Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Hans Månsson

Filter
Filter
Genre
 • (2)
 • (6)
 • (11)
 • (1)
Bogtype
 • (12)
 • (5)
Format
 • (8)
 • (4)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (15)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Serie
 • (3)
 • (3)
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • - teori og praksis
  af Bo Steffensen, Stig Broström, Hans Vejleskov, mfl.
  373,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Håndbog for sprogvejledere belyser forskellige aspekter ved sprogvejlederfunktionen i forhold til børns sprogtilegnelse og samarbejdet med barnet, forældre og netværkspersoner. Den består af tre dele og introducerer både forsknings- og praksisbaseret viden. Første del: Vejledning og pædagogisk planlægning i forhold til børns sprog omhandler emnerne sprogindsatser, didaktik og læring, kollegial vejledning, forældreinvolvering mv. Anden del: Børns sprogtilegnelse favner emner lige fra sprogteori gennem tiden, forudsætninger for sprog, til tilegnelse af det danske sprog og af dansk som andetsprog. Tredje del: Dokumentation og evaluering af børns sprog og pædagogisk praksis omfatter metoder til udvikling, vurdering og registrering af børns sprog. Forfatterne er udvalgte fagpersoner med solid teoretisk viden og/eller praksiserfaring inden for hvert deres område.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet
  af Hans Månsson, Bianca Albers & Helle Høgh
  253,95 - 307,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvad er implementering? Hvilke instrumenter og metoder virker bedst, når man skal implementere ny viden? Og hvordan kan man arbejde systematisk med implementering, så man får omsat ny viden til en forbedret pædagogisk praksis, familiebehandling, undervisning eller forebyggelse? Med udgangspunkt i børne- og ungeområdet søger denne bog at besvare disse og andre spørgsmål. De stærkt stigende krav om innovations- og forandringsprocesser har skabt fokus på implementering – forstået som omsætning af viden til praksis – som et selvstændigt vidensfelt. Implementering – fra viden til praksis på børne- og ungeområdet er skrevet til fagprofessionelle, konsulenter og ledere, som arbejder med implementering i offentlige eller private organisationer og her planlægger og gennemfører innovations- og forandringsprocesser. Bogen er desuden oplagt at bruge i forbindelse med uddannelse af pædagoger, lærere, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere samt administratorer, konsulenter og ledere. Implementering består af følgende kapitler: 1. Indledning ved redaktørerne Bianca Albers, Helle Høgh & Hans Månsson 2. Implementeringsforskning - en introduktion af Per Nilsen (oversat fra svensk af Lone Østerlind 3. Implementeringskoncepter og -modeller af Bianca Albers & Allison Metz 4. Fra viden til praksis via implementeringsnetværk - Gennembrudsmetoden som ramme for kvalitetsudvikling, implementering og opskalering af Helle Høgh 5. Implementering i praksis af Bianca Albers, Helle Høgh & Hans Månsson 6. Styrket implementering gennem indsatsteori? Forebyggelse af ungdomskriminalitet som eksempel af Morten F. Greve 7. Implementeringen begynder ved valget af indsatser - en præsentation af heksagonmodellen af Birgitte Rønnøw 8. Implementering af PALS - Forandringsglæde og modstandskraft øger succesraten for implementering af Gøye Thorn Svendsen 9. At lede implementeringen af evidensbaseret praksis af Bianca Albers 10. Erfaringer med anvendelsen af Active Implementation Frameworks i Ikast-Brande Kommune af Marie Hultberg 11. Sundhedsfremme og sundhedsundervisnings i folkeskolen - fra politik til praksis af Lone Nordin 12. Skolen - mellem forandring og forankring af Peter Wick 13. Ledelse og forandringer i folkeskolen af Torsten Conrad 14. Børns mentale sundhed - implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker af Katrine Finke & Lisbeth Holm Olsen 15. Casebaseret audit - en metode til at skabe bæredygtig implementering på tværs af sektorer af Helle Høgh 16. Bæredygtig implementering inden for dagtilbuds- og skoleområdet af Hans Månsson 17. Implementering i fremtiden af redaktørerne Bianca Albers, Helle Høgh & Hans Månsson.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hans Månsson
