Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Jon Fridrik Kjølbro

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - For praktikere
  af Jon Fridrik Kjølbro
  1.338,94 - 2.086,95 kr.

  DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION FOR PRAKTIKERE, der nu foreligger i 6. udgave, indeholder en udførlig beskrivelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Bogen behandler de materielle rettigheder og friheder i konventionen samt protokollerne og indeholder endvidere en beskrivelse af mere generelle emner såsom konventionens anvendelsesområde, fortolkningsprincipper, betydningen af praksis,beviskrav, klagebetingelser og konsekvenser af domme. Den behandler ikke reglerne om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols opbygning, funktion eller behandling af klagesager.Bogen indeholder i vidt omfang en tematisk omtale af praksis, herunder en beskrivelse af praksis i sager om udvisning på grund af kriminalitet, om tvangsfjernelse, om straffeprocessuelle tvangsindgreb og om pressens ret til ytringsfrihed. Endvidere indeholder den korte referater af domme. Det er derfor let at orientere sig og få overblik over praksis på et bestemt område.Målgruppen er praktikere, herunder advokater, anklagere, dommere og embedsmænd.Bogen er systematisk opdateret til og med 30. september 2022 og medtager derudover de væsentligste domme og afgørelser til og med 30. november 2022, herunder domme fra Storkammeret.Forfatteren har været dommer i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol indtil november 2022, hvor han var sektionspræsident og vicepræsident. Frem til april 2014 var han landsdommer i Østre Landsret, hvorfra han har haft orlov. Forfatteren har tidligere været ansat i Justitsministeriet, hvor han bl.a. har arbejdet med menneskerettigheder.

 • - for praktikere
  af Jon Fridrik Kjølbro
  1.987,95 - 2.081,95 kr.

  Bogens opbygning og stil er i det væsentlige uændret, men ny praksis er indarbejdet,og flere afsnit er omskrevet, herunder i lyset af udvikling i praksis.På grund af det omfattende materiale, der behandles, har det været nødvendigt at”stramme op” i gengivelse af praksis, herunder med færre og kortere referater, ligesommange referater er udgået. Bogens omfang og detailrigdom bevirker, at det selv medindholdsfortegnelse og stikord kan være vanskeligt at finde frem til netop det emne, derønskes belyst, hvorfor adgang til den elektroniske version (E-bog) med mulighed forfritekstsøgning anbefales.Det oprindelige formål med bogen er uændret. Målgruppen er fortsat praktikere, herunderadvokater, anklagere, dommere og embedsmænd. Det vil være glædeligt, hvisstuderende og andre kan finde bogen nyttig, men vægten er lagt på det praktiske og ikkedet teoretiske eller akademiske. Bogen tilsigter at give læsere en forholdsvis udførligbeskrivelse af praksis. Stilen er refererende snarere end kommenterende.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.