Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Eva Lykkegaard

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Paideia
  af Thomas Nordahl, Bjarne Ibsen, Marlene Pedersen, mfl.
  197,95 kr.

  I dette nummer af Paideia kan du læse om følgende:• hvordan samarbejdet om børns trivsel forstås og praktiseres forskelligt i det tværfaglige arbejde, og ledelsens problemstillinger og handlemuligheder ift. til dette• at leg er blevet overset som et effektivt værktøj til at sikre elevers trivsel, samt ledelsens afgørende rolle i at gøre legen legitim som pædagogisk metode • hvordan man arbejder produktivt med trivselsmålingen på tværs af skolen, og dermed sørger for at målingens data bliver omsat til handling• de mest afgørende faktorer for unges (mis)trivsel og heriblandt, hvordan digitalisering, mobning og sociale fællesskaber påvirker de unges trivsel.

 • af Claus Holm, Nanna Paarup, Andreas Rasch-Christensen, mfl.
  162,95 kr.

  I nummeret finder du artikler om:• hvorvidt antallet af marginaliserede unge kan mindskes gennem en mere mangfoldig uddannelse• hvordan skoleelevers trivsel er blevet påvirket under coronanedlukningerne, og hvad der skal til for at styrke trivslen fremover• hvilke elever der har været særligt udfordrede under coronapandemien, og som derfor bør have særlig opmærksomhed i fremtiden• hvordan man konkret kan tilrettelægge skoledagen for at mindske kedsomhed og mistrivsel hos eleverne.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.