Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Jens Aage Poulsen

Filter
Filter
Genre
 • (3)
 • (3)
 • (50)
 • (43)
 • (8)
Bogtype
 • (47)
 • (10)
 • (4)
Format
 • (20)
 • (15)
 • (9)
 • (6)
 • (4)
 • (1)
Sprog
 • (58)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (27)
 • (27)
 • (5)
 • (5)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (4)
 • (3)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • - Metoder til undervisning og pædagogisk ledelse
  af Vibeke Boelt, Per Fibæk Laursen, Ole Goldbech, mfl.
  356,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvordan underviser man alsidigt, varieret og med den nyeste forskning i ryggen? Det spørgsmål besvarer Gyldendals metodehåndbog med 28 artikler om forskellige pædagogiske metoder. Her er anvisninger på: hvordan man rammesætter undervisningen hvilke læringsfremmende aktiviteter eleverne kan lave hvordan man opdeler eleverne og organiserer undervisningen hvordan man udøver pædagogisk ledelse. De enkelte artikler udreder metoderne, deres teoretiske ophav og deres praktiske gennemførsel.Cooperative Learning, Learning Styles, Multiple Intelligenser, LP-modellen, metoder der trækker på forskellige kompetencer og meget mere er samlet i denne ene bog. Bogen henvender sig særligt til lærerstuderende.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen
  383,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Det historiske overblik Illustreret kronologisk overblik Det historiske overblik giver et kronologisk overblik over verdenshistorien med særligt fokus på Danmark - fra homo sapiens til Muhammedkrisen. Hvert kapitel afsluttes med en oversigt over væsentlige begivenheder i den beskrevne periode. Illustrationer understøtter teksten hele bogen igennem. Integrerer historiekanon Undervisningsministeriets kanonpunkter for historie fremhæves igennem bogen, hvor de indgår naturligt i den større kronologiske sammenhæng. Til overbygningen Bogen henvender sig til grundskolens ældste elever. Med bogen som faglig ballast får eleverne en grundlæggende kronologisk sammenhængsforståelse. Hjemmeside med inspiration På www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk kan historielæreren finde inspiration til, hvordan klassen kan arbejde med Det historiske overblik i form af kopisider, forslag til arbejdet med kanonpunkterne, materialeliste m.m.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Arbejdsbog
  af Jens Aage Poulsen
  85,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Opgaverne i arbejdsbogen relaterer sig til indholdet i Historie 4. Der er opgaver til kontrol, analyse og perspektivering samt kreative opgaver og øvelser, der specifikt har fokus på faglig læsning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Grundbog
  af Jens Aage Poulsen & Susanne Paulsen
  283,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Grundbogen Historie 4 er struktureret i følgende emner og temaer: Kilder i historie - Romerriget - Sundhed og sygdom - Vikingerne - Børnearbejde - Absalon og hans tid - Børneopdragelse. Kanonpunkterne Kejser Augustus, Jellingstenen og Absalon indgår i Historie 4. Både i grundbogen og i den tilhørende arbejdsbog er faglig læsning medtænkt. I arbejdsbogen findes opgaver, der specifikt retter sig mod faglig læsning, samt kontrolopgaver, skriftlige opgaver og opgaver af kreativ art. På systemets hjemmeside http://historie3-9.gyldendal.dk/ kan man gratis downloade forslag til årsplaner, bestille tidslinjeplakater m.m.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Lærerens bog
  af Jens Aage Poulsen & Susanne Paulsen
  861,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  HISTORIE 4 - Lærerens bog indeholder bl.a .: didaktiske og faglige overvejelser vedrørende historie i 4. klasse og brug af Historie 4 fagligt baggrundsstof til emner og temaer kommentarer og forslag til arbejdet med emner og temaer svar på grundbogens kildespørgsmål kommentarer og facit til arbejdsbogen om evaluering eksempel på en årsplan

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen
  258,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kommentarer og svar til kilder i Historie 9 knytter sig til Historie 9. Grundbog og er en vejledning henvendt til underviseren i historie.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen
  261,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  'Historie' i serien 'Mål og midler' handler om læreplaner og læremidler og deres brug i skolefaget historie. I bogen diskuteres blandt andet, hvorfor læreplaner til faget flere gange er ændret markant i de sidste årtier, samt hvordan – eller hvorvidt – disse ændringer har udmøntet sig i læremidler og undervisning. Bogen indeholder nyttige redskaber til at analysere og vurdere læremidler. Redskaberne anvendes eksemplarisk i en sammenlignende analyse af, hvordan to nyere læremidler til 5. klasse behandler kanonpunktet ”Reformationen”. Udgivelsen beskæftiger sig også med, hvordan læremidler kan anvendes i praksis. Desuden fremlægges en undersøgelse af elevers syn på undervisningen med analyser af, hvorfor mange elever finder faget uinteressant, og med bud på, hvordan denne opfattelse kan ændres i en mere positiv retning. Bogen kan således i sig selv anvendes som et læremiddel til brug for udviklingen af god historieundervisning – herunder reflekteret anvendelse af læremidler. Det nationale videncenter for læremidler, Læremiddel.dk, har gennemført et større udviklingsprojekt med fokus på forholdet mellem læreplaner, læremidler og skolens praksis. Resultatet er udgivelsesserien 'Mål og midler', der præsenterer analyser af både læreplaner og læremidler i fagene

