Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Knud Illeris

Filter
Filter
Genre
 • (5)
 • (3)
 • (17)
 • (3)
Bogtype
 • (19)
 • (13)
Format
 • (12)
 • (10)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (1)
Sprog
 • (21)
Pris
DKK
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - Hvad - Hvorfor - Hvordan?
  af Knud Illeris
  181,95 - 209,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvad er kompetence? I de senere år er kompetencebegrebet blevet centralt inden for uddannelse og ledelse, men det er stadig uklart, hvad begrebet dækker over. Knud Illeris gennemgår i denne bog omhyggeligt, hvad der ligger i begrebet, og udvikler herigennem det ordinære og det udvidede kompetencebegreb, der tilsammen grafisk illustreres ved hjælp af kompetenceblomsten. Hvorfor er kompetencebegrebet så udbredt? Fordi det langt bedre end f.eks. viden, kvalifikationer og dannelse fokuserer på, hvad der skal til for at håndtere både tilværelsen og arbejdslivet i det moderne samfund. Kompetence er potentialet til at handle hensigtsmæssigt såvel i kendte som i nye og uforudsigelige situationer. Hvordan udvikles kompetence? Hvis læring skal have karakter af kompetenceudvikling, må processen have nogle særlige kvaliteter. Dette drejer sig ikke om at anvende bestemte metoder, men om selve læringsgrundlaget. Illeris diskuterer desuden de centrale problemer omkring kompetencemåling. Kompetence - hvad, hvorfor, hvordan er en kortfattet og let tilgængelig redegørelse for kompetencebegrebet og dets konsekvenser og udfordringer. En nødvendig bog for alle, der beskæftiger sig med skole, uddannelse og management.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Knud Illeris
  268,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog er en dansk version af den engelske Contemporary Theories of Learning, der udkom første gang i 2009 og i en revideret og opdateret udgave i 2018.Den omfatter et udvalg af 15 centrale artikler af de senere års mest betydningsfulde internationale læringsteoretikere med relation til skolelæring, ungdomslæring, voksenlæring, uddannelseslæring, læring i arbejdslivet og mere bredt om læring i det hele taget.Bogens forfattere stammer fra Danmark, Sverige, England, Tyskland, Holland, Belgien, USA, Australien og New Zealand.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Knud Illeris
  269,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  læring. behandler de grundlæggende spørgsmål om læringens processer og strukturer, forskellige læringstyper og barrierer mod læring. Desuden inddrages en række emner, som er centrale i forhold til en dækkende læringsforståelse: læring i forhold til kropslighed, hjerneforskning, selvforståelse, motivation, intelligens, læringsstil, køn, livsalder, undervisningsformer, uddannelsespolitik og læring i arbejdslivet. Denne 3. udgave af læring. har, ud over en generel opdatering og nye henvisninger, fået vigtige, nye afsnit, der uddyber de områder, som Illeris har beskæftiget sig med i de seneste år: kompetencebegrebet, transformativ læring, identitet samt en kritik af konkurrencestatens læringsforståelse.Siden bogen blev udgivet første gang i 1999 har læring. været skelsættende og definerende for opfattelsen af læring, ikke blot i Danmark, men internationalt. Den forrige udgave er oversat til mere end ti sprog, og samlet har bogen solgt i over 100.000 eksemplarer.Om forfatteren:Knud Illeris har arbejdet med lærings- og uddannelsesforhold siden slutningen af 1960'erne, har været professor i uddannelsesforskning og med til at udvikle projektarbejdsformen ved Roskilde Universitetscenter, senere forskningsleder ved Learning Lab Denmark og professor i livslang læring ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Knud Illeris
  365,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  I denne bog har Knud Illeris samlet 49 centrale tekster om læring helt tilbage fra Grundtvigs 'Skolen for livet' og ellers op gennem 1900-årene og med vægt på nyere tekster helt frem til et bidrag fra de seneste år. På denne måde præsenteres samtidig alle de væsentligste navne på området som f.eks. Dewey, Piaget, Vygotsky, Rogers, Freire, Bruner, Gardner, Lave, Wenger, Mezirow, Jarvis og Illeris selv. Teksterne er samlet i 15 temaer så alle sider af læringsbegrebet og læringsproblematikken bliver belyst, og Illeris har skrevet indledninger til hvert tema og alle teksterne, der kan guide læseren rundt i de omfattende og komplicerede landskab.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Otte tilgange til pædagogik
  af Stig Broström, Karsten Schnack, Carsten Hjorth Pedersen, mfl.
