Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Henry Mintzberg

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - What Managers Do - and Can Do Better
  af Henry Mintzberg
  173,95 kr.

  This book slims down his award-winning work Managing (2009) and provides streamlined advice to help new and experienced managers get it right. Simply Managing answers questions including: How do I deal with the pressures of management? What are the most important elements of my job? And how do I get them right? How do I connect in a job thats intrinsically disconnected? How do I maintain confidence without becoming arrogant? What are the cornerstones of effective management? It provides thoughtful, yet practical advice from one of the worlds most influential management thinkers.

 • - The complete guide through the wilds of strategic management
  af Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand & Joseph Lampel
  300,95 kr.

 • - Farewell to Lofty Leadership. . . Welcome Engaging Management
  af Henry Mintzberg
  178,95 kr.

 • af Henry Mintzberg
  238,95 kr.

  This landmark book by one of the worlds leading business thinkers is about managing, pure if not simple. It tackles the big questions managers everywhere face, such as:How is anyone supposed to think, let alone think ahead, in this frenetic job? Are leaders really more important than managers? Is email destroying management practice? Are managers the only ones who can, or should, manage? How are managers supposed to connect when the very nature of their job disconnects them from what they are managing? How can you manage it when you cant reliably measure it? MANAGING MAKES SENSE OF WHAT MIGHT BE THE WORLDS MOST IMORTANT JOB.

 • af Henry Mintzberg
  441,95 kr.

  Mintzberg mener, at der en tendens i tiden til at overvurdere lederskabet, lederens rolle som kontrollerende og organiserende; lederen, der udstikker kommandoer og strategier fra sin piedestal. Det kommer blandt andet til udtryk i mediernes idolisering af topledere. Men ifølge Mintzberg er ledelse først og fremmest en praksis, hvor lederen lærer sig at navigere i den organisatoriske kontekst og samarbejder med og understøtter sine medarbejdere.Der findes ikke en formel for ledelse. Men ifølge Mintzberg kan en større forståelse for lederens funktioner og udfordringerne forbundet med ledelse skabe bedre ledere og organisationer. Mintzberg om ledelse er teoretisk underbygget og bygger på et omfattende feltarbejde. Henry Mintzberg har fulgt 29 forskellige ledere en dag på jobbet for at lære mere om den mangesidede og tvetydige praksis, som ledelse er. Det har blandt andet ført ham fra hospitalsgangens hektiske miljø til den anspændte atmosfære i en flygtningelejr og til et symfoniorkesters prøver. Hans research afslører over raskende informationer om ledelse, og bogen munder ud i en inspirerende vision.

 • - Radikal fornyelse, der sprænger rammerne for venstre, højre og midten
  af Henry Mintzberg
  239,96 kr.

  I denne bog tilbyder Henry Mintzberg en forståelse af roden til vores samfunds politiske og økonomiske krise. Han giver en strategi til at rebalancere samfundet og forny kapitalismen og demokratiet, der er så afgørende for vores børns og vores planets overlevelse. Han mener, det er nok med den globale og lokale ubalance, der forårsager nedbrydningen af vores miljø, vores demokratiers undergang og nedværdigelsen af os selv. Det er nok med pendulpolitikken fra venstre og højre og lammelse i det politiske centrum. Han mener, vi har brug for en radikal fornyelse, og at den skal begynde i civilsamfundet, som han kalder den pluralistiske sektor. Denne sektor har nemlig både tilbøjeligheden og uafhængigheden til at kunne udfordre uacceptable praksisser og udvikle bedre nye. Da Berlinmuren faldt i 1989, var det ifølge Henry Mintzberg balancen, der sejrede. De kommunistiske regimer var helt ude af balance og havde overvejende magten koncentreret i deres offentlige sektor, mens de velfungerende vestlige lande havde en passende balance mellem deres offentlige sektor, deres private sektor og den pluralistiske sektor. En manglende forståelse af denne pointe har lige siden bragt mange lande ud af balance på grund af en favorisering af deres private sektor, fordi vestlige eksperter erklærede, at det var kapitalismen, der havde sejret. Henry Mintzberg mener, de vestlige eksperter tog fejl, da et sundt samfund balancerer en offentlig sektor af respekterede myndigheder, en privat sektor af ansvarlige virksomheder og en pluralistisk sektor af robuste sammenslutninger og fællesskaber. Der er således tre vigtige sektorer i samfundet, ikke kun to. Men den, vi har sværest ved at kapere, giver vi en masse utilstrækkelige betegnelser, for eksempel ”nonprofit-sektoren”, den ”tredje sektor” og ”civilsamfundet”. Med benævnelsen ”den pluralistiske sektor” kan den få lov at indtage en plads ved siden af dem, vi kalder offentlig og privat, samtidig med at vi sender et signal om, at den består af en lang række menneskelige sammenslutninger. For “de andre” kan ikke ændre forholdene alene. Vi – du og jeg – bliver nødt til at gøre det, hver enkelt af os og os alle sammen – ikke som passive “menneskelige ressourcer”, men som ressourcestærke mennesker.