  172,95 - 219,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bæredygtig pædagogik tager udgangspunkt i den overbevisning, at vi alle har en grundmenneskelig forpligtelse til at bidrage til at skabe optimale muligheder for vores medmennesker, så den enkeltes kompetencer og potentiale udfoldes og udvikles optimalt. Det er ikke kun til det fælles bedste, men også til vores eget. Den store tanke er, at vi som enkeltindivider og som fællesskab har et ansvar og en forpligtelse over for os selv, over for hinanden - og i yderste konsekvens over for klodens tilstand.I vores hyperkomplekse samfund bliver det en udfordring at opretholde sammenhængskraften og samhørigheden, at videreudvikle samfundet og samtidig imødekomme og udfordre det enkelte menneskes egenart og potentiale. I denne situation er det nødvendigt at formulere en pædagogik og udvikle en pædagogisk praksis, der i højere grad end nu kan rumme og håndtere disse problemstillinger. Dette er bogens projekt.Bæredygtig pædagogik og pædagogisk praksis udfolder og nuancerer begrebet bæredygtig pædagogik og beskriver den praksis, som skal udvikles i dagtilbud, skoler, special- og social tilbud for at styrke bæredygtighed i pædagogikken. I dette projekt står bestræbelsen på at skabe gensidigt forpligtende, ligeværdige relationer centralt. Det kræver bl.a., at vi arbejder på at opbygge såvel social bæredygtighed som social kapital. Bæredygtig pædagogik er ikke mindst et praktisk bidrag til inklusionsdebatten.Bogen henvender sig til pædagoger, lærere og alle, der interesserer sig for og er beskæftiget med pædagogisk praksisudvikling på alle niveauer i uddannelsessystemet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hans Månsson
  315,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  At uddanne sig vil sige at tilegne sig viden. Denne viden skal samtidig kunne omsættes til professionel handling i praksis. I pædagogiske professionsuddannelser er praksisforankring derfor en afgørende vigtig dimension. I denne bog præsenteres ION-modellen som et bud på, hvordan en uddannelses formelle vidensgrundlag kan sættes i dynamisk samspil med konkret pædagogisk praksis ude på et praktiksted. Aktionslæring udgør den overordnede ramme og nytænkes gennem modellen som didaktisk ramme for koblingen mellem teori og praksis i pædagog-, lærer- og pædagogisk diplomuddannelse. ION-modellens syv faser udfoldes med konkrete eksempler på aktionslæringsforløb fra de pædagogiske uddannelser. Det understreges samtidig, at det er en dynamisk model, som kan fungere som et kompas for de studerende i mødet med den komplekse pædagogiske virkelighed. Hensigten er, at den studerende undervejs i uddannelsesforløbet tilegner sig bæredygtig læring, en sammenhængende professionsforståelse og en stærk professionsidentitet. Praksisforankring af pædagogiske uddannelser henvender sig til studerende, undervisere og vejledere på de pædagogiske professionsuddannelser, det vil sige pædagoguddannelsen, læreruddannelsen og pædagogiske diplomuddannelser. Samtidig er bogen relevant for de pædagogiske praksissteder, der fungerer som praktiksted og/eller som lokation for et aktionslæringsforløb i samarbejde med en gruppe studerende. Bogen er skrevet af Hans Månsson, der er lektor på Professionshøjskolen Absalon samt medstifter og partner i Center for Social Bæredygtighed.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - - og ude på noget
  af Hans Månsson
  222,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvordan udarbejdes pædagogiske beskrivelser - som: opfanger »det hele barn« - i stedet for at fragmentere det - synliggør barnets udviklings- og læringskompetence - forud for dets begrænsninger - skaber billeder af barnet, som forældrene kan genkende og vedkende sig - kan danne grundlag for overvejelser om, hvordan den pædagogiske praksis kan indrettes med henblik på at skabe det optimale udfoldelses- og læringsrum for barnet. Det er nogle af de spørgsmål, som denne bog forsøger at besvare. Bogen redegør for det teoretiske grundlag for udvikling af en beskrivelsesmodel, der er helheds- og udviklingsorienteret. Samtidig gives der nogle bud på, hvordan fagfolk kan udarbejde en pædagogisk beskrivelse, som såvel er fagligt velfunderet som loyal over for den, der beskrives. Der tages udgangspunkt i det specialpædagogiske område, men hele tiden er forbindelsen til det almenpædagogiske felt nærværende, og derfor kan bogen med lige stort udbytte læses af fagfolk inden for det special, som det almenpædagogiske område. Bogen henvender sig til: studerende på seminarier, universiteter eller andre videregående uddannelser, fagfolk, der arbejder med mennesker - f.eks. pædagoger, lærere, psykologer, pædiatere, sundhedsplejersker, talepædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Hans Månsson
  42,95 kr.

