Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Githa Ben-David

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - En personlig historie om kronisk tungmetalforgiftning og hvordan man bliver den kvit
  af Githa Ben-David
  199,95 kr.

  Githa Ben-David søger i syv år efter helbredelse for uforklarlige symptomer, der viser sig at være kronisk bly- og kobberforgiftning. Efter afgiftning er hun i dag fuldkommen rask. I "Hjælp" videregiver hun sine erfaringer, som bygger på afgiftning med både konventionelle og holistiske metoder. Hun undrer sig herunder over, at diagnosen "kronisk tungmetalforgiftning" er ikke eksisterende i det danske sundhedsvæsen, på trods af, at WHO allerede i 2008 offentliggjorde, at mindst 25 procent af al sygdom skyldes miljøforgiftning.Kunne den eksplosive stigning i autoimmune sygdomme inklusiv autisme, ADHD, OCD, EHS, EM (kronisk træthedssyndrom), overvægt og indlæringsproblemer skyldes, at vi lukker øjnene for, at når vi forgifter Jorden, så forgifter vi også os selv?"Af egen erfaring ved jeg, at "kronisk" tungmetalforgiftning findes- og at den kan helbredes. Githa Ben-David har skrevet en velunderbygget og meget væsentlig bog om emnet."Michala Petri (musiker)"Hjælp" rummer en væsentlig gennemgang af den industrielle medicinske udvikling og baggrunden herfor, som bør interessere enhver, der enten professionelt eller privat er i berøring med sygehusvæsenet. Meget interessant og velskrevet." Lone Vitus (landmand og forfatter)

 • - Energi Lyd og Bevidsthed
  af Lars Muhl & Githa Ben-David
  201,95 kr.

  ”Terapeuternes Mysterieskole” er Muhl/Ben-Davids andet fællesprojekt efter den succesfulde udgivelse af cd’en ”To Heal The Space Between Us”, som udkom sensommeren 2011 og på fire måneder nærmer sig 6000 solgte eksemplarer. Begge udgivelser er nært tilknyttet parrets Mysterieskole, som nu kører på tredje år med over 300 deltagere.Hvorfor er ”Terapeuternes Mysterieskole” aktuel i dag?- Fordi mange mennesker i dag har forladt kirken og søger et nyt spirituelt ståsted.- Fordi fundene af de såkaldte apokryfe skrifter bringer os nærmere den filosofi, som Jesus prædikede.I år 325 udvalgte en gruppe gejstlige de tekster, som i dag udgør Det Ny Testamente. Samtidig udelukkede man nøje de skrifter, som gav menigmand nøglen til personlig udvikling, og som understregede vigtigheden af ligeværdighed mellem blandt andet kønnene. Magtsyge biskopper og paver har i århundreder præget vores kultur med skyld og skam, hekseafbrændinger, blodige korstogter og dæmoniseringer. I fortrængningen af det kvindelige element er kirken blevet gold. Derfor har størstedelen af den danske befolkning i dag ikke noget reelt eller dybere forhold til kirken, og søger i øst og vest efter et spirituelt ståsted uden at vide, at Essenernes og de alexandrinske terapeuters tradition, i hvilken Jesus Nazaræeren og Maria Magdalenen blev uddannet, stadig er aktiv og tilgængelig. Det er en tradition, der bygger på nogle meget enkle principper, hvis mål er at åbne hjertet og højne bevidstheden gennem teoretisk, praktisk og meditativt arbejde med etik, åndedræt, lyd, medfølelse, healing, humor, taknemmelighed og en grundlæggende fornemmelse for tilværelsens under.I ”Terapeuternes Mysterieskole” indføres læseren i ældgamle og højaktuelle mysterier som: Brudekammermystik · Ildvognsmystik · Gralsystemet · Komplementaritet · Ligestemthed · Smertekrop · Tonen fra Himlen · T-Korsets Vej · Myten om Miriams Brønd og Elias’ Bjerg · Lyd, healing og transformation · Det Guddommelige Sprog · Gralsang Githa Ben-David er lydterapeut, sanger, komponist og forfatter. Hun har skabt sit eget lydterapeutiske system og står bag en omfattende trilogi om lydterapi. I januar 2012 startede hun en to årig Certificeret Uddannelse i Vokal Lydterapi.Lars Muhl har et utal af cd’er bag sig og er kendt som en af landets fremmeste sangskrivere. De seneste 16 år har han helliget sig en tilværelse som foredragsholder og forfatter og har bl.a. skrevet Gralstrilogien. Flere af hans bøger er udkommet på russisk, norsk, engelsk og tysk. Privat er de to gift og har sammen skabt Gilalai – Institut for Energi og Bevidsthed.

