Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Jens Overgaard Nielsen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Henrik Holt Larsen, Jens Overgaard Nielsen & Bente Øhrstrøm
    341,95 - 376,95 kr.

    Bogen tegner et landkort over HRM - som forskningsområde og praksisfelt. Bogen kommer igennem hovedtemaerne inden for HRM, såsom tiltrækning, udvikling, fastholdelse og afvikling af mennesker i en virksomhed.Bogen sætter desuden fokus på HRM som strategisk ledelsesdisciplin. Derfor er de centrale HRM-begreber og processer sat ind i en organisatorisk sammenhæng, herunder de påvirkninger som virksomheden får fra - og selv udsender til - det omliggende samfund.HRM er som strategisk ledelsesdisciplin kommet i centrum i både private og offentlige virksomheder. Det ses især i viden intensive virksomheder og skyldes i høj grad, at menneskelige ressourcer kan give stor konkurrencekraft og sikre produktivitet og kvalitet i de ydelser, som virksomheden leverer. Virksomheden er meget sårbar, hvis den ikke har de rette ressourcer, og disse udgør ofte den største andel af de samlede omkostninger.

  • af Søren Voxted, Jens Overgaard Nielsen & Henrik Søgård Hansen
    273,95 kr.

    Organisationsteorien er i rivende udvikling og i dag så omfattende, at én bog ikke kan beskrive alle væsentlige teorier. Denne bog indeholder nogle få, men centrale teorier inden for de hovedtemaer, der præger organisationsteorien.Organisationsteori i praksis indeholder elleve overordnede faglige temaer. Hvert tema indledes med en introduktion, der kort redegør for området, dets mest centrale begreber og teorier, dets historie/udviklingstræk, og hvordan det anvendes i praksis.Bogen indeholder cases, der både er historiske og aktuelle. Der lægges ud med en generel introduktion til organisations- og ledelsesteori. Her definerer forfatterne de mest centrale begreber, skitserer baggrunden og overordnede historiske træk i organisations- og ledelsesteorien, belyser anvendelsesperspektivet overordnet set og giver en introduktion/læsevejledning til bogen.Bogen omhandler bl.a.:- Organisationsstruktur- Teknologi- Ledelsesteknologier- Motivation- Viden og videnledelse- Den lærende organisation- Organisationskultur- Kommunikation og information- Beslutningsteori- Strategi og strategiproces - Forandringer og forandringsprocesser i organisationenBogen er en grundbog og henvender sig til korte videregående og mellemlange uddannelser, hvor studerende får en bred og introducerende tilgang til feltet organisationsteori.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.