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen & Jens Pietras
  270,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Historiedidaktik består af tre dele: I første del beskrives, hvordan historie er blevet et videnskabsfag og siden et skolefag, og hvordan og hvorfor skolefagets sigte og indhold har ændret sig i tidens løb. Anden del diskuterer didaktiske potentialer i en række læremidler, der anvendes i historieundervisningen – både traditionelle og nye. Der er også ideer til, hvordan læremidlerne kan bruges. Tredje del giver forslag til, hvordan man kan organisere indholdet i sin undervisning, så det knytter sig til elevernes livsverden. Til sidst i denne del er der et par konkrete eksempler på undervisningsforløb. Historiedidaktik henvender sig til linjefagsundervisningen på læreruddannelsen, efteruddannelse, historielærere og andre der beskæftiger sig med historieformidling og -didaktik.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Grundbog
  af Jens Aage Poulsen & Ulrik Grubb
  299,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Grundbogen Historie 6 er struktureret i følgende emner og temaer: At arbejde med kilder Renæssancen Danmark som kolonimagt Sørøvere Osmannerriget 1. Verdenskrig Børn og ungeTil grundbogen hører Lærerens bog med kopisider.På systemets hjemmeside http://historie3-9.gyldendal.dk/ kan man gratis downloade forslag til årsplaner, bestille tidslinjeplakater m.m.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen
  247,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  1. Verdenskrig giver eleverne viden om, hvorfor 1. Verdenskrig brød ud, hvordan den udviklede sig, og hvilke følger krigen fik. Europa har gennem historien været plaget af mange krige. Men krigen fra 1914 til 1918 var anderledes end tidligere krige. Nye våben gjorde kampene grusomme. Næsten 70 millioner soldater deltog i krigen, og mere end halvdelen af dem blev dræbt eller såret. De største slag fandt sted i Europa, men der blev også kæmpet i andre dele af verden. Derfor kalder man krigen for 1. Verdenskrig. Til bogen er der udarbejdet opgaver til faglig læsning på www.fagliglaesning.dk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Keld Skovmand, Jens Aage Poulsen & Ane Bonnesen
  202,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Prøveoplæg til kulturfagene Prøveoplæg til kulturfagene indeholder 28 prøveoplæg til hvert af kulturfagene: historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Oplæggene inddrager et varieret udvalg af kilder og er formuleret, så eleven i sin besvarelse af opgaven både skal referere, vurdere og perspektivere. De enkelte oplæg må frit kopieres og kan anvendes både som prøveeksaminer og i klasseundervisningen. Prøveoplæggene kan anvendes til prøven i 9. klasse senest i juni 2015. Derefter er oplæggenes problemstillinger og mange kilder velegnede til træning i den daglige undervisning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Grundbog
  af Jens Aage Poulsen & Erik Dehn
  283,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Grundbogen Historie 3 er struktureret i følgende emner og temaer: Velkommen til historie - Stenalderen - Det legede vi - Det gamle Egypten - Sådan levede vi år 1800 og 1900 - Bronzealderen. Kanonpunkterne Ertebøllekulturen, Tutankhamon og Solvognen indgår i Historie 3. Både i grundbogen og i den tilhørende arbejdsbog er faglig læsning medtænkt. I arbejdsbogen findes opgaver, der specifikt retter sig mod faglig læsning, samt kontrolopgaver, skriftlige opgaver og opgaver af kreativ art. På systemets hjemmeside http://historie3-9.gyldendal.dk/ kan man gratis downloade forslag til årsplaner, bestille tidslinjeplakater m.m.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Lærerens bog
  af Jens Aage Poulsen & Erik Dehn
  711,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Historie 3 - Lærerens bog indeholder: didaktiske og faglige overvejelser om historie i 3. klasse og brug af systemet Historie 3 fagligt baggrundstof til emner og temaer kommentarer og forslag til arbejdet med grundbogens indhold svar på grundbogens kildespørgsmål kommentarer til arbejdsbogen om evaluering eksempel på en årsplan.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Arbejdsbog
  af Jens Aage Poulsen & Erik Dehn
  85,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Opgaverne i arbejdsbogen til Historie 3 relaterer til grundbogens indhold. Der er opgaver til kontrol, analyse og perspektivering samt kreative opgaver og øvelser, der specifikt har fokus på faglig læsning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Thomas Illum Hansen, Martin Blok Johansen, Per Fibæk Laursen, mfl.
