Udsalget slutter om
Udvidet returret til d. 31. januar 2022

Bøger af Frederik Strand

Filter
Filter
Genre
 • (2)
 • (4)
 • (27)
 • (1)
 • (10)
 • (37)
Type
 • (35)
 • (10)
 • (10)
Format
 • (27)
 • (17)
 • (6)
 • (4)
 • (1)
Sprog
 • (37)
 • (5)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Serie
 • (6)
 • (6)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (1)
Tag
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Frederik Strand
  139,95 - 185,95 kr.

  Når nye efterforskningsmetoder tages i brug, eller nye spor dukker op, kan henlagte kriminalsager genåbnes og i mange tilfælde opklares. Frederik Strand beskriver efterforskningsarbejdet i en række store danske kriminalsager - bl.a. Damhus-mordet, Bombemanden fra Gladsaxe, Amagermanden og de seks kvindemord i Københavnsområdet omkring 1990 - og undersøger, hvorfor og hvordan sagerne blev åbnet på ny. Var det tilfældigheder, en effektiv politiindsats eller nye forbrydelser begået af gerningsmanden? Med sagerne ser vi det moderne politi vokse frem i takt med nye efterforskningsmetoder som fingeraftrykdsregistrering og dna-analyser. De genåbnede sager giver os også et alternativt indblik i historien, her møder vi samfundets randeksistenser og får et indblik i tidligere tiders livsvilkår og menneskesyn.

 • - pornografiens historie fra forbud til frigivelse
  af Frederik Strand
  223,00 kr.

  De forbudte billeder fortæller den forunderlige historie om tiden før pornografiens frigivelse. Det var politiets IV Inspektorat,som fik til opgave at bekæmpe utugt og usædelighed i Danmark. De beslaglagde massevis af billeder, bøger og andet materiale, som man dengang anså for stødende og ikke mindst undergravende for samfundsmoralen. Med undgangspunkt i samlingen af konfiskeret materiale fortæller Politimuseet leder, Frederik Strand, om pornografiens historie i Danmark. Fra 1866, hvor det blev forbudt at sælge og distribuere billeder af nøgne kroppe og andet utugtigt materiale, og frem til frigivelsen af billedepornografien d 30. maj 1969. Det er en historie om kampen mellem frisind og censur, og den svære balance mellem kriminalitet og kunst, videnskab og lidenskab.

 • af Frederik Strand & Ove Kryger Rasmussen
  65,95 - 237,95 kr.

  Rigspolitichefens Rejseafdeling – populært kaldet Rejseholdet – var en berømt og respekteret enhed, som rykkede ud som assistance til politikredsene uden for København i sager af særlig karakter. Rejseholdet blev dannet i 1927 og nedlagt i 2002. Her fortælles for første gang hele den dramatiske historie om, hvordan en række uopklarede brandsager fra det 20. århundredes begyndelse førte til oprettelsen af et særligt korps i politiet, som fra 1927 i en selvstændig afdeling rykkede ud i sædelighedssager, mord, store bedrageri- og tyverisager samt røveri- og siden narkotikasager. Bogen bygger på Politimuseets udførlige materiale om Rejseholdets arbejde samt på interviews med nøglepersoner, bl.a. tidligere ansatte i afdelingen, herunder chefer, tidligere rigspolitichef, tidligere statsadvokat og forsvarsadvokater.

 • af Frederik Strand
  139,95 - 240,95 kr.

  Uropatruljen var gennem mere end 30 år dansk politis mest berømte og berygtede afdeling. Den blev sat ind mod Københavns hippier, bz?ere, rockere og narkohandlen på Christiania og Vesterbro i nogle af den moderne danmarkshistories mest dramatiske årtier.For første gang fortælles hele historien om Uropatruljen fra oprettelsen i 1969 til nedlæggelsen i 2001. Bogen er blandt meget andet baseret på interviews med en lang række urobetjente, som har stillet deres personlige arkiver til rådighed og fortæller åbent og ærligt om deres arbejde. Aktører fra Christiania samt kredsen af bz?ere og rockere fortæller også deres side af historien.UROPATRULJEN er en fortælling om voldelige konfrontationer og politiarbejde, der gik til kanten. Men det er også historien om menneskelighed og socialt engagement i en brutal verden blandt narkomaner og udstødte.

 • af Frederik Strand
  93,95 - 278,95 kr.

  Fra mordet i Finderup Lade over Varulve-bevægelsen til de uopklarede kvindemord i 1990’erne og katastrofebranden på Scandinavia Star. Uopklarede kriminalsager har altid fascineret og skabt myter og konspirationsteorier. I denne bog fortæller historiker Frederik Strand om nogle af danmarkshistoriens mest gådefulde uopklarede forbrydelser. En væsentlig del af sagerne er drabssager, men der er også forskellige former for berigelseskriminalitet, sædelighedsforbrydelser samt enkelte terrorsager og gådefulde krigsbegivenheder.Bogen beskriver også, hvordan historieskrivningen har udviklet sig. I tidligere tider fandtes der groft sagt kun kongernes og adelens historie, og derfor handler de tidligste kriminalhistorier ofte om dem. Med pressens fremvækst i det 19. århundrede begynder man at interessere sig for almindelige mennesker, og så kommer deres kriminalhistorier også i centrum. Samtidig opstår der en særlig interesse for den "ekstraordinære kriminelle" som f.eks. seriemordere, der i helt særlig grad optager pressen og befolkningen. Frederik Strand fortæller også om cold cases og beskriver, hvordan en uopklaret sag skifter karakter, når den bliver opklaret, og det gådefulde forsvinder.

 • af Frederik Strand
  1.853,95 kr.

