Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Fanny Slotorub

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Fanny Slotorub
  312,95 kr.

  For English click "Se mere"Bag i At skrive ligger Skriveguiden.Med At skrive foreligger der nu en moderne skrivebog til undervisningen i dansk som andetsprog. Bogen er fyldt med opgaver, som øver kursisterne i at forbedre og variere deres skriftsprog og opbygge en sammenhængende og argumenterende tekst. Ingen skrivning uden læsning, så bogen rummer også mange læsetekster med tilhørende læseforståelsesspørgsmål.At skrive falder i 2 dele:Del 1 har fokus på forbinderord og kohæsion; dvs. at der arbejdes med de delelementer, der er nødvendige for at skabe sammenhæng imellem forskellige dele i en tekst. Her lærer kursisterne, hvordan forbinderord kan bruges til argumentation, uddybning, eksemplificering, logisk følge, konklusion m.v.Del 2 har fokus på selve skriveprocessen og indeholder en trin-for-trin gennemgang af, hvordan man kan opbygge en sammenhængende argumenterende tekst og skabe en rød tråd. Her lærer kursisterne at strukturere deres tekster, argumentere for deres synspunkter og at uddybe og konkludere. Bag i bogen finder man det praktiske hæfte, Skriveguiden, hvor oversigter med eksempler på nyttige udtryk og vendinger samt eksemplariske modeltekster står sammen med en stribe gode råd til selve skriveprocessen.At skrive henvender sig til kursister på modul 4 og 5 på Danskuddannelse 3, og kursisterne kommer til at arbejde med de elementer, der er nødvendige for at bestå Prøve i Dansk 3. Men bogen kan også anvendes på højskoler, på VUC, FGU, FVU, i folkeskolen og andre steder i undervisningssystemet, hvor der arbejdes praktisk med opbygning af argumenterende tekster.Bogen er velegnet til klasseundervisning, - men kan også benyttes til selvstudium, da der findes en rettenøgle/facitliste som kan downloades via linket nederst på denne side. At skrive is a book with modern writing exercises that supplement education in Danish as a second language. The book contains several exercises, which will help you improve and vary your writing, while simultaneously creating a solid and coherent text. No writing without reading, though, so the book also contains several texts for reading with related reading comprehension questions.At skrive is divided into two parts:Part 1 focuses on conjunctions and cohesion; i.e. work on the elements necessary to generate cohesion between the various parts that make up your text.Part 2 focuses on the writing process itself and contains a step-by-step examination of how to build a cohesive and solid text while maintaining a red thread throughout.At the back of the textbook, you will find Skriveguiden, which contains an overview of useful expressions and idioms as well as model texts and advice on the writing process.At skrive is aimed at students who are at Danish 3 level, and you will work with the elements necessary to pass the Danish 3 examination. You can also use the book for independent studies.You will find the answers to the book's exercises at the bottom of this page.Level: Difficult

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  383,95 kr.

  PULS 3 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 3, modul 3. PULS 3 er inddelt i fem kapitler med emnerne:• Dansk kunst og kultur • Ligestilling • Arbejde • Lykke • Miljø. PULS 3 består af • En grundbog, ilagt kursist-cd med LYT HJEMME-opgaver (978-87-636-0287-7). LYT HJEMME-opgaverne kan også downloades fra www.alfabetaforlag.dk. • En lærer-cd (978-87-636-0293-8) • En lærervejledning med overvejelserne bag materialet, løsninger og kommentarer til de enkelte opgaver, ekstra opgaveark samt udskrifter af cd’en (978-87-636-0291-4).

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  426,95 kr.

