Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Flemming André Philip Ravn

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Flemming André Philip Ravn
  353,95 kr.

  Velkommen til den første dansk-moderne hebraisk ordbog nogensinde. De 422 sider rummer over 24.000 opslagsord. Ordbogen indeholder ordforråd, som anvendes på moderne israelsk hebraisk, og som stammer fra det virkelige liv og fra den europæiske civilisations historie, specifikke skandinaviske gloser samt ord og begreber fra jødisk, israelsk og mellemøstlig kultur, religion og historie - og som anvendes akademisk, i litteratur og presse, på tv og i dagligdagens samtaler. Også egennavne. Ordbogen indeholder også lidt slang - og en vis del af ordforrådet stammer fra aramæisk, arabisk og jiddisch. Dette er en dansk ordbog, og som sådan følges de gængse genrekriterier for danske ordbøger - såvel som traditionen i hebraisk grammatik. Det er forfatterens håb, at denne ordbog vil være befordrende for opbyggeligt samvirke mellem folk, sprog og kulturer samt være et gavnligt værktøj for studerende, fagfolk, rejsende og alle andre.

 • - Grammatik og ordforråd
  af Flemming André Philip Ravn
  98,95 kr.

  Lær græsk! Det er alle tiders idé. "NYGRÆSK - grammatik og ordforråd" er beregnet på dansktalende, som har interesse i græsk kultur og sprog, f.eks. rejsende, studerende, lærere, klassiske filologer, teologer, familiemedlemmer med flere. Den er også nyttig for græsktalende, som gerne vil lære dansk. Bogen er bygget systematisk og overskueligt op. De mange oversatte sprogeksempler fra Grækenland og Cypern skal give læseren bedre indføling i sproget. Den græske grammatik, og ikke mindst verberne, gennemgås på en klar og tilgængelig vis.God læselyst!

 • - Grammatik og ordforråd
  af Flemming André Philip Ravn
  279,95 kr.

  DETTE er, så vidt vides, den første nederlandske grammatikbog på dansk. Nederlandsk er den faglige betegnelse for det sprog, der i uformel daglig tale på dansk kaldes "hollandsk" og "flamsk". Bogen giver indsigt i sprogets opbygning og indeholder de vigtigste grammatiske regler for at kunne begå sig på nederlandsk, mundtligt og skriftligt. De mange illustrative eksempler viser, hvordan sproget anvendes i praksis. Samtidigt formidler lærebogen et stort antal gloser og daglige talemåder for at styrke læserens ordforråd.Målgruppen er dansktalende/skandinaver, der studerer eller gerne vil lære nederlandsk. Bogen er skrevet ud fra et skandinavisk perspektiv for at styrke målgruppens læring. En rent nederlandsk synsvinkel vil givetvis sine steder kunne give et andet grammatiksyn.Bogen kan også med held anvendes af nederlandsktalende, der studerer eller gerne vil lære dansk.

 • af Jørgen Refshauge & Flemming André Philip Ravn
  214,95 - 216,95 kr.

  På sporet af det moderne Paris er ikke en traditionel rejsebog med omfattende oversigter over turistmål, spisesteder og overnatningsmuligheder. I stedet giver bogen et portræt af den franske hovedstad igennem et udvalg af attraktioner og lokaliteter, der har det til fælles, at de emmer af kunst og kulturhistorie. En del af stederne er slet ikke med på de gængse lister over Paris-seværdigheder, men tilbyder sig som alternative muligheder for at opleve byen. Ligeledes er der tale om en kulturbog, der tager udgangspunkt i berømte kulturpersonligheder og deres forhold til Paris. Bogen fremstår således som en invitation til at stifte nærmere bekendtskab med byernes by på et kulturhistorisk grundlag. Læseren får igennem de forskellige kapitler lejlighed til at orientere sig i en bred palet af de ting, vedkommende kan opleve i Paris – eller måske har oplevet i Paris – og bogen kan derfor læses som en stemnings- og kulturbog. Uddrag af bogenDe brede boulevarder med asfalten og platantræerne, de flotte køretøjer, de glimrende butikker, den forekommende og behagelige måde, man overalt modtages på, den masse mennesker, altid høflige og glade, man møder, og pariserinderne! Måske er de ikke skønheder, men nette, nydelige, elegante, graciøse, klædte med en smag, der er kunstnerisk, strålende af liv og lystighed – man må være galdestensramt englænder for ikke at være glad midt i glædens hjem. Der er kun en by, og det er Paris – Paris og den øvrige verden. Paris er alles og byder, hvad enhver især søger. Man kan søge, hvad man vil, man træffer det i Paris – undtagen ensomhed. (Buk-Swienty, Tom: Kaptajn Dinesen – Ild og blod, Gyldendal 2013) Om forfatterneFLEMMING ANDRÉ PHILIP RAVN Lektor i engelsk, fransk og psykologi. Tredobbelt cand.mag., sprogforsker og anmelder. Har tidligere boet i Paris. Sammen med Jørgen Refshauge medforfatter til Irland under huden – og sammen med Troels Wolf medforfatter til Psykologi – fra celle til selfie. Endvidere forfatter til Dansk-moderne hebraisk ordbog. Stifter og redaktør af tidsskriftet Epsilon. JØRGEN REFSHAUGE er født i Sønderjylland 1950. Kontoruddannet; cand.mag. i engelsk og dansk. Gymnasielærer 1980-2012. Oversat diverse faglitteratur fra engelsk til dansk og omvendt: merkantilt, psykologisk og sundhedsfagligt. Oversat to romaner, dansk til engelsk og omvendt. Anmelder bøger og kulturbegivenheder til tidsskriftet Epsilon. Medforfatter til Irland under huden (2017).

