Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Katrine Willads Lehrmann

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Grundfaglighed på pædagoguddannelsen
  af Andy Højholdt, Ulla Pedersen, Anette Schulz, mfl.
  356,95 kr.

  SE VIDEOER TIL HVERT KAPITEL HERDette er en grundbog til undervisningen på første studieår af pædagoguddannelsen. Den kan desuden bruges i studiegrupper og som opslagsbog på resten af uddannelsen.Uddannelsen til pædagog betyder, at man som studerende skal tilegne sig en masse ny viden – både om det at være pædagog i praksis og om nye begreber og måder at tænke på. Pædagoguddannelsen er en akademisk uddannelse, og det stiller store og nye, men også spændende krav til de studerende.Som noget nyt er bogens opbygning og sproglige niveau tilrettelagt på baggrund af dels samtaler med studerende om deres behov, dels en undersøgelse af akademisk litteraturs læsbarhed for unge studerende. Kapitlerne er derfor skrevet i et enkelt sprog, der kan forstås uden de store forkundskaber, men som samtidig holder det akademiske niveau, og som giver fagets begreber både teoretisk og praktisk substans.Bogen er fuld af konkrete eksempler fra praksis, så man som studerende derigennem kommer tæt på pædagogikken. Alle kapitler er bygget op på samme måde og indledes med en konkret case, som kapitlets analyser bygger videre på. I starten af hvert kapitel er der en oversigt over indholdet, og der er mange illustrationer og figurer, som forklarer tingene på en anden måde end selve teksten, og som gør bogen visuelt indbydende.Endelig kan man som studerende finde støtte til forståelsen af bogens indhold i en række videoer – en til hvert kapitel. Heri fortæller bogens forfattere levende, hvad deres kapitel handler om.

 • af Anette Erlandson Pedersen, Katrine Willads Lehrmann & Kathrine Hammerich
  335,95 kr.

  Denne antologi med bidrag fra 11 forskere og undervisere beskriver og analyserer udvalgte dele af de samfundsmæs­sige, historiske, institutionelle og professionelle ramme­vilkår for det pædagogiske arbejde.De forskellige kapitler tager udgangspunkt i praksisnære problemstillinger i forskellige institutionelle, situationelle og relationelle sammenhænge. Kapitlerne har overvejende en beskrivende, analytisk og kritisk diskuterende tilgang frem for en normativ og handleanvisende, og gennem kapitlerne vil der derfor blive rejst flere spørgsmål, end ­der besvares.Bogen henvender sig til studerende på pædagoguddannelsen såvel som i videreuddannelsen, men er ikke bundet til specifikke moduler eller specialiseringer. Den kan ligeledes læses af professionelle i den pædagogiske praksis og andre med interesse for pædagogik i et sociologisk og samfundsfagligt perspektiv.

 • af Anette Erlandson Pedersen, Katrine Willads Lehrmann & Kathrine Hammerich
  545,95 kr.

  Hvem definerer og værner om kvaliteten i det pædagogiske arbejde?Hvordan kommer ulighed i sundhed til udtryk i dagens Danmark?Hvad skal man være opmærksom på ift. skjult hhv. åben magtudøvelse som pædagog?Hvorfor er køn og ligestilling vigtige temaer i det pædagogiske arbejde?Disse fire spørgsmål – og mange flere – bliver diskuteret i Samfundsfaglige facetter i det pædagogiske arbejde. Der bliver ikke nødvendigvis givet entydige svar på de mange væsentlige temaer, for bogens formål er netop at være beskrivende, analytisk og kritisk diskuterende fremfor normativ og handleanvisende.De forskellige kapitler tager udgangspunkt i praksisnære problemstillinger i forskellige institutionelle, situationelle og relationelle sammenhænge. Kapitlerne har overvejende en beskrivende, analytisk og kritisk diskuterende tilgang frem for en normativ og handleanvisende, og gennem kapitlerne vil der derfor blive rejst flere spørgsmål, end ­der besvares.Bogen henvender sig til studerende på pædagoguddannelsen såvel som i videreuddannelsen, men er ikke bundet til specifikke moduler eller specialiseringer.Den kan ligeledes læses af professionelle i den pædagogiske praksis og andre med interesse for pædagogik i et sociologisk og samfundsfagligt perspektiv.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.