  550,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Pædagogikhåndbogen beskriver pædagogikkens vidensområde gennem otte tilgange: Pædagogisk filosofi (hvad er det, skolen skal?) Pædagogisk sociologi (hvad er det, skolen gør?) Didaktik (planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning) Pædagogisk psykologi (udvikling, læring, motivation og relationskompetence) Pædagogik og etik (menneskeligt samspil i skolen) Pædagogikkens historie (opdragelse og undervisning i perspektiv) Pædagogisk antropologi (menneske og kultur) Pædagogik som fag (metaperspektiver)Pædagogikhåndbogen præsenterer således det vidensgrundlag, som den studerende kan bruge til at reflektere over praksis med.Bogen er tænkt som den studerendes arbejdsredskab og følgesvend gennem hele studiet. Den henvender sig til læreruddannelsen og pædagogiske bachelor-, diplom- og kandidatuddannelser.Pædagogikhåndbogen er et originalt værk, der er sammensat af nyskrevne og reviderede kapitler fra udgivelsen Gyldendals pædagogikhåndbog, København: Gyldendal 2011.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Knud Illeris
  216,95 - 242,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Kapløb eller bæredygtighed
  af Knud Illeris
  268,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Engang blev det betragtet som et af verdens bedste. I dag er der store problemer i det danske skole- og uddannelsessystem. I folkeskolen er stadig flere elever afhængige af særlige foranstaltninger, samtidig med at mange elever med gode forudsætninger kommer i privatskoler. I ungdomsuddannelserne er der et alt for stort frafald, mange kommer igennem med ringe resultater, og erhvervsuddannelserne undergraves af den evige mangel på praktikpladser. I tilgift skader konflikterne mellem statsmagten og lærerne arbejdsmiljøet på skolerne. I denne bog fremfører en række førende danske uddannelsesforskere og to udenlandske eksperter deres analyser af disse forhold. Bag den problematiske udvikling ser de den moderne konkurrencestat, der systematisk erstatter mere rummelige tilgange med tests og evalueringer, rapportering og kontrol, statistikker og ranglister, incitamenter og store, topstyrede institutioner. To væsentlige problemfelter træder i forgrunden. Dels den manglende forståelse for den identitetsudvikling, der i dag udgør det nødvendige bindeled mellem faglige kvalifikationer og et samfunds- og arbejdsliv under stadig forandring. Dels resultaterne af de stigende mentale belastninger, der spænder lige fra ADHD-børn i folkeskolen til invaliderende stress blandt unge og voksne.Som et modbillede fremstiller forfatterne et samfund og uddannelsessystem baseret på individuel, mellemmenneskelig, national og global bæredygtighed.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Knud Illeris & samarbejdspartnere
  286,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - mellem individualisering og standardisering
  af Birgitte Simonsen, Knud Illeris, Noemi Katznelson, mfl.
  304,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Ungdomsliv er en ny bog for alle der arbejder med unge – både lærere, vejledere, socialarbejdere, arbejdsledere og politikere – og som har et behov for at forstå, hvordan unge tænker. Bogen dækker således problemer for og omkring unge, fra uddannelse og arbejde til livsstil, køn og etnicitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - seks aktuelle forståelser
  af Knud Illeris
  182,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Seks af verdens mest aktuelle læringsteoretikere har, med Knud Illeris i spidsen, sat hinanden stævne i en ny bog.Læring i både teori og praksis er for alvor kommet på den internationale dagsorden. I Læringsteorier - 6 aktuelle forståelser er det lykkedes at få seks af verdens toneangivende læringsteoretikere til at give hver deres meget forskellige bud på begrebet læring. Resultatet bliver et helhedsbillede af et forskningsfelt i rivende udvikling.Selv om forståelserne af læringsbegrebet er forskellige, har forfatterne dog en række fælles udgangspunkter. Herunder at læring altid finder sted i mødet mellem nye impulser og den eksisterende viden, kunnen eller forståelse, og at læring ikke kun er et individuelt anliggende, men også et socialt og samfundsmæssigt forhold.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - At skabe læreprocesser og lede fællesskaber
  af Vibeke Petersen, Knud Illeris, Helle Plauborg, mfl.
  248,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Elevens læring og udvikling handler om, hvordan man skaber fællesskaber og leder læreprocesser,og om, hvilke kompetencer læreren må have for at bidrage til elevernes læring og udvikling isociale relationer. Bogen indeholder otte kapitler om elevens læring og udvikling: Læring Udvikling Relationer Klasseledelse Kommunikation og samarbejde Vejledning Konflikt InklusionKapitlerne er alle fulgt op af studiespørgsmål og opgaveforslag, som giver anledning til, atde studerende tænker teori og praksis sammen med henblik på handling.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Fra kernefamilie og karriere til økokollektiv og læringsforskning