 • - At synge sig selv
  af Githa Ben-David
  200,95 kr.

  Hvad er det at synge sig selv?Det er en tilstand, hvor tiden forsvinder og stemmen slipper kroppen og synes at synge ned i én oppefra.Med TONEN FRA HIMLEN præsenterer Githa Ben-David en metode til frigørelse af den naturlige stemme.Frigørelsen virker helbredende på krop og sjæl og kan udføres og opleves af ethvert talende menneske lige fra tonedøve til professionelle sangere. Det, der søges, er en tilstand frem for en præstation, en tilstand, hvor egoet sover og sjælen synger.Githa Ben-David har sammensat et indisk inspireret øvelsesprogram til selvstudier fulgt af en øve-cd, hvor hun synger for akkompagneret af tanpoura. Forfatteren er konservatorieuddannet saxofonist og har studeret indisk sang siden 1985.Tonen fra himlen er oversat til amerikansk: The Note from Heaven og udgivet på Amazone. Den amerikanske læge og succesforfatter Richard Moss anbefaler den på det varmeste.

 • af Githa Ben-David
  162,95 kr.

 • - Vokal Lydhealing
  af Githa Ben-David
  162,95 kr.

  Lyd er Liv- Vokal Lydhealing: ”Sikke en vidunderlig øjen- og hjerteåbner. For alle os med sår og skrammer på legeme og sjæl. Miraklerne ligger lige foran os, vi skal bare bøje os og samle dem op.” Hella Joof, skuespiller og instruktør Hvordan lydscanner man et andet menneske? Kan man helbrede med sang? Har ethvert menneske sin helt egen signaturlyd? Hvordan skelner man imellem ego og intuition? Kan en læge synge sig selv rask? Kan almindelige mennesker lydheale? Sætter lydhealing gang i kroppens lykkehormoner? Påvirker lydhealing seksualiteten? Styrker lydhealing immunforsvaret? Kan lydhealing helbrede døvhed, tinnitus, ADHD, depression eller kræft? Hvorfor forsker ingen i selvhelbredelse? Forfatteren, Githa Ben-David er lydterapeut, komponist, konservatorieuddannet, har studeret sang i Indien, healing i Israel og udviklet sit eget vokale lydhealingssystem, som er baseret på arbejde med Tonen fra himlen. Githa har optrådt i blandt andet Aftenshowet.

 • - Sangmeditation til Afspænding og Selvhealing
  af Githa Ben-David
  148,95 kr.

  Sound in Silence Effektiv imod Stress og SøvnløshedAfspændingssang med opladning af energisystemet. Sang og krystalskål i G – 20 min. En vuggesang til voksne/børn som afspænder kroppen og opløfter Sjælen i 26 vers. Virker på dybt cellulært plan, fordi gentagelse, tekst og sang beroliger det autonome nervesystem. Sangmeditation til Selvhealing. Sang og indisk Tanpoura i A - 32:20 min. Indiske tonenavne/Aaar-lyd (bevidsthed/underbevidsthed) styrker aktivitet i hjernebjælken (broen mellem højre og venstre hjernehalvdel) – kombineres med farver og energicentre. En helende vokal massage, som renser kroppens centralnervesystem samt åbner for bevidsthedslag fra Rod - Krone. Læs Booklet med uddybende oplysninger før du starter. Musik, sang, produktion v. Githa Ben-David

 • af Githa Ben-David
  130,95 kr.

 • af Lars Muhl & Githa Ben-David
  158,95 kr.

 • af Githa Ben-David
  312,95 kr.

  The Concept of The Ultimate Book on Vocal Sound Healing is "The Note from Heaven" - a condition of bliss, where time disappears and the voice seems to sing you, rather than you sing the voice. The experience of surrendering to The Note from Heaven is overwhelming and leads the singer into a state of Oneness, where present, past and future merge together an energetic patterns and traumas can be transformed and profound healings happen. This Ultimate Book on Vocal Sound Healing includes three books: Book I: The Note frome Heaven - How to sing yourself into contact with OnenessBook II Regressive Cell-Singing - How to sing yourself free of traumas and change emotional programmingBook III: Sound Healing - How to sound-scan a fellow being with your voice, plus a Q&A with members from the White Brogher hood."A very important contribution, indeed a gift, for people who want o exercise their innate power to ecperience wholeness." Richard Moss, physician, author and spiritual teacherGitha Ben-David is educated in the Royal Danish Academy of Music, has studied Indian singing, regression therapy, healing and is a recognized pioneer in Vocal Sound Therapy. She is a singer, composer, author and leader of International Education in Vocal Sound Therapy. Owner of the Institute and publishing House - Gilalai.

