Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Hannah Klinge

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Hannah Klinge
    64,95 - 101,95 kr.

    "An original, important book. It certainly deserves to be shared widely with the world, and in schools in particular."- Suzanne Brøgger, bestselling Danish AuthorThe Luminous Planet is a poetic utopia about the UN's 17 Development Goals. On a star in the universe lives the creature Orion, until the day his longing for truth brings him on an adventure towards the luminous planet.Here he meets 17 creatures whose stories give the reader an insight into the problems of the Development Goals and the necessity of their achievement: The fight for a world without war, poverty, famine, natural disasters and inequality. The book shows the disastrous consequences if the goals are ignored, or the bright future if they are achieved. The idea of an 18th Development Goal, which brings together the UN's 17 alignments 'transforming ourselves to transform the world' is presented when, on his journey, Orion feels that there is a battle within himself that must be fought before the luminous planet can shine in all eternity."It is truly a wonderful artistic effort we have been given with Hannah Klinge's The Luminous Planet."- Steen Hildebrandt, Professor emeritus, PhD

  • af Hannah Klinge
    64,95 - 98,95 kr.

    "en original, vigtig bog, der virkelig fortjener at komme ud i verden, i skolerne ikke mindst"- Suzanne BrøggerDen Lysende Planet er en poetisk utopi om FNs 17 verdensmål. På en stjerne i iniverset bor væsnet Orion, indtil den dag hans længsel efter sandhed bringer ham ud på et eventyr mod den lysende planet.Her møder han 17 væsner, hvis fortællinger giver læseren en indsigt i verdensmålenes problematikker og nødvendigheden af deres opnåelse; kampen for en verden uden krig, fattigdom, hungersnød naturkatastrofer og ulighed. Bogen viser de katastrofale følger, hvis målene ignoreres, eller den lysende fremtid, hvis de realiseres.Idéen om et 18. verdensmål, som samler FNs 17 alignments 'transforming ourselves to transform the world' præsenteres, da Orion på sin rejse mærker, at der i ham selv er en kamp, der må kæmpes, før den lysende planet kan stråle i al evighed."Det er sådan en vidunderlig kunstnerisk præstation, der her foreligger med Hannah Klinges Den Lysende Planet"- Steen Hildebrandt

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.