Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Joseph T. C. Liu

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af Joseph T. C. Liu
    216,95 kr.

    Gas-particle flows became relevant in Aerospace Engineering owing to small solid particle additives to alleviate acoustical instabilities in solid propellant rocket motors, thereby motivating the study of a variety of nonlinear and linear waves. Emphasis is placed on fundamental aspects of the relaxation nature of the flow processes.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.