 • af Dorthe Staunæs, Ole Fogh Kirkeby, Sverre Raffnsøe, mfl.
  304,95 kr.

  'Ydmyghed i ledelse er vigtigt, fordi mange medarbejdere reelt er klogere end deres leder. En leder skal derfor ikke være interessant i sig selv, men interesseret i sine medarbejdere, deres perspektiver, ytringer, indsigter og bidrag til organisationens drift og udvikling. Ydmyghed om egen praksis skaber de bedste forudsætninger for, at hele organisationens samlede kapacitet kommer i spil på bedste vis i relation til de opgaver, organisationen har. Ydmyghed skaber plads til andre, og det er en meget væsentlig del af ledelse at kunne det.'- Lene Tanggaard, rektor ved Designskolen i Kolding og professor ved Aalborg UniversitetAt være ydmyg som leder kan lyde, som om man skal underlægge sig nogen eller noget og gøre sig underdanig. Men, som denne antologi viser, hænger ledelse og ydmyghed sammen, og ydmyghed er langt fra det samme som ydmygelse. Ydmyghed bør nemlig gå hånd i hånd med det at være en stærk og succesfuld leder, der kan udvise beslutsomhed og håndtere de mangfoldige ledelsesopgaver.Den ydmyge leder er opmærksom på sin lederrolle og på, hvad der motiverer medarbejderne, og hvad de har brug for, og nedtoner sin egen person og rolle. Det er en ny form for ledelsesintegritet, der står i kontrast til den traditionelle leder, der går forrest og dirigerer og dikterer. Med en ydmyg tilgang til ledelse forlades den traditionelle hierarkiske ledelseskultur, hvor ledere styrer og overvåger medarbejderne, og der gives i stedet plads til medarbejdernes ressourcer og til det at træffe beslutninger ud fra en analytisk og inddragende tilgang. Ydmyghed i ledelse kan altså medvirke til at skabe et bedre arbejdsmiljø, hvor medarbejderne gider være, og hvor de oplever, at de trives og udfordres fagligt.Denne antologi tilbyder forskellige perspektiver på fænomenet ydmyghed i ledelse og inspiration til mulige handletiltag. Bogen henvender sig til ledere i den offentlige og den private sektor, ledere på enten diplomuddannelsen i ledelse, den offentlige lederuddannelse eller på masteruddannelse. Desuden vil bogen kunne anvendes på mellemlange eller lange videregående uddannelser, der beskæftiger sig med ledelse.Bogens bidragydere er Dion Rüsselbæk Hansen, Ole Fogh Kirkeby, Karsten Mellon (red.), Henry Mintzberg, Lotte Elleberg Møller, Eva Pallesen, Sverre Raffnsøe, Edgar Schein, Peter Schein, Dorthe Staunæs, Cæcilie Orloff Søemod, Lea Meier Thode og Karl Tomm.Karsten Mellon (red.) er ph.d. og lektor ved Professionshøjskolen Absalon og derudover cand.mag. i pædagogik, master i organisationspsykologi (MPO) og diplom i ledelse. Han står bag udgivelserne Den kritiske leder (2017) og Den modige leder (2018), der kan ses som forløbere til denne bog.