  For første gang fortælles hele historien om Uropatruljen fra oprettelsen i 1969 til nedlæggelsen i 2001. Bogen er blandt meget andet baseret på interviews med en lang række tidligere urobetjente, som har stillet deres personlige arkiver til rådighed og fortæller åbent og ærligt om deres arbejde. Aktører fra Christiania samt kredsen af bz’ere og rockere fortæller også deres side af historien.Udgivelsen er en storskrift-udgave til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.

 • af Frederik Strand
  1.393,95 kr.

  Genåbnede sager betragtes som store efterforskningsmæssige triumfer. Nye spor tages op, og nye efterforskningsmetoder tages i brug for at løse sagerne. Frederik Strand tager i denne bog fat i sager fra de sidste godt 100 år – fra mordet på en københavnsk inkassator i 1890 til de seks kvindemord i Københavnsområdet omkring 1990. Hvorfor og hvordan bliver disse kriminalsager åbnet på ny? Er det tilfældigheder, en effektiv politiindsats, ihærdige privatpersoner eller nye forbrydelser? Hvad revitaliserer de "døde" sager og fører til deres opklaring? Og kan en genåbnet sag, der fører til en dom, altid betragtes som opklaret? Det er nogle af de spørgsmål, Frederik Strand diskuterer gennem bogens sager. De genåbnede sager er interessante, fordi vi med dem ser det moderne politi vokse frem. Men genåbnede kriminalsager giver også et alternativt indblik i historien. Her møder vi ikke kun den polerede historieskrivning og det gængse samfundssyn. Vi konfronteres også med samfundets randeksistenser – og tvinges til at reflektere over, hvordan tidligere tiders samfund og menneskesyn tog sig ud. Udgivelsen er en storskrift-udgave i 2 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.

 • af Frederik Strand & Ove Kryger Rasmussen
  1.853,95 kr.

  Rigspolitichefens Rejseafdeling – populært kaldet Rejseholdet – var en berømt og respekteret enhed, som rykkede ud som assistance til politikredsene uden for København i sager af særlig karakter. Rejseholdet blev dannet i 1927 og nedlagt i 2002. Her fortælles for første gang hele den dramatiske historie om, hvordan en række uopklarede brandsager fra det 20. århundredes begyndelse førte til oprettelsen af et særligt korps i politiet, som fra 1927 i en selvstændig afdeling rykkede ud i sædelighedssager, mord, store bedrageri- og tyverisager samt røveri- og siden narkotikasager. Bogen bygger på Politimuseets udførlige materiale om Rejseholdets arbejde samt på interviews med nøglepersoner, bl.a. tidligere ansatte i afdelingen, herunder chefer, tidligere rigspolitichef, tidligere statsadvokat og forsvarsadvokater. Udgivelsen er en storskrift-udgave i 3 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.

 • af Frederik Strand
  1.852,95 kr.

  Fra mordet i Finderup Lade over Varulve-bevægelsen til de uopklarede kvindemord i 1990’erne og katastrofebranden på Scandinavian Star. Uopklarede kriminalsager har altid fascineret og skabt myter og konspirationsteorier. I denne bog fortæller historiker Frederik Strand om nogle af danmarkshistoriens mest gådefulde uopklarede forbrydelser. En væsentlig del af sagerne er drabssager, men der er også forskellige former for berigelseskriminalitet, sædelighedsforbrydelser samt enkelte terrorsager og gådefulde krigsbegivenheder.Udgivelsen er en storskrift-udgave til svagsynede i 3 bind i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.Frederik Strand, f. 1975, leder af Politimuseet i København. Cand.mag. i filosofi og historie, ph.d. i politihistorie. Tidl. udgivet Rejseholdets historie (m. Ove Kryger Rasmussen) og Efterforskningens anatomi.

 • - - Kriminalpolitet 1863 - 2007
  af Frederik Strand
  464,95 kr.

  Denne bog omhandler omorganiseringer og reformer af politiet af stor betydning for politiet, og i særdelshed af den del der varetager efterforskning. To vigtige datoer bliver fremhævet som væsentlige i denne sammnhæng, d. 1. juli 1863 og d. 1. januar 2007. Den første del af afhandlingen beskæftiger sig med hvorfor omorganiseringen skete og hvilke konskvenser det fik for kriminalpolitifunktionen. Den anden del af afhandlingen består af en analyse af de efterforskningsmæssige forandringer, der ledte frem til 2007-politireformen.Bogen indeholder en række unikke og for manges vekommende ikke tidligere viste fotografier fra Politihistorisk Museum og Kriminal Teknisk Center. Indholdsoversigt Forord Indledning Teori Kildematerialet Sekundærlitteraturen DEL 1. 1863-1938 Kapitel 1. Nationalisering og specialisering. Etableringen af Københavns Opdagelsespoliti - den formative periode Kapitel 2. Efterforskningens entreprenører ? Kapitel 3. Ringkøbing Politi 1863-1919. Efterforskning i overgangen mellem mobil og statisk kriminalitet Kapitel 4. Efterforskning i spændingsfeltet mellem Statspoliti og kommunalt politi. En dikotomi cementeres Kapitel 5. Udfordringen fra den internationale kriminalitet - den internationale kriminalefterforsknings opståen DEL 2. 1960-2007 Kapitel 6. Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet - bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet som katalysator for specialisering, internationalisering og fremadrettet efterforskning Kapitel 7. Fra civilpoliti til Narkoinformation - narkokriminalitetens indflydelse på efterforskningens udvikling Kapitel 8. Organiseret kriminalitet - analytisk efterforskning. Et paradigmeskifte tager form Kapitel 9. Dansk intelligence-baseret efterforskning i en international kontekst ? Fra Interpol til Europol Kapitel 10. En ny biometrisk transformation af efterforskningen ? dna og billeddatabaser som katalysator for nationale specialiseringsforskydninger og et øget internationalt samarbejde inden for efterforskningen DEL 3. Fra tostrenget til enstrenget politi. Efterforskningens institutionalisering og af-institutionalisering Kapitel 11. Institutionalisering. Opdelingen af kriminal- og ordenspoliti anskuet ud fra det reaktive efterforskningsparadigmes tilblivelse Kapitel 12. Af-institutionalisering. Sammenlægning af ordens- og kriminalpoliti anskuet ud fra efterforskningens paradigmeskifte Konklusion English summary Forkortelser Fortegnelse over utrykt kildemateriale Litteraturfortegnelse Stikordsregister

 • af Frederik Strand & MoxStory Aps
  28,95 kr.