  Puls 2 er et grundbogsmateriale til kursister, som deltager i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning eller går på Danskuddannelse 3, modul 2.Denne reviderede udgave af Puls 2 har i særlig grad fokus på det arbejds- og uddannelsesmæssig indhold og sprog, så den opfylder de krav om emner og mål, der stilles til både den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning og DU3, modul 2. Formålet med bogen er at målrette undervisningen mod de kommunikative behov, kursisterne møder på arbejdsmarkedet såvel som i hverdagslivet.Puls 2 er inddelt i seks kapitler med emnerne:Arbejde og uddannelseIndvandring og arbejde i DanmarkDanmarksbillederGeografi og klimaHøjtider, fester og traditionerEventyr.Puls 2:vægter alle fire færdigheder lige og har sideløbende fokus på udtale og grammatik som en altid integreret del af de emner, der arbejdes med.veksler mellem en lang rækker forskellige og udfordrende opgavetyper.styrker kursisternes automatisering af sproget.giver rig mulighed for at kursisterne kan eksperimentere med sproget.skaber en ramme for meningsfuld kommunikation.gør brug af arbejdsformer og aktivitetstyper. der motiverer til aktiv brug af sproget - bla. strukturer fra Cooperative Learning.indeholder repetetionssider med minioplæg, quizzer, tests og spil.Supplerende materialerTil Puls 2 er der udarbejdet supplerende materialer, som gør det nemmere at lave differentieret og fleksibel sprogundervisning.Du finder alle ekstramaterialer frit tilgængeligt her.

 • af Fanny Slotorub
  462,95 kr.

  Fokus 1 er et grundbogsmateriale til begynderundervisningen i dansk som andetsprog for voksne. Materialet er beregnet til modul 1 på Danskuddannelse 2 og til første halvdel af forløbet på den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning, idet bogen også fokuserer på arbejds- og uddannelsesrelateret indhold og sprog.Det overordnede mål med materialet er, at kursisterne opbygger så bred en kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår begyndende indsigt i danske kultur- og samfundsforhold.Fokus 1 er inddelt i 6 kapitler med emnerne:IntrodanskArbejdeBoligFamilieDagligdagSkole og arbejdsdag. EkstramaterialeTil materialet er der udviklet en række ekstramaterialer, hvor kursisterne kan arbejde selvstændigt og i eget tempo. Ekstramaterialerne understøtter arbejdet med grundbogen i klassen og giver mulighed for differentiering og en mere fleksibel sprogundervisning.Du finder alle ekstramaterialer frit tilgængeligt her.

 • - Dansk for fortsættere
  af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  377,95 kr.

  Fokus 3 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 2, modul 3. Bogen er en del af Fokus-serien, som indtil videre består af Fokus 1 til Danskuddannelse 2, modul 1, samt denne Fokus 3 til modul 3. Formålet med Fokus 3 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår en større indsigt i danske kultur- og samfundsforhold. Fokus 3 er inddelt i 4 kapitler med emnerne: Fritid Bolig Danmark rundt Store fester Fokus 3 : vægter alle fire færdigheder lige (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har sideløbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der arbejdes med. styrker automatiseringen af sproget samtidig med, at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sproget. skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger – med bl.a. interviews, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligninger. veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet. samler op på og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som findes sidst i alle kapitler. har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende spil og test.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  412,95 kr.

  Puls 1 er den første bog i Puls-systemet til Danskuddannelse 3. Puls 1 henvender sig til kursister på modul 1.Da Puls 1 er beregnet til begyndere, introduceres nyt ordforråd og sproglige strukturer både overskueligt og enkelt, men på en måde så alle udfordres. Samtidig sikrer variationen og de mange forskellige opgavetyper, at kursisternes forskellige læringsstrategier tilgodeses. Der veksles i bogen mellem opgavetyper, som primært fremmer automatisering af sproget, og opgavetyper, som giver kursisterne mulighed for at indgå i meningsfuld kommunikation med andre, således at kursisterne opnår et så flydende, korrekt og nuanceret sprog som muligt.Puls 1 er inddelt i syv kapitler med emnerne:IntrodanskDu og din hverdagFamilieBoligMad og indkøbÅret rundtFritid.EkstramaterialeTil Puls 1 er der udarbejdet supplerende materialer, der gør det nemmere at lave differentieret og fleksibel sprogundervisning.Du finder alle ekstramaterialer frit tilgængeligt her.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  407,95 kr.