  313,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen stiller skarpt på 52 opslag om klassiske og moderne didaktiske begreber. Hvert opslag præsenterer begrebets teoretiske baggrund, dets betydning i en praksis og dets bidrag til professionel analyse, forberedelse eller evaluering af undervisning. Det er f.eks. ”Lærerroller”, ”Stilladsering”, "Øvelse”.Didaktisk opslagsbog er en værktøjskasse: opslagene er redskaber til at kvalificere lærerens begreber om og handlemuligheder i praksis.Bogens erfarne undervisere, forfattere og forskere skriver og henvender sig til alle, der ønsker at udvikle sig som underviser på et teoretisk og reflekteret grundlag. Bogen er derfor særlig egnet til undervisningen ved læreruddannelsen og til efter- og videreuddannelse.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen & Heidi Eskelund Knudsen
  133,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En række lærere deltog i 2016-2018 i kompetenceløft-forløbet Sammen om historie. Dette er følgeforskningen bag uddannelsen. Gennem tre analyser sætter forskningen fokus på lærernes udvikling af faglige kompetencer som historielærere, på aktionslæringsforløb som afsæt for relationer mellem teori og praksis og på samarbejder om at bruge kulturinstitutionen som læremiddel i historieundervisning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen
  133,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En række rutinerede lærere deltog fra 2017 til 2019 i kompetenceløft-forløbet "Sammen om historie". Under forløbet udviklede og afprøvede de ideer til historieundervisningen. Et udvalg af dem kan du blive inspireret af i denne bog, der også indeholder en didaktisk artikel om tilrettelæggelse af undervisningen i faget.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen
  247,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Rigsfællesskabet består af Danmark, Grønland og Færøerne. Island var med i rigsfællesskabet, indtil landet blev en selvstændig republik i 1944. Hvorfor har landområder, der ligger meget langt fra hinanden, overhovedet noget med hinanden at gøre? Hvordan opstod rigsfællesskabet, og hvordan fungerer det i dag? Det giver denne bog svar på.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen, Rikke Alberg Peters, Dorthe Godsk Larsen & mfl.
  94,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Rapporten “Kan elever arbejde problemorienteret med kilder i historie?” gør rede for aktionsforsknings- og udviklingsprojektet “Elevgenerede læremidler” samt skitserer ideer, forslag og anbefalinger, som kan udledes af de gennemførte aktioner. Som afslutning indeholder rapporten konkrete forslag til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så elevernes undersøgelses- og metodiske kompetencer styrkes.Rapporten er relevant for lærere, der underviser i historie og andre kulturfag i grundskolen, studerende på læreruddannelsen med historie som undervisningsfag og for forskere og andre, der interesserer sig for elevernes læreprocesser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Lærerens bog
  af Jens Aage Poulsen & Ulrik Grubb
  1.109,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Historie 6 - Lærerens bog Indeholder bl.a.: didaktiske og faglige overvejelser vedrørende historie i 6. klasse og brug af Historie 6 fagligt baggrundsstof til emner og temaer kommentarer og forslag til arbejdet med emner og temaer svar på grundbogens kildespørgsmål kommentarer og facit til kopisiderne om evaluering eksempel på en årsplan Historie 6 består af en grundbog, Lærerens bog med kopisider og en i-bog. Tilhørende hjemmeside: www.historie3-9.gyldendal.dk

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen
  869,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hit med Historien! Ressourcebog til 9. klasse indeholder didaktiske betragtninger og præsenterer forskellige arbejdsmåder, der kan anvendes i historie i faglig og tværfaglig sammenhæng. i ressourcebogen til 9. klasse er der især fokus på projektarbejdsformen og den obligatoriske projektopgave, hvor indholdet bl.a. skal hentes fra historie.Bagerst i ressourcebogen findes kopisider med logbogsark, evalueringsark og opgaver til emnerne. Opgaverne er inddelt i fire kategorier: Kontrol, Undersøg, Aktivitet og Projekt.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen
  971,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Historiekanon i praksis er en kopimappe med de 29 kanonpunkter fra Fælles Mål 2009. Hvert kanonpunkt er placeret på niveau (3.-4. klasse, 5.-6. klasse 7.-9. klasse) i forhold til den vejledende læseplan. Til hvert kanonpunkt er der: to sider, hvor kanonpunktet præsenteres gennem tekst og billeder, heraf er der 1-3 kilder en side med opgaver til eleverne en lærerhenvendt side med forslag til emner og temaer, som kanonpunktet kan indgå i kommentarer og svar til opgaverne - findes bagerst i mappen. Ved køb af kopimappen får du samtidig adgang til at downloade en e-bog i form af en pdf-fil af samtlige kopiark i farver. E-bogen må frit distribueres til alle undervisere på den institution, der har købt undervisningsmaterialet. Du finder dit link til e-bogen ved at logge ind på dette website. Derefter klikker du på Min profil i topbanneret og finder Mine digitale læremidler i venstremenuen

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen
  297,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hit med Historien! er et grundbogssystem til historieundervisningen på 3.-9. klassetrin. Grundbøgerne er inddelt i 5 tidsperioder, som er organiseret i 5-6 gennemgående temaer.Indholdet er vedkommende for eleverne, og de får rig mulighed for at sætte deres egen livsverden ind i et historisk perspektiv.Hit med Historien! kan anvendes i såvel fagdelt undervisning som i tværfaglige forløb.Temaer på 5. klassetrin:Opfindelser og teknologiProduktionTransportKommunikation og informationVerdensbilledet

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Kildekritik og tidstavler
  af Jens Aage Poulsen
  324,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I dette hæfte på 16 sider får eleverne viden om kilder og kildekritik, ligesom tidstavler for Danmark og Verden giver kronologisk overblik. Hæftet sælges i folierede pakker af 30 stk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Grundbog
  af Christian Hall, Nils Aage Jensen, Jens Aage Poulsen & mfl.