  Hvert år bliver der begået mellem 50 og 80 drab i Danmark. Af disse var mellem fem og ti relevante for Rejseholdet. Her var der tale om drab med ukendt gerningsmand. Politiet havde et lig, men ingen anelse om, hvad der var op og ned. Definitionen på et rejseholdsdrab var, at det lokale politi stod på bar bund, hvad angik gerningsmand, motiv og andre spor. I juni 1969 fik Rejseholdet en assistancemelding fra Varde Politi, der stod med tre lig. Og det skulle blive en sag, der involverede både tysk og svensk politi. I dette afsnit ser vi nærmere på retsmedicinernes rolle i efterforskningen og Rejseholdets samarbejde med andre landes politimyndigheder. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Rejseholdets Historie er en podcast-serie, der fortæller historien om det legendariske Rejsehold, der blev grundlagt i 1927 og nedlagt i 2002. Afdelingen blev oprindelig grundlagt som en rejsende enhed, der skulle hjælpe det lokale politi med at opklare de mange gårdbrande, der hærgede i provinsen. Det første rejsehold, der bestod af en leder og otte mand, nøjedes dog ikke med at efterforske gårdbrande. Hurtigt blev de kendt i offentligheden som et elitekorps, man satte ind, når de lokale politikredse stod over for komplicerede drabssager. Løbende fik afdelingen nye opgaver, efterhånden som nye kriminalitetsformer kom til. I 1960erne kom der fokus på økonomisk kriminalitet, og da narkoen – og den medfølgende narkokriminalitet – kom til landet i 70erne og 80erne, blev narkoefterforskningen afdelingens mest krævende og ressourcetunge afdeling. I podcastserien kan du møde tidligere efterforskere, der fortæller historien om en legendarisk afdeling i dansk politi. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Studievært: Julie Giese Reporter: Steffen Walton Medvirkende: Frederik Strand, Asser Hedegård Thomsen, Bent Isager-Nielsen.

 • af Frederik Strand & MoxStory Aps
  28,95 kr.

  Den 29. oktober 1980 blev to danskere tilbageholdt af spansk politi, da de ankom til Los Christianos på Tenerife i en båd, der var efterlyst via Interpol. Og det blev gennembruddet i en af danmarkshistoriens største sager om falskmøntneri, som trak tråde til Sverige, Thailand og Spanien. I dette afsnit ser vi nærmere på Rejseholdets rolle i det internationale politisamarbejde og den grænseoverskridende kriminalitet. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Rejseholdets Historie er en podcast-serie, der fortæller historien om det legendariske Rejsehold, der blev grundlagt i 1927 og nedlagt i 2002. Afdelingen blev oprindelig grundlagt som en rejsende enhed, der skulle hjælpe det lokale politi med at opklare de mange gårdbrande, der hærgede i provinsen. Det første rejsehold, der bestod af en leder og otte mand, nøjedes dog ikke med at efterforske gårdbrande. Hurtigt blev de kendt i offentligheden som et elitekorps, man satte ind, når de lokale politikredse stod over for komplicerede drabssager. Løbende fik afdelingen nye opgaver, efterhånden som nye kriminalitetsformer kom til. I 1960erne kom der fokus på økonomisk kriminalitet, og da narkoen – og den medfølgende narkokriminalitet – kom til landet i 70erne og 80erne, blev narkoefterforskningen afdelingens mest krævende og ressourcetunge afdeling. I podcastserien kan du møde tidligere efterforskere, der fortæller historien om en legendarisk afdeling i dansk politi. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Studievært: Julie Giese Reporter: Steffen Walton Medvirkende: Frederik Strand og Tonni Christensen

 • af Frederik Strand & MoxStory Aps
  19,95 kr.

  I 1983 fik Rejseholdet ny chef. Hans navn var Per Kanding. Og han varslede nye tider i afdelingen, der blev opdelt i forskellige sektioner, som specialiserede sig inden for bl.a. drab, narko og økonomisk kriminalitet. Og spydspidsen blev drabssektionen, der i 1985 fik en fast stab på 15 medarbejdere, som kun skulle arbejde med drab. Den nye drabssektion kom hurtigt på arbejde med en kompliceret sag i det nordlige Jylland. Sagen starter ved Roddenbjerg sø den 1. september 1985, hvor en jagthund markerer i sivkanten. To jægere går nærmere for at se, hvad hunden har regeret på. Det er et afskåret menneskeben. I dette afsnit ser vi nærmere på nærdrab og politiets samarbejde med retsmedicinere. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Rejseholdets Historie er en podcast-serie, der fortæller historien om det legendariske Rejsehold, der blev grundlagt i 1927 og nedlagt i 2002. Afdelingen blev oprindelig grundlagt som en rejsende enhed, der skulle hjælpe det lokale politi med at opklare de mange gårdbrande, der hærgede i provinsen. Det første rejsehold, der bestod af en leder og otte mand, nøjedes dog ikke med at efterforske gårdbrande. Hurtigt blev de kendt i offentligheden som et elitekorps, man satte ind, når de lokale politikredse stod over for komplicerede drabssager. Løbende fik afdelingen nye opgaver, efterhånden som nye kriminalitetsformer kom til. I 1960erne kom der fokus på økonomisk kriminalitet, og da narkoen – og den medfølgende narkokriminalitet – kom til landet i 70erne og 80erne, blev narkoefterforskningen afdelingens mest krævende og ressourcetunge afdeling. I podcastserien kan du møde tidligere efterforskere, der fortæller historien om en legendarisk afdeling i dansk politi. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Studievært: Julie Giese Reporter: Steffen Walton Medvirkende: Frederik Strand, Per Kanding, Asser Hedegård Thomsen, Bent Isager-Nielsen.

