Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Ida Elbæk

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Mai-Britt Herløv Petersen, Susanne Harder, Ida Elbæk, mfl.
    342,95 kr.

    Denne bog indeholder en række kapitler om det at bedrive faglig ledelse i et dagtilbud og om, hvordan lederen kan håndtere nogle af de opgaver og dilemmaer, som de fleste dagtilbudsledere genkender fra hverdagen. Mange dagtilbudsledere vil fx nikke genkendende til den daglige udfordring med at finde balancen mellem at være tæt nok på til at have indsigt i kvaliteten af den daglige pædagogiske praksis og samtidig langt nok væk til at kigge på den med nysgerrige øjne. Bogen er inddelt i tre hovedafsnit: 'Ledelse af kvalitet og forandring i dagtilbud', 'Faglig ledelse af dagtilbud' og 'Ledelse af brugere og omverdenen på dagtilbudsområdet'. Hvert hovedområde peger på nogle af de udfordringer, som lederne af daginstitutionerne står over for. Kapitlerne er bygget op, så de både præsenterer viden fra praksis i dagtilbud via cases baseret på interviews med daginstitutionsledere og viden og teori fra forskning på ledelsesområdet. Derudover præsenteres der i forbindelse med hvert kapitel et relevant praksisnært ledelsesværktøj, der relaterer sig til det enkelte kapitels problemstilling, og som den pædagogiske leder kan bruge i egen praksis. Bogen indeholder følgende kapitler: Del I: Ledelse af kvalitet og forandring i dagtilbudData og dokumentation af kvalitetsarbejdet i dagtilbudLedelse af kultur, værdier og visionerLedelse af forandringsprocesser i dagtilbud Del II: Faglig ledelse af dagtilbudFaglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber og evalueringskulturNår der ledes med udgangspunkt i åbne døreDigital udvikling i dagtilbud Del III: Ledelse af brugere og omverdenen på dagtilbudsområdetDen åbne daginstitution og forholdet til brugere og omverdenenForældresamarbejde i et ledelsesperspektiv

  • af Kim Martin Nielsen, Jonas Norgaard Mortensen, Nanna Paarup, mfl.
    144,95 kr.

    Dette nummer af tidsskriftet 'Ledelse i Morgen' indeholder følgende artikler:Kedsomhed kvæler den gode læringAf Nadia Holmgren, Mette Marie Ledertoug,Nanna Paarup og Louise TidmandHver fjerde elev i folkeskolen keder sig i en sådan grad, at det går ud over både trivsel og læring. Denne artikel beskriver, hvorfor den usunde kedsomhed er så destruktiv, og kommer med anvisningertil, hvordan man kan mindske kedsomheden. Dette gøres gennem en helhedsorienteret tilgang, der inddrager elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse, og hvor læring og trivsel vægtes lige højt.Når ledelsen udstikker klare fælles værdier og visioner, blomstrer arbejdspladsenAf Else Marie Bech, Finn Godrim og JonasNorgaard MortensenDenne artikel beskriver den udvikling, vi i samfundet har taget fra et fælles værdisæt til et individuelt. Artiklen argumenterer for, at dette individuelle ansvar kan medføre psykisk mistrivsel og vanskeligheder i forhold til at skabe mening og retning i livet. Derfor er det afgørende, at uddannelseslederen tør og formår at udstikke rammer, visioner og meningsfulde fælles værdier.Forældresamarbejdet i dagtilbuddet styrker barnets læringsmiljøAf Ida Elbæk og Sanne LindDenne artikel undersøger, hvordan man etablerer og leder godt forældresamarbejde, hvor forældre og dagtilbud sammen støtter op om barnets udvikling. Artiklen pointerer, at når relationen mellem forældre og det pædagogiske personale er god, understøttes barnets trivsel og læring på bedst mulig vis, da den gode relation fordrer videndeling, samarbejde og nysgerrighed på hinandens valg og beslutninger.Samtalens betydning for udvikling af pædagogisk praksisAf Kim Martin NielsenI januar-nummeret af Ledelse i Morgen skrev Kim Martin Nielsen om lederens rolle i forhold til at kvalificere kollegial coaching og analytiske dialoger i kollegafællesskabet med henblik på at fremme de professionelles læring og udvikling. Denne artikel tager skridtet videre og beskriver, hvordan arbejdet med at opbygge en refleksiv og samarbejdende læringskultur helt konkret kan se ud i praksis. Artiklen gennemgår tre redskaber til brug i teamets samtalepraksis.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.