  Fokus 4 er et grundbogsmateriale til kursister med dansk som andetsprog. Materialet er beregnet til kusister på Danskuddannelse 2, modul 4.Formålet med Fokus 4 er at målrette undervisningen mod de kommunikative behov, kursisterne møder på arbejdsmarkedet såvel som i hverdagslivet, så de får det nødvendige sproglige fundament til at kunne klare sig i Danmark.Fokus 4vægter alle fire færdigheder lige (tale, lytte, læse og skrive), så kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligtindeholder emner, der anbefales i undervisningsvejledningen, så kursisterne opnår viden om det danske samfundskaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft, diskussioner og tværkulturelle sammenligningertræner kursisterne i at udtrykke synspunkter og begrunde deres holdninger i diskussioner om relevante og vedkommende emnerhar fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der arbejdes medstyrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sprogetveksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdettematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus som findes sidst i alle kapitlerhar repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet minioplæg, CL-strukturer, underholdende spil samt test, som repeterer viden og ordforrådoptimerer kursisternes forberedelse til modultest med modultestlignende læse-, skrive- og mundtlige opgaver.EkstramaterialeDu fnder alle ekstramaterialer frit tilgængeligt her.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  717,95 kr.

  Puls 1 er nyeste skud på Puls-stammen. Som de øvrige Puls-bøger er den taskbaseret; denne henvender sig til DU3, modul 1. Som noget helt nyt knytter der sig et interaktivt træningssite til bogen; her kan man for sig selv derhjemme træne de ting, man netop har arbejdet med i skolen. Puls 1 er inddelt i 7 kapitler med emnerne: introdansk - hverdag - familie - bolig - mad og indkøb - året rundt - fritid. Materialet består af bog, website incl. lyd + trykt lærervejledning.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  677,95 kr.

  Lærervejledningen til Fokus 4 indeholder:En kort introduktion til tankerne bag Fokus 4En gennemgang af de forskellige opgavetyperKommentarer og fif til de enkelte opgaverEkstra opgaveark og kopisider til kursisterne samt sjove spilTest til hvert kapitel i grundbogenUdskrifter af lytteteksterLøsninger til opgaverFokus 4 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 2, modul 4.Formålet med Fokus 4 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår en større viden om danske kultur- og samfundsforhold. Fokus 4vægter alle fire færdigheder (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har sideløbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der arbejdes medstyrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sprogetskaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligningerveksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdetsamler op og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som findes sidst i alle kapitler har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende spil og test. Fokus 4 er en del af Fokus-serien, som består af Fokus 1, 2, 3 og 4 til modul 1-4 på Danskuddannelse 2.Fokus 4 er inddelt i 4 kapitler med emnerne:Sundhed og livskvalitetSkole og uddannelseArbejde og jobsøgningHøjtider og traditioner Fokus 4 består afGrundbogLærervejledning med overvejelserne bag materialet, med løsninger og kommentarer til de enkelte opgaver,  kopisider til kursisterne, ekstra opgaveark, 4 test samt udskrifter af alle lydfilerLydfiler til læreren og kursisterne lagt ud til fri download på www.alfabetadigital.dkI-bog, som er en digital udgave af den trykte bog.

 • af Fanny Slotorub
  727,95 kr.

  Denne lærervejledning til bogen Grammatik i brug - en basal indføring i dansk grammatik giver læreren en kort introduktion til den måde, bogen arbejder med grammatikken på. Bogen hviler på principperne for den induktive fremgangsmåde, hvor kursisten selv bliver den opdagende, og der tages udgangspunkt i sprog i brug.Lærervejledningen indeholder:Rettenøglemed facit til alle opgaver og kommentarer og forslag til nogle af opgaverne.Rettenøglen giver mulighed for selvkorrektion og kan kopieres tilde kursister, der bruger bogen som selvstudium eller ikke har deltageti en fælles gennemgang af opgaverne.Kopiarkmed kort til opgaverne på repetitionssiden, bl.a. Quiz & byt, Flashcard-spil og Matching.til nogle af opgaverne, bl.a. Infokløftopgaver, og til bøjning af fxverber, der kan bruges i arbejdet med alle tekster.med en verbumliste inddelt i gruppe 1, 2 og 3.med en grammatiktest som repetition af og afslutning på hvert kapitel.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  362,95 kr.