 • af Frederik Strand & MoxStory Aps
  19,95 kr.

  I 1970erne blev det danske sprog beriget med nye ord som Christiania og Paki-piller. Antallet af narkomaner steg faretruende, og Rejseholdet fik nye arbejdsopgaver. Op gennem 70erne og 80erne blev narkotika-efterforskningen mere og mere ressourcekrævende. I 1986 stod narkosagerne for 31,7 procent af afdelingens arbejde. I en oversigt fra 1988 fremgår det, at narkosektionen var Rejseholdets største med 22 mand. Til sammenligning var der 17 efterforskere i drabssektionen. I København blev der i 1975 oprettet en ny narkotikaafdeling, Afdeling N, som Rejseholdet fik et tæt samarbejde med. I dette afsnit ser vi blandt andet nærmere på politiets efterforskning af den pakistanske Kahn-organisation, der stod bag indsmuglingen af store mængder såkaldte paki-piller i 1970erne. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Rejseholdets Historie er en podcast-serie, der fortæller historien om det legendariske Rejsehold, der blev grundlagt i 1927 og nedlagt i 2002. Afdelingen blev oprindelig grundlagt som en rejsende enhed, der skulle hjælpe det lokale politi med at opklare de mange gårdbrande, der hærgede i provinsen. Det første rejsehold, der bestod af en leder og otte mand, nøjedes dog ikke med at efterforske gårdbrande. Hurtigt blev de kendt i offentligheden som et elitekorps, man satte ind, når de lokale politikredse stod over for komplicerede drabssager. Løbende fik afdelingen nye opgaver, efterhånden som nye kriminalitetsformer kom til. I 1960erne kom der fokus på økonomisk kriminalitet, og da narkoen – og den medfølgende narkokriminalitet – kom til landet i 70erne og 80erne, blev narkoefterforskningen afdelingens mest krævende og ressourcetunge afdeling. I podcastserien kan du møde tidligere efterforskere, der fortæller historien om en legendarisk afdeling i dansk politi. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Studievært: Julie Giese Reporter: Steffen Walton Medvirkende: Frederik Strand og Jørn Moos.

 • af Frederik Strand & MoxStory Aps
  19,95 kr.

  Den 29. november 1972 forsvandt den 10-årige Hans Henrik Larsen i byen Klarup i Nordjylland. Den 8. april 1979 forsvandt den 4-årige Heidi Jepsen fra Kolding. I begge sager blev enorme ressourcer sat ind for at finde børnene. I Nordjylland er 16 efterforskere fra Rejseholdet på sagen. I Kolding tropper 10 mand op. Hertil kommer lokale efterforskere, uniformerede politifolk, hundeførere, helikoptere, hjemmeværn og militær. Når det gælder drab på børn, sættes alle kræfter ind. I dette afsnit følger vi efterforskningen på to sager, der begge involverede børn og begge blev meget mere end arbejde for efterforskerne. Rejseholdets Historie er en podcast-serie, der fortæller historien om det legendariske Rejsehold, der blev grundlagt i 1927 og nedlagt i 2002. Afdelingen blev oprindelig grundlagt som en rejsende enhed, der skulle hjælpe det lokale politi med at opklare de mange gårdbrande, der hærgede i provinsen. Det første rejsehold, der bestod af en leder og otte mand, nøjedes dog ikke med at efterforske gårdbrande. Hurtigt blev de kendt i offentligheden som et elitekorps, man satte ind, når de lokale politikredse stod over for komplicerede drabssager. Løbende fik afdelingen nye opgaver, efterhånden som nye kriminalitetsformer kom til. I 1960erne kom der fokus på økonomisk kriminalitet, og da narkoen – og den medfølgende narkokriminalitet – kom til landet i 70erne og 80erne, blev narkoefterforskningen afdelingens mest krævende og ressourcetunge afdeling. I podcastserien kan du møde tidligere efterforskere, der fortæller historien om en legendarisk afdeling i dansk politi. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Studievært: Julie Giese Reporter: Steffen Walton Medvirkende: Frederik Strand, Ove Kryger Rasmussen.

 • af Frederik Strand & MoxStory Aps
  19,95 kr.

  Thomas La Cour i DRs dramaserie "Rejseholdet" havde synske evner. Karakteren bygger på oplevelser, som rejseholdsfolkene selv havde på nogle af gerningsstederne. Nogle kaldte det at tage gerningsstedet på sig. Men er der plads til synske eller clairvoyante, og kan de opklare forbrydelser? Det ser vi på i dette afsnit, der tager afsæt i én af danmarkshistoriens største mordgåder, nemlig dobbeltdrabet på Peter Bangs Vej, der stadig er fuld af mystik. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Rejseholdets Historie er en podcast-serie, der fortæller historien om det legendariske Rejsehold, der blev grundlagt i 1927 og nedlagt i 2002. Afdelingen blev oprindelig grundlagt som en rejsende enhed, der skulle hjælpe det lokale politi med at opklare de mange gårdbrande, der hærgede i provinsen. Det første rejsehold, der bestod af en leder og otte mand, nøjedes dog ikke med at efterforske gårdbrande. Hurtigt blev de kendt i offentligheden som et elitekorps, man satte ind, når de lokale politikredse stod over for komplicerede drabssager. Løbende fik afdelingen nye opgaver, efterhånden som nye kriminalitetsformer kom til. I 1960erne kom der fokus på økonomisk kriminalitet, og da narkoen – og den medfølgende narkokriminalitet – kom til landet i 70erne og 80erne, blev narkoefterforskningen afdelingens mest krævende og ressourcetunge afdeling. I podcastserien kan du møde tidligere efterforskere, der fortæller historien om en legendarisk afdeling i dansk politi. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Studievært: Julie Giese Reporter: Steffen Walton Medvirkende: Frederik Strand, Per Kanding, Bent Isager-Nielsen.