  af Knud Illeris
  64,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Knud Illeris er internationalt kendt for sin udforskning af, hvordan menneskelig læring fungerer, og hvad der er på spil, når tilsigtet læring ikke finder sted. Bag den videnskabelige karriere ligger et usædvanligt og spændende livsforløb, som både adskiller sig fra den typiske akademiske livsbane og samtidig har været med til at nære de forskningsmæssige interesser.Allerede i 14-15-årsalderen oplevede Illeris, at han spildte sin tid i skolen. Han ville ud i verden, kom i lære i et rejsebureau og fik en lynkarriere i rejsebranchen. Men som 27-årig ville han videre og meldte sig til et studenterkursus. Her oplevede han, at det hele handlede mere om indordning og sortering end om læring, og det blev afsættet for en livslang interesse for læring i både teori og praksis. Illeris blev psykolog, var med til at starte Det frie Gymnasium, blev senere ansat ved det nye Roskilde Universitetscenter og spillede her en central rolle i forbindelse med læring gennem projektarbejde. Sideløbende udviklede han gennem 30 år den læringsforståelse, som i den sidste del af hans karriere gjorde ham bredt kendt inden for den internationale læringsforskning.Men Illeris' liv har ikke kun handlet om læring og uddannelse. Bogen beretter også om hans interesse for fællesskaber og næsten 40 år som medlem af det økologiske storkollektiv på Svanholm, om hans omfattende rejseoplevelser og om hans baggrund i et miljø præget af grundtvigianske og freudianske strømninger med et tilskud fra en særpræget forståelse af både Marx og Jesus. Det er i denne specielle kombination, han mener at finde en del af forudsætningerne for udviklingen af den bredt dækkende læringsforståelse.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En antologi om stilteorier
  af Steen Hilling, Jan Tønnesvang, Knud Illeris, mfl.
  225,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Måske belønner lærere og undervisere ubevidst de elever og studerende, der lærer og tænker som dem selv? Og skolen belønner måske også primært dem, som bedst matcher de måder at tænke og lære på, som skolen i særlig grad værdsætter? Stilen har traditionelt været overset i skolen, men måske kan vi skabe flere succeser i uddannelsessystemet ved at fokusere mere på stile og præferencer end på evner? I denne antologi vil der blive givet et overblik over de forskellige ""familier"" af læringsstile samt et historisk rids over stilforskningen. Antologien vil give et indblik i forskellige stilteorier (med særligt fokus på Sternberg, Kolb samt Dunn og Dunn) og de deraf følgende pædagogiske implikationer med hensyn til bl.a. undervisningsdifferentiering, undervisningens planlægning, lærerens rolle, lærings- og undervisningsstrategier, at kombinere læringsstile med andre teorier i konkrete pædagogiske udviklingsprojekter mm. Målgruppen for denne antologi er enten praktiserende lærere, ledere og psykologer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Kritiske og afklarende bidrag 2007-2018
  af Knud Illeris
  269,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Med 16 af sine centrale artikler fra de seneste år afrunder professor Knud Illeris med denne bog sit mere end 50 år lange forfatterskab om uddannelse, undervisning og læring.Artiklernes emner spænder fra læringsformer og ikkelæring i forskellige sammenhænge og med forskellige anvendelsesmuligheder til en uddybelse af den overordnede og helhedsbetonede læringsforståelse, som i de seneste årtier har gjort Illeris til en internationalt anerkendt læringsteoretiker.Bogens artikler er fortrinsvis oversat fra internationale publikationer og danner et udvalg af forfatterskabets mest centrale pointer, samtidig med at de udgør et væsentligt supplement til forfatterens helhedsmæssige præsentation af hans velkendte læringsforståelse, som den kommer til udtryk i bogen Læring.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Knud Illeris
  209,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Challenging Policy and Practice
  af Knud Illeris, Noemi Katznelson & Niels Ulrik Sorensen
  366,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Challenging Policy and Practice
  af Knud Illeris, Noemi Katznelson & Niels Ulrik Sorensen
  1.208,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - 2nd report from the Adult Education Research Project
  af Knud Illeris
  124,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  This book is a collection of papers presented by European researcers in adult education from five countries gathered at a seminar in Roskilde in November 1997 to discuss the theme of ´Reinventing Adult Learning and Education in the View of a Transforming

