Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Isabel Hilliger

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Isabel Hilliger
    749,95 kr.

    This book constitutes the proceedings of the 17th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2022, held in Toulouse, France, in September 2022.The 30 research papers and 31 demo and poster papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 109 submissions. Chapter "e;Learners' Strategies in Interactive Sorting Tasks"e; is available open access under a CC BY 4.0 license.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.