 • af Frederik Strand & MoxStory Aps
  28,95 kr.

  Tidligt om morgenen den femte januar 1944 fandt en cyklist en livløs mand, der lå i en grøftekant ved Hørbylunde Bakke, ca. 10 km vest for Silkeborg. Manden blev bragt til Silkeborg Sygehus, hvor lægerne kunne fastslå, at døden var indtrådt som følge af tre skud affyret på klos hold. Offeret var Kaj Munk. En kendt præst og dramatiker. I 1972 blev der under flere indbrud i nordjyske hjemmeværnsdepoter stjålet ammunition og våben af typen LMG M62 – et maskingevær, der kan skyde 1200 skud i minuttet. De to sager har én ting til fælles. Nemlig at de blev opklaret af folk fra Rigspolitiets Rejsehold. Afdelingen, der oprindelig blev oprettet for at opklare brandsager, fik op gennem det 20. århundrede flere og flere ansvarsområder. Afdelingen var nok mest kendt for drabsefterforskning, men også tyveri, bedrageri og især narkokriminalitet kom til at fylde i afdelingen. Rejseholdets Historie er en ny podcast-serie, der fortæller historien om det legendariske Rejsehold, der blev grundlagt i 1927 og nedlagt i 2002. Afdelingen blev oprindelig grundlagt som en rejsende enhed, der skulle hjælpe det lokale politi med at opklare de mange gårdbrande, der hærgede i provinsen. Det første rejsehold, der bestod af en leder og otte mand, nøjedes dog ikke med at efterforske gårdbrande. Hurtigt blev de kendt i offentligheden som et elitekorps, man satte ind, når de lokale politikredse stod over for komplicerede drabssager. Løbende fik afdelingen nye opgaver, efterhånden som nye kriminalitetsformer kom til. I 1960erne kom der fokus på økonomisk kriminalitet og da narkoen – og den medfølgende narkokriminalitet – kom til landet i 70erne og 80erne, blev narko-efterforskningen afdelingens mest krævende og ressourcetunge afdeling. I podcast-serien kan du møde tidligere efterforskere, der fortæller historien om en legendarisk afdeling i dansk politi. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Studievært: Julie Giese Reporter: Steffen Walton Medvirkende: Frederik Strand og Ove Kryger Rasmussen

 • af Frederik Strand & MoxStory Aps
  28,95 kr.

  Oprindeligt blev Rejseholdet oprettet i 1927 som en afdeling, der efterforskede brande. Efterhånden kom nye opgaver til. I offentligheden blev afdelingen tidligt kendt for effektiv drabsefterforskning. Det skyldtes ikke mindst, at nye metoder blev taget i brug i de ofte meget omtalte sager. Især var man senere inspireret af FBI, der i 70erne udviklede nye værktøjer til profilering af gerningsmænd. Nye begreber kom til: Nærdrab, fjerndrab og seriemord. I denne episode kan du møde tidligere drabschef Bent Isager-Nielsen. Han kom til Rejseholdet i 1981 og blev senere leder af drabssektionen. Samtidig videreuddannede han sig i udlandet. Han opholdt sig i en længere periode ved FBI, hvor han særligt beskæftigede sig med serieforbrydere. Han var ved det engelske politiakademi i Bramshill og opholdt sig også i Italien, hvor han analyserede seriemordere.Rejseholdets Historie er en ny podcast-serie, der fortæller historien om det legendariske Rejsehold, der blev grundlagt i 1927 og nedlagt i 2002. Afdelingen blev oprindelig grundlagt som en rejsende enhed, der skulle hjælpe det lokale politi med at opklare de mange gårdbrande, der hærgede i provinsen. Det første rejsehold, der bestod af en leder og otte mand, nøjedes dog ikke med at efterforske gårdbrande. Hurtigt blev de kendt i offentligheden som et elitekorps, man satte ind, når de lokale politikredse stod over for komplicerede drabssager. Løbende fik afdelingen nye opgaver, efterhånden som nye kriminalitetsformer kom til. I 1960erne kom der fokus på økonomisk kriminalitet og da narkoen – og den medfølgende narkokriminalitet – kom til landet i 70erne og 80erne, blev narko-efterforskningen afdelingens mest krævende og ressourcetunge afdeling. I podcast-serien kan du møde tidligere efterforskere, der fortæller historien om en legendarisk afdeling i dansk politi. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Studievært: Julie Giese Reporter: Steffen Walton Medvirkende: Frederik Strand og Bent Isager-Nielsen

 • af Frederik Strand & MoxStory Aps
  19,95 kr.

