Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Eva Sørensen

Filter
Filter
Genre
 • (3)
 • (5)
 • (8)
Bogtype
 • (5)
 • (5)
Format
 • (5)
 • (5)
Sprog
 • (10)
Pris
DKK
Tag
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Peter Aagaard, Jacob Torfing & Eva Sørensen
  412,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvordan skabes der mere innovation i den offentlige sektor? Faglige ambitioner, komplekse problemer og knappe ressourcer har skabt en stigende interesse for besvarelsen af spørgsmålet. Denne bog præsenterer en række svar i form af resultaterne fra CLI PS-projektet, som siden 2010 har studeret betingelserne for at fremme offentlig innovation gennem tværgående samarbejde. Resultaterne dækker indledningsvist over argumentet for samarbejdsdrevet innovation, og giver derefter en oversigt over teoretiske og metodiske tilgange i studiet af samarbejdsdrevet innovation. I forlængelse heraf præsenteres en lang række empiriske casestudier fra forskellige policyområder i form af sundhed, uddannelse, planlægning og offentlig sikkerhed. IndholdsoversigtForordKapitel 1. Samarbejdsdrevet innovation i praksis: en introduktion – af Jacob Torfing, Eva Sørensen & Peter AagaardKapitel 2. Teori og metode i studiet af samarbejdsdrevet innovation i praksis – af Jacob Torfing, Eva Sørensen & Peter AagaardKapitel 3. Samarbejdsdrevet politikinnovation i Det Etiske Råd: En succes der ikke bliver gentaget – af Susanne Boch Waldorff, Eva Sørensen & Anne PetersenKapitel 4. Magt og afmagt i psykiatrien – Iscenesættelse af samarbejdsdrevne innovationsprocesser – af Lone Thellesen, Per Lykke Hansen & Claus HaveKapitel 5. Offentligt-privat innovationssamarbejde: Konkurrence og alliance – af Dorthe Hedensted Lund & Nana VaabeKapitel 6. Fra samarbejdsdrevet innovation til innovative læreprocesser – af Birthe LundKapitel 7. Samarbejdsdrevet politikinnovation i praksis: Udfordringer og muligheder – af Eva Sørensen & Annika AggerKapitel 8. Innovation i folkeskolen – af Julie Borup JensenKapitel 9. Ledelse af tværgående innovationssamarbejder – Balance mellem det planlagte og det uforudsigelige – af Gitte Miller BalslevKapitel 10. Innovative partnerskaber som mulighedsmaskiner for biblioteker – af Louise Overgaard & Birgit JægerKapitel 11. Organisationsinnovation som symbiotisk evolution. Et casestudie af Det Kriminalpræventive Råd – af Peter AagaardKapitel 12. Bottom-up ledelse af samarbejdsdrevet innovation: Udsatte Byområder i Københavns Kommune – af Jesper Rohr HansenKapitel 13. TRYK Politi – en succesfuld fiasko – af Troels Schultz LarsenKapitel 14. Ledelse af samarbejdsdrevet innovation i den kriminalpræventive indsats – af Elisa Kankaala & Andreas Hagedorn KroghKapitel 15. Mellem begejstring og budgetfokus: Offentlige ledere og samarbejdsdreven innovation i en krisetid – af Troels Schultz LarsenKapitel 16. Er der én eller flere tilgange til samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor? – af Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob TorfingOm forfatterne

