Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Kennet Fischer Föh

Filter
Filter
Genre
 • (9)
 • (2)
Type
 • (12)
Format
 • (11)
 • (1)
Sprog
 • (12)
Pris
DKK
Serie
 • (8)
Tag
 • (6)
 • (6)
 • (4)
 • (2)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Kennet Fischer Föh, Bjarke Tinten, Anne Mette Bryde Nibe, mfl.
  521,95 - 608,95 kr.

  Erhvervsjura – for de finansielle uddannelser er målrettet de finansielle uddannelser. Den kommer omkring alle vigtige temaer inden for erhvervsjuraen og dækker emner som retskilder og retsvæsen, kreditorforfølgning, aftaleret, gældsbreve og andre fordringer, køb, handel med fast ejendom, insolvens, pant, tinglysning, kaution, kreditaftaler, erstatningsret, produktansvar, forsikring, selskabsret, markedsføringsret, konkurrenceret, e-handelsret, arbejdsret samt familie- og arveret. Bogen henvender sig primært til akademi- og diplomuddannelser samt uddannelser på professionsbachelor-niveau. Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og links til supplerende læsning.

 • af Kennet Fischer Föh, Bjarke Tinten & Anne Mette Bryde Nibe
  272,95 - 294,95 kr.

  Erhvervsjura - for marketing og service er i 3. udgave revideret og tilpasset de nyeste studieordninger. Den sætter den studerende i stand til at kunne inddrage juridiske forhold ved innovation og handel med kunder og leverandører. Bogen dækker emner som juridisk metode og retsvæsenet, aftaleret, køb, erstatningsret, produktansvar, selskabsret, markedsføringsret, e-handelsret, varemærkeret. Der er desuden selvstændige kapitler om behandlingen af persondata og om service. Bogen henvender sig primært til markedsførings- og serviceøkonomer. Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og links til supplerende læsning.

 • - 2020-2021
  af Kennet Fischer Föh, Bjarke Tinten & Lotte Mohr Dupont-Mersing
  229,95 kr.

  Hent rettelse: Bekendtgørelse om god skik for boligkreditDenne lovsamling er lavet som supplement til lærebøgerne om erhvervsjura og dækker det erhvervsretlige område bredt.Lærebogen og lovsamlingen dækker pensum på bl.a. finansøkonom, markedsføringsøkonom og andre KVU-uddannelser samt akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.Den er også oplagt på indledende erhvervsretlige kurser på bl.a. HA, HD og lignende uddannelser.

 • af Kennet Fischer Föh, Bjarke Tinten, Lotte Mohr Dupont-Mersing, mfl.
  445,95 kr.

  Den frie bevægelighed af gods i EU og den generelle stigning af samhandlen globalt gør, at fremkommelighed i transportsystemet er et nøgleord for, at transporterhvervet kan understøtte denne samhandel såvel globalt som lokalt. Virksomhederne i industri og handel tager rettidig levering for givet og kræver derfor også stor fleksibilitet i transportydelserne.For transportvirksomhederne kan det være svært at leve op til disse krav, når den frie bevægelighed og fremkommelighed af gods på mange måder er underlagt begrænsninger.Denne lærebog rummer i del I den almindelige indkøbsjura, der inkluderer alt fra aftaleretten over køberetten og kontraktretten til sikkerhed for betaling, men for sammenhængens skyld inkluderer denne del også retskildernes og domstolenes indbyrdes forhold. I det omfang det giver mening, er der lagt vægt på relationen Business-to-Business. Erstatningsretten samt international process- og privatret, som også ligger i denne del, er tillige nødvendig for at få det fulde udbytte af bogens Del II. Del II rummer transportretten, der er tæt forbundet med emnerne i del I: Transportretten omhandler således produkter, hvor ejendomsretten over et produkt er overgået, eller skal overgå, fra sælger til køber og derfor skal transporteres fra et sted til et andet. Under transporten kan der ske bortkomst, forsinkelse og beskadigelse, med den følge, at der skal placeres et ansvar, så den skadelidte kompenseres for sit tab. Reglerne for ansvarets placering og erstatningens størrelse varierer alt efter om transporten sker på land. på vand eller i luften, hvorfor størstedelen af Del II koncentrerer sig om de respektive konventioner på området.

 • af Kennet Fischer Föh & Bjarke Tinten
  272,95 kr.

  Business Law for Marketing and Service er en oversættelse af 2. udgave af Erhvervsjura for marketing og service. Den sætter den studerende i stand til at kunne inddrage juridiske forhold ved innovation og handel med kunder og leverandører.Bogen dækker emner som juridisk metode og retsvæsenet, aftaleret, køb, erstatningsret, produktansvar,  selskabsret, markedsføringsret, e-handelsret, varemærkeret. Der er desuden selvstændige kapitler om behandlingen af persondata og om service.Bogen henvender sig primært til markedsførings-, service-, og handelsøkonomer og er tilpasset de nyeste studieordninger.Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download og links til supplerende materiale.Revideret kapitel 8Her kan du læse det reviderede kapitel 8, der er tilpasset den nyeste lovgivning:http://i-bog.dk?id={BC67A97E-2957-4297-B46D-6C0AECF3BB83}

 • - 2022-2023
  af Kennet Fischer Föh, Bjarke Tinten & Lotte Mohr Dupont-Mersing
  229,95 kr.