  Nær Hillerød blev der i 1978 begået et røveri på et apotek i den lille by Esbønderup. Røveriet var kulminationen på flere tidligere tyverier af varer fra apoteket. Episoden var dog langt alvorligere, fordi røverne affyrede skarpe skud under røveriet, da de ikke mente, at personalet udleverede varerne hurtigt nok. Meget indikerede, at apotekervarerne var bestemt for narkotikahandel i Helsingør, hvor også gerningsmændene og deres netværk hørte hjemme. Efterforskningen af sagen førte til et sjældent tæt samarbejde mellem Helsingør og Hillerød Politikredse og Rejseholdet. Der blev oprettet en særlig efterforskningsgruppe bestående af personale fra Rejseholdet, Helsingør og Hillerød og en kriminalassistent fra København. Efterforskningsgruppens størrelse varierede mellem 15 og 20 personer. I denne podcast kan du blandt andet møde Tonni Christensen, der i 1979 kom til Rejseholdet, hvor han de følgende år efterforskede narkosager over hele Danmark. Rejseholdets Historie er en ny podcast-serie, der fortæller historien om det legendariske Rejsehold, der blev grundlagt i 1927 og nedlagt i 2002. Afdelingen blev oprindelig grundlagt som en rejsende enhed, der skulle hjælpe det lokale politi med at opklare de mange gårdbrande, der hærgede i provinsen. Det første rejsehold, der bestod af en leder og otte mand, nøjedes dog ikke med at efterforske gårdbrande. Hurtigt blev de kendt i offentligheden som et elitekorps, man satte ind, når de lokale politikredse stod over for komplicerede drabssager. Løbende fik afdelingen nye opgaver, efterhånden som nye kriminalitetsformer kom til. I 1960erne kom der fokus på økonomisk kriminalitet og da narkoen – og den medfølgende narkokriminalitet – kom til landet i 70erne og 80erne, blev narko-efterforskningen afdelingens mest krævende og ressourcetunge afdeling. I podcast-serien kan du møde tidligere efterforskere, der fortæller historien om en legendarisk afdeling i dansk politi. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Studievært: Julie Giese Reporter: Steffen Walton Medvirkende: Frederik Strand, Tonni Christensen og Per Kanding

 • af Frederik Strand & MoxStory Aps
  28,95 kr.

  Rejseholdet var oprindeligt en enhed af efterforskere, der skulle hjælpe politikredsene med opklaring af gårdbrande, men hurtigt blev afdelingen kendt i offentligheden som en eliteenhed, man satte ind, når det lokale politi stod over for særligt vanskelige drabssager. Rejseholdets første store drabssag var mordet på den 22-årige Marie Sørensen, der fandt sted i Hjortshøj uden for Aarhus i 1902. Her blev Rejseholdet sat ind efter stor kritik af det lokale politiarbejde, som mange mente var behæftet med fejl. Hele forløbet har flere paralleller til sagen om den 17-årige Emilie Meng, der i 2016 forsvandt efter en bytur og senere blev fundet dræbt. Her har det lokale politi også fået kritik for efterforskningen, og en udløber af sagen er, at der i det nye politiforlig nu er afsat penge til at oprette et nyt rejsehold af drabsefterforskere. I dette afsnit undersøger vi, hvad der gik forud for oprettelsen af Rejseholdet i 1927 og hvordan afdelingen udviklede sig frem til 2. verdenskrig. Rejseholdets Historie er en ny podcast-serie, der fortæller historien om det legendariske Rejsehold, der blev grundlagt i 1927 og nedlagt i 2002. Afdelingen blev oprindelig grundlagt som en rejsende enhed, der skulle hjælpe det lokale politi med at opklare de mange gårdbrande, der hærgede i provinsen. Det første rejsehold, der bestod af en leder og otte mand, nøjedes dog ikke med at efterforske gårdbrande. Hurtigt blev de kendt i offentligheden som et elitekorps, man satte ind, når de lokale politikredse stod over for komplicerede drabssager. Løbende fik afdelingen nye opgaver, efterhånden som nye kriminalitetsformer kom til. I 1960erne kom der fokus på økonomisk kriminalitet og da narkoen – og den medfølgende narkokriminalitet – kom til landet i 70erne og 80erne, blev narko-efterforskningen afdelingens mest krævende og ressourcetunge afdeling. I podcast-serien kan du møde tidligere efterforskere, der fortæller historien om en legendarisk afdeling i dansk politi. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Studievært: Julie Giese Reporter: Steffen Walton Medvirkende: Frederik Strand og Per Kanding, Peter Skaarup

 • af Frederik Strand & MoxStory Aps
  28,95 kr.

  I 1960erne kommer narkoen til Danmark. Og med det følger narkokriminaliteten. Det får stor betydning for Rejseholdet, der i resten af sin levetid bruger store ressourcer på området. Den nye kriminalitet betød også nye samarbejdsformer, og Rejseholdet samarbejdede allerede i 1970erne med Politiets Efterretningstjeneste og det nyoprettede DEA - Drug Enforcement Administration – om operationer både i Danmark og udlandet. I podcasten møder du Ove Kryger Rasmussen, der levede som undercover-agent i narkomiljøer i provinsen og blev uddannet Special Agent hos DEA i Washington. Rejseholdets Historie er en ny podcast-serie, der fortæller historien om det legendariske Rejsehold, der blev grundlagt i 1927 og nedlagt i 2002. Afdelingen blev oprindelig grundlagt som en rejsende enhed, der skulle hjælpe det lokale politi med at opklare de mange gårdbrande, der hærgede i provinsen. Det første rejsehold, der bestod af en leder og otte mand, nøjedes dog ikke med at efterforske gårdbrande. Hurtigt blev de kendt i offentligheden som et elitekorps, man satte ind, når de lokale politikredse stod over for komplicerede drabssager. Løbende fik afdelingen nye opgaver, efterhånden som nye kriminalitetsformer kom til. I 1960erne kom der fokus på økonomisk kriminalitet og da narkoen – og den medfølgende narkokriminalitet – kom til landet i 70erne og 80erne, blev narko-efterforskningen afdelingens mest krævende og ressourcetunge afdeling. I podcast-serien kan du møde tidligere efterforskere, der fortæller historien om en legendarisk afdeling i dansk politi. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Studievært: Julie Giese Reporter: Steffen Walton Medvirkende: Frederik Strand og Ove Kryger Rasmussen

 • af Frederik Strand & MoxStory Aps
  28,95 kr.