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Aagaard, Jacob Torfing, Annika Agger, mfl.
  278,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  "Politik og administration" er en lærebog i offentlige forvaltning, der forener klassiske forvaltningstudier og politologi med nyere forståelser af bl.a. innovation og samproduktion i den offentlige sektor. Bogen giver en deskriptiv indføring i forvaltningens mange facetter, men har samtidig en teoretiske dimension, hvor centrale teorier gennemgås, og kernebegreber operationaliseres for at give en mere nuanceret forståelse af forvaltningens mange sammenhænge og udfordringer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jacob Torfing & Eva Sørensen
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Den offentlige sektor er mere dynamisk og innovativ end sit rygte. Alligevel er der god grund til at fokusere på, hvordan offentlig innovation kan fremmes. Denne bog viser, hvordan offentlig innovation kan fremmes gennem samarbejde mellem forskellige offentlige og private parter. Samarbejde mobiliserer forskellige former for viden, muliggør gensidig læring og skaber fælles ejerskab til innovative løsninger. Bogen introducerer og undersøger konceptet 'samarbejdsdrevet innovation' - både teoretisk gennem en tværfaglig diskussion af samarbejdets innovationspotentiale og empirisk gennem en række casestudier. I bogen diskuteres desuden de udfordringer som forskellige sociale og politiske aktører møder, når de indgår i samarbejdsdrevne innovationsprocesser. Bogens ambition er at fremme samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor som en velforankret daglig praksis og et nyt og centralt forskningsområde. Bogen er redigeret af Eva Sørensen, professor i offentlig administration og demokrati, Roskilde Universitet og Jacob Torfing, professor i politik og institutioner, Roskilde Universitet. Indholdsoversigt Forord Introduktion Kapitel 1. Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor DEL 1. Teoretiske vinkler på samarbejdsdrevet innovation Kapitel 2. Økonomisk innovationsteori: Fra iværksættere til innovationssystemer Af Bengt-Åke Lundvall Kapitel 3. Samarbejde og innovation i fysisk planlægningsteori Af Lone Søderkvist Kristensen Kapitel 4. Teorier om teknologisk innovation: Veje til samarbejdsdrevet innovation Af Birgit Jæger Kapitel 5. En organisationsteoretisk rejse gennem innovationslandskabet Af Anne Reff og Mette Brehm Johansen Kapitel 6. Teorier om offentlig administration og styring: Fra stillestående bureaukrati til samarbejdsdrevet innovation Af Jacob Torfing Kapitel 7. Ledelse og styring af samarbejdende innovation: Medledelse med muligheder Af Jørgen Danelund og Tue Sanderhage Kapitel 8. Læringsteori: Hvordan skabes kreative samarbejdsprocesser? Af Birthe Lund og Julie Borup Jensen DEL 2. Aktørerne i samarbejdsdrevet innovation Kapitel 10. Frivillige organisationers rolle i samarbejdsdrevne innovationsprocesser inden for den forebyggende sundhedsindsats Af Naja Vucina Pedersen Kapitel 11. Fagprofessionelles rolle i samarbejdsdrevet innovation Af Karina Sehested og Lykke Leonardsen Kapitel 12. Når offentlige ledere skal lede samarbejdsdrevne innovationsprocesser Af Henrik Kolind og Eva Sørensen Kapitel 13. Kommunalpolitikeren som dagsorden- og iscenesætter af samarbejdsdrevet innovation Af Peter Funder og Eva Sørensen Kapitel 14. Det gælder om at have styr på tingene uden at styre Af Claus Have DEL 3. Empiriske studier af samarbejdsdrevet innovation Kapitel 15. Drivkræfter og barrierer for samarbejdsdrevet projektstyringsinnovation: Et casestudie af Det Kriminalpræventive Råd Af Peter Aagaard Kapitel 16. Sundhedscentre - som resultat af samarbejdsdrevet innovation Af Susanne Boch Waldorff Kapitel 17. De lokale aktionsgrupper som arnested for samarbejdsdrevet innovation i landdistrikterne? Af Maria-Louise Lindgaard Galamba Kapitel 18. Organisatorisk innovation i skabelsen af nye metoder til fastholdelse af unge i uddannelse Af Gitte Miller Balslev og Birgit Jæger Kapitel 19. Offentlige ledere og samarbejdsdrevet innovation Af Troels Schultz Larsen og Marianne Heide Kapitel 20. Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdrevet innovation Af Troels Schulz Larsen og Dorthe Hedensted Lund Konklusion Kapitel 21. Hvordan studeres og fremmes samarbejdsdrevet innovation? Af Eva Sørensen og Jacob Torfing Forfattere