 • - Song for Relaxation and Recharging, Song for Meditation and Selfhealing
  af Githa Ben-David
  149,95 kr.

  Sound in Silence (English version) by Githa Ben-David Tracklist:1. Song For Relaxing and Recharging
 21:30 min: Singing and purring (Githa and her cat) A lullaby which causes deep relaxation of the nervous system. 2. Song For Meditation and Selfhealing Voices, organ, tanpoura, bell in A - 32 min Indian notenames / Aar sound related to collours and chakras. A healing vocal massage which purifies the nervous system.This album Sound in Silence is recharging the organism in a level that can be compared to 2-3 hours sleep. Some listeners use it daily and it can also be used for kids. It is possible to sing Song for Relaxation an Recharging and use it for healing sessions too. The principles of Sound in Silence are included as a deep healing method in Githa Ben-David's International Education in Vocal Sound Therapy.

 • - A personal story about chronic heavy metal poisoning and how to overcome it
  af Githa Ben-David
  268,95 kr.

  For seven years Githa Ben-David tries to be healed from unexplainable symptoms which show up to be chronic led-and copper poisoning. Today after detoxification she is completely healthy.In "Help" she passes on her experience based in both conventional and holistic methods. Githa wonders why the diagnosis "chronic heavy metal poisoning" is non existing in the Danish Health Servic, even WHO already in 2008 proclaimed that at least 25 percentages of all illness is due to environmental toxification. Could the reason for the rapid increase of autoimmune illnesses inclusive ADHD, allergy, Autism, depression, EHS, obese, learning problems, OCD, be that we close our eyes for the fact, that when poisoning Earth, we also poison ourselves?"From my own experience I know that "chronic" heavy metal poisoning exists and that it can be cured. Githa Ben-David has written a well documented and very important book about the subject. Michala Petri (famous, classical recorder player).

 • - Vocal music for healing and self-healing
  af Githa Ben-David
  149,95 kr.

  Rising - CD by Githa Ben-David Vocal music for healing and self-healing 'Rising' was created with the inspiration from cancer patients with motivation to sing themselves healthy. The greatest pioneer of them all was abandoned by the established medical system with pleural (lung) cancer among other things. She treated her self with 'Rising' twice daily for three years with promising results. Githa Ben-David states: "It is my experience via feedback from listeners that 'Rising' generally strengthens the immune system and that the CD therefore can be used in a broad context. A listener experienced getting rid of her hearing loss during listening to the main track 'Rising', possibly because the track contains overtones above 9000 Hz. Others have mentioned that the music calms them, and others that "Rising" helps them overcome sleep problems. There are therapists who use "Rising" during their treatment. I myself always use "Rising" at the dentist, where the music take away my pain and I have thereby avoided anesthesia. Several cancer patients use "Rising" daily. In some the tumors have shrunk, in others the cancer has stopped in its development. How much influence 'Rising' has on the healing process no one knows for sure. My only advice is: Listen within yourself. What feels good is right.Danish translation: Rising - cd af Githa Ben-David Vokalmusik til healing og selvhealing 'Rising' blev til på grund af opfordringer fra kræftsyge med motivation til at synge sig raske. Den største pionér af dem alle var opgivet af det etablerede lægesystem med lungehindecancer blandt andet. Hun afprøvede troligt 'Rising' to gange dagligt i 3 år, og da resultaterne var lovende, besluttede Githa Ben-David selv at udgive den. Githa Ben-David udtaler: Det er min oplevelse og erfaring via tilbagemeldinger fra lyttere, at 'Rising' generelt styrker immunforsvaret, og at CD'en derfor kan bruges i bred sammenhæng. En lytter oplever desuden at få klaret sin hørelse ved hovednummeret på 'Rising', muligvis fordi nummeret indeholder overtoner, der ligger over 9000 Hz. Andre har nævnt, at musikken beroliger dem, og andre igen at de trods søvnproblemer falder hen til musikken. Der er terapeuter, som bruger musikken under deres behandling. Tilsyneladende styrkes resultaterne. Jeg selv har haft den med til tandlægen, hvor musikken har taget mine smerter og jeg derved har undgået bedøvelse. Flere kræftsyge bruger 'Rising' dagligt. Hos nogle er svulsterne blevet mindre, hos andre er kræften stoppet i sin udvikling. Hvor stor inflydelse 'Rising' har på helbredelsesprocessen ved ingen på stående fod. Mit eneste råd er: Mærk efter inden i dig selv. Det, som føles godt, er rigtigt.