  I starten af nullerne sender Danmarks Radio tv-serien Rejseholdet. Serien bliver en stor succes. Så stor, at den er med til at skabe et mytologisk skær om det virkelige rejsehold. Omtrent samtidig vælger politikere og politiledelse i 2002 at nedlægge afdelingen. I dette afsnit undersøger vi, hvad der gik forud for afdelingens nedlukning i 2002, og hvad der siden førte til planerne om at genoplive rejseholdet her knap 20 år efter. Fortællingen om nedlukningen begynder et helt andet sted og i en anden tid. Nemlig i slutningen af 70erne, hvor grupper af unge mænd - med inspiration fra især USA - begynder at organisere sig i rockerklubber. Rejseholdets Historie er en ny podcast-serie, der fortæller historien om det legendariske Rejsehold, der blev grundlagt i 1927 og nedlagt i 2002. Afdelingen blev oprindelig grundlagt som en rejsende enhed, der skulle hjælpe det lokale politi med at opklare de mange gårdbrande, der hærgede i provinsen. Det første rejsehold, der bestod af en leder og otte mand, nøjedes dog ikke med at efterforske gårdbrande. Hurtigt blev de kendt i offentligheden som et elitekorps, man satte ind, når de lokale politikredse stod over for komplicerede drabssager. Løbende fik afdelingen nye opgaver, efterhånden som nye kriminalitetsformer kom til. I 1960erne kom der fokus på økonomisk kriminalitet og da narkoen – og den medfølgende narkokriminalitet – kom til landet i 70erne og 80erne, blev narko-efterforskningen afdelingens mest krævende og ressourcetunge afdeling. I podcast-serien kan du møde tidligere efterforskere, der fortæller historien om en legendarisk afdeling i dansk politi. Serien er produceret af MoxStory og Frederik Strand. Studievært: Julie Giese Reporter: Steffen Walton Medvirkende: Frederik Strand, Bent Isager-Nielsen, Tonni Christensen og Per Kanding og Peter Skaarup

 • af Frederik Strand
  8,95 - 15,95 kr.

  Der rätselhafte Fall um die Enthauptung des Wahrzeichens von Kopenhagen: Jeder kennt zumindest ein Bild der kleinen Meerjungfrau, wie sie so bescheiden in den Kopenhagener Gewässern unweit des Schlosses sitzt. Doch als Heinz Günther früh gegen 3.30 Uhr am 25. April 1964 seinen Blick gen Statue richtete, wollte er seinen Augen kaum trauen, als er die kopflose Meerjungfrau erblickte... Wer steckte hinter der Enthauptung? Frederik Strand, geboren 1975, ist ein dänischer Historiker, hat einen PhD in Polizeigeschichte und ist seit 2010 Leiter des Polizeimuseums in Kopenhagen. Er hat bereits viel über echte Kriminalfälle Dänemarks publiziert und hat mittlerweile auch einen Podcast zum Thema.

 • af Frederik Strand
  8,95 - 15,95 kr.

  Der Fall um die Engelmacherin Dagmar Overby, der 1921 ganz Dänemark erschütterte: Die damals von der Presse als „Menschentier" bezeichnete Serienmörderin, die zwischen 9 und 16 Kinder ermordet hat, stammte aus ärmlichen Verhältnissen und war bereits als Kind auffällig gewesen und selbst Opfer von Missbrauch. Nach mehreren Anstellungen und missglückten Verhältnissen zu Männern brachte sie nicht nur ihre eigenen Kinder auf bestialische Weise um, sondern auch ihre Pflegekinder... Für Gänsehaut ist bei diesem spannenden True Crime-Fall gesorgt!Frederik Strand, geboren 1975, ist ein dänischer Historiker, hat einen PhD in Polizeigeschichte und ist seit 2010 Leiter des Polizeimuseums in Kopenhagen. Er hat bereits viel über echte Kriminalfälle Dänemarks publiziert und hat mittlerweile auch einen Podcast zum Thema.

 • af Frederik Strand
  8,95 - 15,95 kr.

  Eine True Crime-Geschichte um die Brüder Franz und Erich Sass aus Berlin-Moabit: Die beiden galten als zwei der berühmt-berüchtigsten Verbrecher Deutschlands, die seit frühester Jugend jahrelang ihr Unwesen getrieben hatten, bis sie ihr „Glück" auch in Dänemark versuchten. Dies misslang jedoch, und es blühte ihnen nach ihrer Entlassung aus dem dänischen Gefängnis 1938 ein bitteres Ende in ihrem Heimatland, das bereits von den Nazis regiert wurde...Frederik Strand, geboren 1975, ist ein dänischer Historiker, hat einen PhD in Polizeigeschichte und ist seit 2010 Leiter des Polizeimuseums in Kopenhagen. Er hat bereits viel über echte Kriminalfälle Dänemarks publiziert und hat mittlerweile auch einen Podcast zum Thema.

 • af Frederik Strand
  8,95 - 15,95 kr.

  Die mysteriöse Entführung eines kleinen Jungen: Am 07. Februar 1966 wurde der kleine Basse aus seinem Kinderwagen vor einem Laden in Odense entführt und war spurlos verschwunden. Eine der größten Suchaktionen begann, jedoch führten die Zeugenaussagen meist in die Irre, und so hielt einer der merkwürdigsten Entführungsfälle Dänemarks die Öffentlichkeit lange Zeit in Atem...Frederik Strand, geboren 1975, ist ein dänischer Historiker, hat einen PhD in Polizeigeschichte und ist seit 2010 Leiter des Polizeimuseums in Kopenhagen. Er hat bereits viel über echte Kriminalfälle Dänemarks publiziert und hat mittlerweile auch einen Podcast zum Thema.

 • af Frederik Strand, Frank Bøgh, Niels Ole Frederiksen & mfl.
  22,95 - 70,95 kr.

