Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Kaare R. Skou

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - En fortælling om Danmarks grundlove gennem 800 år
  af Kaare R. Skou
  258,95 kr.

  Grundlove er lige så meget kultur, som de er jura. De udtrykker statsmagtens syn på samfundets medlemmer, og de fordeler magten mellem samfundets øverste organer. Vores grundlove gennemgår fra Jyske Lov i 1241 og frem til vore dages Lissabon-traktat de grundlove, som det danske folk har levet og lever under.Der er ikke før skrevet en samlet fortælling om vores grundlove, de kulturhistoriske og kulturpolitiske forhold, der liggertil grund for dem, og de magtkampe, der blev udkæmpet mellem konge, kirke, adel og borger, da de blev formuleret.Der er tale om et kulturhistorisk værk med grundlovene som udgangspunkt og samlingspunkt. Grundlovsbøger har ellers mest handlet om valgmatematik og juridisk fortolkning. Det helt unikke ved denne udgivelse er, at den handler om de sædvaner, der blev sat på juridisk formel, og kulturkampen om hvilke af disse, det var værd at bevare.

 • af Kaare R. Skou
  186,95 - 193,95 kr.

  Den politiske hukommelse er kort. Med mellemrum er det gavnligt at stoppe op et øjeblik, trække vejret dybt og gøre status. Gå tilbage i historien og finde de paralleller, der kan forklare det skete, eller omvendt, de forskelligheder, der gjorde Lars Løkke Rasmussen til sin helt egen. Det gør denne bog. Den daglige nyhedsformidling giver ikke plads for det historiske perspektiv. Hvad var det lige, der skete og hvorfor? Hvad fik Lars Løkke Rasmussen og hans smalle regering ud af de 520 dage, der gik, fra Dronningen modtog ministrene i tiltrædelsesaudiens i juni 2015 til hun igen sagde farvel til dem inovember 2016 og en ny regeringskonstellation tog over? Bogen er tænkt som denne dybe indånding. I virkeligheden var det ikke så lidt, Lars Løkke Rasmussen fik ud af det. Mens Helle Thorning-Schmidt i sin statsministertid i det store og hele blot administrerede det bestående samfund, søgte Lars Løkke Rasmussen at lave om på det. Og overraskende meget lykkedes det at forandre – men kun sjældent til det bedre, skriver Kaare R. Skou. På den anden side er der ingen grund til at frygte for det danske folkestyre, som er grundfæstet, stabilt ogikke på nogen måde under pres. Der er ingen Donald Trump, Marine Le Pen eller Beppe Grillo på vej her. Med denne bog leverer Kaare R. Skou et stykke velskrevet politisk samtidshistorie om den nære fortid. Og han gør detmed stort overblik og vid – og med masser af polemisk bid. Der bliver uddelt både hug og stikpiller – ikke mindst til Lille Lars og hans regering. Landets fysiske kapital havde det godt under Lars Løkke Ramussen. Økonomien er i orden. Men han åd af den sociale kapital, og det er ikke godt for samfundet.

 • af Kaare R. Skou
  316,95 kr.

  Siden demokratiets indførsel i Danmark har samfundet været i konstant forandring. Folketinget har vedtaget et væld af love og truffet beslutninger, der alle har haft større eller mindre indvirkning på Danmark. "Politik der forandrede Danmark" ser nærmere på de 65 mest skelsættende og betydningsfulde politiske tiltag. Grundloven, NATO, sygesikringen, Det Indre Marked, parlamentarismen og naturfredningsloven har alle på hver sin måde haft enorm indflydelse på den måde, det danske samfund har udviklet sig.idden /title /head body center h1 403 Forbidden /h1 /center /body /htmlKaare R. Skou (f. 1947) har i over tyve år fulgt det politiske liv i Folketinget og haft sin daglige gang på Christiansborg, først som journalist for Radioavisen og fra 1989 som politisk redaktør for TV 2. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har desuden udgivet bøger om danmarkshistorien og det politiske liv i Danmark.

 • af Kaare R. Skou
  94,95 kr.

