Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Kenneth J. Gergen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Kenneth J. Gergen & Karsten Mellon
  207,95 kr.

  Socialkonstruktionisme og uddannelse introducerer til tænkningen og metateorien bag socialkonstruktionismen, der i løbet af de sidste 40 år er blevet udbredt verden over. Dette er, takket være Kenneth J. Gergen, der ofte nævnes som ”faderen til socialkonstruktionismen”, og som er hovedforfatteren bag denne bog.Bogen falder i to dele. Første del introducerer til socialkonstruktionismen og går tæt på den sociale konstruktion af fællesskaber, viden og forandringer i almindelighed. Anden del handler om fremtidens uddannelse i et socialkonstruktionistisk perspektiv, herunder hvordan uddannelse, undervisning, relationer og viden konstrueres mv.Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med uddannelsessociologi og pædagogik.Se videointerview med Kenneth Gergen her.

 • af Kenneth J. Gergen & Mary Gergen
  111,95 - 202,95 kr.

  En lettilgængelig introduktion til de socialkonstruktionistiske tanker præsenteret af to meget anerkendte tænkere og forskere inden for feltet. De fremlægger grundantagelserne og historien bag denne nyudvikling af socialpsykologien, hvor selvet og den sociale verden ses som et fænomen, der kommer til syne og opretholdes i vores sprog og relationer til hinanden. Bogen giver en grundlæggende indsigt i, hvordan den konstruktionistiske teori kan omsættes til handling i organisationer, psykoterapi, uddannelse, konfliktløsning, social forskning og i dagliglivet.Oversat fra amerikansk af Inge Damm.

 • - Dialogisk baseret samarbejde
  af Lone Hersted & Kenneth J. Gergen
  170,95 - 267,95 kr.

  I en dialog kan selv små skift og variationer i ordvalg resultere i store forskelle. Vi er afhængige af hinanden for at få sagt det rette og blive forstået på en konstruktiv måde. Respekt og distance, følelsen af velvære eller stress, venskab og fjendskab skabes gennem dialogers tvist og drejninger. Ledelse i dag kræver i stigende grad dialogiske og relationelle færdigheder. Gennem en række engagerende kommunikative udfordringer i form af små scenarier fra det organisatoriske hverdagsliv inviteres du i denne bog til at læse, reflektere, forestille dig og afprøve nye kommunikative scenarier. Hvis det lykkes, bør du dukke op i slutningen af bogen, som en anden slags leder, mere kvalificeret end nogensinde til at skabe relationer og gå i dialog.Bogens ni kapitler introducerer dig blandt andet for relationel dialogisk ledelse i forhold til:- teamsamarbejde og coaching - konflikthåndtering og facilitering af kreative processer- organisatorisk udvikling og læring

 • af Kenneth J. Gergen
  257,95 - 267,95 kr.

  Lettilgængelig og grundig indføring i teorien bag og praksis af socialkonstruktionisme. Med et væld af gode tankeprovokerende hverdagseksempler og anskueliggørende billedmateriale inviterer Kenneth J. Gergen os til at reflektere over, hvordan vi sammen gennem vores relationer og det sprog, vi anvender, konstruerer, hvad vi forstår ved virkeligheden og os selv. En invitation til social konstruktion argumenterer veloplagt for, hvorfor og hvordan ideerne og dialogerne om social konstruktion finder anvendelse inden for så forskellige områder som: Undervisning, organisationsforandring og ledelse, konfliktmægling og socialt arbejde, terapi samt forskning. Med hovedfokus lagt på praksis vil især professionelle faggrupper såsom lærere, terapeuter, konsulenter, ledere og konfliktløsere have glæde af de illustrative beskrivelser af, hvordan man samskaber ønskede sociale verdener. Bogen kan anvendes som lærebog lige fra gymnasiet til universitetsuddannelserne.

 • af Kenneth J. Gergen & Karsten Mellon
  207,95 kr.

