Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Gerd Buch Andersen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Hanne Kaae Kristensen, Kirsten Schultz Petersen, Gerd Buch Andersen & mfl.
    243,95 kr.

    Klinisk ræsonnering er den første danske lærebog til ergo- og fysioterapeutstuderende på bachelorniveau, men bogen henvender sig også til uddannede terapeuter, som kan finde stor inspiration både teoretisk og i praksis.Bogen er bygget op med en tværfaglig del og to monofaglige dele. Den tværfaglige del omhandler definitionen af klinisk ræsonnering og centrale begreber hertil; et historisk tilbageblik; de teoretiske tilgange til praksisudvikling gennem klinisk ræsonnering; konteksters betydning for klinisk ræsonnering herunder lovmæssige og sundhedspolitiske rammer samt afsluttende med de personlige faktorers betydning for terapeuters kliniske ræsonnering. Herefter følger de to monofaglige dele, hvor der er lagt vægt på at præsentere teori-, model- og begrebsudvikling sat i relation til henholdsvis fysioterapeuters og ergoterapeuters kliniske ræsonnering samt forskning inden for begge professioner omhandlende klinisk ræsonnering.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.