Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af John Rydahl

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Helle Krogh Madsen & John Rydahl
  119,95 kr.

  Den røde tråd i Bibelen sætter fokus på de store linjer i Bibelen, så eleverne får et overblik over den bibelske grundfortælling. Elevbogen består af to dele, en sammenhængende genfortælling af Bibelen og fem fordybelsestemaer. I temaerne tages der fat på nogle centrale temaer inden for kristendommen, som uddyber og supplerer den fortløbende bibelfortælling. Temaerne er spækket med faktabokse, hvor centrale bibelske begreber og fagudtryk bliver forklaret i et enkelt sprog.Genfortællingen er illustreret med sjove og finurlige tegninger af Otto Dickmeiss, som understøtter genfortællingen. Temaerne er illustreret med verdenskunst og fotos.Bogen er udarbejdet med henblik på undervisningen i kristendomskundskab, dansk, billedkunst og musik - primært kristendomskundskab på folkeskolens mellemtrin, men vil også kunne anvendes i overbygningen.

 • - Grundbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  273,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 3. klasse indeholder følgende kapitler: Hvor kommer verden fra? Paulus og de første kristne Hvad er løgn? Hellige steder Hvad er et mirakel? Pinsen

 • - Arbejdsbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  99,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 3. klasse indeholder følgende kapitler: Hvor kommer verden fra? Paulus og de første kristne Hvad er løgn? Hellige steder Hvad er et mirakel? Pinsen

 • - Det etiske grundlag for skole og undervisning
  af John Rydahl
  24,95 kr.

  Hvordan skal fremtidens voksne dannes – og hvorfor?I bogen undersøges de etiske implikationer ved skole og undervisning på både et institutionelt, et mellemmenneskeligt og et niveau.

 • - undervisningsvejledning
  af John Rydahl
  514,95 kr.

  I Peter Madsens populære tegneserie Menneskesønnen bliver Det Nye Testamentes beretning om Jesus genfortalt i dramatiske billeder. Tegneserien er en moderne klassiker, og John Rydahl giver i vejledningen baggrundsstof og forslag til, hvordan man kan bruge den i undervisningen i overbygningen. Som noget nyt er der i denne reviderede udgave af undervisningsvejledningen tilføjet 35 illustrerede kopiark og bilag. Undervisningsmaterialet er fleksibelt og oplagt til kristendomskundskab og til tværfagligundervisning med historie, dansk, billedkunst og samfundsfag.

 • af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  412,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 9..klasse indeholder følgende kapitler: Er der noget i livet, der er helligt? Kulturmøde Kirken i det moderne samfund Lad dig friste og ... Hvad er lidelse? Menneske, teknologi og natur

 • - Lærerens bog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  739,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 2. klasse behandler følgende spørgsmål: Hvad er tro? Hvad er misundelse? Hvad er drømme? Hvad er det at være anderledes? Hvad sker der når vi dør? Hvornår er man stærk?

 • af Helle Krogh Madsen & John Rydahl
  313,95 kr.

  Den røde tråd i Bibelen sætter fokus på de store linjer i Bibelen, så eleverne får et overblik over den bibelske grundfortælling. Med denne omfattende undervisningsvejledning får lærerne et nyttigt redskab til deres forberedelse og gennemførelse af undervisningen. Vejledningen lægger ud med en gennemgang af de didaktiske og faglige forudsætninger. Til hvert afsnit i elevbogen findes under afsnittet Elevopgaver konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med materialet samt tilhørende kopisider.

 • af John Rydahl & Anne Rosenskjold Nordvig
  94,95 kr.

  Filosofi i indskolingen er en serie, der består af en række hæfter henvendt til elever i 1.-3. klasse. Hvert hæfte har et filosofisk tema.Eleverne lytter til fortællinger om Ruth-Viola og undersøger hendes liv og verden gennem et filosofisk tema, inden de forholder sig til sig selv og deres klassekammerater.*Filosofi i børnehøjde*Gør livets store spørgsmål håndgribelige gennem leg og kreativitet* Konkret materiale til både kristendomskundskab og trivselsarbejde i indskolingenDette hæfte omhandler Identitet.

 • - en inspirationsbog til fagligt relateret bevægelse i skolens undervisning
  af John Rydahl, Peter Green Sørensen, Anne-Sofie Aabenhus, mfl.
  258,95 kr.

