Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Henning Knudsen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Henning Knudsen & Jens H. Petersen
  152,95 kr.

  Politikens svampebog kombinerer smukke farvefotos og gode historier med den klassiske og omfattende felthåndbog. Bogen har grundige beskrivelser af 230 forskellige svampe og deres forvekslingsmuligheder. Den visuelle bestemmelsesnøgle letter identifikationen af de enkelte svampe, og den fyldige indledning giver den forudsætningsløse læser – og kommende svampejæger – den nødvendige baggrundsviden.

 • af Henning Knudsen
  230,95 - 383,95 kr.

  Fortællingen om Flora Danica er historien om et af verdens mest ambitiøse værker om planternes rige. Sat i verden af Frederik V og gennem intet mindre end 122 år skabt i samarbejde mellem videnskabsfolk, kobbertrykkere og tegnere. Tusindvis af blomster, alger, mosser og svampe blev tegnet og trykt til et enestående værk om kongeriget Danmarks vilde natur.250 udvalgte plancher giver et indblik i værkets rigdom og bredde og viser, hvor unikt dette nationale naturvidenskabelige hovedværk er.

 • - - i en turbulent verden
  af Arne Krogh Nielsen, Henning Knudsen & John Bech Hansen
  312,95 kr.

  Hvordan fungerer en virksomheds forretning, og hvordan skabes værdi for både kunden, virksomheden og samfundet? I Lederens forretningsforståelse giver forfatterne indsigt i og forståelse for de forskellige aspekter i det at drive en virksomhed, både inden for økonomi, markedsføring, ledelse og organisering samt strategi. Bogen søger således at give læseren en holistisk tilgang til at forstå virksomheden som en sammenhængende forretning.Bogen er anvendelig inden for alle typer af forretning og er således ikke målrettet nogen specifik branche. Det er forfatternes opfattelse, at alle typer af virksomheder, både offentlige og private, fungerer efter nogle af de samme principper, der går ud på at skabe værdi for virksomheden. Kunde- og interessentbegrebet skal derfor ses i et bredt perspektiv, ligesom det gælder for virksomhedsbegrebet.Alle kapitler indeholder en række øvelser i relation til emnerne, og hvert kapitel afsluttes med refleksionsspørgsmål. Det er hensigten, at læseren selv relaterer til egen praksis, så den tilegnede viden bliver så virkelighedsnær som mulig. Hvert kapitel kan læses for sig, men læst i en sammenhæng gives et godt overblik over bogens tema – forretningsforståelse i en turbulent verden.Bogen er skrevet til akademifaget Lederens forretningsforståelse, som er et valgfag inden for ledelseslinjen. Bogen kan også anvendes til tværfaglig undervisning på akademi- og diplomniveau samt på interne efteruddannelser af eksisterende ledere på alle niveauer.

 • af Henning Knudsen
  460,95 kr.

  The story of Flora Danica is the tale of the most comprehensive and ambitious flora ever published.By the middle of the 18th Century, the enlightenment was at its peak. Philosophy and natural sciences had favourable conditions during the reign of Frederik V, who decided, that all the plants in the king’s realm and the use of them were to be described in one large work: Flora Danica. A thorough knowledge of the flora would help to exploit the local resources for the general benefit of the country.The idea was both ambitious and expensive. The Danish realm was huge. Collections would come from the dukedoms Schleswig and Holstein in the south, the double monarchy Denmark-Norway to the Faroe Islands, Iceland and Greenland in the north. The first fascicle was published in 1761, but the project faced numerous obstacles during the making. It ended up taking more than 120 years and the patience of six kings until the last fascicle was printed in 1883. The result was 3240 plates in 17 volumes making Flora Danica the largest coloured flora ever.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.