  324,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Historie 9 er en grundbog til historieundervisningen i 9. klasse. Bogen er struktureret efter Fælles Mål 2009, indeholder kanon og har fokus på arbejdet med kildemateriale. I bogens kapitler er der spørgsmål af redegørende, analyserende, vurderende og perspektiverende art. Derudover er der forslag til videre arbejde, hvor eleverne bl.a. lærer at anvende konkrete faglige arbejdsredskaber, der hører historiefaget til. Bogen er en del af det nye system Historie 7-9. Bogen indeholder fire kapitler: Det gode liv Israel og Palæstina / konflikten uden ende? Afrika / Europas nabo En hel verden? På hjemmesiden www.historie3-9.gyldendal.dk/ kan man gratis downloade lærerdel og kopisider.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen
  94,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I arbejdsbogen til 4. klasse arbejder eleverne selvstændigt eller i grupper videre med grundbogens faglige stof. Opgavernes variation og bredde indbyder til aktivitet for alle elever.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Grundbog
  af Thomas Meloni Rønn, Henning Brinckmann, Sidsel Eriksen, mfl.
  324,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Historie 7 er en grundbog til historieundervisningen i 7. klasse. Bogen er velegnet til at tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med forenklede Fælles Mål med fokus på kildearbejde, inddragelse af historiekanon og forslag til årsplaner og læringsmål, ligesom den forbereder eleverne til prøven i historie. I bogens kapitler er der spørgsmål af redegørende, analyserende, vurderende og perspektiverende art. Derudover er der forslag til videre arbejde, hvor eleverne bl.a. lærer at anvende konkrete faglige arbejdsredskaber, der hører historiefaget til. Bogen er en del af bogsystemet Historie 7-9. Bogen indeholder fem kapitler: Bondelandet Revolution og omvæltning Slaveri - før og nu Demokrati og ligestilling Danmark - landet og folket På hjemmesiden www.historie3-9.gyldendal.dk/ kan man gratis downloade lærerdel og kopisider.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen
  697,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hit med Historien, Lærerens bog til 4. klasse belyser forskellen på nutidige børns og deres forældres historieundervisning og forskellen på kronologi og relativ kronologi. Derudover findes selvfølgelig al den nødvendige baggrundsviden, som hører til 4. klasses temaer og emner: Stat/samfund Individ/fællesskaber Normer/regler Forbrydelse/straf.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen
  1.273,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hit med historien! Ressourcebogen til 6. kl. indeholder generelle didaktiske betragtninger og præsenterer forskellige metoder og arbejdsmåder, der kan anvendes i historie i faglig og tværfaglig sammenhæng. Bogen giver faglige kommentarer til såvel de tidsperioder som de temaer, grundbogen behandler. Desuden indeholder ressourcebogen konkrete forslag og ideer til, hvordan arbejdet med grundbogen kan foregå. Bagerst i ressourcebogen findes kopisider med opgaver.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jens Aage Poulsen
  1.273,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hit med Historien! Ressourcebog til 8. klasse indeholder didaktiske betragtninger og præsenterer forskellige arbejdsmåder, der kan anvendes i historie i faglig og tværfaglig sammenhæng. I ressourcebogen til 8. klasse er der især fokus på problemorientering og projektarbejde i historie, evaluering samt brug af billeder, fotografier og spillefilm i historieundervisningen. Bagerst i ressourcebogen findes kopisider med logbogsark, evalueringsark og opgaver til emnerne. Opgaverne er inddelt i fire kategorier: Kontrol, Undersøg, Aktivitet og Projekt.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.