Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Heine Andersen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Michael Hviid Jacobsen, Heine Andersen, Lars Bo Kaspersen, mfl.
  688,95 kr.

  Gennemrevideret og opdateret udgave af denne lærebogsklassiker, blandt andet med nye kapitler om Zygmunt Bauman og Ulrich Beck. Alle bibliografier er ajourført.

 • - i statskundskab, sociologi og forvaltning
  af Michael Hviid Jacobsen, Svend Brinkmann, Heine Andersen, mfl.
  449,95 kr.

  Samfundsvidenskab er en mangfoldig størrelse præget af uenighed omkring, hvordan vi opnår viden, og hvad der kan betegnes som videnskab. Disse spørgsmål er ikke kun vigtige på et teoretisk niveau, men spiller en afgørende rolle for, hvordan man anlægger en samfundsvidenskabelig analyse. Denne bog præsenterer samfundsvidenskabernes videnskabsteori fra tre perspektiver. For det første præsenteres to centrale teoretiske og metodiske tilgange: hypotesetest og forståelse og fortolkning. Dernæst gennemgås de vigtigste videnskabsteoretiske traditioner og positioner: positivisme, kritisk rationalisme, videnskabsparadigmer, hermeneutik, fænomenologi, kritisk teori, strukturalisme, poststrukturalisme, socialkonstruktivisme og kritisk realisme. Endelig sættes der fokus på en række vigtige temaer i det samfundsvidenskabelige arbejde: rationalitet, forklaring, værdier, metodologisk perspektiv, sandhed, relativisme samt samfundsforskningens indlejring i samfundet. Bogen er skrevet af førende kræfter på området, og der præsenteres løbende eksempler på de forskellige positioner og temaers betydning for det praktiske arbejde. Den foreliggende 2. udgave af bogen er blevet gennemgående revideret og udvidet med tre kapitler. Michael Hviid Jacobsen er professor på Aalborg Universitet, Kasper Lippert-Rasmussen er professor på Aarhus Universitet, og Peter Nedergaard er professor på Københavns Universitet.

 • - En grundbog til et fag
  af Erik Jørgen Hansen, Annick Prieur, John Andersen, mfl.
  406,95 kr.

  4. reviderede udgave af denne klassiker.   Sociologi – en grundbog til et fag har i mange år været et centralt værk i dansk sociologi og samfundsvidenskab. Bogen er en bred indføring i sociologiens teoretiske og empiriske univers og rummer bidrag af førende kræfter på tværs af landet.   Denne nye udgave er gennemrevideret og opdateret med den nyeste viden på området. Kapitlerne om social klasse og social ulighed, økonomi, produktion og arbejde, familie og kultur er nyskrevne. Desuden er der tilføjet et nyt kapitel om byens sociologi.     Bidragydere:   Hans Thor Andersen (AAU) John Andersen (RUC) Flemming Balvig (KU) Anders Blok (KU) Connie Carøe Christiansen (KU og RUC) Peter Gundelach (KU) Erik Jørgen Hansen (DPU) Hanne Foss Hansen (KU) Bjørn Evald Holstein (KU) Lars Bo Kaspersen (GBS) Anker Brink Lund (SDU) Flemming Mikkelsen (AU) Nils Mortensen (AU) Niels Møller (DTU) Henning Salling Olesen (RUC) Mai Heide Ottesen (SFI) Inge Kyger Pedersen (KU) Annick Prieur (AAU) Ole Riis (AU)     Sociologi - en grundbog til et fag kan også fås som e-bog. Klik her.

 • - Hvad med juraen?
  af Heine Andersen, Bent Ole Gram Mortensen & Morten Rosenmeier
  414,95 kr.

