Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Lars-Henrik Schmidt

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Janne Hedegaard Hansen, Marianne Skytte, Jens Erik Kristensen, mfl.
  398,95 kr.

  At hjælpe mennesker i udsatte positioner er en grundlæggende del af pædagogens arbejde, og de områder, hvor pædagoger arbejder med mennesker med særligt behov for pædagogisk støtte, omsorg og opdragelse, er mangeartede.Bogen henvender sig dels til studerende på den pædagogiske professionsuddannelse (uanset om de vil specialisere sig til arbejdet med børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer), dels til masteruddannelsen i socialpædagogik samt valgfaget socialpædagogik på kandidatuddannelserne i pædagogisk antropologi, sociologi og psykologi.Bogen indeholder relevante teorier om fx diagnoser, social udsathed og lovgivningsmæssige forhold og belyser de komplekse sammenhænge, hvori socialpædagogik foregår, udvikles og forandres.

 • af Per Schultz Jørgensen, Johannes Andersen, Kim Rasmussen, mfl.
  188,95 kr.

  Bogen er en antologi, der indeholder en række artikler, der har noget væsentligt at sige om ungdomsårene og relationerne mellem det moderne samfund, uddannelse, læreprocesser og lærer-elevroller.To af artiklerne er ikke skrevet af danske forfattere, det er nordmanden Ivar Bjørgens efterhånden klassiske artikel "Det amputerte og det fullstendige læringsbegrep" og Thomas Ziehes artikel "God anderledeshed", der begge har vakt genklang i den pædagogiske diskussion i det danske uddannelsessystem. De øvrige artikler er skrevet med reference til det danske uddannelsessystem.

 • - i et kritisk perspektiv
  af Tine Tjørnhøj-Thomsen, Signild Vallgårda, Lars-Henrik Schmidt, mfl.
  313,95 kr.

  Folkesundhed - i et kritisk perspektiv går bag om den herskende forestilling om folkesundhed og løfter elementer frem, som sjældent bliver diskuteret, i håbet om på sigt at kunne udvikle forebyggelse, sundhedsfremme og pleje inden for folkesundhedsområdet. Tanken bag bogen er hermed at skærpe læserens blik på og forståelse af folkesundhed som begreb og som praktik.En række forfattere har i egne kapitler bidraget med deres helt specielle viden inden for folkesundhedsområdet. Bogen er disponeret i fire dele: 1. Talen om folkesundhed i det moderne samfund, 2. Forestillingen om det gode liv, 3. KRAMS (Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Stress) og 4. Eksempler på sundhedsfaglige aktiviteter med fokus på folkesundhed.Redaktør på bogen er ph.d., cand.cur. Stinne Glasdam. Bogen kan læses af studerende gennem hele sygeplejerskeuddannelsen. Også studerede på mange andre uddannelser, som beskæftiger sig med folkesundhed, vil med fordel kunne læse bogen, da den byder på forståelser af, hvordan der tænkes såvel sundhed som sygdom i vores samfund i dag.

 • - Principper i socialanalytisk samtidsdiagnostik
  af Lars-Henrik Schmidt
  313,95 kr.

  Med sin læsebog for voksne demonstrerer professor og forhenværende rektor for Danmarks Pædagogiske Universitet Lars-Henrik Schmidt, hvordan det sociale kan kortlægges i spændingsfeltet mellem det moralske, det politiske, det æstetiske og det økonomiske.Tilbage i filosoffens ungdom var 'Kapitalen' på alles læber, og den dominerer stadig manges analyser af samtidens samfund. Men ifølge "Det sociales ABC" er 'Kapitalen' erstattet af en dominansform, som Lars-Henrik Schmidt kalder for 'Digitalen' med henvisning til det moralske problem, at "Digitalen ved mere om mig, end jeg selv gør". Den er et vilkår i tiden, ligesom "mobilen er blevet den ny hjemlighed".Blandt bogens teser læser man, at "samtidens lystøkonomi er præget af et tragisk savn, som giver sig praktiske udtryk i dyrkelsen af 'nærvær uden nærhed' og 'nærhed uden nærvær'. Det kniber med tilstedeværet". "Rettidig omsorg"Bogens gennemgribende kritik af myndigheders tilbøjelighed til at ville dokumentere, måle og veje alt, står her som et filosofisk forsvar for, hvad pædagoger længe har sukket efter at kunne prioritere. Schmidts nøglebegreb for det er "rettidig omsorg".

 • - Pædagogiske forhold
  af Lars-Henrik Schmidt
  137,95 kr.

  Med Pædagogiske Forhold er Diagnosis kommet til en ende. Projektet har sat sociale forhold i perspektiv ved at analysere dem som 'selvforholdende forhold'. De filosoferende eksperimenter (bind I) og deres omsætning i socialanalytiske fatninger (bind II) skal nu vise deres relevans for det pædagogiske felts forskellige strategier.Et pædagogisk forhold (omsorgsforhold, læreforhold m.v.) problematiseres som et socialt forhold, hvor der kan peges på en intervention, som har til hensigt at bringe forholdet til ophør. Funderet i en anderledes moderne praktisk filosofi fremstiller bogens diverse markeringer vilkår for en libertinær pædagogik.

 • af Lars-Henrik Schmidt
  163,95 kr.