  Meningsbegrebet og fælles meningsskabelse i praksis er grundlæggendei forståelsen af, hvordan relationer mennesker imellem skabes, konsolideres og videreudvikles. Dette gælder enhver mellemmenneskelig relation. Fælles meningsskabelse, som indebærer gensidig forståelse, er imidlertid ikke helt så ligetil, måske nærmest en undtagelse, fx hvis Luhmanns systemteoretiske optik på kommunikation mennesker imellem lægges til grund. Inden for special- og socialpædagogikken er fælles meningsskabelse endnu mere udfordret end inden for almenpædagogikken, fordi risikoen for u- og misforståelighed ofte er langt større.

 • af Hans Månsson
  270,95 kr.

  At uddanne sig vil sige at tilegne sig viden. Denne viden skal samtidig kunne omsættes til professionel handling i praksis. I pædagogiske professionsuddannelser er praksisforankring derfor en afgørende vigtig dimension.I denne bog præsenteres ION-modellen som et bud på, hvordan en uddannelses formelle vidensgrundlag kan sættes i dynamisk samspil med konkret pædagogisk praksis ude på et praktiksted. Aktionslæring udgør den overordnede ramme og nytænkes gennem modellen som didaktisk ramme for koblingen mellem teori og praksis i pædagog-, lærer- og pædagogisk diplomuddannelse. ION-modellens syv faser udfoldes med konkrete eksempler på aktionslæringsforløb fra de pædagogiske uddannelser. Det understreges samtidig, at det er en dynamisk model, som kan fungere som et kompas for de studerende i mødet med den komplekse pædagogiske virkelighed.Hensigten er, at den studerende undervejs i uddannelsesforløbet tilegner sig bæredygtig læring, en sammenhængende professionsforståelse og en stærk professionsidentitet.Praksisforankring af pædagogiske uddannelser henvender sig til studerende, undervisere og vejledere på de pædagogiske professionsuddannelser, det vil sige pædagoguddannelsen, læreruddannelsen og pædagogiske diplomuddannelser. Samtidig er bogen relevant for de pædagogiske praksissteder, der fungerer som praktiksted og/eller som lokation for et aktionslæringsforløb i samarbejde med en gruppe studerende.Bogen er skrevet af Hans Månsson, der er lektor på Professionshøjskolen Absalon samt medstifter og partner i Center for Social Bæredygtighed.

 • - Aktionslæring som brobygger mellem curriculum og praksis i en professionsuddannelse
  af Hans Månsson
  42,95 kr.

  I årene 2015-2016 gennemførtes forskningsprojektet Epistemiskestrategier ved Professionshøjskolen Absalon. Forskningsprojektetindskriver sig i Nationalt forskningsprogram vedrørende studieaktivitetsmodellen.Formålet med forskningsprojektet var – som det er formuleret i kommissoriet– at skabe en større forståelse og udvikle et handlingsrumi forhold til de studerendes dannelse af en professionsidentitetrelateret til de epistemiske baner, der skabes gennem de forskelligeaktiviteter i studieaktivitetsmodellens spatiale organiseringer af læringsaktivitet.

 • af Hans Månsson
  42,95 kr.

  Denne artikel handler om, hvordan social resiliens helt konkret kanfremmes i børn og unges praksisfaellesskaber. Artiklen bygger på indsigterog erfaringer, som er blevet til i et udviklingsprojekt gennemførti årene 2013-2016. Udviklingsprojektet, som har titlen Børns beredskabmod vold og overgreb, er finansieret af Socialministeriet og er gennemførtmed Red Barnet som overordnet projektansvarlig partner. Somled i dette projekt har Center for Social Baeredygtighed, CeSoB, hafttil opgave at udarbejde en udviklingsmodel, som kan anvendes indenfor skoleområdet. Modellen sigter mod at understøtte processer, derkan styrke skoleklassen som resiliensfremmende laeringsmiljø. Modellenog dens forskellige konkrete virkemidler står i dag til rådighed foralle landets skoler, som ønsker at arbejde målbevidst og systematiskmed social resiliens i klasserummet.

 • af Hans Vejleskov, Nina Christensen, Hans Månsson, mfl.
  181,95 kr.