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - - en introduktion til videnskaben om velvære og optimale processer
  af Bobby Zachariae, Peter Lauritsen, Svend Brinkmann, mfl.
  313,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Med denne introduktion eksponeres den positive psykologi som videnskab og praksisfelt i et dansk perspektiv. Bogen beskriver den positive psykologis historie, udvikling og hovedstrømninger inden for feltet - bl.a. lykke, velvære, optimale tilstande, flow, læring, klinisk psykologi og coaching psykologi m.m. Bogens målgruppe er videregående uddannelser, efteruddannelse samt praktiserende psykologer som arbejder med og har interesse for den positive psykologis muligheder. Anders Myszak er cand. psych og selvstændig erhvervspsykolog. Simon Nørby er cand.psych og Ph.d. stipendiat ved Københavns Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lizzie Mærsk Nielsen, Birgitte Simonsen, Annegrethe Ahrenkiel & mfl.
  121,95 kr.

  Voksendidaktikprojektet drejer sig om at analysere aktuelle danske voksenuddannelser i et lærings- og motivationsteoretisk perspektiv.

 • - - kapløb eller bæredygtighed
  af Knud Illeris
  344,95 kr.

  Engang blev det betragtet som et af verdens bedste. I dag er der store problemer i det danske skole- og uddannelsessystem.I folkeskolen er stadig flere elever afhængige af særlige foranstaltninger, samtidig med at mange elever med gode forudsætninger kommer i privatskoler. I ungdomsuddannelserne er der et alt for stort frafald, mange kommer igennem med ringe resultater, og erhvervsuddannelserne undergraves af den evige mangel på praktikpladser. I tilgift skader konflikterne mellem statsmagten og lærerne arbejdsmiljøet på skolerne.I denne bog fremfører en række førende danske uddannelsesforskere og to udenlandske eksperter deres analyser af disse forhold. Bag den problematiske udvikling ser de den moderne konkurrencestat, der systematisk erstatter mere rummelige tilgange med tests og evalueringer, rapportering og kontrol, statistikker og ranglister, incitamenter og store, topstyrede institutioner.To væsentlige problemfelter træder i forgrunden. Dels den manglende forståelse for den identitetsudvikling, der i dag udgør det nødvendige bindeled mellem faglige kvalifikationer og et samfunds- og arbejdsliv under stadig forandring. Dels resultaterne af de stigende mentale belastninger, der spænder lige fra ADHD-børn i folkeskolen til invaliderende stress blandt unge og voksne.Som et modbillede fremstiller forfatterne et samfund og uddannelsessystem baseret på individuel, mellemmenneskelig, national og global bæredygtighed. Ved at gå i spidsen med dette kunne Danmark være med til at præge en fremtid, som bygger på menneskelige.

 • af Birgitte Simonsen, Annegrethe Ahrenkiel, Knud Illeris & mfl.
  83,95 kr.

  Voksendidaktik-projektet drejer sig om at analysere aktuelle danske voksenuddannelser i et lærings- og motivationsteoretisk perspektiv. Denne rapport refererer projektets pilot-undersøgelse som omfatter interviews med deltagere i forskellige voksenuddannelser om deres baggrund for at deltage, deres motivation og hvordan de oplever uddannelsen. Interviewene analyseres med vægt på betydningen af kønsforskelle, generationsforskelle og arbejdsmarkedstilknytning. Herudfra opstilles en række problemstillinger og metodeforslag til det videre projektforløb.

 • - Fra kernefamilie og karriere til økokollektiv og læringsforskning
  af Knud Illeris
  276,95 kr.