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - fra government til governance
  af Jacob Torfing & Eva Sørensen
  226,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Verden bliver stadig mere kompleks, fragmenteret og mangfoldig, og muligheden for at styre samfundet fra et enkelt ophøjet centrum synes i stigende grad at fortabe sig. Effektiv styring kræver derfor ofte, at relevante og berørte parter fra den private, halvoffentlige og offentlige sektor knyttes sammen i forhandlingsbaserede styringsnetværk.Styringsnetværk er dog ikke noget nyt fænomen. Faktisk har vi en lang historisk tradition for netværksstyring i de nordiske lande. Det nye er dog, dels at styringsnetværkene har mistet deres korporatistiske karakter af trepartsorganer, og dels at de centrale beslutningstagere i kommunerne, staten og EU i stigende grad opfatter styringsnetværk som effektive og legitime styringsmekanismer.Med Netværksstyring fra government til governance giver Eva Sørensen og Jacob Torfing et overblik over den aktuelle forskning i styringsnetværk. Forfatterne diskuterer indledningsvis, hvad styringsnetværk er, og hvordan netværksstyring adskiller sig fra andre styreformer inden for stat, marked og civilsamfund. Hovedkapitlerne giver en systematisk præsentation og analyse af fire forskellige teoretiske tilgange til studiet af styringsnetværk: InterdependensteoriGovernabilityteoriIntegrationsteoriGovernmentalityteoriDer fokuseres på ligheder og forskelle i teoriernes opfattelse af, hvad styringsnetværk er, hvorfor de opstår, hvordan de fungerer, hvordan de kan styres, og hvilke demokratiske potentialer og problemer de rummer.På det rundlag diskuterer forfatterne, hvordan styringsnetværkenes demokratiske implikationer kan belyses med udgangspunkt i liberale og postliberale demokratiteorier. Afslutningsvis diskuteres desuden forskellige metodiske tilgange til analysen af styringsnetværk og en række empiriske analyser præsenteres.Bogen henvender sig til forskere, studerende og praktikere, der søger en for systematisk og forskningsbaseret introduktion til demokratisk netværksstyring.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Metastyring af netværk, aktører og processer
  af Eva Sørensen & Bodil Damgaard
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Analyser af styringsnetværk har almindeligvis begrænset sig til enkelte netværk og disse netværks horisontale styringsbidrag på et givent niveau i det politiske system. For første gang foreligger der nu en bog, der kortlægger og analyserer styringsnetværks rolle i den offentlige styring inden for et helt politikområde - nemlig beskæftigelsespolitikken. Bogen retter ikke alene blikket mod styringsnetværkenes bidrag til en horisontal, men også til en vertikal koordination og styring af beskæftigelsespolitikken. Mens den horisontale koordination og styring finder sted gennem forskellige former for netværksbaseret styring, udøves den vertikale koordination og styring gennem forskellige former for metastyring. Bogen er unik, idet den giver et samlet billede af den rolle, som metastyret netværksstyring spiller på beskæftigelsesområdet, der omfatter alle niveauer fra det sub-lokale, over det kommunale, det regionale, det nationale og til det overnationale EU-niveau. Endvidere belyser bogen den rolle, som metastyring og netværksstyring spiller i samspillet mellem disse niveauer. Det samlede billede, der derved tegnes af den rolle, som metastyret netværksstyring spiller inden for et politikområde, er værdifuldt set ud fra både et teoretisk og et praktisk perspektiv. Således kan analyserne bidrage til at kvalificere samfundsforskeres bestræbelser på at udvikle teorier, om den måde offentlig styring udøves på, og til at informere offentlige myndigheder i deres bestræbelser på at finde nye måder at styre på. Bogen henvender sig til forskere og praktikere med interesse i teoretisk og empirisk viden om, hvordan metastyret netværksstyring praktiseres og til de, som er interesserede i, hvorledes styringsnetværk indgår i styringen af beskæftigelsespolitikken i Danmark. Redigeret af Bodil Damgaard og Eva Sørensen fra Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet. Indholdsoversigt Oversigt over figurer og tabeller Forord Kapitel 1. Indledning (Bodil Damgaard & Eva Sørensen) Kapitel 2. Offentlig styring som metastyring (Eva Sørensen & Jacob Torfing) Kapitel 3. Metastyret netværksstyring i beskæftigelsespolitikken (Bodil Damgaard) Kapitel 4. Konceptuelle og narrative tilgange til studiet af styringsnetværk (Jacob Torfing) Kapitel 5. Er der styr på den aktive og koordinerede sygedagpengeindsats? (Claus Brygger Jacobi) Kapitel 6. Hjulpet godt på vej: Om metastyring af LBR i pilot- og almindelige jobcenterkommuner (Bodil Damgaard) Kapitel 7. Forandringsprocesser i Lokale Beskæftigelsesråd: Resultater fra anvendelsen af et dynamisk analysedesign (Jacob Torfing) Kapitel 8. De Lokale Beskæftigelsesråd: effektive og demokratiske? (Jacob Torfing) Kapitel 9. Regionale beskæftigelsesråd: Fra korporatisme til netværksstyring (Thomas Bredgaard & Flemming Larsen) Kapitel 10. Netværksstyring og metastyring i de regionale beskæftigelsesråd (Randi Frydensberg Hede) Kapitel 11. Institutionelle effekter af EES og OMC på den ministerielle koordination og inddragelse af eksterne parter (Anders Esmark, Birgitte Poulsen & Eva Sørensen) Kapitel 12. Konsekvenser af EU s metastyring af beskæftigelsespolitikken i Danmark, Frankrig og Storbritannien (Peter Triantafillou) Kapitel 13. Europa Kommissionen som metaguvernør af EU's beskæftigelsespolitik (Susana Borrás & Kennet Lynggaard) Kapitel 14. Konklusion (Bodil Damgaard & Eva Sørensen) Om forfatterne

