Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Hans Jørgen Staugaard

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Hans Jørgen Staugaard
  152,95 kr.

  Er der noget særligt ved at være medlem af en profession, siden man i nogle tilfælde taler om profession i stedet for blot beskæftigelse, erhverv eller job?Det er det hovedspørgsmål, som denne bog beskæftiger sig med. Professionsbegrebet søges indkredset ved at se på, hvordan betegnelsen 'profession' har udviklet sig i forskellige historiske perioder og i forskellige kulturelle sammenhænge.På baggrund af den aktuelle anvendelse af betegnelsen 'profession' i Danmark fokuseres på, hvilke særlige kendetegn eller markører der er typiske for især de professioner, vi ofte kalder 'velfærdsprofessionerne'. I medierne vrimler det med beretninger om, hvordan disse professioner er under pres på grund af økonomiske nedskæringer og stadig mere detaljeret styring og kontrol med det daglige arbejde. De afsluttende kapitler belyser, hvad det stigende pres betyder for professionsudøvelsen.

 • af Hans Jørgen Staugaard
  138,95 kr.

  Er der noget særligt ved at være medlem af en profession, siden man i nogle tilfælde taler om profession i stedet for blot beskæftigelse, erhverv eller job?Det er det hovedspørgsmål, som denne bog beskæftiger sig med. Professionsbegrebet søges indkredset ved at se på, hvordan betegnelsen ?profession' har udviklet sig i forskellige historiske perioder og i forskellige kulturelle sammenhænge. På baggrund af den aktuelle anvendelse af betegnelsen ?profession' i Danmark fokuseres på, hvilke særlige kendetegn eller markører der er typiske for især de professioner, vi ofte kalder ?velfærdsprofessionerne'.I medierne vrimler det med beretninger om, hvordan disse professioner er under pres på grund af økonomiske nedskæringer og stadig mere detaljeret styring og kontrol med det daglige arbejde. De afsluttende kapitler belyser, hvad det stigende pres betyder for professionsudøvelsen.

 • - Fleksible tankegange om studier og undervisning efter to år med FlexVid
  af Palle Rasmussen, Hans Jørgen Staugaard, Charlotte Heigaard Jensen, mfl.
  77,95 - 325,95 kr.

  ”Flexvidere” har som arbejdstitel haft ”FlexVid Bog 2”, fordi det er en opfølgning på den tekstantologi, viudsendte i første fase af projekt FlexVid, et forsknings og udviklingsprojekt om fleksible arbejdsformeri videregående uddannelser med udstrakt anvendelse af digitale medier. Udgivelsen fra oktober 2012kaldte vi som undertitel ”– Skitser fra tegnebrættet”, og her beskrev vi, hvad vi gerne ville nå frem tilgenerelt og med fire uddannelser på UCN som eksempel. Uddannelserne til bygningskonstruktør,folkeskolelærer, markedsføringsøkonom og radiograf har fra august 2012 til juni 2014 arbejdet på atimplementere de modeller for fleksible arbejdsformer, som blev beskrevet i Bog 1 på hvert af de fireførsteårs hold, som begyndte i august 2012, kaldet FlexVid-hold.Med udgangspunkt i FlexVid-holdene har vi undervejs arbejdet på at anvende de vigtigste principperfor arbejdet på andre hold og i andre uddannelser, og denne bog indeholder, foruden overvejelserom de første to års arbejde på FlexVid-holdene, eksempler på, hvordan man på andre hold og i andreuddannelser arbejder med blended learning, forhåbentlig til inspiration for endnu flere undervisereog studerende i og uden for UCN. Håbet er, at de konkrete eksempler, erfaringer og overvejelser kanbruges af undervisere og ledere, ikke bare på UCN, men på videregående uddannelser i det hele taget.

 • - Status og perspektiver fra et igangværende forsknings- og udviklingsprojekt i UCN.
  af Hans Jørgen Staugaard, Charlotte Heigaard Jensen, Annegrethe Nielsen, mfl.
  35,95 - 85,95 kr.