  BEVÆGELSE I SKOLEN - PRAKSIS OG TEORI. - Ni forskellige bevægelsesformer til skolens undervisning i 1.-9. klasse Kan man gribe en bevægelse med kroppen? Kan man veksle en brainstorm til en bodystorm? Eller stikord til fagter? Kan man danse et begreb og stille eksistentielle spørgsmål gennem tableau-øvelser, forumteater eller kampsport? Brug af krop og bevægelse i undervisningen rummer både muligheder for at motivere eleverne, nuancere faglige pointer og øge bevidstheden om, at vores tænkning er forankret i kroppens erfaringer. Bogen indeholder konkrete beskrivelser af, hvordan ni forskellige bevægelsesformer kan indgå i skolens undervisning fordelt på 1.-9. klasse. Bevægelsesformerne gennemgås ud fra tværfaglige forløb, og der peges på, hvordan man som lærer eller underviser didaktisk kan tænke bevægelse ind i sin undervisning gennem enkle overvejelser om sammenhæng mellem form og indhold samt placering af bevægelsesaktiviteten i undervisningsforløbet. I bogen finder man desuden fire teoretiske og mere rammesættende kapitler, der beskriver bevægelse i et skolehistorisk perspektiv, definerer bevægelse æstetisk og pædagogisk samt placerer bevægelse i et alment didaktisk perspektiv. Endelig er der en kort beskrivelse af det treårige udviklingsprojekt, som ligger til grund for denne inspirationsbog. Projektet rummede et ønske om at kvalificere og nuancere brugen af bevægelse i skolens undervisning og stille spørgsmålet Kan man forstå med kroppen? ind i den pædagogiske verden.

 • af John Rydahl & Dorte Futtrup
  63,94 kr.

  "Konceptet bag brugen af bibelske fortællinger inden for virksomhedsledelse indskriver sig i traditionen omkring storytelling. Når det også adskiller sig herfra, er det fordi det særlige ved de bibelske fortællinger er, at de repræsenterer et universelt perspektiv og nogle generelle indsigter, som kan kaste nyt lys over aktuelle problemstillinger i en virksomhed. At det lader sig gøre at bruge Bibelen i relation til moderne virksomhedsledelse, hænger tillige sammen med, at Bibelen, til forskel fra de fleste andre religiøse skrifter, er bygget op omkring en række narrative forløb med en begyndelse, en midte og en slutning.""Management by Bible" giver en række konkrete perspektiver og forslag til, hvordan Bibelen og dens mange lignelser kan overføres til moderne ledelse, teambuilding og organisationsudvikling. Bogen fortæller endvidere, hvordan Bibelen kan bruges til at fastslå virksomhedens værdigrundlag i den moderne virkelighed.Dorte Futtrup (f. 1948) er en dansk forfatter, foredragsholder, underviser og fortæller. Hun er uddannet bibliotekar og voksenpædagog og har arbejdet i både Danmark, Grønland og på Færøerne.John Rydahl (f. 1959) er en dansk forfatter og religionspædagog. Han har i en årrække været formand for Religionslærerforeningen og været pædagogisk konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste i København, på Frederiksberg og i Helsingør.Sammen har de skrevet bogen "Management på Bible".

 • af John Rydahl
  154,95 kr.

  En børnebilledbog om hvordan man hører bibelfortællingerne forskelligt, alt efter hvilket sind, man læser med. Højtlæsning for børn i alderen 6-10 år. Aske spørger mor, om det passer, hvad der står i Bibelen. Mor svarer, at det kommer an på, hvilke briller man har på, når man læser den. De magiske er de sjoveste, men der findes alle mulige andre briller, man kan tage på, når man læser Bibelen, siger mor. Der er både videnskabelige briller, kønsbriller og moralske briller, siger hun og fortæller Aske, hvordan historierne fra Bibelen kan forstås forskelligt gennem de forskellige briller.

 • af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen, Mette Tunebjerg & mfl.
  1.157,95 kr.

  Religion nu 6 – Lærervejledning rummer et års planlagt religionsundervisning til 6. klassetrin.Vejledningen består af: instruktion i brug af systemet Religion nu side-for-side-vejledning til grundbogen med konkrete bud på, hvordan hver enkelt lektion forberedes og gennemføres kopisider med kilder og opgaver.Til hver lektion tilbyder systemet: et tema i grundbogen et opslag i lærervejledningen kopisider bagerst i lærervejledningen.På systemets hjemmeside www.religionnu.gyldendal.dk findes i-bøger og gratis ressourcer.

