Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Jonna Jensen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Iben Holm Fogstrup, Jesper Skytte, Janna Bohn Sylvestersen, mfl.
    525,99 kr.

    Med bogen Klinisk praksis i ergoterapi og fysioterapi er det lykkedes at udgive en fælles grundbog til terapeutområdet for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Ergoterapeut- og fysioterapeut-professionerne har været igennem en udvikling mod en stærkere evidensbasering af fagområderne i de seneste år. Denne bog er den første af sin slags, der primært omhandler klinisk uddannelse, hvilket fylder 42 ECTS ud af professionsbachelor-uddannelsernes samlede 210 ECTS. Bogen retter blikket mod professionspraksis og den kliniske undervisning, og dermed også mod det praksisfelt de studerende efterfølgende skal arbejde i. Målgruppen for bogen er ergoterapeutstuderende og fysioterapeutstuderende. Baggrunden for en fælles bog for de to professioner er, at de udfordringer, som studerende møder i den kliniske undervisning, har så meget til fælles, at det berettiger til en fælles grundbog. Der er naturligvis stadig mange forskelligheder de to professioner imellem, og derfor er der også i mange af kapitlerne afsnit rettet mod henholdsvis ergoterapeuter og fysioterapeuter, ligesom de fleste kapitler også er skrevet i fællesskab af en ergoterapeut og en fysioterapeut. Bogen kan anvendes som en forberedelse før det kliniske forløb; som en opslagsbog og under den kliniske uddannelse og endelig give stof til refleksion efter forløbet. Som klinisk underviser kan bogen benyttes som inspiration til undervisning og tematisering i uddannelsen. Kapitlerne afsluttes med refleksionsspørgsmål til brug for videre arbejde med kobling mellem praksis og teori i uddannelses- og praksissammenhænge.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.