Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Jens Møller

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Torben Mogensen, Mads Koch Hansen, Klaus Witt, mfl.
  465,95 - 676,95 kr.

  Den akutte patient er en lærebog til medicinstudiets kurser af samme navn. Bogen er tænkt som en vejledning i praktisk og rationel håndtering af akutte patienter, og kapitlerne tager udgangspunkt i symptomer og symptombilleder frem for i en traditionel gennemgang af organsystemer. Med ABC-princippet som basis lægges op til en objektiv systematik med fokus på tidsfaktorens betydning. I 2. udgave er teksten opdateret, der er tilføjet et nyt kapitel om akutte patienter i almen praksis og den generelle kapitelopbygning er forbedret med f.eks. resuméer og flere figurer.

 • - Med kommentarer
  af Jens Møller, Michael Wiisbye & Karsten Høj
  1.809,95 kr.

  Erstatningsansvarsloven med kommentarer foreligger nu i en ny og gennemrevideret udgave. Værket er skrevet af tre af landets førende erstatningsretlige eksperter: kommitteret, adjungeret professor Jens Møller, advokat Michael S. Wiisbye og advokat Karsten Høj.Siden 6. udgave er loven blevet ændret ikke mindre end 12 gange på en række centrale områder, herunder bl.a. reglerne om tortgodtgørelse, reglerne om godtgørelse til efterladte ved dødsfald, reglerne om tabt arbejdsfortjeneste samt ændringer som følge af ny forældelseslov. Der er desuden fremkommet flere end tusinde nye centrale afgørelser, der alle er grundigt behandlet.Værket indeholder omfattende registre, som gør bogen til et yderst anvendeligt og lettilgængeligt opslagsværk.Om bogens forfattereJens Møller er kommitteret (og tidligere direktør) hos Folketingets Ombudsmand samt adjungeret professor ved Københavns Universitet.Michael S. Wiisbye er advokat (H) og partner hos Nielsen Nørager. Michael har i mere end 30 år arbejdet med erstatningsret og forsikringsret.Karsten Høj er advokat (H) og partner hos Elmer Advokater. Karsten har i 30 år været advokat for skadelidte i personskadesager og har ført et stort antal retssager.

 • af Helle Bødker Madsen, Niels Fenger, Claus Rohde, mfl.
  569,95 kr.

  Denne bog er skrevet til brug for undervisning i offentlige myndigheders erstatningsansvar på den juridiske kandidatuddannelse. Bogen er blevet til i et samarbejde mellem universitetsjurister fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt advokater.Bogen omhandler følgende emner:AnsvarsnormenÅrsagsbetingelse og adækvansDet erstatningsretlige værnMenneskerettighedskrænkelser EU-rettens betydningBerettigede forventningers betydningErstatningsansvar for det offentlige servicenivauMyndigheders erstatningsansvar i miljøretlige sagerForvaltningens professionsansvar for vejledning og rådgivning Erstatning for strafferetlig forfølgelse – Erstatning for overtrædelse af EU’s udbudsregler Erstatningsansvar for tinglysningsfejl Offentlige ansattes erstatningsansvar IndholdForordKapitel 1. Offentlige myndigheders erstatningsansvar: – introduktion og indhold - af Peter Pagh, Søren Højgaard Mørup og Niels FengerKapitel 2. Offentlige myndigheders erstatningsansvar som juridisk disciplin - af Peter Pagh og Søren Højgaard MørupKapitel 3. Erstatningsansvar for retsvildfarelser – særligt om ansvarsstandarden - af Sune Fugleholm og Rasmus Grønved NielsenKapitel 4. Berettigede forventninger og offentligretligt erstatningsansvar - af Søren Højgaard MørupKapitel 5. EU-rettens betydning for danske myndigheders erstatningsansvar - af Niels FengerKapitel 6. Erstatningsansvar for overtrædelse af menneskeretten - af Jonas ChristoffersenKapitel 7. Erstatningsansvar vedrørende det offentliges serviceniveau -af Helle Bødker Madsen og Søren Højgaard MørupKapitel 8. Offentlige myndigheders erstatningsansvar i miljøretlige sager - af Peter PaghKapitel 9. Forvaltningens professionsansvar – med særlig henblik på rådgivnings-, vejlednings- og oplysningsansvar - af Vibe UlfbeckKapitel 10. Erstatning i anledning af strafforfølgning - af Henning Bang Fuglsang Madsen SørensenKapitel 11. Erstatning for overtrædelse af EU’s udbudsregler -af Steen Treumer Kapitel 12. Erstatningsansvar for tingslysningsfejl og fejl i tingbogen - Af Claus RohdeKapitel 13. Det personlige erstatningsansvar for offentligt ansatte - af Jens MøllerDomsregisterStikordsregister

 • - Straffelov
  af Jens Møller
  296,99 kr.