 • af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen, Mette Tunebjerg & mfl.
  316,95 kr.

  Religion nu 6 handler om, hvordan religion påvirker vores liv gennem regler, symboler, menneskesyn, ritualer og fortællinger.I bogen kan eleverne læse om: Lidelse og opstandelse – fx om forudsigelser og profetier. Hellige skrifter – fx om Bibelen og Koranen. Luther – fx at han ønskede et andet samfund, end det han levede i. Offer – fx at ofre er et kendt ritual i flere religioner. Ansvar – fx om det gode livTag et kig i bogen.Den tilhørende lærervejledning med kopisider samt i-bogen udkommer 14. november 2017.

 • af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  1.157,95 kr.

  Religion nu 5 – Lærervejledning rummer et års planlagt religionsundervisning til 5. klasse.Vejledningen består af: instruktion i brug af systemet Religion nu side-for-side-vejledning til grundbogen med konkrete bud på, hvordan hver enkelt lektion forberedes og gennemføres 48 kopisider med analyseredskaber, kilder og opgaver.Til hver lektion tilbyder systemet: et tema i grundbogen et opslag i lærervejledningen kopisider bagerst i lærervejledningen.På systemets hjemmeside www.religionnu.gyldendal.dk findes i-bøger og gratis ressourcer.

 • af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  316,95 kr.

  Religion nu 5 handler om, hvordan religion påvirker vores liv gennem regler, symboler, menneskesyn, ritualer og fortællinger.I bogen kan eleverne læse om:• Konge og frelser– fx om Jesus og David.• Myter– fx om hvordan verden er opstået.• Aquinas– fx at han ville bevise, at Gud findes.• Ritualer– fx at vi også bruger ritualer til at skabe sammenhold.• frihed– fx om FN's menneskerettigheder.

 • af John Rydahl, Henrik Juul, Helle Hinge & mfl.
  1.289,95 kr.

  Religion nu 9 er enkelt opbygget: Ét opslag i lærervejledningen og ét tema i grundbogen dækker én undervisningstime.Til hvert kapitel i bogen findes desuden forslag til læringsmål, jf. Forenklede Fælles Mål.Til hver undervisningstime leverer systemet: Faglige emner gennem tekst, billeder og modeller Kopiark med analyseredskaber Kopiark med fordybelsesopgaver Faglige begreber i bokse Faglige opgaver i bokse Perspektiveringsopgaver i bokse.Religion nu 9 indeholder følgende kapitler: Indledning Religiøs forskellighed Frelse Løgstrup og Kierkegaard Tilværelsesoplysning Afslutning.Se en årsplan for arbejdet med Religion nu 9 her.

 • af John Rydahl, Henrik Juul, Helle Hinge & mfl.
  353,95 kr.

  Religion nu 9 er enkelt opbygget: Ét opslag i lærervejledningen og ét tema i grundbogen dækker én undervisningstime.Til hvert kapitel i bogen findes desuden forslag til læringsmål, jf. Forenklede Fælles Mål.Til hver undervisningstime leverer systemet: Faglige emner gennem tekst, billeder og modeller Kopiark med analyseredskaber Kopiark med fordybelsesopgaver Faglige begreber i bokse Faglige opgaver i bokse Perspektiveringsopgaver i bokse.Religion nu 9 indeholder følgende kapitler: Indledning Religiøs forskellighed Frelse Løgstrup og Kierkegaard Tilværelsesoplysning Afslutning.Se en årsplan for arbejdet med Religion nu 9 her.

 • - Lærerens bog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  739,95 kr.

  I Liv og religion 4 indgår følgende emner: Hellige skrifter Ensom eller bare alene? Ritualer Hvorfor skal man tilgive? Ansgar og kristendommen i Danmark

 • af John Rydahl & Keld Skovmand
  112,95 kr.

  Religion nu 3 Arbejdsbog er et engangsmateriale - elevens egen bog - der knytter sig til grundbogen. Arbejdsbogens indeholder opgaver til samtlige af grundbogens opslag og begreber.Se årsplan for Religion nu 3, hvor bogens begreber er listet op.

 • - Arbejdsbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  99,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 2. klasse behandler følgende spørgsmål: Hvad er tro? Hvad er misundelse? Hvad er drømme? Hvad er det at være anderledes? Hvad sker der når vi dør? Hvornår er man stærk?