  Knud Illeris er internationalt kendt for sin udforskning af, hvordan menneskelig læring fungerer, og hvad der er på spil, når tilsigtet læring ikke finder sted. Bag den videnskabelige karriere ligger et usædvanligt og spændende livsforløb, som både adskiller sig fra den typiske akademiske livsbane og samtidig har været med til at nære de forskningsmæssige interesser.Allerede i 14-15-årsalderen oplevede Illeris, at han spildte sin tid i skolen. Han ville ud i verden, kom i lære i et rejsebureau og fik en lynkarriere i rejsebranchen. Men som 27-årig ville han videre og meldte sig til et studenterkursus. Her oplevede han, at det hele handlede mere om indordning og sortering end om læring, og det blev afsættet for en livslang interesse for læring i både teori og praksis. Illeris blev psykolog, var med til at starte Det frie Gymnasium, blev senere ansat ved det nye Roskilde Universitetscenter og spillede her en central rolle i forbindelse med læring gennem projektarbejde. Sideløbende udviklede han gennem 30 år den læringsforståelse, som i den sidste del af hans karriere gjorde ham bredt kendt inden for den internationale læringsforskning. Men Illeris liv har ikke kun handlet om læring og uddannelse. Bogen beretter også om hans interesse for fællesskaber og næsten 40 år som medlem af det økologiske storkollektiv på Svanholm, om hans omfattende rejseoplevelser og om hans baggrund i et miljø præget af grundtvigianske og freudianske strømninger med et tilskud fra en særpræget forståelse af både Marx og Jesus. Det er i denne specielle kombination, han mener at finde en del af forudsætningerne for udviklingen af den bredt dækkende læringsforståelse.

 • - Understanding How People Learn in Working Life
  af Knud Illeris
  873,95 kr.

  Fundamentals of Workplace Learning is a comprehensive guide to how people learn in the workplace, and the issues and challenges involved.

 • - En antologi om stilteorier
  af Christian Dalsgaard, Jan Tønnesvang, Mads Hermansen, mfl.
  157,95 kr.

  Hvordan ved vi, at de elever eller studerende, der klarer sig bedst i uddannelsessystemet, har de bedste evner? Måske er det snarere dem, hvis måde at lære på bedst passer med den konkrete skoles eller den konkrete lærers måde at undervise på? Måske belønner lærere ubevidst de elever og studerende, der lærer og tænker som dem selv? Stilen har traditionelt været overset i skolen, men måske kan vi skabe flere succeser i uddannelsessystemet ved at fokusere mere på stile og præferencer end på evner?I de senere år har der været en stigende interesse for, at vi hver især har vores egen læringsstil - vores egen unikke måde at lære på. Hvis vi vil sikre, at den enkelte elev eller studerende får den optimale undervisning, må vi derfor tilrettelægge undervisningen med hensyntagen til den enkeltes særlige måde at lære på. I denne antologi vil der blive givet et overblik over de forskellige "familier" af læringsstile samt et historisk rids over stilforskningen. Antologien vil give et indblik i forskellige stilteorier (med særligt fokus på Sternberg, Kolb samt Dunn og Dunn) og de deraf følgende pædagogiske implikationer med hensyn til bl.a. undervisningsdifferentiering, undervisningens planlægning, lærerens rolle, lærings- og undervisningsstrategier, at kombinere læringsstile med andre teorier i konkrete pædagogiske udviklingsprojekter mm. Stilteoriernes muligheder og begrænsninger vil desuden nøgternt blive diskuteret og perspektiveret.Bogen indeholder bidrag fra: Knud Illeris, Tine Nielsen, Lena Bostrøm, Peter Andersen, Mette Bunting, Claus Madsen, Jan Tønnesvang, Christian Dalsgaard, Mads Hermansen og Ole T. Lauridsen.Den trykte bog hos forlaget.

 • - From learning theory to education and practice
  af Knud Illeris
  365,95 kr.

  In the World Library of Educationalists, international experts themselves compile career-long collections of what they judge to be their finest pieces - extracts from books, key articles, salient research findings, major theoretical and practical contributions - so the world can read them in a single manageable volume. Readers will be able to follow the themes and strands and see how their work contributes to the development of the field. This volume brings together the selected works of Knud Illeris.Leaving a promising business career at age 27 to begin his higher education, Knud Illeris exemplifies the true spirit of youth and adult education that has resulted in him having published in almost twenty countries, including the UK, Germany, China, Korea and Brazil. Knud Illeris' work revolves around the way learning takes place and in some cases does not take palce. Split into five parts;Learning Theory,Lifelong Learning as a Psychological Process,Special Learning Issues,Various Learning Approaches to Education,Learning in Working Life,Learning, Development and Education: From learning theory to education and practice is arranged thematically and examines youth and adult learning through Illeris' model based on three dimensions of learning and competence development- emotional, cognitive and social, and four kinds of learning.In this collection of his papers, written over a period of almost five decades, and published in multiple languages, spanning from Faroese to Chinese, some of his most important works are chronicled. This compelling overview of Illeris' contribution to educational thinking and theory charts the challenges and obstacles faced by disciplination and selection, and offers a genuine impression and understanding of an almost lifelong engagement with a wide range of topics in the field of learning - an engagement which has been the central area of Illeris' academic life.