  Socialkonstruktionisme – Ledelse og organisation består af to dele.Første del introducerer til socialkonstruktionismen og går tæt på den sociale konstruktion af fællesskaber, viden og forandringer i almindelighed.Anden del handler om ledelse og organisation set i et socialkonstruktionistisk perspektiv. Her er fokus på tankerne bag moderne, socialkonstruktionistiske former for ledelse og organisation.Forfatterne er den amerikanske professor Kenneth J. Gergen, som er “socialkonstruktionismens far”, og den danske lektor Karsten Mellon.Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med ledelse og organisation i praksis såvel som inden for forskning, psykologi, pædagogik og uddannelse.

 • - Relationel evaluering i skolen
  af Kenneth J. Gergen & Scherto R. Gill
  258,95 - 303,95 kr.

  Debatten raser om test i folkeskolen, og brugen af test og evaluering er i forandring. Men hvad betyder det for skolen, undervisningen og eleverne?VÆK FRA TESTTYRANNIET tager test, prøver og eksaminer under kritisk behandling og viser en alternativ vej, der sikrer en samskabende læringsproces mellem elever og lærere. Testtyranniet gør skolen til en fabrik, der snarere er designet til at fremstille produkter end til at uddanne mennesker. Hvis man går væk fra testtyranniet og etablerer en relationel tilgang til uddannelse, giver det en mere levende læring og større trivsel blandt elever og lærere.VÆK FRA TESTTYRANNIET præsenterer idéer og praksiseksempler på relationel evaluering, der er udviklet af skoler og skolefolk verden rundt som alternativ til traditionelle bedømmelsesmetoder og deres begrænsninger. Der er tre hovedformål med relationel evaluering, som kan transformere skolen:• Relationel evaluering styrker læringsprocessen.• Relationel evaluering inspirerer til vedvarende engagement i læringen.• Relationel evaluering beriger relationsprocessen.VÆK FRA TESTTYRANNIET er en helt central bog for alle, der beskæftiger med udvikling af skolen. Den henvender sig til lærere, skoleledere, pædagogiske konsulenter, uddannelsesforskere og politikere samt alle andre med interesse for uddannelse, læring og evaluering. Bogen taler direkte ind i den danske debat om test, evaluering, præstationskultur og motivation i skolen.

 • - Ressourcer til en verden på kanten
  af Kenneth J. Gergen
  176,95 - 226,95 kr.

  Vi går en usikker fremtid i møde, hvor globale vilkår i et stadig hastigere tempo ændrer verden på uforudsigelige og ukontrollerbare måder. Vi ser dødbringende konflikter, uretfærdighed, global opvarmning og pandemiske sygdomme.Den amerikanske socialpsykolog og filosof Kenneth J. Gergen spørger i denne hans seneste bog: Hvordan skal vi komme videre i en sådan verden? En ting er klar: Under sådanne vilkår er det bydende nødvendigt at arbejde sammen. Et vellykket samarbejdefordrer ifølge Gergen en radikal ændring i vores forståelse af relationer. Så længe vi holder fast i den opfattelse, at relationer består af uafhængige enheder – personer, fællesskaber, organisationer eller nationer – vil vores overlevelse være truet.Denne korte introduktion til et relationelt perspektiv, en relationel etik om man vil, har et rigt reservoir af forslag til relationelle praksisser inden for uddannelse, sundhedsvæsen, organisationsudvikling og konflikthåndtering. Det er samtidig en kortere og mere lettilgængelig gennemgang af hans tanker om relationel væren og tilblivelse.

 • af Kenneth J. Gergen
  386,95 kr.