  Fokus 5 er et grundbogsmateriale til undervisning af kursister med dansk som andetsprog. Materialet er beregnet til kursister på Danskuddannelse 2, modul 5 og 6.Formålet med Fokus 5 er først og fremmest, at kursisterne får opbygget en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår viden om danske kultur- og samfundsforhold, så de har det nødvendige fundament til at kunne klare sig i hverdagslivet såvel som på arbejdsmarkedet i Danmark. Samtidig sigter materialet på at forberede kursisterne til modultesten og Prøve i Dansk 2 med emner, der anbefales i fagbeskrivelsen, og som kursisterne kommer rundt om på en grundig og testrelevant måde.Fokus 5tilgodeser alle fire færdigheder og har sideløbende fokus på grammatik og ud tale af nyt ordforråd som en altid integreret del af de emner, der arbejdes med.indeholder emner, der er relevante og tidssvarende, så kursisterne opnår nødvendig viden om det danske samfund.skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft, diskussioner og tværkulturelle sammenligninger.har særligt fokus på argumentation, hvor kursisterne opfordres til at diskutere og tage stilling, så de lærer at udtrykke og begrunde egne synspunkter.styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sproget.veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet.har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet minioplæg, CL-strukturer, underholdende spil samt test, som repeterer viden og ordforråd.optimerer kursisternes forberedelse til modultest og Prøve i Dansk 2 med prøvelignende opgaver inden for læsning, skrivning og mundtlig kommunikation.Fokus 5 er en del af Fokus-serien, som består af Fokus 1, 2, 3, 4 og 5 til modul 1-6 på Danskuddannelse 2.EkstramaterialeTil materialet hører lydfiler til fri afbenyttelse. Du finder lyttematerialet på praxisOnline.For at få adgang til lydfilerne, skal du oprette dig som bruger på praxisOnline.

 • af Fanny Slotorub
  347,95 kr.

  Mosaik - et taskbaseret undervisningssystem Mosaik 2 begynder, hvor Mosaik 1 slap, dvs. på DU 2, modul 2-3 og på DU 3, modul 1-2. Mosaik lægger op til en kommunikativt orienteret undervisning. Det vil sige, at undervisningen planlægges tematisk i forløb med kommunikative opgaver, de såkaldte tasks. I denne 4. udgave er en række af bogens diagrammer og tabeller blevet opdateret. Bogens temaer Bogen består af tre kapitler med hver sit tema: Mad og sundhed, Transport og trafik og Ferie og rejser, dvs. gængse hverdagsemner, som er af personlig interesse og almen relevans for kursisterne. Temaerne vægter det personlige og konkrete og sætter kursisterne i centrum ved at tage udgangspunkt i deres egne erfaringer og forhåndsviden ud fra devisen, at i jo højere grad kursisternes medbragte personlige ressourcer inddrages i undervisningen, desto bedre og hurtigere vil sprogtilegnelsen forløbe.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  447,95 kr.

  Fokus 2 er et grundbogsmateriale til undervisning i dansk som andetsprog til voksne. Materialet er beregnet til kursister på Danskuddannelse 2, modul 2.Formålet med Fokus 2 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår en større viden om danske kultur- og samfundsforhold.Fokus 2vægter alle fire færdigheder (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har sideløbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der arbejdes med.styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sproget.skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligninger.veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet.samler op og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som findes sidst i alle kapitler. har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende spil og test. Fokus 2 er inddelt i 4 kapitler med emnerne:Mad og indkøbTransport og rejserMedierArbejde.EkstramaterialeTil materialet er der udviklet ekstraopgaver, hvor kursisterne kan arbejde selvstændigt og i eget tempo. Ekstramaterialerne understøtter arbejdet med grundbogen i klassen og giver mulighed for differentiering og en mere fleksibel sprogundervisning.Du finder alle ekstramaterialer frit tilgængeligt her.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  597,95 kr.