 • - Lærerens bog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  739,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 1. klasse behandler følgende spørgsmål: Hvad er gud? Hvad er godt og ondt? Hvad er glæde? Hvad er at få og miste? Hvad er engle? Hvad er fællesskab?

 • - Grundbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  273,95 kr.

  Liv og religion er de to nøgleord til en nutidig/tidssvarende undervisning i faget kristendomskundskab.Vægtningen af det livsfilosofiske og etiske aspekt i menneskets tilværelse samt religionernes mangfoldighed gør kristendomskundskab til et meget bredt orienteret fag med mulighed for tværfagligt samarbejde på stort set alle fronter.Liv og religion bygger på fagets læseplan og tager udgangspunkt i det centrale kundskabsområde Livsfilosofi og etik. Med dette udgangspunkt inddrages bibelske fortællinger, historiske og nutidige sammenhænge, andre religioner samt kunst og symboler. Der lægges op til elevernes arbejde med centrale menneskelige grundvilkår, og livsfilosofiske spørgsmål - også i tværfaglig sammenhæng.Liv og religion 2Materialet til 2. klasse behandler følgende spørgsmål:Hvad er tro?Hvad er misundelse?Hvad er drømme?Hvad er det at være anderledes?Hvad sker der når vi dør?Hvornår er man stærk?Grundbogen tager udgangspunkt i tekst, tegninger, fotografier og kunstværker. Illustrationssiden er vægtet højt, og der er et nøje samspil mellem tekst og illustration. Der lægges op til oplevelse, undren, samtale og fordybelse.Hjemmesiden www.livogreligion.gyldendal.dk er rettet mod både elever og lærere. Eleverne kan hente supplerende opgaver, billeder og tekster til hvert kapitel samt spil og links.Der vil være en oversigt over elevopgaverne, opdateringer samt supplerende ideer til undervisningsforløb.

 • af John Rydahl & Marianne Mørch
  976,95 kr.

  Religion nu 3 – Lærervejledning rummer et års planlagt religionsundervisning til 3. klasse. Vejledningen består af: instruktion i brug af systemet Religion nu side-for-side-vejledning til grundbogen med konkrete bud på, hvordan hver enkelt lektion i løbet af året forberedes og gennemføres fortællinger kopisider.Til hver lektion tilbyder systemet: et opslag i grundbogen en opgave i arbejdsbogen et opslag i lærervejledningen fortællinger, videoer, billeder, links og andre digitale resurser på i-bogen.

 • - Lærerens bog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  1.477,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 9..klasse indeholder følgende kapitler: Er der noget i livet, der er helligt? Kulturmøde Kirken i det moderne samfund Lad dig friste og ... Hvad er lidelse? Menneske, teknologi og natur

 • - Grundbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  269,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 1. klasse behandler følgende spørgsmål: Hvad er gud? Hvad er godt og ondt? Hvad er glæde? Hvad er at få og miste? Hvad er engle? Hvad er fællesskab?

 • - Grundbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  345,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 7. og 8. klasse indeholder følgende kapitler: Hvad er religion? Nye og gamle religioner Frihed og ansvar Angst og håb Tillid og tvivl Vækkelser

 • - Grundbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  316,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 5.klasse indeholder følgende kapitler: Munke og klostre Symboler Hvornår er man lykkelig? Lignelser på spil Skal vi hjælpe? Hvor gemmer sandheden sig?

 • - Arbejdsbog
  af John Rydahl, Carsten Bo Mortensen & Mette Tunebjerg
  99,95 kr.

  Liv og religion tager udgangspunkt i elevernes undren og inddrager derfra centrale dele af fagets indhold.Materialet til 1. klasse behandler følgende spørgsmål: Hvad er gud? Hvad er godt og ondt? Hvad er glæde? Hvad er at få og miste? Hvad er engle? Hvad er fællesskab?

 • af John Rydahl & Carsten Bo Mortensen
  316,95 kr.

  Religion nu 4 er enkelt opbygget: Ét opslag i lærervejledningen og ét tema i grundbogen dækker én undervisningstime. Til hver time leverer systemet: Faglige emner gennem tekst, billeder og modeller. Ekstra ressourcer i lærervejeledningen og i-bogen Faglige begreber Opgaver hvor eleverne skal bruge de faglige begreber til analyse og til at perspektivere til deres eget liv. Religion nu 4 indeholder følgende kapitler: Hvad skal der ske? Leveregler i Bibelen Bjerget som symbol Augustin Hellige træer Lighed Opsamling.Se en årsplan for Religion nu 4 her.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.