 • af Henry Mintzberg, Joseph B. Lampel & Prof Bruce Ahlstrand
  182,95 kr.

  SWOTed by strategy models? Crunched by analysis? Strategy doesnt have to be this way.Strategy is really all about being different. Thinking about it shouldn't make you reach for the snooze button.Strategy Bites Back brings you a provocative, imaginative and surprising mix of perspectives to help stimulate more creative strategic thinking and more enjoyable strategy making. From voices as diverse as and Lucy Kellaway, Mao Tse Tung and Jack Welch, even Michael Porter and Gary Hamel, you can enjoy exploring the sharper side of strategy.Strategy as a Little Black Dress Forecasting: Whoops! Management and Magic Strategy and the Art of Seduction The Soft Underbelly of Hard Data Strategy as destiny Jack Welch on Planning The Seven Deadly Sins of Planning Strategy One Step at a Timeand many, many more. Why not have a good time reading a strategy book for a change?

 • af Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand & Joseph B. Lampel
  205,95 kr.

  "e;Henry Mintzberg's views are a breath of fresh air which can only encourage the good guys."e; The ObserverTied up in knots by KPIs? Confused by core competencies? Management doesnt have to be this way. In fact, it shouldnt be! One of today best-known and most controversial thinkers on management has joined forces with other leading business figures to provide a thought-provoking mix of writing on management. The cutting edge views depicted in this book are controversially the opposite of what is often held up as the truth in management. Management? Its Not What you Think! brings readers an unusual mix of perspectives to help stimulate more creative management thinking and more enjoyable, challenging and more productive ways to lead their teams. This is a book readers can dip into, a book they can savour, a book that wont fail to get them reflecting on what management really is

 • - Radical Renewal Beyond Left, Right, and Center (16pt Large Print Edition)
  af Henry Mintzberg
  330,95 kr.

 • - What Managers Do - and Can Do Better (16pt Large Print Edition)
  af Henry Mintzberg
  330,95 kr.

  In 2009, Henry Mintzberg s Managing was named one of the best books of the year by strategy+business and Library Journal magazines, the number two business book of the year by the Toronto Globe and Mail, one of the top ten academic titles by Choice magazine, and the management book of the year in a competition organized by the Chartered Management Institute in association with the British Library. So this is clearly a book every manager should read. But one of the issues Mintzberg addresses is the frenetic pace and relentless pressures of the job - most managers hardly have time to think. So Mintzberg has done some revising and some updating and has distilled the essence of his original 320 - page book into a lean, action - oriented 216 pages. The core of the book remains the same: Mintzberg s observations of twenty - nine different managers, from business, government, and nonprofits, working in diverse settings ranging from a refugee camp to a symphony orchestra. What he saw led him to develop a new model of management, one firmly grounded in his conclusion that it is not a profession or a science. It is a practice, he writes, learned primarily through experience and rooted in context. But context cannot be seen in the usual way. Factors such as national culture, level in a hierarchy, and even personal style turn out to have a far different influence - sometimes much less - than we have traditionally thought. Mintzberg also offers a compelling discussion of some of the inescapable conundrums of managing. How can you get in deep when there is so much pressure to get it done? How can you manage it when you can t reliably measure it? How do you balance the need for change with the need for continuity? He concludes with a provocative look at what being an effective manager really means, which he describes as engaging management. This is the most authoritative and revealing book yet written about what managers do, how they do it, and how they can have the greatest impact. Mintzberg does not accept conventional wisdom - he challenges it constantly...erudite as well as practical.

 • af Henry Mintzberg
  218,95 kr.

 • - Concepts, Contexts, Cases
  af Henry Mintzberg, Sumantra Ghoshal, James Quinn & mfl.
  828,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.