  Med Land at lede har Kaare R. Skou skrevet hovedværket inden for dansk politisk historie. Med fokus på dramatiske højdepunkter og store personligheder fortælles hele folkestyrets historie fra Grundlovens fødsel i 1840´erne og op til Anders Fogh Rasmussen.Undervejs udnytter forfatteren sit fantastiske overblik og trækker paralleller fra fortid til nutid. Han sætter ord på det særegne ved dansk politik og krydrer historien med anekdoter, der ellers kun har været kendt på Christiansborg.Land at lede er opdelt i 22 logisk afgrænsede historiske perioder, som hver er illustreret med malerier eller fotos af de vendepunkter, som har skabt dansk politik som vi kender det i dag - på godt og ondt."Kaare R. Skou præsterer både overblik og dyb indsigt i Christiansborgs krinkelkroge i sin nye bog om dansk politik." - Politiken

 • - Om Grundloven, magten, demokratiet, de folkevalgte og lovgivningen
  af Kaare R. Skou
  314,95 kr.

  Folkestyret i arbejde er til dig, der vil forstå detaljerne i det danske demokrati. Bogen guider dig gennem Grundlovens 89 paragraffer, der forklares en for en, og den redegør for, hvordan Folketinget vælges og pladserne fordeles. Kaare R. Skou følger også hverdagen på Christiansborg, folketingsgruppernes arbejde, arbejdet i selve folketingssalen med de forskellige debatter og behandlinger af lovforslag i Folketingets udvalg. Hele vejen igennem krydrer han med tabeller og eksempler: Hvordan kommer man af med en regering? Må et folketingsmedlem sige til et andet, at han skal ’klappe lyttebøfferne ud’? Hvordan sammensættes udvalgene i en kommunalbestyrelse? Bogen fortæller også om de grundlæggende politiske ideologier og gennemgår de politiske partiers historie. Folkestyret i arbejde henvender sig til den almindelige vælger – os alle sammen – der er nysgerrige efter at forstå livet bag kulisserne på Christiansborg, og til de elever og studerende, der arbejder med en opgave om vores politiske system og dets funktion.Kaare R. Skou er journalist og har i 30 år dækket det politiske liv på Christiansborg, først for Radioavisen og siden som politisk redaktør for TV 2. Han er en flittigt brugt ekspert og foredragsholder både, når det gælder Danmarks politiske historie og den aktuelle politiske situation.

 • af Kaare R. Skou
  94,95 kr.

  DANSK POLITIK A-Å er det første store leksikon, som samler historien om dansk politik fra folkestyrets oprindelse i 1849 til i dag. Leksikonet er skrevet af TV 2’s Christiansborg-redaktør, journalist Kaare R. Skou, og indeholder alle tænkelige politiske områder – partier, politikere, udvalg, organisationer, ideologier, politiske grundbegreber og meget mere.Bogen indledes med en oversigt over det danske folkestyres historie og afsluttes med en række oversigter over alle regeringer gennem tiden, alle ministre, folketingsvalg med angivelse af stemme- og mandatfordeling, valgdage for folketingsvalg, folketingets formænd, folketingets ombudsmænd, danske EU-kommissærer, en kongelig slægtstavle og endelig grundloven i dens fulde længde.

 • - Det borgerlige Danmarks kollaps - Lars Løkke Rasmussens VLAK-regering 2016-2019
  af Kaare R. Skou
  236,95 kr.

  "Blå vinter" er Kaare R. Skous kritiske kortlægning af det borgerliges forfald under Lars Løkke Rasmussens VLAK-regering i årene 2016-2019.Kaare R. Skou beretter i "Blå vinter" om VLAK-regeringens tumultariske tid af modsatrettede interesser og ét manglende politisk ledet samlende udgangspunkt, mens Dansk Folkeparti trak i trådene i kulissen. Der var et utal af politiske stramninger på indvandrer- og flygtningeområdet, mens løfterne om skattelettelser forduftede i den blå luft…Med sin store indsigt i dansk politik fra tre årtiers virke på Christiansborg giver Kaare R. Skou en veldrejet analyse af, da det borgerlige Danmark mistede sit fundament under Lars Løkke Rasmussens visionsløse ledelse.

 • af Kaare R. Skou
  66,95 kr.