  Retsplejeloven baserer sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september2021 som ændret ved lov nr. 2600 af 28. december 2021, lov nr. 2601 af 28. december 2021,lov nr. 158 af 31. januar 2022, lov nr. 226 og 227 af 15. februar 2022,lov nr. 291 af 8. marts 2022, lov nr. 696 og lov nr. 697 af 24. maj 2022 og lov nr. 873, 890,893 og 897 af 21. juni 2022.For straffelovens vedkommende baserer lovteksten sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelsenr. 1851 af 20. september 2021 som ændret lov nr. 2591, 2600 og 2601 af 28. december 2021,lov nr. 158 af 31. januar 2022, lov nr. 226 af 15. februar 2022, lov nr. 292 af 8. marts 2022, lovnr. 452 af 20. april 2022, lov nr. 696 af 24. maj 2022 og lov nr. 892, 893 og 897 af 21. juni2022.Bestemmelser, som træder i kraft senere end 1. august 2022, er medtaget og markeret somkommende ændringer.

 • af Jens Møller
  152,95 kr.

  Djøf Forlags lovsamlinger er specielt udarbejdet til studerende. Lovsamlingerne indeholder de love og regler, der anvendes i undervisningen, og er derfor et uundværligt værktøj i undervisningssammenhæng og til eksamen. Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. august 2022. Lovsamlingerne kan med fordel også anvendes af praktikere, der har behov for at have et opdateret regelgrundlag lige ved hånden.Lovsamling 2022 - Proces- og Strafferet er en del af serien Lovsamlinger, som består af flere relevante og opdaterede lovsamlinger, der hver især er specielt udarbejdet til studerende. Praktikere vil også få glæde af lovsamlingerne i form af et opslagsværk, opdateret regelgrundlag og i denne sammenhæng en straffeprocessuel oversigt.

 • af Jens Møller
  152,95 kr.

  Djøf Forlags lovsamlinger er specielt udarbejdet til studerende. Lovsamlingerne indeholder de love og regler, der anvendes i undervisningen, og er derfor et uundværligt værktøj i undervisningssammenhæng og til eksamen. Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. august 2022. Lovsamlingerne kan med fordel også anvendes af praktikere, der har behov for at have et opdateret regelgrundlag lige ved hånden.

 • af Jens Møller
  169,95 kr.

  Djøf Forlags lovsamlinger er specielt udarbejdet til studerende. Lovsamlingerne indeholder de love og regler, der anvendes i undervisningen, og er derfor et uundværligt værktøj i undervisningssammenhæng og til eksamen. Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. august 2022. Lovsamlingerne kan med fordel også anvendes af praktikere, der har behov for at have et opdateret regelgrundlag lige ved hånden.

 • - Eksempler og oversigter
  af Jens Møller, Ole Aagesen & Erik Høegh
  1.040,95 kr.

  Skattevejledning 2022 – Eksempler og oversigter er en årlig ajourført og systematiseret indgang til skatteretten. Denne 26. udgave belyser hovedparten af den danske skatteret og dens mangfoldige problemstillinger gennem let tilgængelige og systematiserede taleksempler, oversigter og beskrivelser. Bogen opdateres årligt, så indholdet altid er aktuelt og kan benyttes som grundlag for konkrete beregninger. Målgruppe Vejledningen henvender sig til praktiserende revisorer eller advokater, ansatte ved told- og skatteforvaltningen samt studerende ved professionshøjskolen Metropol, handelshøjskoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, hvor der undervises i skatteret. Om forfatterne Ole Aagesen er skatterevisor og ekstern lektor i skatteret på CBS Handelshøjskolen i København. Erik Høegh er ekstern lektor i skatteret ved Syddansk Universitet. Jens Møller er statsautoriseret revisor og ekstern lektor i skatteret på Syddansk Universitet i Kolding.

 • af Jens Møller
  129,95 kr.