  Artiklerne i dette seriehæfte er blevet til som første led i forsknings- og udviklingsprojektet "Digitalt uddannelseslaboratorium", DUIT, på professionshøjskolen University College Nordjylland. Initiativet til projektet blev taget allerede i 2012, og efter mange møder med repræsentanter for UCN’s forskellige uddannelsesområder og med Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet i løbet af 2013, løb projektet for alvor af stablen i det sene efterår 2013.Projekt DUIT er en nyskabelse på flere områder i forhold til de projekter, vi sædvanligvis arbejder med på UCN. Dels har projektet fra starten været tænkt inden for rammerne af et integreret samarbejde mellem professionshøjskole og universitet, således at f.eks. de to ph.d. studerende, der er tilknyttet DUIT, arbejder tæt sammen med både projektets tre FoU-grupper på UCN og med ph.d. studerende og forskere ved forskerskolen D4Learning ved AAU. Dels har UCN deltagere fra 11 forskellige uddannelser og fra alle faglige hovedområder.

 • - Skitser fra tegnebrættet
  af flere Med, Hans Jørgen Staugaard & Charlotte Heigaard Jensen
  119,95 kr.

  Dette er en tekstsamling om forarbejdet til projekt FlexVid. FlexVid står for Fleksible videregående uddannelser, og projektet går meget kort fortalt ud på at udvikle studie- og kommunikationsformerne inden for erhvervsakademi- og professionsuddannelserne i UCN med udstrakt anvendelse af elektroniske medier.Forarbejdet blev afsluttet i sommeren 2012. Herefter indledes eksperimenter med tilrettelæggelses – og arbejdsformer i fire udvalgte uddannelser i UCN. I denne første bog om projekt FlexVid er der fokus på generelle overvejelser om muligheder og begrænsninger for at praktisere undervisning og studier efter principper, som kan sammenfattes med begrebet blended learning. Den centrale del af denne bog udgøres af lærernes modeller for, hvordan de vil gribe blended learning an i henholdsvis bygningskonstruktøruddannelsen, læreruddannelsen, markedsføringsøkonomuddannelsen og radiografuddannelsen. Vi planlægger en opfølgende udgivelse i efteråret 2014 om erfaringer og resultater ved afslutningen af projektet.En vigtig ambition med projekt FlexVid er, at modeller, analyser og resultater potentielt skal kunne bruges af alle de videregående uddannelser, der retter sig mod bestemte jobfunktioner, og hvor jobpraktik indgår som en obligatorisk del af uddannelsen.

 • - Skitser fra tegnebrættet
  af flere Med, Hans Jørgen Staugaard, Charlotte Heigaard Jensen, mfl.
  77,95 kr.

  Dette er en tekstsamling om forarbejdet til projekt FlexVid. FlexVid står for Fleksible videregående uddannelser, og projektet går meget kort fortalt ud på at udvikle studie- og kommunikationsformerne inden for erhvervsakademi- og professionsuddannelserne i UCN med udstrakt anvendelse af elektroniske medier.Forarbejdet blev afsluttet i sommeren 2012. Herefter indledes eksperimenter med tilrettelæggelses – og arbejdsformer i fire udvalgte uddannelser i UCN. I denne første bog om projekt FlexVid er der fokus på generelle overvejelser om muligheder og begrænsninger for at praktisere undervisning og studier efter principper, som kan sammenfattes med begrebet blended learning. Den centrale del af denne bog udgøres af lærernes modeller for, hvordan de vil gribe blended learning an i henholdsvis bygningskonstruktøruddannelsen, læreruddannelsen, markedsføringsøkonomuddannelsen og radiografuddannelsen. Vi planlægger en opfølgende udgivelse i efteråret 2014 om erfaringer og resultater ved afslutningen af projektet.En vigtig ambition med projekt FlexVid er, at modeller, analyser og resultater potentielt skal kunne bruges af alle de videregående uddannelser, der retter sig mod bestemte jobfunktioner, og hvor jobpraktik indgår som en obligatorisk del af uddannelsen.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.