  Det er et universitetspolitisk mantra, at forskere ved offentlige forskningsinstitutionerhar forskningsfrihed. Men forskningsfriheden er under stadigtpres, bl.a. pga. den stadigt mere intense kommercialisering, der præger universitetsverdenen.Hvis forskningsfrihed skal være mere end et dyrt ord, er detderfor vigtigt, at man beskytter den ad juridisk vej. Det har man en række juridiskeregler, der gør. Hvad det er for juridiske regler, og hvad de går ud på,er dog ikke før behandlet i en dansk sammenhæng. Det forsøger forfatterneat råde bod på med denne bog.Bogen kommer bl.a. ind på:– Hvad er forskningsfrihed, og hvilke juridiske regler beskytter den?– Hvad siger juraen om forskningsfrihed ved offentlige forskningsinstitutioner?– I hvilket omfang er forskningsfriheden beskyttet af menneskeretten,herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention?– I hvilket omfang er forskningsfriheden understøttet af ophavsretog ansættelsesret?– Er der en særligt indskrænket forskningsfrihed i forbindelse medmyndighedsbetjening eller samarbejder med erhvervslivet?Bogen er skrevet og redigeret af førende forskere og specialister og er udgivetmed støtte fra Akademikernes Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde(UBVA). En gratis elektronisk version kan downloades fra www.ubva.dk.

 • - Hvad med juraen?
  af Heine Andersen, Bent Ole Gram Mortensen & Morten Rosenmeier
  355,95 kr.

  Det er et universitetspolitisk mantra, at forskere ved offentlige forskningsinstitutioner har forskningsfrihed. Men forskningsfriheden er under stadigt pres, bl.a. pga. den stadigt mere intense kommercialisering, der præger universitetsverdenen. Hvis forskningsfrihed skal være mere end et dyrt ord, er det derfor vigtigt, at man beskytter den ad juridisk vej. Det har man en række juridiske regler, der gør. Hvad det er for juridiske regler, og hvad de går ud på, er dog ikke før behandlet i en dansk sammenhæng. Det forsøger forfatterne at råde bod på med denne bog.Bogen kommer bl.a. ind på:– Hvad er forskningsfrihed, og hvilke juridiske regler beskytter den?– Hvad siger juraen om forskningsfrihed ved offentlige forskningsinstitutioner?– I hvilket omfang er forskningsfriheden beskyttet af menneskeretten, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention?– I hvilket omfang er forskningsfriheden understøttet af ophavsret og ansættelsesret?– Er der en særligt indskrænket forskningsfrihed i forbindelse med myndighedsbetjening eller samarbejder med erhvervslivet?Bogen er skrevet og redigeret af førende forskere og specialister og er udgivet med støtte fra Akademikernes Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA). En gratis elektronisk version kan downloades fra www.ubva.dk.

 • af Heine Andersen
  269,95 kr.

  Moderne samfund er i stigende grad og på næsten alle områder afhængige af forskning. Den skal være til at stole på. Det er den kun, hvis der er forskningsfrihed. Adgang til forskningsresultater er en ressource og en magtbase, og forskningsfrihed er en af grundpillerne i et oplyst demokrati. Forskningsfrihed er en forudsætning for en åben og udogmatisk kultur. Men spørgsmålet er, hvordan det ser ud med forskningsfriheden i dag. Fra politisk hold er der tendenser til at styre både forskeres valg af emner og deres ret til at ytre sig frit. Og efterhånden som en større andel af forskningen finansieres eksternt, kan der også være en kommerciel barriere, dels for hvad der kan blive forsket i, dels for hvilke resultater der kan blive offentliggjort. Internt på universiteterne er topstyringen vokset, hvilket også presser forskernes bevægefrihed. I Forskningsfrihed - ideal og virkelighed kulegraver professor emeritus Heine Andersen forskningsfrihedens status i dag og giver et overblik over, hvad danske forskere kan og ikke kan forske i og ytre sig om. Bogen dykker ned i de seneste års mange sager om forskningsfrihed i forhold til bl.a. landbrug, medicinalindustri og vindmølleindustri og viser, at den frie forskning på mange områder må siges at være under pres. Se bogens hjemmesiden her og download bogens figurer her.

 • af Heine Andersen
  155,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.