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Aagaard, Jacob Torfing & Eva Sørensen
  344,95 kr.

  Hvordan skabes der mere innovation i den offentlige sektor? Faglige ambitioner, komplekse problemer og knappe ressourcer har skabt en stigende interesse for besvarelsen af spørgsmålet.Denne bog præsenterer en række svar i form af resultaterne fra CLI PS-projektet, som siden 2010 har studeret betingelserne for at fremme offentlig innovation gennem tværgående samarbejde. Resultaterne dækker indledningsvist over argumentet for samarbejdsdrevet innovation, og giver derefter en oversigt over teoretiske og metodiske tilgange i studiet af samarbejdsdrevet innovation. I forlængelse heraf præsenteres en lang række empiriske casestudier fra forskellige policyområder i form af sundhed, uddannelse, planlægning og offentlig sikkerhed.

 • af Dorthe Staunæs, Eva Sørensen, Mikael Jensen, mfl.
  145,95 kr.

  Dette nummer af tidsskriftet "Skolen i Morgen" indeholder følgende artikler:Ledelse af folkeskolens samspil med lokalsamfundet – udfordringer og mulighederAf Eva SørensenSkolereformens tiltag om den åbne skole skaber nye muligheder for at inddrage lokale ressourcer. Dette kan samtidig ses som en udtryk for et skift i tænkningen om, hvordan man styrer og løser offentlige serviceopgaver. Artiklen her ser nærmere på den nye styringstænkning og på de særlige ledelsesudfordringer,der følger med.Ledelse af den åbne skole – fra sodavandsbesøg til samproduktionAf Mathilde Hjerrild CarlsenSkolens engagement i lokalsamfundet skal øges, så der skabes betingelser for samproduktion. Dette indebærer et større og mere forpligtende samarbejde om elevernes læring. Artiklen viser, at ledelse af disse samarbejder ikke kun skal betragtes som spørgsmål om motivation, processtyring og fælles målopsætning, men at det handler om at lede værdier og professionelle identiteter, hvor disse værdier og identiteter er til forhandling.Frivillig undervisningAf Lars Bo WestergaardHjørring Kommune blev landskendt, før folkeskolereformen blev gennemført, for deres tanker og visioner om en ny fritidsmodel for kommunen. I denne artikel fortæller en pædagogisk leder og en skoleleder i Hjørring Kommune om de første erfaringer med en fritidsmodel, der i høj grad involverer det lokalekultur- og foreningsliv.Sejren over ulvetimenAf Mikael JensenI Nr. Felding i Holstebro har de gode oplevelser med deres forenings-SFO, som var den første af sin slags i Danmark. Artiklen giver et indblik i de fordele, som de involverede parter oplever i samarbejdet, og hvad det bagvedliggende ønske med forenings-SFO’en er.Den læringsledede skole – ledelse ”all-inclusive”?Af Malou Juelskjær og Dorthe StaunæsDenne artikel udfolder den nuværende skolereform som en læringsreform og ser nærmere på, hvad det betyder for ledelsesformer. Begrebet ”psy-ledelse” præsenteres, når der skal ledes på at holde eleverne lærende og i bevægelse – deres kapaciteter potentialiseres. Med reformens ord: De skal blive så dygtige,som de kan.