  Sieben historische True Crime-Kriminalfälle aus Dänemark, die garantiert für Gänsehaut sorgen: Neben der Serienmörderin Dagmar Overby, die vermutlich 16 Kinder auf dem Gewissen hat und der Enthauptung der kleinen Meerjungfrau, des Wahrzeichen Kopenhagens, finden Sie hier auch Kriminalfälle mit deutschem Bezug, wie den Fall der deutschen Brüder Sass, die in der Weimarer Republik große Bekanntheit erlangten und auch in Dänemark ihr Unwesen trieben... Die Verfasser hinter den True Crime-Kriminalfällen, die in diesem zweiten Teil zusammengestellt wurden, sind Frank Bøgh, ehemaliger Kriminalassistent, Frederik Strand, Leiter des Polizeimuseums in Kopenhagen, Niels Ole Frederiksen, der als Kind eines Gefängnismitarbeiters im Gefängnis von Horsens aufwuchs, und Stine Søgaard, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Polizeimuseum.

 • af Frederik Strand & MoxStory Aps
  28,95 kr.

  I februar 1969 går 217 politifolk, 23 falck-mænd og et større antal arbejdere med nedrivningsmaskiner i aktion på Christianshavn. Aktionen er brutal. Nedrivningsmaskinerne kører direkte ind i bygningerne, mens der stadig er personer i de øverste lejligheder. Andre beboere bliver hårdhændet hevet ud og kørt bort i salatfade. I mere end fire år havde såkaldte slumstormere boet ulovligt i Sofiegården, og nu havde kommunen fået nok. Husene skulle ryddes. Og her spillede en relativt ny afdeling i Københavns Politi en væsentlig rolle. En gruppe af civilklædte politifolk, der op til rydningen havde patruljeret blandt den nye gruppe af hippier, der ikke alene boede ulovligt, men også indtog store mængder hash. Det var ikke første gang, at Uropatruljen – som gruppen hed – lagde sig ud med de unge, der var født i kølvandet på anden verdenskrig. Men med rydningen af Sofiegården blev politiet, og særligt Uropatruljen, lagt for had. For var det ikke politiet, der havde smadret de unges livsdrøm? Og var det ikke Uropatruljen, der gang på gang havde chikaneret de unge under 60’ernes vietnamdemonstrationer? Den rebelske ungdomsgenerations had til Uropatruljen var født.Værter: Julie Giese & Frederik StrandTilrettelæggelse, produktion og musik: Frederik Strand og MoxStory Der er i podcasten anvendt citater fra:Uropatruljen, Slumstormerne (1971) (Slumstormerne)Det store stygge storkespringvand, Cæsar, (1965) (Trad./Thøger Olesen)Balladen om Provoknud, Gasolin (1972) (Jönsson - Beckerlee - M. Mogensen)Denne podcast-serie er baseret på Frederik Strands bog "Uropatruljen – Politiets hårde halse". Her beretter tidligere urobetjente om livet på gaderne, om mødet og omgangen med slumstormere, christianitter, rockere, pushere og narkomaner og prostituerede, bz’ere og autonome.Frederik Strand er en dansk forfatter og leder af Politimuseet i København. Han er uddannet cand.mag. i filosofi og historie og har en ph.d. i politihistorie. Han står blandt andet bag bøgerne "Uopklaret" og "Efterforskningens anatomi".

 • af Frederik Strand & MoxStory Aps
  19,95 kr.

  I 1980 kunne Uropatruljen afdække et skifte i kriminalitetsstrukturen på Christiania. Det var en tendens, der tilsyneladende gjorde sig gældende i store dele af den vestlige verden, hvor lokale forhandlere af narko siden 1970ernes slutning var blevet fortrængt af mere organiserede grupper, der i kraft af de mange penge, der var involveret, ønskede at kontrollere markedet. En ny spiller var dermed trådt ind på Uropatruljens scene – de amerikansk inspirerede rockergrupper. Værter: Julie Giese & Frederik StrandReporter: Steffen WaltonTilrettelæggelse, produktion og musik: Frederik Strand og MoxStory Denne podcast-serie er baseret på Frederik Strands bog "Uropatruljen – Politiets hårde halse". Her beretter tidligere urobetjente om livet på gaderne, om mødet og omgangen med slumstormere, christianitter, rockere, pushere og narkomaner og prostituerede, bz’ere og autonome.Frederik Strand er en dansk forfatter og leder af Politimuseet i København. Han er uddannet cand.mag. i filosofi og historie og har en ph.d. i politihistorie. Han står blandt andet bag bøgerne "Uopklaret" og "Efterforskningens anatomi".

 • af Frederik Strand & MoxStory Aps
  28,95 kr.

  Vesterbro var sidst i 70erne under radikal forandring. Det gamle arbejderkvarter var præget af prostitution og porno – og var kendt for et særligt hårdkogt kriminelt miljø. Og nu rykkede narkoen så også ind i kvarteret. Der var brug for Uropatruljen. Dette afsnit tager sin begyndelse i et andet brokvarter i København, nemlig Nørrebro, der op gennem 70’erne var kendt for handel med hårde stoffer og narkokriminalitet.Værter: Julie Giese & Frederik StrandTilrettelæggelse, produktion og musik: Frederik Strand og MoxStory Der er i podcasten anvendt citater fra:Istedgade, Sylvester & Svalerne (1979) (Leif Sylvester/Søren Wolff)Livet i Istedgade, Dan Turell og Halfdan E (2019) (Dan Turell/Halfdan E)Denne podcast-serie er baseret på Frederik Strands bog "Uropatruljen – Politiets hårde halse". Her beretter tidligere urobetjente om livet på gaderne, om mødet og omgangen med slumstormere, christianitter, rockere, pushere og narkomaner og prostituerede, bz’ere og autonome.Frederik Strand er en dansk forfatter og leder af Politimuseet i København. Han er uddannet cand.mag. i filosofi og historie og har en ph.d. i politihistorie. Han står blandt andet bag bøgerne "Uopklaret" og "Efterforskningens anatomi".

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.