  65 fortællinger om den vigtigste lovgivning i nyere tid - levende fortalt af TV2's tidligere politiske redaktør Kaare R. Skou. "Et velreachet og indsigtsfuldt værk... fortæller, hvordan vi blev den nation vi er i dag." **** Jyllands-Posten "Kaare R. Skou er et levende leksikon... drevet af fast overbevisning om, at politik nytter noget." **** Politiken "Kan varmt anbefales til alle, der ønsker at blive klogere på dansk politisk historie." Information "Velfortjente historier om den moderne Danmarkshistorie... Skou kan tydeligvis lide at fortælle, man kan næsten høre hans sirlige TV-diktion, mens man læser hans beretninger." Weekendavisen Politik der forandrede Danmark er 65 fortællinger om den mest betydningsfulde lovgivning i demokratiets tid. Meget af Folketingets politik bliver aldrig til andet end krusninger på samfundets overflade, men enkelte beslutninger bliver stående generation efter generation. Bogen er fortællingerne om beslutninger, der satte sig spor i eftertiden og politikerne bag dem, som langt fra altid er de politikere, der er gået over i historien som de store. De er politikerne i lovgivningens maskinrum. Gennem de 65 fortællinger møder vi de overvejelser, de gjorde sig, følger de kampe, de kæmpede og får at vide, hvor skillelinjerne gik. I den betydende lovgivning gik de ofte helt andre steder, end vi i dag forestiller os, når vi møder den politik, der forandrede Danmark. Værnepligten • Grundloven • Næringsloven • Jernbaneloven • Valgmenighedsloven • Gymnasieloven • Fabriksloven • Den Skandinaviske Møntunion • Gendarmeriloven • Margarineloven • Arbejdsmarkedets Grundlov • Parlamentarismen • Indkomstskatten • Skoleloven 1903 • Loven om menighedsråd • Navneloven • Prygleloven • Dagpengeloven • Den første afgiftsbuket • Augustloven 1914 • Kvindernes valgret • Retsplejereformen • Naturfredningsloven • Jordlovene 1919 • Medhjælperloven • Tugthusloven • Straffeloven • Socialreformen 1933 • Racehygiejnen • Ferieloven • Kommunistloven • Retsopgøret 1945 • FN • Marshall-hjælpen • Retskrivningsreformen • NATO • Folkepensionen • Folkeskolereformen 1958 • U-landshjælpen • Helhedsløsningen • Indvandrerstoppet • Momsen • Personregisterloven • Styrelsesloven • SU • Kildeskatten • Sygesikringen • EF • Miljøreformen • Bistandsloven • Efterlønnen • Udlændingeloven • Kartoffelkuren • Det Indre Marked • Storebæltsforbindelsen • TV 2 • Det Nationale Kompromis • Menneskerettighederne • Arbejdsmarkedsreformen • Tvindloven • Antiterrorloven • Irakkrigen • Arvefølgeloven • Indvandrerprøven • FinanspagtenKaare R. Skou (f. 1947) er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har arbejdet med politisk journalistik på Christiansborg i 30 år først for Radioavisen og siden for TV 2. Han er forfatter til en række bøger om politik, blandt andet Demokratiets Danmarkshistorie (1999), det politiske leksikon Dansk Politik A-Å (2005) og den store fortælling om det danske demokrati fra grevinde Danner til Anders Fogh, Land at Lede (2008). Han er en efterspurgt foredragsholder og blev i 2012 hædret med Carsten Nielsen Legatet for sin politiske journalistik og sin indsats i Pressenævnet.

 • - Det borgerlige Danmarks kollaps
  af Kaare R. Skou
  167,95 kr.

  Da Lars Løkke Rasmussen dannede sin sidste regering i november 2016, bestående af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, var landets økonomi i god form efter finanskrisen, og i verden rundtom blæste borgerlige vinde. Alligevel blev det til to et halvt års politisk handlingslammelse for en regering, der tumlede retningsløst omkring i enkeltsagspolitik og kritik fra alle kompasretninger.Blå vinter er en personligt ført politisk journal over to et halvt år med lovgivning dikteret af islamofobisk nationalkonservatisme og Twitter-politik. De lovede skattelettelser udeblev, mens nogen sad oppe i træet, og andre testede grænserne for Grundloven og de internationale konventioner. I midten stod en statsminister, der tilsyneladende ikke vidste, hvad han selv ville. Resultatet blev en flosset velfærdsstat, et Danmark i ubalance med øget afstand mellem rig og fattig, mellem land og by, og en udhuling af såvel humanistiske idealer som retssamfundets kerneværdier.

 • - Det borgerlige Danmarks kollaps
  af Kaare R. Skou
  167,95 kr.

  Da Lars Løkke Rasmussen dannede sin sidste regering i november 2016, bestående af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, var landets økonomi i god form efter finanskrisen, og i verden rundtom blæste borgerlige vinde. Alligevel blev det til to et halvt års politisk handlingslammelse for en regering, der tumlede retningsløst omkring i enkeltsagspolitik og kritik fra alle kompasretninger.Blå vinter er en personligt ført politisk journal over to et halvt år med lovgivning dikteret af islamofobisk nationalkonservatisme og Twitter-politik. De lovede skattelettelser udeblev, mens nogen sad oppe i træet, og andre testede grænserne for Grundloven og de internationale konventioner. I midten stod en statsminister, der tilsyneladende ikke vidste, hvad han selv ville. Resultatet blev en flosset velfærdsstat, et Danmark i ubalance med øget afstand mellem rig og fattig, mellem land og by, og en udhuling af såvel humanistiske idealer som retssamfundets kerneværdier.