  Lærervejledningen til Puls 2 indeholder · En kort gennemgang af tankerne bag Puls 1 · Pædagogiske overvejelser over det tilhørende website · En grundig introduktion til de forskellige opgavetyper · Kommentarer og praktiske fif til de enkelte opgaver · Løsninger til de forskellige opgaver · Udskrifter af lytteteksterne · Ekstra opgaveark og kopisider til kursisterne

 • af Fanny Slotorub
  792,95 kr.

  Denne lærervejledning til bogen Grammatik i brug – en udvidet indføring i dansk grammatik giver læreren en kort introduktion til den måde, bogen arbejder med grammatikken på. Bogen hviler på principperne for den induktive fremgangsmåde, hvor kursisten selv bliver den opdagende, og der tages udgangspunkt i sprog i brug. Lærervejledningen indeholder: Rettenøgle med facit til alle opgaver og kommentarer og forslag til nogle af opgaverne. Rettenøglen giver mulighed for selvkorrektion og kan kopieres til de kursister, der bruger bogen som selvstudium eller ikke har deltaget i en fælles gennemgang af opgaverne. Kopiark med kort til opgaverne på repetitionssiden, bl.a. Quiz & byt, Flashcard-spil og Matching.til nogle af opgaverne, bl.a. Infokløftopgaver, og til bøjning af fx verber, der kan bruges i arbejdet med alle tekster.med en verbumliste over bøjning af verberne i gruppe 2 og 3.med en grammatiktest som repetition af og afslutning på hvert kapitel.

 • af Fanny Slotorub
  353,95 kr.

  Grammatik i brug er nu blevet til to selvstændige bøger: en basal indføring og en udvidet, mere omfattende indføring i dansk grammatik. Grammatik i brug – en udvidet indføring i dansk grammatik henvender sig til sprogskolekursister på modul 2-5 på DU3, men kan også anvendes på højskoler, VUC, FVU, FGU, i folkeskolen og andre steder i undervisningssystemet, hvor der arbejdes praktisk med dansk grammatik i andetsprogsundervisningen. Denne bog indeholder mere af alt det gode: en sand guldgrube af ideer, fif og forklaringsmodeller og et væld af forskellige og inspirerende opgaver med udgangspunkt i dagligdags ordforråd, så kursisterne får opbygget et solidt grammatisk fundament. Grammatik i brug er en alt-i-en-grammatik, der består af følgende elementer:Grundbogen med inspirerende mundtlige og skriftlige opgaverOpslagshæftet Grammatikken i en lomme bag i bogen, hvor alle de grammatiske regler gennemgås og forklares i et lettilgængeligt sprog.Gratis digitale øvelser til brugerne med supplerende, selvrettende opgaver på praxisOnline; de giver rig mulighed for differentieret og fleksibel undervisning.Til systemet hører også en solid lærervejledning med kommentarer, ekstra opgaveark, kopisider, sjove spil, en verbumliste, grammatiktest og en rettenøgle til alle opgaver. Lærervejledningen tilkøbes seperat.Grammatik i brug:• opfordrer kursisterne til at arbejde induktivt og selv finde og formulere de grammatiske regler, så de lærer grammatikken ved at se den i brug.• træner kursisterne i at bruge de grammatiske regler korrekt i fri skrift og tale.• lærer kursisterne at blive bedre til at opdage sprogfejl og til selv at finde og forstå de grammatiske forklaringer på fejlene. Grammatik i brug kan både bruges i undervisningen i klassen, som hjemmearbejde og som selvstudium, da der findes en facitliste med løsninger til alle opgaver på praxisOnline.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  610,95 kr.