 • - De danske verber
  af Flemming André Philip Ravn
  169,95 - 311,95 kr.

  Denne bog handler om udsagnsord - danske verber. Der lægges vægt på at give eksempler og bøjninger. Bogen er skrevet til alle, der gerne vil vide mere om udsagnsord, hvordan de bruges i praksis samt ikke mindst hvilke spændende udtryk med verber man kan formulere.Bogen har det pædagogiske sigte, at læserne bedst muligt forstår grammatikken. Derfor er fagordene skrevet på dansk, f.eks. "tillægsord". Samtidig er de på centrale steder skrevet på grammatiklatin i parentes.Der er et bredt udvalg af illustrerende ordeksempler, hvoraf nogle er særligt udvalgt med henblik på at passe på vores tid: it-alderen (aka informationssamfundet). Bogens formål er at være beskrivende og uddybende, ikke normsættende.

 • - Mystik og spadom
  af Flemming André Philip Ravn
  266,95 kr.

 • - Mystik og spådom
  af Flemming André Philip Ravn
  144,95 kr.

  Mange arbejder med runer som en del af deres personlige identitet, selvudtryk og selvudvikling. Denne illustrerede bog handler om runernes mystik, deres individuelle betydning samt deres betydning som orakel i form af runekast, hvorved en søgende kan stille spørgsmål til runerne.Runerne har en historie på næsten 2000 år og er en del af de nordiske folks fælles kulturarv. Der findes flere runealfabeter, og det runealfabet, som denne bog tager udgangspunkt i, er den ældre futhark. Bogen kommer også ind på binderuner, herunder den populære "Vegvisir", der også kan fås som tatovering, som nogle ynder at have som tatovering.

 • - 12 kapitler af Irlands historie belyst gennem fakta og fiktion
  af Jørgen Refshauge & Flemming André Philip Ravn
  173,95 - 185,95 kr.

  Den Irske Republik fremstilles i et historisk, socioøkonomisk og kulturelt perspektiv, med en gennemgående reference til Nordirland. Bogen giver en nutidig introduktion til ”Den grønne ø” til støtte for alle, der gerne vil have en forhåndsforståelse af Irland, eller som ønsker at uddybe deres viden om hele øen. Gennem en historisk profil beskrives Irland før og under kolonitiden over kampen for selvstændighed og delingen af øen frem til republikkens fuldgyldige og aktive medlemskab af EU. Undervejs fremlægges detaljer fra den fælles forhistorie med de danske vikinger, ligesom vi hører om kolonitidens undertrykkelse, kirkens indflydelse, udvandringen, kvindernes forhold og kampen for selvstændighed og identitet. Aktuelt præsenteres den unge irske republik under indtryk af succeshistorien om ”den keltiske tiger”, som var den fænomenale økonomiske optur omkring årtusindeskiftet. Irland under huden blotlægger den irske litteraturs afspejling af ”folkesjælen” – det vil sige det, der konstituerer selve ”irskheden”. Kulturelt overrasker landet ved sin mangfoldighed og sine affiniteter til Danmark. Uddrag af bogen Med hensyn til Irlands udvikling som selvstændig nation var medlemskabet af FN, OECD og EU af stor betydning for landets selvbillede og fremgang. Irland har igennem anden halvdel af 1900-tallet haft den udfordring, at landet skulle indhente det forsømte, opbygge sine institutioner og bestræbe sig på at opnå nogle af de samme sociale og politiske landvindinger som Danmark og de øvrige nordatlantiske lande – befolkninger, som irerne måske umiddelbart føler en særlig tilknytning til, ikke blot rent geografisk. Som nævnt havde ’den keltiske tiger’ også stor betydning for landets udvikling og fremdrift, og skønt krisen i 2008 og årene derefter havde mange uheldige konsekvenser for Irland i form af bl.a. skattestigninger, og hvor landet måtte bede EU og IMF om et nødlån på 85 mia. euro, skønner Irlands ambassadør i Danmark, Cliona Manahan, at Irland alligevel er kommet styrket ud af krisen. Om forfatterne Flemming André Philip Ravn. Lektor i engelsk, fransk og psykologi ved Solrød Gymnasium. Dobbelt cand.mag. (herunder i engelsk) samt M.A. i Middle East Studies. Medforfatter til lærebogen Psykologi – fra celle til selfie (sammen med Troels Wolf). Anmelder af faglitteratur, undervisningsbøger og kulturbegivenheder. EMU-redaktør for fransk og italiensk. Stifter og redaktør af Tidsskriftet Epsilon. Jørgen Refshauge. Født i Sønderjylland i 1950. Oprindeligt kontoruddannet og senere cand.mag. i engelsk og dansk. Underviste i gymnasieskolen 1980-2012. Har oversat diverse faglitteratur fra engelsk til dansk og omvendt, herunder Imago terapi af Harville Hendrix. Har ligeledes oversat et par romaner. Anmelder af bøger og kulturbegivenheder i Tidsskriftet Epsilon.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.