologiske perspektiv lige fra de tidlige bidrag om ansigtsarbejde og den oversete situation, over hans udvikling af begreber og analyser i forhold til den sociale samhandlings regler, emotionalitet og rumlighed til de senere og mere teoretisk og socialfilosofisk funderede temaer om forståelsesrammer og samtalens former.Fælles for alle teksterne er Goffmans formidable evne til ved hjælp af konkrete eksempler og med sproglig finesse at vise, hvad analyser af hverdagslivets forholdsvis trivielle og tilsyneladende upåagtede foreteelser kan fortælle os om vores samfunds sociale organisering.Tekstsamlingen genudgives nu med ny introduktion af Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen.

 • af Erving Goffman
  244,95 kr.

  This book brings together five of Goffman's seminal essays: "Replies and Responses," "Response Cries," "Footing," "The Lecture," and "Radio Talk."

 • - Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates
  af Erving Goffman
  127,95 kr.

  Asylums is an analysis of life in "total institutions"--closed worlds like prisons, army camps, boarding schools, nursing homes and mental hospitals. It focuses on the relationship between the inmate and the institution, how the setting affects the person and how the person can deal with life on the inside.

 • af Erving Goffman
  150,95 kr.

 • - Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates
  af Erving Goffman
  1.335,95 kr.

  A total institution is defined by Goffman as a place of residence and work where a large number of like-situated, individuals, cut off from the wider society for an appreciable period of time, together lead an enclosed, formally administered round of life

 • - Microstudies of the Public Order
  af Erving Goffman
  1.335,95 kr.

 • - Essays in Face-to-Face Behavior
  af Erving Goffman
  1.443,95 kr.

  "Not then, men and their moments. Rather, moment and their men," writes Erving Goffman in the introduction to his groundbreaking 1967 Interaction Ritual, a study of face-to-face interaction in natural settings, that class of events which occurs during co-presence and by virtue of co-presence

 • - Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates
  af Erving Goffman & William B. Helmreich
  540,95 kr.

 • - Microstudies of the Public Order
  af Erving Goffman & Philip Manning
  423,94 kr.

  The ability to read accurately the 'informing signs' by which strangers indicate their relationship to one another in public or semi-public places without speaking, has become as important as understanding the official written and spoken language of the country. This title provides a grammar of the unspoken language used in public places.

 • af Erving Goffman
  162,95 kr.

  Synopsis coming soon.......

 • af Erving Goffman
  148,95 kr.

  The two essays in this classic work by sociologist Erving Goffman explore the calculative, gamelike aspects of human interaction.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.