  Danskfaget er i den nye pædagoguddannelse et omfattende fagområde, der beskæftiger sig med samspil mellem sprog, kultur, kommunikation og identitetsdannelse i et videnssamfund. Der stilles stadig større krav til børnene om ikke blot at kunne tilegne sig samfundsmæssig viden og kultur, men også at kunne udtrykke sig og dermed være med til at forme kulturen. Sproglige kompetencer er et væsentligt omdrejningspunkt i barnets udvikling og læring, og dermed også en afgørende faktor i differentiering og marginalisering

 • af Hans Månsson
  42,95 kr.

  Efter at have arbejdet som lærer i folkeskolen i nogle årtier gennemførtejeg i midten af 1990’erne en speciallæreruddannelse på Danmarks Lærerhøjskole og blev i 1996 tilknyttet specialbørnehaven Mælkebøtten påBornholm som pædagogisk konsulent. Mælkebøtten var dengang en meget udviklingsorienteret institution, hvilket jeg var så heldig at få mulighed for at yde mit bidrag til. Et af de projekter, jeg fik ansvaret for, var udvikling af en kvalitativbeskrivelsesmodel rettet mod børns kompetencer og samspil. Modellenfik navnet LEA (Learning, Evolving & Assessment) med reference til Vygotskys forståelse af relationen mellem læring og udvikling.LEA-modellen afspejler måske meget godt kognitionspsykologiens prospektive potentiale med dens kobling mellem på den ene side psykologiske kernebegreber, som fx erkendelse, perception, opmærksomhed, hukommelse, og problemløsning med pædagogisk refleksion og handling.

 • af Hans Månsson
  42,95 kr.

  Folkeskolens lærere er signifikant betydningsfulde for elevernes læringog trivsel. Denne betydning kommer ikke af sig selv, men fordrer lærere, som er dygtige. Men hvad er en dygtig lærer?1 Et forskningsreview (Nordenbo et al.) fra 2008 viser, at lærere, der besidder et mere komplekst sæt af kompetencer, bedst medvirker til at fremme elevers trivsel og læring. To ud af de tre kompetencer læreren skal besidde: (1) Læreren skal i relation til den enkelte elev besidde kompetencen at indgå i en social relation. (2) Læreren skal i relation til hele klassen (alle elever)besidde kompetencen at lede klassens undervisningsarbejde, idet læreren som synlig leder gennem undervisningsforløbet gradvist overdrager til elever og klassen at udvikle regler og fremmer, at eleverne selv opstillerog opretholder reglerne.

 • - En meningssøgende pædagogik for børn, unge og voksne i udfordrende livssituationer
  af Hans Månsson & Mette Juel Madsen
  42,95 kr.

  Kongruenspædagogik – eller KP-modellen – er en social- og specialpædagogisktilgang, som retter sig mod arbejdet med børn, unge ogvoksne, der er bragt i en livssituation, og som er præget af særligtudfordrende handlemønstre – og hvor individuel og fælles mening kansynes fraværende.

 • - en pædagogisk beskrivelsesmodel
  af Hans Månsson
  125,95 kr.

  "LEA - en pædagogisk beskrivelsesmodel" handler om LEA-modellen, som er en helhedsorienteret og dynamisk forståelsesramme om børns kompetencer og samspil. Pædagoger, lærere og andre fagpersoner efterspørger beskrivelsesmetoder, der kan afdække børns kompetencer på en såvel ordentlig som hurtig måde - forståeligt nok. Begge dele er muligt, men ikke i én og samme manøvre. Det er naivt at tro andet. Enhver god beskrivelse af et barn tager tid at lave. LEA-modellen er et forslag til, hvordan fagpersoner kan udarbejde en sådan udviklingsbeskrivelse. Bogens første del er en praktisk vejledning i, hvordan pædagoger, lærere eller andre fagpersoner kan beskrive børns kompetencer og samspil og med støtte heri udarbejde handleplaner for det pædagogiske arbejde. Bogens anden del fokuserer på en række centrale temaer i børns liv - uden at helheds- og udviklingssynet på barnet tilsidesættes. Bogen henvender sig primært til studerende ved seminarier, CVU-er og andre pædagogiske uddannelsesinstitutioner samt pædagoger, lærere og andre fagpersoner, som arbejder med børns udvikling. Ønskes en større baggrundsviden om LEA-modellen, kan det findes i Hans Månssons bog "Midt i verden - og ude på noget" (Systime 2002). Her redegør forfatteren blandt andet for det teoretiske grundlag bag LEA-modellen.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.