  Fokus 5 er et grundbogsmateriale til undervisning af kursister med dansk som andetsprog. Materialet er beregnet til kursister på Danskuddannelse 2, modul 5 og 6.Formålet med Fokus 5 er først og fremmest, at kursisterne får opbygget en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår viden om danske kultur- og samfundsforhold, så de har det nødvendige fundament til at kunne klare sig i hverdagslivet såvel som på arbejdsmarkedet i Danmark. Samtidig sigter materialet på at forberede kursisterne til modultesten og Prøve i Dansk 2 med emner, der anbefales i fagbeskrivelsen, og som kursisterne kommer rundt om på en grundig og testrelevant måde.Fokus 5:tilgodeser alle fire færdigheder og har sideløbende fokus på grammatik og udtale af nyt ordforråd som en altid integreret del af de emner, der arbejdes med.indeholder emner, der er relevante og tidssvarende, så kursisterne opnår nødvendig viden om det danske samfund.skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft, diskussioner og tværkulturelle sammenligninger.har særligt fokus på argumentation, hvor kursisterne opfordres til at diskutere og tage stilling, så de lærer at udtrykke og begrunde egne synspunkter.styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sproget.veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet.har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet minioplæg, CL-strukturer, underholdende spil samt test, som repeterer viden og ordforråd.optimerer kursisternes forberedelse til modultest og Prøve i Dansk 2 med prøvelignende opgaver inden for læsning, skrivning og mundtlig kommunikation.Fokus 5 er en del af Fokus-serien, som består af Fokus 1, 2, 3, 4 og 5 til modul 1-6 på Danskuddannelse 2.Lærervejledningen til Fokus 5 indeholder:En kort introduktion til tankerne bag Fokus 5En gennemgang af de forskellige opgavetyperKommentarer og fif til de enkelte opgaverLøsninger til alle opgaverUdskrifter af lytteteksterKopisider til kursisterne, bl.a. ekstra opgaveark og test til hvert kapitel. EkstramaterialeTil materialet hører lydfiler til fri afbenyttelse. Du finder lyttematerialet på praxisOnline.For at få adgang til lydfilerne, skal du oprette dig som bruger på praxisOnline.

 • - en bog om at gå i skole og uddanne sig
  af Fanny Slotorub
  317,95 kr.

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  662,95 kr.

  Lærervejledning til Puls 3. PULS 3 er et grundbogsmateriale til kursister på Danskuddannelse 3, modul 3. PULS 3 er inddelt i fem kapitler med emnerne:• Dansk kunst og kultur • Ligestilling • Arbejde • Lykke • Miljø. PULS 3 består af • En grundbog, ilagt kursist cd med LYT HJEMME-opgaver (978-87-636-0287-7). LYT HJEMME-opgaverne kan også downloades fra www.alfabetaforlag.dk. • En lærer-cd (978-87-636-0293-8). • En lærervejledning med overvejelserne bag materialet, løsninger og kommentarer til de enkelte opgaver, ekstra opgaveark samt udskrifter af cd’en (978-87-636-0291-4).

 • af Fanny Slotorub & Neel Jersild Moreira
  637,95 kr.