 • af Lars Muhl & Githa Ben-David
  139,95 kr.

  Nyt album med 15 nye sange fra Lars Muhl & Githa Ben-David

 • - How to Sing Yourself to Higher Consciousness (16pt Large Print Edition)
  af Githa Ben-David
  364,95 kr.

 • af Githa Ben-David
  234,95 kr.

  Haifa, Israel, oktober 2001: et forelsket par, enpoliti-kommisær, en ung palæstinenser, en Mossad agent, en tysk journalist ogen amerikansk clairvoyant blacklisted af CIA, bringes sammen af skæbnen i enterroraktion, som ændrer deres liv for altid.Uddrag fra bogen:”Den trænede hund parerer ordrer, imens katten går sin egen vej.Hundemennesket forhærdes følelsesmæssigt gennem ydre påvirkninger og døvesgradvist over for sit hjertes stemme.Skylden i uskylden opstår således i sammenstødetimellem den ydre og indre etik. Når hundemennesket har pareret ordre i blind loyalitettil sin magthaver, føler det ingen skyld, tværtimod logrer det ivrigt med halenaf stolthed. Konflikten, som fører til skyldfølelse, opstår i det øjeblik, etmenneske standser op og lytter til sit hjerte og ser sig selv og sin kattesjæli øjnene og tænker, hvad har jeg dog gjort?” Forfatteren boede 1994 -98 i Israel,hvor hun som højgravid havde terrortruslen tæt inde på livet. Bare det at tagebussen fra et sted til et andet krævede overvejelser. Når man som musiker fiktilbudt et job til Purim i Dizengoffcenteret i Tel Aviv til dobbelthyre,grundet terrortrusler netop der, var man så klar til at spille omgivet afsnigskytter? Eller hvordan forholdt man sig, når produceren sendte en ud oglave en forestilling for ultraortodokse bosættere på Vestbredden? Eller forpalæstinensiske børn? ” ’Liluja’ er den mestsobre fortælling om Mellemøstkrisen, Israel og Palæstina, jeg har læst. Enarketypisk fortælling om ægte mennesker,om liv og død, adskillelse og kærlighed, skrevet af et menneske, som selv harhaft konflikten inde på livet.” Lars Muhl Forfatterskab: Tonen fra himlen (Borgen 2002); Syngdig Fri ( UG 2008) Lyd er Liv ( Gilalai 2011); Terapeuternes Mysterieskole (Gilalai 2012); Songs of Lars Muhl & Githa Ben-David (Gilalai 2015); TheNote from Heaven (Watkins March 2016)Githa Ben-David født 1961. Konservatorieuddannet i klassisksaxofon, sanger, forfatter, Lydterapeut og komponist. I Israel spillede hun ca.300 forestillinger med historiefortælling sat I musik. Leder af Certificeretuddannelse i Vokal Lydterapi. BL.a. kendt fra TV 2 God morgen og Aften Danmark;DR K Den 2.Dimension –Christian Leth samt DR 1 Aftenshowet i forbindelse medhendes pionér arbejde med Vokal Lydterapi: Herunder live optræden medhelbredelse af tinnitus – TV2 Øst samt v. show i Park Bio v. Anders og PeterLund Madsen.

 • af Lars Muhl & Githa Ben-David
  108,95 kr.

  Sange (egne kompositioner) fra Lars Muhl og GItha Ben-David's to første CD'er "To Heal the Space Between Us" & "Zero's". Alle sange står printet med noder og becifring samt en særskilt tekst, som er lige til at gå til og f.eks. kan bruges ved koncerter, hvor publikum altid er velkommen til at synge med. Desuden er der et foto og en personlig beskrivelse af den inspiration, der ligger til grund for hver sang.Sangene kan downloades på www.gilalai.com under downloads eller de kan købes på ovennævnte CD'er som også er tilgængelige i boghandler. Rigtig god fornøjelse.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.