  Kvindens betydning er den overraskende vinkel, som filosoffen Lars-Henrik Schmidt har valgt for sine ironiske erindringer. Den iscenesætter et liv kort som en komisk dans over tragediens afgrund. Jordrystelsen under filosoffens liv står centralt: det pludselige tab af hans første hustru, uden at dødsårsagen kunne forklares. Men spørgsmålet om kvinden udbredes til ni lystspil om en mands forhold til, hvordan kvinder har forholdt sig til ham.Et sted mellem fiktion, fakta og en smule filosofi spejler tresårsfødselaren sig selv i sit forhold til en farmor, en mor, en datter, søstre, koner, veninder, elskerinder, svigere og professionelle.

 • af Lilian Munk Rösing, Hans-Jørgen Schanz, Martin Blok Johansen, mfl.
  274,95 kr.

  Fortællingen om sanserne handler ikke blot om, hvordan vi hver især opfatter verden, men også om, hvorfor verden er, som den er, og ser ud, som den gør.I denne bog giver 10 forskere et fascinerende et indblik i, hvordan sanser og sansning optræder og behandles inden for en række forskningsområder - fysiologi, evolution, kognition og idehistorie, fænomenologi, kultur, etnografi, æstetik, filosofi og teknologi.Sansning - mellem mennesket og verden henvender sig til studerende og forskere på uddannelser og fag, hvor sanser og sansning indgår i studiet, og hvor man ønsker en bredere forståelse af emnet. Men bogen kan læses af alle med interesse for den store fortælling om vores sanser.

 • af Lars-Henrik Schmidt
  80,95 kr.

  ‘Show a little respect!’. We hear those words quite often. A need for respect is being reclaimed more and more frequently. Respect for nature, respect for life, respect for other people, for autonomy, for integrity, traditions, dignity, and so on. Some speak of respect between cultures, and respect is definitely an issue in the discourse of education. Maybe because we miss it? The constant talk about showing respect is a paradox. We actually show respect to phenomena that are not respectable. And that makes the respect less respectable. In the schools, according to Lars-Henrik Schmidt, this problem partly has to do with our teachers’ current impossibility of indignation. Today’s moral dogma of pupil recognition must be replaced by a new reflection of teacher interventions. And we should think of schools in terms of, say, the responsibilities of dance, because dance requires incredible discipline, and because it can tell a story, it being so ritualized – even when it is free in its expression.Lars-Henrik Schmidt is a philosophy professor at Aarhus University’s Faculty of Arts.

 • - den moderne socialhygiejnes fødsel
  af Jens Erik Kristensen & Lars-Henrik Schmidt
  316,95 kr.

 • af Lars-Henrik Schmidt
  99,95 kr.

  Arbejde skal være sjovt, og vi vil selv bestemme. Medarbejderen er blevet som medborgeren, en forbruger. "Servilsamfundet har afløst civilsamfundet", nu skal staten sælge sig selv til borgerne. Tag vores opfattelse af skole og uddannelse: Vi skal lære, men kun på egne præmisser, og alle skal have præmier! - Efterhånden er individets frihed basis for alt. Frivilligheden er over os: Vores kultur er blevet feminiseret - og magten har naivt ladet det ske.Lars-Henrik Schmidt, måske det 21. århundredes danske svar på Søren Kierkegaard, viser i sin nye bog, 'Learkomplekset', hvordan ånden fra Shakespeares King Lear stiger op i vores tid. Tragedien skildrer kongen, som frivilligt overdrager magten til sine døtre, men skuffes, da de sætter deres egen dagorden og kaster kongedømmet ud i kaos. Learkomplekset er et nyt begreb for autoriteternes aktuelle krise: troen på, at man kan abdicere og forvalte in absentia - og så skuffelsen, når det ikke lykkes.En ny familiesaga må i spil, når man vil fatte det moderne livs drama om magt, skæbne og frihed. Schmidts bog præsenterer en gennemgribende kritik af Freud og slår fast, at Ødipuskomplekset - der ellers har domineret - ikke længere dur som billede på magtens transformationer. Døtrene er langt forbi Freuds ideer om hysteri og penismisundelse: Feminine værdier er blevet de nye idealer.Autoriteten forsvinder, og magtens ansigt udviskes i skuffelsens grimasse. 'Learkomplekset' viser, hvor og hvordan det sker.

 • af Lars-Henrik Schmidt
  60,95 kr.

  THE LIBERTINE'S NATURE is a book about the infamous Marquis de Sade. His works teem with uninhibited libertines who ruthlessly take advantage of others. The will to excess is also in evidence when the libertines raise the torch of philosophy as part of their debauchery. They talk a lot, but how do they think?This is a book about Sade's philosophical thoughts.In the context of the history of ideas, Sade is interpreted as a philosopher along the lines of other writers of the Enlightenment. His conception of nature claims special attention in this respect. His reflections concerning comparative anthropology and the aesthetics of the sublime are also emphasized and discussed in connection with Rousseau, Kant, and Nietszche, among others.In the perspective of what is termed Social Analytics and with Sade as the point of departure, elements of a theory of pleasure are constructed. With lust as the fundamental category the aim is to complete a revaluation of the priority traditionally given to 'the other' in moral philosophy. The goal is to formulate a different ethics beyond the opposition between desire and decency.

 • af Svend Andersen, Lars-Henrik Schmidt, Helle Krogh Madsen, mfl.
  281,95 kr.

  Kristendomskundskab/livoplysning henvender sig til lærerseminariets obligatoriske religionsfag. Gennem en præsentation af begreber som kultur, kulturmøde, kristendom og humanisme opridser bogen en række problemfelter, som den gode lærer nødvendigvis må have et reflekteret forhold til for at kunne forstå dybden i skolens virke og bidrage til løsningen af dens opgaver.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.