Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Jan Trost

Filter
Filter
Genre
 • (3)
 • (2)
 • (2)
Bogtype
 • (3)
 • (2)
Format
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (3)
 • (2)
Pris
DKK
Tag
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Jan Trost & Lise Jeremiassen
  209,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Interview er en udbredt praksis i forbindelse med forskning, opgaveskrivning, kommunikation, journalistik og på arbejdspladser ved bl.a. ansættelse. I alle tilfælde er hensigten at opnå systematisk og brugbar viden om de områder, man spørger ind til. Men interviewet er en kompleks genre med mange faldgruber, og derfor er det afgørende at planlægge grundigt og følge en stringent metodisk praksis.  Interview i praksis giver praktiske redskaber og guidelines til udførelse af kvalitative personlige interview – også kaldet dybdeinterview eller uformelle interview. Bogen gennemgår interviewets stadier fra forberedelse over selve interviewet og til den efterfølgende bearbejdning og formidling.   Ud over at give praktiske guidelines sætter bogen fokus på en række spørgsmål, der opstår i forbindelse med interviewet, bl.a. praktiske forhold som stedet for interviewet og brug af båndoptager samt spørgsmål om etik, tavshedspligt og interviewpersonens ret til at afbryde interviewet.   Interview i praksis henvender sig til studerende, forskere og projektmedarbejdere samt til fagfolk, der har interview som del af deres dagligdag.   Jan Trost er professor emeritus i sociologi ved Uppsala Universitet. Lise Jeremiassen er ansat ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Univeristet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Sociologier om det upåagtede
  af Jan Trost, Michael Hviid Jacobsen, Søren Peter Olesen, mfl.
  451,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hverdagen spiller en afgørende rolle, hvis man vil forstå samfundet i sin helhed og kompleksitet, og de seneste årtier har studier af hverdagen spillet en stadig større rolle inden for sociologien. Hverdagslivet – sociologier om det upåagtede giver en bred introduktion til hverdagslivssociologien som et samlet felt. Bogen beskriver hverdagslivssociologiens ophav i Chicago-skolen og den amerikanske pragmatisme samt udviklingen mod nyere teoridannelser.Der stilles skarpt på marxisme, fænomenologi, eksistentialisme, emotionssociologi og nyere fransk hverdagslivssociologi, der ikke er eksplicit sociologiske skoler, men som på hver deres måde kaster et perspektivrigt blik på hverdagslivet. Endvidere præsenteres centrale hverdagslivstænkere som Goffman, Garfinkel, Sacks og Schegloff. Bogen er rettet mod studerende og undervisere på universiteter og højere læreanstalter.Bogen foreligger her i en gennemrevideret og ajourført udgave med til føjelse af to kapitler: fransk hverdagssociologi og emotionssociologi. Indhold:1.       Chicago-sociologi: Anja Jørgensen2.       Amerikansk pragmatisme: Antje Gimler3.       Symbolsk interaktionisme: Jan Trost, Irene Levin4.       Marxisme, modernitet og utopi: Michael Gardiner5.       Fænomenologisk sociologi: Dan Zahavi og Søren Overgaard6.       Erving Goffmann: Søren Kristiansen7.       Fransk hverdagssociologi: Michael Hviid Jacobsen8.       Eksistentiaistisk sociologi: Joseph A. Kotarba9.       Etnometodologi og det absurdes sociologi: Michael Hviid Jacobsen10.   Samtaleanalyse: Søren Peter Olesen11.   Emotionssociologi: Emma Engdahl og Michael Hviid Jacobsen  Redaktion: Michael Hviid Jacobsen, professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU. Søren Kristiansen, lektor i sociologi ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU, samt prorektor sammesteds.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jan Trost & Bert N. Adams
  1.635,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  The Handbook of World Families clarifies and promotes a cross-cultural perspective on the family by an examination of 25 countries worldwide, with the same topics covered in parallel fashion for each. The result is a totally unique resource for use in the comparative studies of the family and childhood.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jan Trost & Lise Jeremiassen
  143,95 kr.

  Interview er en udbredt praksis i forbindelse med forskning, opgaveskrivning, kommunikation, journalistik og på arbejdspladser ved bl.a. ansættelse. I alle tilfælde er hensigten at opnå systematisk og brugbar viden om de områder, man spørger ind til. Men interviewet er en kompleks genre med mange faldgruber, og derfor er det afgørende at planlægge grundigt og følge en stringent metodisk praksis. Interview i praksis giver praktiske redskaber og guidelines til udførelse af kvalitative personlige interview – også kaldet dybdeinterview eller uformelle interview. Bogen gennemgår interviewets stadier fra forberedelse over selve interviewet og til den efterfølgende bearbejdning og formidling. Ud over at give praktiske guidelines sætter bogen fokus på en række spørgsmål, der opstår i forbindelse med interviewet, bl.a. praktiske forhold som stedet for interviewet og brug af båndoptager samt spørgsmål om etik, tavshedspligt og interviewpersonens ret til at afbryde interviewet. Interview i praksis henvender sig til studerende, forskere og projektmedarbejdere samt til fagfolk, der har interview som del af deres dagligdag. Jan Trost er professor emeritus i sociologi ved Uppsala Universitet. Lise Jeremiassen er ansat ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Univeristet.

 • af Jan Trost & Bert N. Adams
  1.010,95 kr.

  The Handbook of World Families provides a cross-cultural perspective on the family by examining family life in 25 countries worldwide. The countries included in this volume are organized by six world regions including Africa, Asia/South Pacific, Europe, Latin America, the Middle East, and North America - offering readers the most thorough and balanced cross-cultural examination of world families available. Editors Bert N. Adams and Jan Trost, along with contributions by top family studies experts from around the world, ensure reliable, cutting-edge research and perspectives.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.