Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Guillaume Boppe

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Martin Glaz Serup, Morten Chemnitz, Jacques Jouet, mfl.
    167,95 kr.

    Poetiske rum / Espaces poétiques samler tekster af syv franske og to danske digtere. I redaktørernes indledning præsenteres forfatterne og deres bidrag samt bogens tilblivelse og ramme. Alle teksterne er skrevet på bestilling. De kan læses på fransk og dansk og ledsages af forfatterbiografier.Poetiske rum / Espaces poétiques est un recueil de textes écrits par sept poètes français et deux poètes danois. Dans leur présentation, les éditeurs situent les écrivains et leurs textes par rapport à l'idée du livre. Tous les textes sont des inédits. Ils sont accompagnés de leur traduction ainsi que de notices biographiques.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.