 • af Kaare R. Skou
  66,95 kr.

  Kaare R. Skou beretter engageret og spændende om 24 af de mest dramatiske døgn i folkestyrets historie – fra martsrevolutionen i 1848 til tamilsagen i 1995. Læs bl.a. om begivenhederne, der ledte frem til Grundlovens vedtagelse i 1849; om kampen på Fælleden i 1872, der nær havde udviklet sig til en revolution; om kongens svære beslutning og de hårde forhandlinger, der ledte til parlamentarismens indførelse i 1901; om Danmarks rolle i de to verdenskrige; om Jens Otto Krags overraskende farvel til statsministerposten i 1972 og endelig de hektiske 1990’ere med nej til EU‘s Maastrichttraktat i 1992 og oprør på Nørrebro året efter, hvor nejet blev forvandlet til et ja.Kaare R. Skou (f. 1947) har i over tyve år fulgt det politiske liv i Folketinget og haft sin daglige gang på Christiansborg, først som journalist for Radioavisen og fra 1989 som politisk redaktør for TV 2. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har desuden udgivet bøger om danmarkshistorien og det politiske liv i Danmark.

 • - Hvordan justitsminister P.A. Alberti endte som danmarkshistoriens største svindler
  af Kaare R. Skou
  92,95 - 167,95 kr.

  Da PETER ADLER ALBERTIS svindel var gjort op, stod der helt nøjagtigt 14.462.268 kroner og 29 øre i anklageskriftet. Danmarks justitsminister indtil 1908 faldt fra magtens tinde og kunne nu se frem til flere år i tugthus.Svindlen startede lang tid før, ALBERTI blev justitsminister. Via sin fars netværk, sin funktion som formand for Den Sjællandske Bondestands Sparekasse og leder af Smøreeksportforeningen havde Alberti nem adgang til penge – penge, der ikke var hans, men blev brugt, som om de var. Ugennemsigtige regnskaber, økonomisk urent trav, risikable handler med sydafrikanske guldaktier og suspekte boligspekulationer i København var indbegrebet af Alberti. Mistanker og beskyldninger klæbede til ham.ALBERTI blev trods alt dette valgt ind i Folketinget og senere justitsminister under Venstres første statsminister J.C. Christensen. Alberti var en handlekraftig politiker, var med til at bringe dansk politik ud af stilstanden, men var også en populistisk opportunist og kompromisløst brutal over for den kritiske presse og sine politiske modstandere. I årene som justitsminister blev ALBERTI mere og mere forblændet af sin egen magtfuldhed og fortsatte svindlen, der tog til i styrke. Lige indtil presset på ham blev for voldsomt, afsløringerne kom for tæt på, og han meldte sig selv til politiet.

 • af Kaare R. Skou
  66,95 kr.

  I 1999 fejrede vi 150-året for Grundlovens vedtagelse. "Demokratiets danmarkshistorie" gennemgår år for år de politiske og samfundsmæssige begivenheder, der har tegnet historien, siden Den Grundlovgivende Rigsforsamling første gang trådte sammen i 1848. Vi hører om tabet af hertugdømmerne, om Estrups frugtesløse periode, om systemskifte, verdenskrige, opgøret om Den Europæiske Union, Tamilsagen, lukningen af Tvind-skolerne og meget mere.Ved siden af fortællingerne fra demokratiets historie er der for hvert år en kalender over årets begivenheder samt oplysninger om betydningsfulde kulturelle, tekniske og videnskabelige nyskabelser og portrætter af tidens mest betydningsfulde politikere."Demokratiets danmarkshistorie" skaber overblik – både ved hjælp af de store politiske linjer og de mere kuriøse hændelser – over en periode, som har tegnet det samfund, vi i dag lever i.Kaare R. Skou (f. 1947) har i over tyve år fulgt det politiske liv i Folketinget og haft sin daglige gang på Christiansborg, først som journalist for Radioavisen og fra 1989 som politisk redaktør for TV 2. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har desuden udgivet bøger om danmarkshistorien og det politiske liv i Danmark.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.