  30 Jahre, in denen die Psychologie die Nähe zu den Neurowissenschaften gesucht hat, gehen zu Ende. Zeit für einen Neuanfang.Kenneth Gergen, der zu den einflussreichsten Psychologen der Welt zählt, macht für die Psychologie den ersten Schritt zu einer Wende. In "Die Psychologie des Zusammenseins" bricht er mit der individualistischen Tradition, in der das autonome Selbst als das grundlegende Atom des sozialen Lebens betrachtet wird und begibt sich im Dialog mit seinen Leser*innen auf die Suche nach Alternativen.Im Zentrum seines Denkens steht das relationale Dasein, in dem alle Aspekte menschlichen Lebens und Handelns immer erst aus Beziehungen heraus entstehen. Der individuelle Geist wird so zu einer Manifestation von Beziehungen - und das, was wir "Wissen" nennen, geht nicht von einzelnen Verstandeswelten aus, sondern von Gemeinschaften, die miteinander verwoben sind und gemeinsame Perspektiven teilen.Die Psychologie des Zusammenseins legt so auf kluge, fundierte und unterhaltsame Weise ein neues soziales Fundament für die Wissenschaft von der Seele.

 • af Kenneth J. Gergen
  1.566,95 kr.

  This latest edition of Kenneth J Gergen's bestselling textbook is now even more accessible for students, offering a clear and thorough introduction to one of the most significant movements in contemporary social science. It will be adopted widely across psychology, sociology, business, education, counselling, social work, health and linguistics degrees.

 • - Adventures in Performative Social Science
  af Kenneth J. Gergen & Mary M. Gergen
  410,95 kr.

  Presents a unique exploration of the origins of performative social science and provides an intellectually rich overview of its significance in the field, as well as its evolving potential. The authors envision a broadening of the social sciences, making it more accessible to non-experts and opening up new dialogues between society and science.

 • - Beyond Self and Community
  af Kenneth J. Gergen
  558,95 - 668,95 kr.

 • - Resources for Sustainable Dialogue
  af Kenneth J. Gergen & Sheila McNamee
  652,95 kr.

 • af Kenneth J. Gergen
  505,95 - 1.555,95 kr.

 • af Jørgen Gleerup, Steen Visholm, Kenneth J. Gergen, mfl.
  343,95 kr.

  'Glæd dig til bogen [...] Kapitlerne viser, hvordan noget kan og bør gøres anderledes, og de inspirerer til nye handlinger. Det må være essensen af en nyfortolkning af kritikbegrebet, som denne bog inspirerer til at udvikle.' - Professor Lene Tanggaard Det er sund fornuft at forholde sig kritisk til sig selv og til sine omgivelser. Der kan være brug for at gå nye veje, og det kan være nødvendigt at se egne og andres antagelser og handlinger efter i sømmene. At forholde sig refleksivt og kritisk - at kunne gå distancen i moderne ledelse - det er essensen ved den kritiske leder. Hensigten med denne antologis 11 artikler er at tilbyde ledere og andre interesserede i såvel private som offentlige virksomheder indblik i, hvordan man kan være en kritisk leder. De internationale og danske bidrag tilbyder en bred vifte af forståelser af det at være en kritisk leder. Artiklerne forholder sig kritisk til de klassiske ledelsesidealer og opfordrer i stedet til, at ledere og ledelse gribes langt mere refleksivt og kritisk an, end der måske har været tradition for. Målgruppen er ledere og derudover studerende på forskellige ledelsesuddannelser herunder diplom- og masteruddannelser i ledelse. Bogen er redigeret af Karsten Mellon, lektor ved University College Sjælland, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet og ekstern lektor ved Syddansk Universitet. Desuden har han en cand.mag. i pædagogik, en master i organisationspsykologi og en diplom i ledelse.

 • af Kenneth J. Gergen
  630,95 kr.

  Considers the shift in social psychology and across the social sciences during the last decade toward a social constructionist perspective. This work rejects the dominance of objective science and embraces the socially embedded nature of our knowledge.

 • - Dilemmas Of Identity In Contemporary Life
  af Kenneth J. Gergen
  258,95 kr.

  "Today's ever-expanding communications technologies force us to relate to more people and institutions than ever before, challenging the way we view ourselves and our relationships. This powerful and p"

 • - Soundings in Social Construction
  af Kenneth J. Gergen
  409,95 kr.

  Drawing from social and literary accounts of discourse, Gergen outlines the major elements of a social constructionist perspective and illustrates its potential, with an aim to initiate debate on the future of constructionist pursuits in the human sciences generally and psychology in particular.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.