  Denne lovsamling er udarbejdet med henblik på at understøtte faget forvaltningsret på jurastudiets bachelordel. Indholdet er nøje udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen. Læserens overblik sikres, da ikrafttrædelsesbestemmelser kun i begrænset omfang er medtaget under hensyn til bogens overskuelighed. Forvaltningsloven gælder for 1.) alle dele af den offentlige forvaltning, 2.) selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov og 3.) selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., der er oprettet på privatretlig grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentligt tilsyn og intensiv offentlig kontrol. Man taler om, at den offentlige forvaltning bør udvise god forvaltningsskik, hvilket er et sæt retningslinjer og principper for offentlige forvaltningsmyndigheders optræden, adfærd og effektive behandling af sager. Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. januar 2022. Bestemmelser, som træder i kraft senere, er medtaget og markeret som kommende ændringer. Lovsamling 2022 – forvaltningsret er en del af serien Lovsamlinger, som består af flere relevante og opdaterede lovsamlinger, der hver især er specielt udarbejdet til studerende. Praktikere vil også få glæde af lovsamlingerne i form af et opslagsværk og opdateret regelgrundlag. Indholdet i lovsamlingerne er nøje udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen.

 • - Eksempler og oversigter - Se også ISBN 9788761943712
  af Jens Møller, Ole Aagesen & Erik Høegh
  1.017,95 kr.

  Skattevejledning 2021 – Eksempler og oversigter er en årlig ajourført og systematiseret indgang til skatteretten.Denne 25. udgave belyser hovedparten af den danske skatteret og dens mangfoldige problemstillinger gennem let tilgængelige og systematiserede taleksempler, oversigter og beskrivelser. Bogen opdateres årligt, så indholdet altid er aktuelt og kan benyttes som grundlag for konkrete beregninger.Målgruppe: Vejledningen henvender sig til praktiserende revisorer eller advokater, ansatte ved told- og skatteforvaltningen samt studerende ved professionshøjskolen Metropol, handelshøjskoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, hvor der undervises i skatteret.Om forfatterne: Ole Aagesen, Tax Partner hos Revitax A/S, København og Fagkoordinator, ekstern lektor i skatteret på CBS Handelshøjskolen, København.Erik Høegh, ekstern lektor i skatteret ved Syddansk Universitet. Jens Møller, statsautoriseret revisor og ekstern lektor i skatteret på Syddansk Universitet i Kolding.

 • af Jens Møller
  66,95 kr.

  Gennem det meste af sit liv kæmpede politiker Jens Møller målbevidst for sine idealer, der først og fremmest tog udgangspunkt i medmenneskelighed og anstændighed. Det var en kamp, der udspillede sig på flere niveauer – dels som politiker, men også som modstandsmand, lærer, forstander, missionær og familiefar. I bogen "Sejre og nederlag" ser han tilbage på et langt og spændende liv.Jens Møller (1921-2015) var en dansk politiker. Han var formand for Kristeligt Folkeparti fra 1973-1979 og repræsenterede i samme periode partiet i folketinget. Derefter sad han to perioder i Kolding byråd. Han er forfatter til erindringsbogen "Sejre og nederlag".

 • af Jens Møller
  66,95 kr.

  Gennem det meste af sit liv kæmpede politiker Jens Møller målbevidst for sine idealer, der først og fremmest tog udgangspunkt i medmenneskelighed og anstændighed. Det var en kamp, der udspillede sig på flere niveauer – dels som politiker, men også som modstandsmand, lærer, forstander, missionær og familiefar. I bogen "Sejre og nederlag" ser han tilbage på et langt og spændende liv.Jens Møller (1921-2015) var en dansk politiker. Han var formand for Kristeligt Folkeparti fra 1973-1979 og repræsenterede i samme periode partiet i folketinget. Derefter sad han to perioder i Kolding byråd. Han er forfatter til erindringsbogen "Sejre og nederlag".

 • - Med kommentarer
  af Jens Møller & Michael Wiisbye
  1.736,95 kr.

  Kommentaren har siden den udkom første gang i 1985 været et hovedværk i dansk erstatningsretlig litteratur. I denne foreliggende 6. udgave er indarbejdet alt relevant trykt retspraksis og teori, der er fremkommet siden lovens gennemførelse. Fremstillingen er på nogle væsentlige områder væsentligt udbygget og omskrevet.Kommentaren vedrører den nugældende lov, dvs. erstatningsansvarsloven fra 1984 med ændringer, der er trådt i kraft den 1. juli 2002. De tidligere gældende regler vil imidlertid have betydning mange år endnu, idet de nye regler alene omfatter skader, der sker efter ændringslovens ikrafttræden. Der er derfor som bilag optrykt referat af relevante domme mv. vedrørende den ""gamle"" lov for perioden 1993-2002.Hovedsigtet med kommentaren er at give en fremstilling, der kan anvendes af praktikere. Fremstillingen har imidlertid også karakter af en håndbog i "personskadeerstatningsret" og "forsikringserstatningsret" og kan også danne grundlag for undervisning i emnet. Bogen er forsynet med et udførligt sags- og domsregister.