  Fokus 2 er et grundbogsmateriale til undervisning af kursister med dansk som andetsprog. Materialet er beregnet til undervisning på Danskuddannelse 2, modul 2.Formålet med Fokus 2 er, at kursisterne opbygger en så bred kommunikativ kompetence som muligt, samtidig med at de opnår en større viden om danske kultur- og samfundsforhold. Fokus 2vægter alle fire færdigheder (tale-, lytte-, læse- og skrivefærdighederne) og har sideløbende fokus på grammatik og udtale som en altid integreret del af de emner, der arbejdes med.styrker automatiseringen af sproget, samtidig med at kursisterne får rig mulighed for selv at komme på banen og eksperimentere med sproget.skaber en ramme for meningsfuld kommunikation og erfaringsudvekslinger - med bl.a. interview, holdundersøgelser, informationskløft og tværkulturelle sammenligninger.veksler mellem en lang række forskellige, sjove og udfordrende opgavetyper, blandt andet strukturer fra Cooperative Learning, der tilgodeser kursisternes forskellige læringsstrategier og varierer samarbejdsformerne på holdet.samler op og tematiserer forskellige grammatiske aspekter i det sprogfokus, som findes sidst i alle kapitler har repetitionssider efter hvert kapitel med blandt andet CL-strukturer, underholdende spil og test.Fokus 2 er inddelt i 4 kapitler med emnerne: Mad og indkøbTransport og rejserMedierArbejde.Lærervejledningen til Fokus 2 indeholder:En kort introduktion til tankerne bag Fokus 2En gennemgang af de forskellige opgavetyperKommentarer og fif til de enkelte opgaverEkstra opgaveark og kopisider til kursisterne samt sjove spilTest til hvert kapitel i grundbogenUdskrifter af lytteteksterLøsninger til opgaver.EkstramaterialeTil materialet er der udviklet ekstraopgaver, hvor kursisterne kan arbejde selvstændigt og i eget tempo. Ekstramaterialerne understøtter arbejdet med grundbogen i klassen og giver mulighed for differentiering og en mere fleksibel sprogundervisning.Du finder alle ekstramaterialer frit tilgængeligt her.

 • af Fanny Slotorub
  642,95 kr.

  Lærervejledningen til Fokus indeholder:● En kort introduktion til tankerne bag Fokus ● En gennemgang af de forskellige opgavetyper, herunder arbejdet med Cooperative Learning-strukturer ● Pædagogiske overvejelser om det tilhørende website ● Kommentarer og fif til de enkelte opgaver● Test til kursisterne som afslutning på hvert kapitel● Løsninger til opgaver● Kopisider til kursisterne samt sjove spil● Udskrifter af lyttetekster

 • - en taskbaseret grundbog til DU1
  af Fanny Slotorub
  357,95 kr.

  Kompas er en taskbaseret grundbog for DU 1. Med Kompas kan du give dine kursister lejlighed til at bruge deres kommunikative færdigheder i praksis og samtidig formidle indblik i danske kultur- og samfundsforhold. Grundbogen indeholder en bred vifte af forskellige aktivitetstyper, så kursisterne får trænet både at lytte, læse, tale og skrive. De kommunikative opgaver lægger op til, at kursisterne får brugt deres sprog i en meningsfuld kontekst, som inddrager deres erfaringer og opfordrer til tværkulturelle sammenligninger. Bogen indeholder desuden projektforløb, som giver mulighed for aktiviteter uden for klasseværelset. Kompas indeholder 2 kapitler med temaerne bolig og transport.Hvert kapitel afsluttes med en test, som i struktur og indhold ligner opgaverne i de relevante modultest og i PD1. Bogen kan således også indgå som et led i test- og prøveforberedelserne. Til grundbogen høre en lærer-cd med lytteopgaver.

 • af Fanny Slotorub
  547,95 kr.

  Denne lærervejledning til bogen Grammatik i brug giver læreren en kort introduktion til den måde, bogen arbejder med grammatikken på, - en induktive.Derudover indeholder den: * skemaer til bøjning af substantiver og verber, der kan bruges i arbejdet med alle tekster * en verbumliste inddelt i gruppe 1, 2 og 3. Listen kan anvendes til at repetere verbernes bøjning, ligesom man kan vælge at arbejde specifikt med at lære gruppe 3 verber udenad * en grammatiktest som repetition af og afslutning på hvert kapitel * en rettenøgle, der giver mulighed for selvkorrektion, og som løbende kan kopieres til de kursister, der bruger bogen som selvstudium, eller ikke har deltaget i en fælles gennemgang af opgaverne. Har man som lærer begrænset tid til en fælles gennemgang, kan man også med fordel udlevere rettenøglen (eller dele af den) til kursisterne.

 • - en bog om arbejdsmarkedet
  af Anne Rasmussen & Fanny Slotorub
  312,95 kr.

 • - Dansk for begyndere
  af Nanna Ebbesen & Fanny Slotorub
  357,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.