Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Lars Henrik Gam Madsen

Filter
Filter
Genre
 • (5)
Bogtype
 • (3)
 • (2)
Format
 • (2)
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (5)
Pris
DKK
Sorter efterSorter Populære
 • af Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen & Lars Henrik Gam Madsen
  1.269,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Med 5. udgave af Panteret foreligger en ajourført fremstilling af reglerne om sikkerhedsstillelse på grundlag af de aktivtyper, som det efter dansk ret er muligt at belåne. Bogen giver en teoretisk fremstilling af panteretten og har med sine omfattende henvisninger til nyere lovgivning og retspraksis tillige et praktisk sigte som håndbog for advokater, domstole og pengeinstitutter m.v. Herudover vil bogen i kraft af en systematisk opdeling og redegørelse for øvrig litteratur på området være et velegnet grundlag for undervisningen i pante- og kreditretlige fag på de videregående uddannelsesinstitutioner.Bogen gennemgår bl.a.:Det personlige gældsansvarKreditor- og omsætningsbeskyttelseBeskrivelse af pantetOverdragelse af panterettenPanterettens ophørForholdet mellem pantsætteren og panthaverenPantebreve i fast ejendom, herunder ejerpantebreve og skadesløsbreve og den praktiske anvendelse af disse pantedokumenterPanteret i tilbehør og bestanddelePanteret i løsøre, simple fordringer, herunder reglerne om virksomhedspant og fordringspant, negotiable dokumenter og fondsaktiverTilbageholdsret.Nyt i 5. udgaveI forhold til 4. udgave af bogen fra 2012 er der taget hensyn til mellemkommende ændringer af lovgivningen, ligesom ny litteratur og ny retspraksis er omtalt og kommenteret.Om forfatterneForfatterne, der er nuværende eller tidligere professorer ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, har gennem en årrække i bøger og artikler beskæftiget sig indgående med panteretlige og øvrige formueretlige problemstillinger. Bent Iversen har bl.a. skrevet bogen Panteret i fast ejendom og løsøre, Lars Hedegaard Kristensen er forfatter til bl.a. bogen Studier i erhvervsfinansieringsret og Lars Henrik Gam Madsen er forfatter til bl.a. bogen Modregning med uklare krav.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Lars Henrik Gam Madsen
  1.564,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog indeholder den hidtil mest komplette behandling af virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud i dansk juridisk litteratur Virksomhedspant, fordringspant og negativerklæringer (pantsætningsforbud) har fået stor udbredelse i praksis. Reglerne har dog givet – og giver forsat – anledning til en lang række spørgsmål. Endvidere har der været en udvikling i lovgivningen, retspraksis og den juridiske teori, siden reglerne blev indført. Bogen giver en omfattende gennemgang af de spørgsmål, som normalt behandles i fremstillinger af emnet, men inddrager også de almindelige tings- og panteretlige regler for på den måde at tegne et på samme tid detaljeret og samlet billede af reglerne og deres virkning. Bogen indeholder derfor en grundig gennemgang af en række panteretlige og tingsretlige spørgsmål, som har betydning for alle former for pantsætningsforbud og alle typer af pant. Ud over reglerne om virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud gennemgås blandt andet reglerne om pantsætning af tilbehør til fast ejendom efter tinglysningslovens § 37. Det behandles, hvilke særlige problemer ordningerne giver i forhold til reglerne om konkurs og rekonstruktion. Bogen omtaler også reglerne om tinglysningsafgift, som har stor betydning ved virksomhedspant og fordringspant. Målgruppe Bogen henvender sig til advokater, domstole, revisorer, virksomhedsjurister samt banker, realkreditinstitutter og andre finansielle virksomheder. Om forfatteren Lars Henrik Gam Madsen er professor i formueret ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Han er forfatter til en lang række formueretlige artikler og bøger om bl.a. selskabsret, panteret og tingsret. Inden ansættelsen ved Aarhus Universitet virkede han som advokat med hovedfokus på erhvervsret og selskabsret, herunder finansieringsret og virksomhedsoverdragelser.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Susanne Karstoft, Lars Hedegaard Kristensen, Torsten Iversen, mfl.
  667,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Formueretlige emner foreligger hermed i en revideret og ajourført 9.udgave. Bogen rummer et udvalg af specielle formueretlige og formuerets relaterede emner og er primært skrevet til brug for undervisningen på jurastudiets bacheloruddannelse. Forhåbentlig kan bogen også være til nytte forandre, som ønsker at skaffe sig et hurtigt overblik over et af de behandledeemner.Emnevalget er dikteret af behovet for pensumlitteratur på den juridiskebacheloruddannelse, dels til supplering af pensum i de obligatoriske fag, delssom grundlag for de valgfag, som kan indgå i uddannelsen.De enkelte kapitler er skrevet af jurister ansat på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet. Et enkelt kapitel er dog skrevet af en tidligere ansat på instituttet.De respektive forfattere er hver især ansvarlige for deres egne bidrag.I denne 9. udgave er Anne-Dorte Bruun Nielsen udtrådt af forfatterkredsen,og redaktørhvervet er overtaget af Torsten Iversen.Der er i almindelighed ikke taget hensyn til materiale fremkommet efterden 1. april 2019.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Aktie- og anpartsselskaber
  af Lars Hedegaard Kristensen & Lars Henrik Gam Madsen
  0,00 kr.

  ForordReglerne om aktie- og anpartsselskaber har stor politisk interesse, hvorforlovgivningen ofte ændres. Denne særudgave af SELSKABERNE udgives forat dække behovet for opdateret selskabsretlig litteratur.Formålet med fremstillingen er at formidle den grundlæggende selskabsret,herunder navnlig vise hvordan selskabsretten hænger sammen med denøvrige formueret. Fremstillingen har fokus på de regler, som gælder generelt– den almindelige selskabsret. For regler, som primært er af teknisk karakter,eller som er begrænset til særlige tilfælde eller selskaber, henvises til behandlingeni anden litteratur.

 • af Susanne Karstoft, Lars Hedegaard Kristensen, Torsten Iversen, mfl.
  583,95 - 670,95 kr.

  Denne reviderede og ajourførte 7. udgave rummer et udvalg af specielle formueretlige og formueretsrelaterede emner og er primært skrevet til brug for undervisningen på jurastudiets bacheloruddannelse. Men bogen kan ligeledes anvendes af andre, der ønsker at skaffe sig et hurtigt overblik over et af de behandlede emner.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.