  Denne lovsamling er lavet som supplement til lærebøgerne om erhvervsjura og dækker det erhvervsretlige område bredt.Lærebogen og lovsamlingen dækker pensum på bl.a. finansøkonom, markedsføringsøkonom og andre KVU-uddannelser samt akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.Den er også oplagt på indledende erhvervsretlige kurser på bl.a. HA, HD og lignende uddannelser.

 • - 2013-2014
  af Kennet Fischer Föh, Lene Mandøe & Bjarke Tinten
  247,95 kr.

  Denne lovsamling er lavet som supplement til lærebogen ”Erhvervsjura – videregående uddannelser” og dækker det erhvervsretlige område bredt. Lærebogen og lovsamlingen dækker pensum på bl.a. finansøkonom, markedsføringsøkonom og andre KVU-uddannelser samt akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Den er også oplagt på indledende erhvervsretlige kurser på bl.a. HA, HD og lignende uddannelser.

 • af Kennet Fischer Föh, Lene Mandøe & Bjarke Tinten
  531,95 kr.

  Business Law is a translation of the 2nd edition of Erhvervsjura - videregående uddannelser.It is an educational textbook for the subject of business law.The textbook covers all important topic’s within business law such as: The Legal System Private International Law Insolvency Law Contract law Instruments of debt and other claims Sale of Goods Sale of real estate and Registration (of real estate) Charges, mortgages and pledges Guarantees Credit agreements Tort Law Product liability and Insurance Company law, Market law, Labour Law, Family Law and Law of InheritanceBusiness Law is aimed at students in the Academy Profession Programme, Diploma Programme and other programmes at BA-level.

 • af Kennet Fischer Föh, Bjarke Tinten, Kasper Lykkegaard Andersen & mfl.
  186,95 kr.

  Dette opgavehæfte knytter sig til lærebøgerne Erhvervsjura for de finansielle uddannelse og Erhvervsjura til marketing og service og følger samme emneområder.Bogen indledes med en vejledning i opgaveløsning og dækker herefter alle relevante emner som Juridisk metode og retskilder Domstolene og procesretlige grundsætninger Aftaleret Køberet Erstatningsret Produktansvar Selskabsret Arbejdsret Persondata Markedsføringsret E-handelsret Varemærkeret International privatret Insolvensret Gældsbreve og andre fordringer Handel med fast ejendom Tinglysning Pant Kaution Kreditaftaler Familieret ArveretHæftet indeholder opgaver af variende omfang og supplerende materialer.Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download, opgaver og links til supplerende læsning.

 • - videregående uddannelser
  af Kennet Fischer Föh, Lene Mandøe & Bjarke Tinten
  531,95 kr.

  Erhvervsjura – videregående uddannelser er en fagligt solid og pædagogisk lærebog til faget erhvervsjura. Bogen kommer omkring alle vigtige temaer inden for erhvervsjuraen og dækker emner som retskilder og retsvæsen, kreditorforfølgning, aftaleret, fordringer, køb, handel med fast ejendom, pant, tinglysning, kaution, kreditaftaler, erstatningsret, produktansvar, forsikring, selskabsret, markedsføringsret, konkurrenceret, e-handelsret, immaterialret, arbejdsret samt familie- og arveret. · Gennemrevideret 3. udgave · Stor ordliste bagerst i bogen · e-nøgle til hjemmeside med tjekspørgsmål, svar og øvelsesopgaver til hvert af bogens kapitler samt andet supplerende materiale · Kan suppleres med tilhørende lovsamling samt opgave- og materialesamling · Kan kombineres med engelsk version, så udenlandske studerende kan følge samme program · Målrettet KVU-, akademi- og diplomuddannelser samt uddannelser på professionsbachelor-niveau · Velegnet for praktikere, der ønsker overblik Bogen er skrevet af Kennet Fischer Föh, Lene Mandøe og Bjarke Tinten , der alle er erfarne undervisere på KVU- og AU-niveau samt i andre sammenhænge, i et samarbejde med professor Lars Bo Langsted, Aalborg Universitet.

 • af Kennet Fischer Föh, Lene Mandøe & Bjarke Tinten
  186,95 kr.

  Business Law: Exercises and supplementary materials is a companion volume to Business Law (Erhvervsjura – videregående uddannelser) and a translation of Erhvervs­jura – opgave- og materiale-samling (2nd edition).Til bogen hører en hjemmeside, hvor du bl.a. kan finde bogens figurer til download og links til supplerende materiale.

 • af Kennet Fischer Föh, Lene Mandøe & Bjarke Tinten
  149,95 kr.

  Erhvervsjura - opgavehæftet knytter sig til Erhvervsjura - videregående uddannelser og følger samme struktur. Den indeholder opgaver, cases og spørgsmål. Undervisere kan finde vejledende løsninger via Academicas hjemmeside.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.