 • - Challenging Policy and Practice
  af Knud Illeris, Noemi Katznelson & Niels Ulrik Sorensen
  301,95 kr.

  Through interviews with a selection of the most qualified and well-reputed Northern European researchers, Understanding Learning and Motivation in Youth explores, and offers a range of solutions to, one of the central problems in modern education: motivation for learning.The way that teaching is currently delivered to students aged 11-19 often does not support positive learning; the ongoing encouragement to produce as much competence as possible at the lowest possible costs elicits critical conditions for learning processes, endangering not only the motivation of students, but also the engagement and motivation of teachers themselves. This book examines how this can be handled in practice by teachers and educators, drawing on the perspectives of carefully selected experts to provide an introduction to the debates surrounding neoliberal education, as well as a means to counteract the damages in their everyday teaching and activities.With an original and accessible format and a unique insight into the thoughts of a select group of academics, Understanding Learning and Motivation is essential reading for students, researchers and academics studying the effects of neoliberal education, as well as practicing teachers and educational leaders who are attempting to combat the problem.

 • - Understanding How People Learn in Working Life
  af Knud Illeris
  310,95 kr.

  Fundamentals of Workplace Learning is a comprehensive guide to how people learn in the workplace, and the issues and challenges involved. Examining the essential aspects of workplace learning and unravelling the various influences which affect the success of work-based learners, Knud Illeris presents a holistic model to explain how diverse individuals can be encouraged and invited to learn at work.Approaching workplace learning from the perspective of learners as human beings, with complex social and psychological needs, as opposed to resources to be managed, this book examines in detail the key issues surrounding workplace learning, including:The workplace environment as a learning spaceWorkplace learning as competence developmentA multitude of different kinds of workplace learning arrangementsJob-transcending learning initiativesThe interaction between formal and informal learning environmentsThe challenges presented by specific groups: early school leavers, elderly workers and the new young generation.Presenting conclusions on workplace learning and possibilities for the future this book focuses on a way forward while detailing the fundamentals of successful workplace learning. It will appeal to everyone involved in understanding and improving learning in the workplace including educationalists, business students, managers, personnel and educational leaders.

 • af Knud Illeris
  356,95 kr.

  In the current ever changing world - the liquid modernity - the most pressing psychological challenge to all of us is to create and maintain a personal balance between mental stability and mental flexibility. In Transformative Learning and Identity Knud Illeris, one of the leading thinkers on the way people learn, explores, updates and re-defines the concept and understanding of transformative learning while linking the concept of transformative learning to the concept of identity. He thoroughly discusses what transformative learning is or could be in a broader learning theoretical perspective, including various concepts of learning by change, as opposed to learning by addition, and ends up with a new, short and distinct definition. He also explores and discusses the concept of identity and presents a general model depicting the complexity of identities today. Building on the work of Mezirow, various perspectives of transformative learning are analysed and discussed, including; transformative learning in different life ages; progressive and regressive transformations; motivation and identity defence; development of identity; personality and competence, and transformative learning in school, education, working life, and in relation to current and future life conditions.This vital new book by one of the leading learning theorists of our time will prove of lasting interest to academics, teachers, instructors, leaders and researchers in the field of adult learning and education. It will also appeal to many students and researchers of psychology and sociology in general.a

 • - Learning and Non-Learning in School and Beyond
  af Knud Illeris
  328,95 kr.

  How We Learn deals with the fundamental issues of the processes of learning, critically assessing different types of learning and obstacles to learning. It also considers a broad range of other important questions in relation to learning such as: modern research into learning and brain functions self-perception, motivation and competence development teaching, intelligence and learning style learning in relation to gender and life age. The book provides a comprehensive introduction to both traditional learning theory and the newest international research into learning processes, while at the same time being an innovative contribution to a new and more holistic understanding of learning including discussion on school-based learning, net-based learning, workplace learning and educational politics. How We Learn examines all the key factors that help to create a holistic understanding of what learning actually is and why and how learning and non-learning take place. It is also however a refreshing and thought-provoking piece of scholarly work as it adds new research material, new understandings and new points of view.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.