 • af Jens Møller, Henrik Martinussen, Per Spleth, mfl.
  352,95 kr.

 • - Med kommentarer
  af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Jens Møller, Oliver Talevski & mfl.
  3.884,95 kr.

  Kommenteret retsplejelov foreligger nu i en gennemgribende omarbejdet 10. udgave opbygget som en traditionel lovkommentar med sammenhængende tekstafsnit.Værket består af tre bind og det samlede sidetal er 3277 sider.Lovkommentaren gennemgår paragraf for paragraf retsplejelovens mere end 1000 paragraffer og gør omhyggeligt rede for lovgivning med tilhørende forarbejder, retspraksis og litteratur. De steder, hvor retstilstanden ikke er entydig, indeholder kommentarerne i et vist omfang forslag til en løsning. Ved at sikre at de processuelle regler er let tilgængelige og klart beskrevet, bidrager dette trebindsværk til at vores retssystem er velfungerende. Kommenteret retsplejelov har lige siden, at førsteudgaven udkom i 1939, været et hovedværk i dansk proceslitteratur.Seneste udgave udkom for fem år siden i 2013. Der er i den mellemliggende periode gennemført flere større ændringer af loven samt en række mindre justeringer. Der er således vedtaget mere end 30 ændringer i retsplejeloven, og der er fremkommet mange hundreder nye centrale afgørelser, som alle er omtalt. Af mere markante ændringer er blandt andet de nye regler om påbud og forbud, ændrede regler om appel og appelbegrænsning i civile sager, nye regler om syn og skøn og anden sagkyndig bevisførelse. Desuden gennemgår lovkommentaren indførelsen af domstolenes sagsportal samt en række ændringer af straffeprocessuel karakter, herunder vedrørende videoafhøringer og retningslinjer for behandling af sager om økonomisk kriminalitet.Værket er forsynet med et omfattende sagsregister og krydshenvisninger, der gør det hurtigt og let at finde frem til relevante kommentarer og bestemmelser.Værket er skrevet af 36 af landets førende jurister, der blandt andet omfatter dommere, forskere og advokater. Redaktionen har bestået af kommitteret hos Folketingets Ombudsmand Jens Møller, højesteretsdommer Oliver Talevski, landsdommer Peter Thønnings og professor dr.jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen.

 • af Jens Møller
  278,95 kr.

  Retsplejelov og straffelov er områder for hvilke denne udgivelse dækker over. Justitsministeriets lovbekendtgørelser og nye ændringer er inkluderet i bogen.Dansk retsplejelov er et fantastisk omfattende lovområde, der reguleres i mere end 1000 paragraffer, hvilken bl.a. fremstiller den danske procesret. Straffeloven breder sig over strafbarhedsbetingelser, sanktioner og alvorlige forbrydelser, hvor strafferetsplejen behandler processuelle retsprincipper, forløb, påtale mv. i straffesager.Indholdet opdeles i fem bøger:•Domsmagten m.m. •Fælles bestemmelser for borgerlige sager og straffesager•Den borgerlige retspleje•Strafferetsplejen•Slutnings- og overgangsbestemmelserFørste bog strækker sig over retssystemer og myndigheder i afsnittene: Domstolenes ordning,Nævningers og domsmænds udtagelse, Udtagelse af sagkyndige retsmedlemmer, Anklagemyndigheden, Politiet, Den Uafhængige Politiklagemyndighed og Advokater.Anden bog behandler procesmåden, meddelelser, vidner, syn og skøn samt rettens rådslagninger og afgørelser.Størst vægt er placeret på tredje bog med det borgelige perspektiv på retsplejeloven. Afsnit omfatter: Almindelige bestemmelser, Rettergangsmåden, Betalingspåkrav, Tvangsfuldbyrdelse og De foreløbige retsmidler.Den fjerde bog favner strafferetsplejen under afsnit: Almindelige bestemmelser, Efterforskning, tvangsindgreb m.v., Tiltale og hovedforhandling i 1. instans, Retsmidler mod trufne afgørelser, Regler om behandlingen af private straffesager og om forfølgning af borgerlige krav under straffesager, Fuldbyrdelsen af domme i straffesager og Sagsomkostninger m.v. i straffesager.Slutningsbestemmelser fremgår af femte og sidste bog.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.