 • - Et studie af Region Sjælland
  af Eva Sørensen, Karina Sehested & Anne Reff
  368,95 kr.

  Offentlig styring er under forandring. Såvel den politiske som den administrative styring tager i stigende grad form af det, der i denne bog betegnes som pluricentrisk koordination. Denne styring udspiller sig som en kompleks og flydende koordinationsproces, hvor udfaldet kun i begrænset omfang bestemmes af de gældende formelle rammer. I stedet afhænger resultatet af den politiske og administrative styring af de involverede aktørers evne til at placere sig centralt og udnytte de muligheder, der er for at påvirke andre stærke og relevante aktører undervejs i processen.Kommunalreformen har betydet, at denne styringsform, som i stigende grad præger hele den offentlige sektor i Danmark i dag, er særligt fremherskende i regionerne. Derfor udgør regionerne en meget væsentlig kilde til viden om, hvordan det er muligt at tilvejebringe offentlig styring under pluricentriske vilkår.Bogen præsenterer resultaterne af et fireårigt case-studium af offentlig styring i Region Sjælland, som den har udformet sig i de første år efter kommunalreformen. Casestudiet viser, at de mange offentlige og private aktører, der har været involveret i styringen af regionerne, har haft vanskeligt ved at omstille sig til at skulle agere indenfor rammerne af en pluricentrisk styringsarena, men at de med tiden er blevet bedre og bedre til det.

 • - Metastyring af netværk, aktører og processer
  af Eva Sørensen & Bodil Damgaard
  390,95 kr.

  Analyser af styringsnetværk har almindeligvis begrænset sig til enkelte netværk og disse netværks horisontale styringsbidrag på et givent niveau i det politiske system. For første gang foreligger der nu en bog, der kortlægger og analyserer styringsnetværks rolle i den offentlige styring inden for et helt politikområde - nemlig beskæftigelsespolitikken. Bogen retter ikke alene blikket mod styringsnetværkenes bidrag til en horisontal, men også til en vertikal koordination og styring af beskæftigelsespolitikken.Mens den horisontale koordination og styring finder sted gennem forskellige former for netværksbaseret styring, udøves den vertikale koordination og styring gennem forskellige former for metastyring. Bogen er unik, idet den giver et samlet billede af den rolle, som metastyret netværksstyring spiller på beskæftigelsesområdet, der omfatter alle niveauer fra det sub-lokale, over det kommunale, det regionale, det nationale og til det overnationale EU-niveau. Endvidere belyser bogen den rolle, som metastyring og netværksstyring spiller i samspillet mellem disse niveauer.Det samlede billede, der derved tegnes af den rolle, som metastyret netværksstyring spiller inden for et politikområde, er værdifuldt set ud fra både et teoretisk og et praktisk perspektiv. Således kan analyserne bidrage til at kvalificere samfundsforskeres bestræbelser på at udvikle teorier, om den måde offentlig styring udøves på, og til at informere offentlige myndigheder i deres bestræbelser på at finde nye måder at styre på.Bogen henvender sig til forskere og praktikere med interesse i teoretisk og empirisk viden om, hvordan metastyret netværksstyring praktiseres og til de, som er interesserede i, hvorledes styringsnetværk indgår i styringen af beskæftigelsespolitikken i Danmark.

 • af Jacob Torfing & Eva Sørensen
  390,95 kr.

  Den offentlige sektor er mere dynamisk og innovativ end sit rygte. Alligevel er der god grund til at fokusere på, hvordan offentlig innovation kan fremmes. Denne bog viser, hvordan offentlig innovation kan fremmes gennem samarbejde mellem forskellige offentlige og private parter. Samarbejde mobiliserer forskellige former for viden, muliggør gensidig læring og skaber fælles ejerskab til innovative løsninger. Bogen introducerer og undersøger konceptet 'samarbejdsdrevet innovation' - både teoretisk gennem en tværfaglig diskussion af samarbejdets innovationspotentiale og empirisk gennem en række casestudier. I bogen diskuteres desuden de udfordringer som forskellige sociale og politiske aktører møder, når de indgår i samarbejdsdrevne innovationsprocesser. Bogens ambition er at fremme samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor som en velforankret daglig praksis og et nyt og centralt forskningsområde.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.